Parchowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Parchowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Parchowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja o dokumencie.

Parchowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

łac.: Parohiae Parchoviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 77-124 Parchowo ul. Kościelna 8
 • tel. 59-821 44 85

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Parafia została założona przez księcia pomorskiego Świętopełka około 1250 r. (wg Spisu...1995 r. str. 576)
Parafia została założona w 1253 r. (wg strony)
Istniał kościół drewniany.
Czy zachowały się akta?
Wg Spisu...1995 r. str. 576 kościół istniał już w 1252 r. Znany z wizytacji Bpa Rozrażewskiego w 1563 r.
 • 16?? r. - spłonął kościół
Wg Spisu...1995 r. str. 576 drewniany kościół wraz z plebanią i całą miejscowością spłonął w 1660 r.
Uposażenie składało się z czterech łanów ziemi, ogrodu i domu plebańskiego
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 107 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1666 r. - odbudowano kościół drewniany
Wg Spisu...1995 r. str. 576 po pożarze wybudowano tymczasową kaplicę.
Świątynia drewniana nowa, odbudowana po spaleniu, w dekanacie bytowskim
Było ok 500 katolików
Proboszczem był ks. Czarnowski Jan
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 171 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta wizytacyjne opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 15 z 1911 r., opublikowane w K-P BC
- Istniał kościół p.w. św. Mikołaja
- Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi i meszne ze wsi parafialnych
- W szkole mieszkał organista pobierający wynagrodzenie od proboszcza i od parafian
- Proboszczem był ks. Prądzyński Wojciech.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 159
 • 1711 r. - do 1804 r.; Liber decanalis [Bytoviensis]
Akta w AD Pelplin sygn. G 30b.
Zawiera odpisy wizytacji generalnych i dziekańskich, inwentarze parafialne, kopie bull papieskich i rozporządzeń biskupich. Ks. P. Panske opublikował z niej dokumenty odnoszące się do parafii w TN Toruń „Fontes” 15:1911, s. 820-839, opublikowane w K-P BC
Przeanalizować
Świątynia drew-niana, pw. św. Mikołaja
Oryginał protokołu z wizytacji zawiera opis kościoła i wykaz jego wyposażenia, informacje o uposażeniu parafii.
Proboszczem był Tomasz Chełmowski, zarządca, liczący lat 55
Wiernych zobowiązanych do spowiedzi wielkanocnej było około 600 osób, akatolików około 300, zaś nawróconych za obecnego proboszcza 9 osób.
Brak informacji do którego dekanatu należała parafia
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 209
Kościół drewniany z dwiema kaplicami
Według sporządzonego odpisu dokumentu erekcyjnego wiadomo, że parafię erygowano w 1339 r. przez zakonnika krzyżackiego Warlabin de Szanfanberk. Kościół nosił wezwanie św. Mikołaja.
Oryginalny protokół zawiera m.in. spis inwentarza gospodarczego, w którym wymieniono dawnego proboszcza ks. Małkowskiego Jakuba i ówczesnego ks. Kitowskiego Jana Erazma.
Cmentarz znajdował się w pobliżu plebani, gdzie dawniej znajdowała się świątynia. Na nim również odbywały się pochówki akatolików.
Na świątynię nie było żadnego uposażenia, a jedynie ofiary z tacy i z racji pogrzebów.
Katolików było 599
Dom rektora zbudowany w 1754 r. przez proboszcza ks. Małkowskiego Jakuba
Na uposażenie prpbpszcza były cztery łany ziemi z łąkami. Proboszcz miał też prawo wyrębu drewna. Pobierał meszne
W ostatnim roku chrztów było 45, ślubów 13 i pogrzebów 25. Mężczyzn naliczono 296, kobiet 303, chłopców 124 i dziewcząt 104.
Nie było żądnych kaplic innych świątyń, ale oczekiwano na zezwolenie ordynariusza na postawienie kaplicy we wsi szlacheckiej Żukówko, gdzie dawniej była kaplica pod wezwaniem św. Erazma, po której zostały jeszcze fundamenty. Cmentarz na tym miejscu istniejący zajęli akatolicy.
Akatolików było 344
Rektorem kościoła był ks. Kitowski Jan Erazm (lat 46), w parafii od 1763. Wikariuszem był ks. Roszkowski Jakub (lat 37). Organista był jednocześnie kantorem, nauczycielem i zakrystianem.
Dekret reformacyjny dla parafi i Parchowo, wystawiony na miejscu dnia 1 III 1766 r., s. 233-234 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 3 (str. 160)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Kościół p.w. św. Mikołaja
Akatolicy także żadnego zboru nie posiadali ich pochówki odbywały się na miejscu wyznaczonym na cmentarzu parafialnym. Mieli też swój cmentarz we wsi Pomysk.
Żydzi mieszkający na terenie parafii swoje nabożeństwa odprawiali w domu prywatnym we wsi Hosznica i tam mieli swoje miejsce pochówku.
Proboszczem był ks. Rogowski Ignacy.
Dekret reformacyjny dla parafii w Parchowie, z dnia 15 XI 1780 r., podpisany własnoręcznie przez wizytatora J. Gręca, k. 46 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 69.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 177)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1851 r. - założono Bractwo Opatrzności Boskiej
W 1928 r. liczyło ok. 300 członków.
 • 1854 r. - wybudowano kościół murowany (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika... w 1855 r.
Wg "Słownika..." nastąpiła konsekracja kościoła
 • 1856 r. - założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło ok. 300 członków.
Tymczasem księga istnieje od 1855 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 19?? r. - założono Żywy Różaniec
Brak danych odnośnie liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
W 1928 r. liczyło 42 członków.
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Robotników Katolickich
Brak danych odnośnie liczebności w 1928 r.
 • 1926 r. - założono Straż Honorową NSPJ
W 1928 r. liczyła ok. 50 członków
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3200
- ewangelików Niemców ok. 10
Ogółem 3210 dusz, w tym 2436 komunikujących.
Dekret z dn. 22.01.1985 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1985 r.
Kościół filialny w Żukówku

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz parafialny przy kościele św. Mikołaja Biskupa - wokół neoromańskiego kościoła znajduje się dobrze utrzymany 150 letni, zabytkowy cmentarz.

Zasięg terytorialny

 • 1222 r. - najpóźniej w 1252 r.; w momencie utworzenia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Stężyca
Ustalić
Ustalić
Parchowo, Jamno, Żukowisko, Gołczewo, Nakla, Sielczno, Zdunowice, Sulęczyn, Żakowo, Chośnica, Podjazy, Kistowo, Grabowo, Priczka, osada młyńska Borowy.
Parchowo, Grabowo, Sielczno, Nakla, Gałczewo, Jamno, Zukówko, Chośnica, Parchowski Młyn, Nowy Dwór, Kłodno, Suminy, Jamiński Młyn, Żukowski Młynek
Wioski z których pobierano meszne: Siliczno, Nakla, Goliczewo, Jamno, Bukówka, Chodnica, Grabowo, Kłodno, Kominy oraz osady Młyn Parchowski i Młyn Jamno, Parchowo, folwarki Nowy Dwór i Wydartowo.
Parchowo, Sulęczyno, Nakla, Galczewo, Jamno, Żukowko, Chośnica, Grabowo, Młyn Parchowski, Młyn Gemnicki, Kłodno, Sominy, Nowy Dwór Neneyfeldt, Świętek.
Parchowo, Gałczewo, Nakla, Sieczno, Jomno, Chośnica, Żukowko, Młynki, Grabowo. Ponadto folwarki Nowy Dwór, Neufeldt, Sucha, Kłodno, Huminy, osada młyńska Jaminense, folwarki Botendorf, Osenkop, Choina, Rzeka, Chośnica, Wygoda.
Chośnica, Dąbrówka, Golicewo, Grabowo, Jamno, Jelenowa, Koło tj. Neufeld (niem.), Kłodnia (Kłodno 1710), Mausch (niem.), Młynek, Nakło, Nowydwór, Ostrów-Mausch, Parchowo, Siliczno (Silczna), Sucha, Suminy, Wozmin, Wygoda, Żukówko.
miejscowości Młynki i Żukówko odcięte od parafii przez nową granicę
Bawernica, Chojno, Chośnica, Golcewo, Grabowo, Jamno, Kłodno, Nakło, Nowy-Dwór, Nowe-Pole, Parchowo, Sucha, Sumin, Sylczno.
Bawernica, Chośnica, Gołczewo, Grabowo, Jamno, Kłodno, Nakla, Sielczno.
Nakla z wybudowaniem Glinowo, Sylczno, Wygoda, Grabowo, część Mausza od strony Sulęczyna
Bawełnica, Chośnica, Gołczewo, Jamno, Jamno Młyn, Parchowo, Parchowski Młyn.
Bawełnica, Chośnica, Gołczewo, Jamno, Jamno Młyn, Parchowo, Parchowo Młyn.
Bawełnica, Chałupy, Chośnica, Frydrychowo, Gołczewo, Jamno, Jamno Młyn, Mausz, Parchowo, Parchowo Młyn.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 218) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Bawełnica, Chałupy, Chośnica, Frydrychowo, Gołczewo, Jamno, Jamno Młyn, Mausz, Parchowo, Parchowo Młyn, Parchowski Bór.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 306) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 311) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 101) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 117) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 117) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 117) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Babendorf (Bawerndorf, dawniej Bawendorf) - Bawernica lub Bawernica
- Chałupy
- Borowy - osada młyńska
- Chojno zweryfikować
Chosnitz - Chostnica lub Chośnica (Kośnica, Chośnice, Chostnica)
- Chośnica
- Dąbrówka
- Frydrychowo lub Frydrychowo (Parchowo)
- Glinowo (wybudowanie do Nakli)
Golzau - Golcewo lub Gołcewo i Gołczewo (Golicewo, Golczewo, Galczewo)
- Grabowo lub Grabowo Parchowskie
- Jelenowa
Jamen - Jamno lub Jamno(kaszub. Jòmno)
- Jamno Młyn
- Kistowo
Kloden (Klodau) - Kłodnia (Kłodno 1710, Kłodawa)
Neufeld - Koło
- Mausz (część Mausza od strony Sulęczyna)
Mausch - patrz Ostrów
- Młynki (Młynek)
Nakel - Nakło (Maklia 1649, Nakła 1686, Naklia, Nakla)
Neuhof (Klein Neuhof) - Nowy-Dwór (18.) (Nowydwór)
Neufeld - Nowe-Pole lub Nowe Pole (Sucha)
- Ostrów-Mausch lub Ostrów Mausz (kaszb. Maùszewsczi Òstrów)
- Parchowski Bór lub Parchowski Bór
Parchau Patrz też Parchau - Parchowo (Parchovia 1253, Parschau 1355, Parzchowo, Parchovien)
- Parchowo Parchowski Młyn (Parchowo Młyn) lub Parchowski Młyn
Podjass - Podjazy
- Priczka
Schueltzen - Siliczno (Seltz, Silczna, Silczno)
Friedrichstal - Sucha lub Sucha (kaszub. Sëchô)
- Sulęczyn
Summin - Sumin (folwark; Sominy1710, Suminy 1780)
Schuelzen (Schülzen, Schueltzen, Selta)) - Siliczno lub Sylczno (Silczna, Silczno, Sielczno, kaszub. Sélczno)
- Wozmin
- Wygoda? lub Wygoda (Węsiory)
- Zdunowice
- Żukowisko
Schakau (zeitsch) - Żakowo (Szakau, Szackau)
Zukowken - Żukówko

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1659 - Ks. Dobieszowski Maciej Proboszcz
16?? - 1680 - Ks. Czarnkowski Jan Ignacy Proboszcz
16?? - 1698 - Ks. Parchem Wilhelm Jan Proboszcz
1702 - 1718 - Ks. Prądzyński Albert Proboszcz
1718 - 1732 - Ks. Chełmowski Tomasz Proboszcz
17?? - 1763 - Ks. Matkowski Józef Proboszcz
1763 - 1773 - Ks. Kitowski Jan + Erazm Proboszcz
1774 - 1792 - Ks. Rogowski Ignacy Proboszcz
1792 - 1799 - Ks. Zynda Krzysztof Proboszcz
1802 - 1830 - Ks. Borkowski Mateusz Proboszcz
1830 - 1841 - Ks. Ruchniewicz Walenty Proboszcz
1916 - 1928 - Ks. Rutz Wincenty Proboszcz
1926 - 1926 - Ks. Hinz Jan Wikary
1927 - 1928 - Ks. Rochle Stanisław Wikary
1946 - 1952 - Ks. Renk Jan Administrator
1952 - 1968 - Ks. Renk Jan Proboszcz
1958 - 19?? - Ks. Wojszczak Eugeniusz Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Poćwiardowski Czesław Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Jędrzyński Henryk Wikariusz
1963 - 1968 - Ks. Szeliga Kazimierz COrSPh Kapelan
1975 - 2001 - Ks. Rejewski Andrzej Proboszcz
1978 - 1983 - Ks. Wełnicki Edward Wikariusz
2001 - 2007 - Ks. Rejewski Andrzej Rezydent
2001 - 2021 - Ks. Mazur Antoni Proboszcz
Uwaga
- Ks. Matkowski Józef czy Małkowski Jakub 1732-1763 Sprawa do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

1998 - Ks. Pawlak Janusz

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1697 r.
- ślubów od 1697 r.
- zgonów od 1697 r.
- chrztu: 1824-1854, 1906-1930 i od 1939 r.
- ślubów: 1830-1852, 1897-1939 i od 1939 r.
- zgonów: 1830-1853 i od 1906 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1117 - W 1126,
tj. 10 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem
 • 2003 r. - informacja z AD Pelplin - Księgi "W"
Ältere Bücher 1808 verbrannt
Starsze książki spalone w 1808

Księgi chrztów

Księga chrztów 1804-1828 (AD Pelplin W 1117)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1117 Die Einträge 1804-1808 sind nicht chronologisch und unvollständig
W 1117 Die Einträge 1804-1808 sind nicht chronologisch und unvollständig
W 1117 einthält Kircheninventar 1819
1117 einthält W Kircheninventar 1819
Księga chrztów 1829-1834
Brak danych
Księga chrztów 1835-1850 (AD Pelplin W 1118)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1851-1873 (AD Pelplin W 1119)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1906 (AD Pelplin W 1120)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1906-1930 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1930-1939
Brak danych
Księga chrztów 1939-1955 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rospisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1809-1831 (AD Pelplin W 1121) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1831-1896 (AD Pelplin W 1122)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1897-1945 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1819-1841 (AD Pelplin W 1121) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1835-1837 (AD Pelplin W 1123)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić względem poprzedniej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1123 enthalt Bruderschaftsmitglieder 1855-1866
W 1123 enthalt Bruderschaftsmitglieder 1855/66
Księga zgonów 1835-1846 (AD Pelplin W 1124)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić względem poprzednich ksiąg
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1835-1869 (AD Pelplin W 1125)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić względem poprzednich ksiąg
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1870-1905 (AD Pelplin W 1126)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1905-1908
Brak danych
Księga zgonów 1908-1955 (w parafii) (wpisy po 1955 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1871-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1872-1874
 • zgonów: 1871-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 3537/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Parchowo
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne nie zostały zmikrofilmowane. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Trzeźwości 1855-1866 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- kopię erekcji kościoła parchowskiego z 1339 r.
- akta dotyczące naturaliów i dziesięcin 1815 i dochodów probostwa
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Opatrzności Boskiej
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej
- Towarzystwa Robotników Katolickich
- Straży Honorowej N. Serca P. J.

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Koszalinie O/Słupsk znajdują się księgi USC Parchowo:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1905
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1906
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 321/0 Urząd Stanu Cywilnego Parchowo
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Koszalin O/Słupsk zmikrofilmowane księgi USC Parchowo:
 • urodzeń: 1878-1884
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1878-1885
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1878-1885
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość