Parafia – Kompendium wiedzy (wzór strony)

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Parafia – Kompendium wiedzy (wzór strony). Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Parafia – Kompendium wiedzy (wzór strony) o dokumencie.

Projekt "Parafia" – Kompendium wiedzy (wzór strony)

Uaktualniono dn. 08.06.2018 r.
Strona zawiera wzór wg którego należy tworzyć strony dla poszczególnych parafii w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy". Z założenia ma on uwzględniać różnice występujące w poszczególnych zaborach. Należy dążyć do ostatecznego układu i zawartości strony wg przykładu.
Ponieważ ilość potrzebnych komentarzy zaczyna "zaciemniać" stronę wzorcową i powoduje konieczność każdorazowego usuwania wielu informacji (komentarzy) przygotowany został uproszczony wzór strony, z którego należy korzystać dla zakładania stron kolejnych parafii. Ilość komentarzy podlegających docelowemu usunięciu została ograniczona do niezbędnego minimum. Natomiast tę stronę nalezy traktować jako swoistego rodzaju podręcznik omawiający zasady gromadzenia informacji.

Legenda

 • Kolor czerwony wskazuje miejsca, które należy poddać stosownej edycji. Informacje wątpliwe, wymagające dalszego sprawdzenia i uszczegółowienia opatrzyć znakiem "?" w kolorze czerwonym lub zapisać w podwójnych nawiasach kwadratowych (dających w efekcie kolor czerwony) względnie wyraźnie skomentować także w kolorze czerwonym (poprzez stosowanie podwójnych nawiasów kwadratowych).
 • Temat nie przebadany - likwidacja tej informacji następuje w przypadku wypełnienia danymi danego punktu względnie poprzez zastąpienie go przez inne sformułowanie.
 • Brak danych - wskazuje miejsca, w których w wyniku przeprowadzonych badań natrafiono na brak stosownych danych. W wielu przypadkach dotyczy to baz źródłowych.

Instrukcja postępowania dla poniższego wzorca

 1. Podczas dodawania nowej strony należy pracować na dwóch równoległych, jednocześnie otworzonych, oknach.
 2. W jednym oknie należy mieć otwartą niniejszą stronę, a w drugim przeprowadzić procedurę dodania nowej strony (dla nowej parafii) tj. w kolejności.
  • Otworzyć na Wikipedii stronę miejscowości, w której jest położona dodawana parafia
  • Na dowolnej stronie Genepedii utworzyć tytuł strony wg wzorca Miejscowość pow. Miejscowość - Parafia rz.-kat. pw. uzupełnić (w obustronnych nawiasach kwadratowych). Informację o powiecie należy wprowadzać dla małych miejscowości wielokrotnie występujących na obszarze kraju. Jeżeli w powiecie są dwie miejscowości o tej samej nazwie, to w miejsce powiatu należy podać gminę.
  • W pierwszym wierszu okna edycji nowej strony wpisać polecenie - NowaStrona (w obustronnych, podwójnych, nawiasach klamrowych)
  • Następnie przekopiować cały zakres poniższego wzorca.
  • Zgodnie z instrukcją postępowania zawartą na końcu wzorca, wprowadzić nazwę obecnego dekanatu w skład którego wchodzi parafia.
  • Kliknąć w polecenie "Pokaż podgląd" i sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.
  • W nowych zakładkach otworzyć wszystkie podlinkowane pojęcia celem sprawdzenia poprawności działania linków.
  • Zapisać stronę poleceniem "Zapisz"
 3. W miejsce niniejszej strony otworzyć przykład.
 4. Przystąpić do edycji poszczególnych punktów porównując uzyskane efekty z przykładem. Wykonać polecenia, a następnie usunąć Komentarze wraz z towarzyszącym im formatowaniem. W takcie pierwszej edycji nowo utworzonej strony należy dążyć do maksymalnego usunięcia komentarzy z jednoczesnym wybraniem proponowanych opcji zapisu danych. Pozwoli to na "oczyszczenie" strony ze zbędnych informacji i jednocześnie wyłoni się zakres informacji potrzebnych.
 5. Należy pamiętać, że we wzorcu wprowadzono elementy formatowania tekstu przewidzianego do wprowadzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno ich usuwać. Jednocześnie osoby nie znające zasad pracy w Wiki mają ułatwione zadanie.
 6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub uzupełnień (do już istniejącej strony) należy pracować na trzech równoległych oknach zawierających: "Wzorzec strony", "Przykład" i "Stronę edytowanej parafii".


Miejscowość (link do Wikipedii) pow. Miejscowość - Parafia rz.-kat. pw. uzupełnić (informacje o powiecie należy wprowadzać dla małych miejscowości wielokrotnie występujących na obszarze kraju)

łac. Parochiae (w tym miejscu należy wprowadzać łacińskie nazwy parafii lub opis) Brak danych
inne nazwy: (w tym miejscu należy wprowadzać inne nazwy parafii, szczególnie w odniesieniu do wezwań lub opis) Brak danych
Pozostawić niniejszą informację Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Pozostawić niniejszą informację Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • Erygowana: Dokładna data lub wiek lub wpisać Brak danych
 • Rodzaj: wpisać Pierwotna (dla parafii zakładanych w okresie X-XIIIw. co do których jest pewność, iż nie były wydzielone z innych parafii) lub Brak danych (gdy nie ma jednoznacznej pewności co do rodzaju parafii) lub wydzielona z parafii Żalno w roku 1753 gdy na Genepedii nie istnieje strona parafii Żalno lub wydzielona z parafii Żalno w roku 1753 gdy na Genepedii istnieje strona parafii Żalno
 • Dekanat: wpisać w układzie historycznym wg wzoru Miejscowość (???? - ????) Jeżeli nie jest znana data graniczna należy pozostawić znaki zapytania w podwójnych nawiasach kwadratowych. Jeżeli taka data jest znana lecz budzi wątpliwości należy ją pozostawić w nawiasach kwadratowych. W przypadku braku informacji należy wpisać Brak danych
 • Archidiakonat: wpisać w układzie historycznym wg wzoru Miejscowość (???? - ????) Jeżeli nie jest znana data graniczna należy pozostawić znaki zapytania w podwójnych nawiasach kwadratowych. Jeżeli taka data jest znana lecz budzi wątpliwości należy ją pozostawić w nawiasach kwadratowych. W przypadku braku informacji należy wpisać Brak danych
 • Diecezja: wpisać w układzie historycznym wg wzoru Nazwa (???? - ????) Jeżeli nie jest znana data graniczna należy pozostawić znaki zapytania w podwójnych nawiasach kwadratowych. Jeżeli taka data jest znana lecz budzi wątpliwości należy ją wpisać w istniejących, podwójnych nawiasach kwadratowych. W przypadku braku informacji należy wpisać Brak danych
 • Metropolia: wpisać w układzie historycznym wg wzoru Nazwa (???? - ????) Jeżeli nie jest znana data graniczna należy pozostawić znaki zapytania w podwójnych nawiasach kwadratowych. Jeżeli taka data jest znana lecz budzi wątpliwości należy ją wpisać w istniejących, podwójnych nawiasach kwadratowych. W przypadku braku informacji należy wpisać Brak danych
 • Konsekracja: Dokładna data lub wiek lub wpisać Brak danych
 • Kościół filialny: wpisać Nie istnieje lub Brak danych lub wg wzoru Miejscowość (od ???? r.)
 • Parafie wydzielone: wpisać Nie ma lub Brak danych (gdy trzeba to ustalić) lub Żalno (od ???? r.) gdy na Genepedii nie istnieje strona parafii Żalno lub Żalno (od ???? r.) gdy na Genepedii istnieje strona parafii Żalno. Parafie należy wpisywać w kolejności historycznej.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
wpisać Temat nie przebadany lub wg poniższego wzorca jako kalendarium
Kościół filialny
wpisać Nie istnieje lub Temat nie przebadany lub wg poniższego wzorca jako kalendarium
 • W tym punkcie należy gromadzić następujące informacje:
 • - daty utworzenia bractw i stowarzyszeń
 • - daty wizytacji kościelnych
 • - fakty z życia parafii które potencjalnie mogą być w przyszłości pomocne w ustaleniu losów brakujących ksiąg metrykalnych lub zasięgu terytorialnego parafii
 • Z powyższych założeń wyraźnie wynika iż tak opracowana historia parafii zawiera tylko informacje wybiórcze które mogą okazać się potrzebne dla celów genealogicznych. Pełnej informacji o historii parafii należy szukać w innych źródłach. Niemniej dopuszcza się sytuacje w których autor strony gromadzić będzie wszelkie informacje o historii parafii.
 • W przypadku pozyskania informacji typu:
 • W roku 1879 nastąpiło przejęcie kościoła będącego dotychczas siedzibą parafii ewangelickiej .... . Słowa "parafii ewangelickiej" należy ująć obustronnie w podwójne nawiasy kwadratowe.
 • W przyszłości będzie to punkt wyjścia do dokonania stosownych powiązań linkami wewnętrznymi Genepedii ze strukturą terytorialną innych kościołów, wyznań, itp.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: wpisać link lub Brak danych
Indeksy grobów: wpisać link lub Brak danych
Opis
wpisać Temat nie przebadany lub wprowadzić opis

Zasięg terytorialny

wpisać Temat nie przebadany lub wg poniższego wzorca jako kalendarium
 • ???? r. - wydarzenie z podlinkowywaniem żródeł informacji (wg przykładu)
 • W przypadku pozyskania informacji typu:
XIIIw. - Pierwotnie obejmowała Kasztelanię Raciąską czyli późniejsze parafie w Tucholi, Nowej Cerkwi, Pawłowie, Silnie, Mędromierzu, Gostycynie i Jeleńczu.
Należy wykonać w kolejności:
 • - nazwy miejscowości obustronnie ująć w podwójne nawiasy kwadratowe
 • - sprawdzić historię parafii w danej miejscowości (np. Tuchola) pod kątem potwierdzenia informacji o jej wydzieleniu z parafii (np. Raciąż)
 • - przy potwierdzeniu informacji założyć stronę dla tej parafii (np. Tuchola) i wprowadzić w polu "Rodzaj" informacje o jej wydzieleniu z parafii (np. Raciąż)
 • - natomiast na stronie aktualnie edytowanej parafii (np. Raciąż) wprowadzić w polu "Parafie wydzielone" informację o wydzieleniu parafii (np. Tuchola)
 • - w powyższej wiadomości wprowadzić link wewnętrzny Genepedii do stosownej strony. Nic nie szkodzi, że nastąpi powielenie informacji o wydzieleniu parafii. Wszystko zależy od tego, kto w jakim celu będzie takiej informacji poszukiwał.
 • - powtórzyć ciąg działań dla kolejnej miejscowości
 • W przypadku pozyskania informacji typu:
1910 r. - Z parafii zostaje odłączony Piastoszyn (przeniesienie miejscowości do innej parafii)
Należy wykonać w kolejności:
 • - nazwę miejscowości obustronnie ująć w podwójne nawiasy kwadratowe
 • - ustalić parafię do ktorej przyłączono miejscowość (np. Silno)
 • - założyć stronę dla tej parafii (np. Silno) lub poprzez edycję już istniejącej strony, w punkcie "Zasięg terytorialny" wprowadzić informację o przyłączeniu miejscowości oraz dodać link wewn. do strony parafii poprzedniej (np. Raciąż)
 • - na stronie parafii (np. Raciąż), przy nazwie miejscowości, wprowadzić link wewnętrzny do nowej parafii (np. Silno)
 • W przypadku pozyskania informacji typu:
ok. 1744 r. - Kasztelan gdański Józef Pruszak ufundował kaplicę w Żalnie.
Należy ją wprowadzić do historii parafii w ramach której dana miejscowość była przyporządkowana w danym roku (np. par. Raciąż, a nie Żalno gdyż par. Żalno powstała dopiero w 1983 r.)
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
wpisać Temat nie przebadany lub postępować wg poniższych zaleceń.
Jest to kolejny bardzo istotny element projektu. W tym miejscu należy wprowadzać informacje o nazwach miejscowości (wraz z odmianami w ich pisowni uwzgledniając nawet takie o których wiadomo że są błędne z tytułu tzw. "literówek"), które nie były wcześniej wymienione w niniejszym punkcie oraz w słowniku miejscowości. Żródłem pozyskiwania danych winny być Księgi parafialne i USC, mapy, itd.
Szczególnie ważne jest wpisywanie nazw bardzo małych miejscowości, przysiółków, itp., zwłaszcza tych, które już nie istnieją. Tym samym zacznie tworzyć się baza miejscowości gdyż poprzez dostępną wyszukiwarkę można będzie wyświetlać zbiór stron w których występuje nazwa danej miejscowości. Tak więc wszystko zależy od bardzo rzetelnego wprowadzania danych.

Niemiecko/Rosyjsko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

wpisać Nie występują (w odniesieniu do parafii powstałych po 1945 r.) lub wpisać dane do tabeli w układzie alfabetycznym wg j. obcego dodając komentarz:
Opracowane na podstawie wpisów w księgach metrykalnych. W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- [[]]
- [[]]

Mapy

W tym punkcie należy podawać linki do map z jednoczesnym uzupełnieniem słownika nazw miejsciowości o nowe odmiany pisowni nazw miejscowości
Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

Temat nie przebadany
??.??.1??? - ??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię funkcja

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w wpisać wg wzoru AD Pelplin
Jest to najistotniejszy element projektu. W bazach i publikacjach podawane są zakresy lat. W wielu wypadkach napotyka się różnego rodzaju błędy. Stąd pomysł rozpisania wg poniższego wzorca. W tym punkcie należy wprowadzać informacje o księgach przechowywanych w archiwach diecezjalnych lub parafiach, a także przypadki gdy nie znane jest miejsce przechowywania oryginału opisując ten fakt.
wpisać W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

wpisać Temat nie przebadany lub Nie występują z racji na rok założenia parafii. (dla parafii powstałych po 1945 r.) lub wprowadzić znane informacje

Księgi chrztów

wpisać Temat nie przebadany lub rozpisać księgi wg poniższego wzorca. Przenieśc wzorzec nawet w przypadku braku stosownych danych.
wpisać Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Należy wprowadzać daty chrztu, a nie urodzienia:
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
-wszelkich zmianach zakresu lat jakiego dotyczy księga
-na pierwszych stronach ksiąg spotyka się informacje uzupełniające co do zakresu lat zapisanych w księdze. Najczęściej są one w postaci np. 1816 - marz 1850. Dla wykluczenia wszelkich pomyłek interpretacyjnych daty te należy zapisywać w postaci XX.XX.1816 - XX.03.1850
- języku w jakim spisane są akty, z zaznaczeniem roku w którym następuje zmiana języka
- układzie zapisanych aktów: narracyjny (wierszowy), tabelaryczny odręczny, tabelaryczny drukowany (dla układów tabelarycznych język i tłumaczenie nagłówków kolumn
- rok w którym wprowadzono numerację aktów, opis prowadzonych statystyk
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Chrzty w latach 1938-45
wpisać Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
- Uzupełnić założenia
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
- Uzupełnić założenia
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
- Uzupełnić założenia
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

wpisać Temat nie przebadany lub rozpisać księgi wg poniższego wzorca. Przenieść wzorzec nawet w przypadku braku stosownych danych.
wpisać Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

wpisać Temat nie przebadany lub rozpisać księgi wg poniższego wzorca. Przenieść wzorzec nawet w przypadku braku stosownych danych.
wpisać Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
- Uzupełnić założenia
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Zapowiedzi w latach 1938-45
wpisać Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

wpisać Temat nie przebadany lub rozpisać księgi wg poniższego wzorca. Przenieść wzorzec nawet w przypadku braku stosownych danych.
wpisać Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
-wszelkich zmianach zakresu lat jakiego dotyczy księga:
-na pierwszych stronach ksiąg spotyka się informacje uzupełniające co do zakresu lat zapisanych w księdze. Najczęściej są one w postaci np. 1816 - marz 1850. Dla wykluczenia wszelkich pomyłek interpretacyjnych daty te należy zapisywać w postaci XX.XX.1816 - XX.03.1850:
- języku w jakim spisane są akty, z zaznaczeniem roklu w którym następuje zmiana języka
- układzie zapisanych aktów: narracyjny (wierszowy), tabelaryczny odręczny, tabelaryczny drukowany (dla układów tabelarycznych język i tłumaczenie nagłówków kolumn
- rok w którym wprowadzono numerację aktów, opis prowadzonych statystyk
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Śluby w latach 1938-45
wpisać Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

wpisać Temat nie przebadany lub rozpisać księgi wg poniższego wzorca. Przenieść wzorzec nawet w przypadku braku stosownych danych.
wpisać Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Należy wprowadzać daty pochowania, a nie zgonu:
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
-wszelkich zmianach zakresu lat jakiego dotyczy księga:
-na pierwszych stronach ksiąg spotyka się informacje uzupełniające co do zakresu lat zapisanych w księdze. Najczęściej są one w postaci np. 1816 - marz 1850. Dla wykluczenia wszelkich pomyłek interpretacyjnych daty te należy zapisywać w postaci XX.XX.1816 - XX.03.1850:
- języku w jakim spisane są akty, z zaznaczeniem roklu w którym następuje zmiana języka
- układzie zapisanych aktów: narracyjny (wierszowy), tabelaryczny odręczny, tabelaryczny drukowany (dla układów tabelarycznych język i tłumaczenie nagłówków kolumn
- rok w którym wprowadzono numerację aktów, opis prowadzonych statystyk
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Zgony w latach 1938-45
wpisać Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
- Uzupełnić założenia
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje o:
-oryginalnym tytule księgi
- Uzupełnić założenia
UWAGA
W sytuacjach skrajnych dopuszcza się podanie zakresów lat występowania ksiąg (z uwagi na brak danych szczegółowych) pod warunkiem wprowadzenia w "Charakterystyce księgi" polecenia "Rozpisać księgi".
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Wypełnić po wykonaniu analizy księgi
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
W tym miejscu należy podać informacje typu:
- zapiski historyczne
- inwentarz kościoła
- inne
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

wpisać Temat nie przebadany lub Nie występują (dla parafii powstałych szczególnie po 1945 r.) lub wg poniższego wzoru. Okresowo sprawdzać bazy źródłowe i uzupełniać zestawienia.
wpisać Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie (ustalić zakres udostępniania i wpisać odpowiednio) i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz
 • Dokonać oceny zawartości zbiorów AP względem ksiąg metrykalnych przechowywanych w AD lub w parafiach.
 • W tym miejscu należy także opisywać przypadki sfotografowania stron, które w zachowanych oryginałach zostały np. wyrwane.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

wpisać Temat nie przebadany lub wprowadzić linki do stosownych stron wraz z opisem zawartości.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

wpisać Temat nie przebadany lub Nie występują (dla parafii powstałych szczególnie po 1945 r.) lub wprowadzić linki do stosownych stron. Ponadto należy wprowadzać informacje dodatkowe wg wzoru jn. Okresowo sprawdzać bazy źródłowe i uzupełniać zestawienia.
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne: (link zewn. do strony)
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie: (link zewn. do strony)

Indeksy ksiąg metrykalnych

wpisać Temat nie przebadany lub Nie występują (gdy można spodziewać się opracowania szczególnie indeksów zgonów) lub wprowadzić linki i opisy wg poniższego wzoru (aktualizując nazwy baz i linki prowadzące do stosownych stron). Po żadnym pozorem nie wolno w tym punkcie wprowadzać zestawień ksiąg zindeksowanych.
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

wpisać Temat nie przebadany lub wprowadzić opis poszczególnych ksiąg wraz z linkami wzorując się na powyższych punktach.

Komentarz

Dyskusje na forach internetowych

wpisać Temat nie przebadany lub wprowadzić linki zewnętrzne do stosownych stron wg wzoru.
Link Forgen - Tytuł tematu

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość (dodać link wewnętrzny do strony Genepedii). Linki wewnętrzne będą dodawane dopiero po rozwinięciu struktury podziału administracjnego Polski.


Wprowadzić kategorie zwracając uwagę na konieczność zachowania znaków formatujących po nazwie dekanatu.
Nazwę dekanatu należy wpisać dokładnie w postaci pokazanej na stronie kategorii
Poszczególne kategorie ująć obustronnie w podwójne nawiasy kwadratowe.
Jeżeli po zapisaniu strony nazwa dekanatu nadal będzie się wyświetlała w kolorze czerwonym oznacza to, że nazwa została wpisana z jakimś błędem i należy to poprawić.
Kategoria:Zasoby Internetu
Projekt - Parafie rz.-kat.
Kategoria:Dekanat Rytel|"