Osiek pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Osiek pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Osiek pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha o dokumencie.

Osiek pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha, Sanktuarium św. Rocha

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 83-221 Osiek ul. Wyzwolenia 4
 • tel. 58 582 12 12, tel./fax 58 582 10 05

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Z jaką datą zaczął obowiązywać Sprawa do wyjaśnienia
Wcześniejsze losy patrz "Kaplica w Osieku" Parafii Skórcz
 • 1864 r. - do sierpnia przygotowano plany i kosztorys nowego kościoła
 • 1864 r. - w dn. 7 sierpnia odbyła się diecezjalna kolekta na potrzeby budowy kościoła
 • 1865 r. - w dn. 15 kwietnia mianowano pierwszego duszpasterza
Do tego momentu parafią opiekował się prob. Parafii Skórcz ks. Wiktor Hellas
 • 1865 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1866 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1866 r. - w dn. 2 grudnia dokonano benedykcji kościoła
Wg strony Gospel nastąpiło to 01.04.1866 r.
W 1928 r. liczyło 2669 członków.
 • 1872 r. - celem utrzymania probostwa władza biskupia zakupiła gospodarstwo w Osieku
 • 1895 r. - brewe z dn. 26 marca
Odpust obchodzony jest 16 sierpnia i w następną niedzielę
 • 1899 r. - w dn. 19 lipca założono Bractwo Modlitwy z Żywym Różańcem
W 1928 r. liczyło 630 członków.
 • 1904 r. - odmalowano wnętrze kościoła
 • 1906 r. - za udział w strajku szkolnym prob. ks. Jan Olszewski został skazany na karę więzienia
 • 1910 r. - założono Bractwo Czci Najświętszego Sakramentu i zaopatrywania Domów Bożych w przybory kościelne
Było filią Pelplina. W 1928 r. liczyło 174 członków
 • 1918 r. - utworzono samodzielny "Trzeci Zakon św. Franciszka"
Wcześniej istniał jako filia Starogardu
 • 1920 r. - parafia wzbogaciła się o dom katolicki z salką parafialną.
 • 1923 r. - w dn. 21 listopada założono Stowarzyszenie św. Dziecięctwa Jezus
 • 1923 r. - w dn. 8 listopada założono Towarzystwo Misyjne
W 1928 r. liczyło 327 członków.
Dokument z dn. 12.01.1926 r. opublikowany w Orędowniku 1/1926
 • 1927 r. - w dn. 13 marca założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 190 członków
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 48 członków.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1864 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone:
- z Parafii Skórcz
Błędno, Dębiagóra, Duże Wycinki, Kalemba, Karszanek, Kasparus, Łuby, Osiek, Pieczyska, Radogoszcz, Skorzenno, Skrzynia, Suchobrzeźnica, Szlaga, Trzebiechowo, Wierzbiny, Wymysłowo.
- z Parafii Barłożno
Markocin
- z Parafii Kościelna Jania
Jaszczerz, Małe Wycinki, Przewodnik, Okarpiec
- z Parafii Lalkowy
Jasieniec, Jaszczerek, Jażewnica (Jeżewnica)
- z Parafii Nowe
Blizawy, Ciemny Las, Grabowa Góra, Mątasek, Recice.
Błędno, Kasparus, Pieczyska, Suchobrzeźnice, Leśnictwa Szlaga i Żurawki, Szlaga młyn.
Blizawy, Ciemnylas, Cisowa Góra, Dębiagóra, Grabowagóra, Jasieniec, Jaszczerek, Jaszczerz, Jażewnica, Karsznia (leśnictwo), Karszanek, Kałębnica (leśnictwo), Łuby, Mątasek, Markocin, Okarpiec, Osiek, Przewodnik, Radogoszcz, Recice, Rynków (leśnictwo), Skorzenno, Skrzynia, Trzebiechowo, Wierzbiny, Wycinki, Wymysłowo.
Blizawy, Bukowiny, Ciemny Las, Cisowa Góra, Dębia Góra, Grabowa Góra, Jaszczerek, Jaszczerz, Jeżewnica, Kalembica, Karcznia, Karszanek Duży i Mały, Łuby, Markocin, Montasek, Okarpiec, Osiek, Przewodnik, Radogoszcz, Recice, Rynków, Skórzenno, Skrzynia, Trzebiechowo, Wierzbiny, Wycinki, Wymysłowo.
Blizawy, Bukowiny, Ciemny Las, Cisowa Góra, Dębia Góra, Grabowa Góra, Jaszczerek, Jaszczerz, Jeżewnica, Kałembica, Karcznia, Karszanek Duży i Mały, Markocin, Okarpiec, Osiek, Radogoszcz, Recice, Rynków, Skórzenno, Trzebiechowo, Wierzbiny, Wycinki, Wymysłowo.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 179) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 188) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Blizawy, Bukowiny, Ciemny Las, Dębia Góra, Dobry Brat, Grabowa Góra, Jaszczerz, Jaszczerek, Jeżewnica, Kałębnica, Karcznia, Duży Karszanek, Mały Karszanek, Markocin, Okarpiec, Osiek, Pólko, Radogoszcz, Recice, Skórzenno, Trzebiechowo, Wierzbiny, Duże Wycinki, Małe Wycinki.
Łuby
Dekret z dn. 12.08.1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-8/1999
Blizawy, Bukowiny, Ciemny Las, Dębia Góra, Dobry Brat, Duże Wycinki, Duży Karszanek, Grabowa Góra, Jaszczerek, Jaszczerz, Jeżewnica, Karcznia, Kałębnica, Łuby, Małe Wycinki, Mały Karszanek, Markocin, Okarpiec, Pólko, Radogoszcz, Recice, Skórzenno, Skrzynia, Trzebiechowo, Wierzbiny.
Skrzynia
Dekret z dn. 13.12.2000 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/2000
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 294) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 301) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 312) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 319) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Błędno
Blissawen - Bliżawy (Blizawy; kolonia)
- Ciemnylas (Ciemny Las, Igrzyska)
Eibendamm - Cisowa Góra
Dembiagora - Dębiagóra
Wittschinken - Wycinki (Duże Wycinki)
Grabowagurra - Grabowagóra (Grabowa Góra)
- Jasieniec
Jaszerrek - Jaszczerek
Jaschirsk - Jaszczerz
Jeschewnitz (Kronfelde) - Jeżewnica (Jażewnica)
Kalemba - Kalęba (mylnie Kałębnica; leśnictwo)
Bruchwalde - Karsznia (leśnictwo)
Kardchanken - Karszanek (Karczanek)
Kasparus - Kasparus
Lubba - Łuby (mylnie Luba)
Kl. Wittschinken - Małe Wycinki (kolonia)
Markoschin - Markocin
Montassek - Mątasek
Okarpiec (Okarpitz) - Okarpice (kaszub. Wókarpie)
Ossiek (Ossieck) - Osiek (Ossiek, Mossegk, Musegk, Osyeck ok.1410 r., Osiek Pomorski, Osiek pomorski)
Pieschiska - Pieczyska
Bülowsheider (dawn. Buclowsheide, od 1868 r. Hagen) - Przewodnik (nadl., leśn. i kol.)
Radogosch (Radegast 1867) - Radogoszcz
Redschitz (Redzitz) - Recice (Reszyce, Redszyc, kaszub. Reszece; kolonia do Udzierza)
Rinkau - Rynków (leśnictwo)
Skorzenno - Skorzyn (Kozy)
Aalfang - Skrzynia (dawn. Skrzinna)
- Suchobrzeźnica
- Szlaga
Augusthof - Trzebiechowo
Wiersbinnen - Wierzbiny
- Wymysłowo (kol. do Wycinków)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1865 - 1866 - Ks. Kręcki Augustyn Duszpasterz misyjny (Missionspriester)
1866 - 1872 - Ks. Kręcki Augustyn Administrator
1872 - 1884 - Ks. Kręcki Augustyn Proboszcz
1884 - 1893 - Ks. Rakowski Jan Proboszcz
1894 - 1910 - Ks. Olszewski Jan Proboszcz
1910 - 1934 - Ks. Karpiński Władysław Proboszcz
1935 - 1939 - Ks. Kalinowski Franciszek Proboszcz
1940 - 1946 - Ks. Bulita Franciszek Proboszcz
1946 - 1948 - Ks. Kasprzycki Antoni Administrator
1948 - 1949 - Ks. Liebner Jerzy Administrator
1949 - 1949 - Ks. Znaniecki Franciszek Administrator
1949 - 1949 - Ks. Hintz Franciszek Administrator
1949 - 1955 - Ks. Jeka Bolesław Administrator
1955 - 1958 - Ks. Ponka Klemens Proboszcz tytularny
1958 - 19?? - Ks. Bojanowski Marian Wikariusz
1958 - 1985 - Ks. Roskwitalski Franciszek Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Bednarek Jan Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Porzych Bronisław Wikariusz
1970 - 1974 - Ks. Wiśniewski Stanisław Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Mielewczyk Bogusław Wikariusz
1985 - 1996 - Ks. Giersz Kazimierz Józef Proboszcz
1985 - 1992 - Ks. Roskwitalski Franciszek Rezydent, emeryt
1996 - 2014 - Ks. Ossowski Zdzisław Proboszcz
1999 - 2000 - Ks. Zygmuntowski Jerzy Wikariusz
2000 - 2014 - Ks. Dampc Zenon Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

23.05.1992 - Ks. Roskwitalski Franciszek

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1883 r.
- ślubów od 1940 r.
- zgonów od 1900 r.
Spis nie obejmuje ksiąg jakie w tym czasie były przechowywane w Niemczech.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1087 - W 1089,
tj. 3 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1865-1883 (AD Pelplin W 1087)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1903-1917 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1917-1934 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1934-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1948-1956 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1956-1965 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1966-1978 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1978-1989 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1865-1939 (AD Pelplin W 1088) (wpisy po 1939 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1940-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1948-1972 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1972-1987 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1865-1900 (AD Pelplin W 1089)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1900-1937 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1938-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1948-1973 (w parafii) (wpisy po 1958 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1973-1995 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1995-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Bractwa Modlitwy z Żywym Różańcem
- Bractwa Czci Najświętrzego Sakramentu i zaopatrywania Domów Bożych w przybory kościelne
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Stowarzyszenia św. Dziecięctwa Jezus
- Towarzystwa Misyjne
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Męskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Osiek. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Osiek. Okresowo należy sprawdzać stronę.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Osiek
Strony internetowe:
- Ks. Zdzisław Ossowski - o sobie i Osieku
- Gospel - Parafia św. Rocha