Opalenie - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Opalenie - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Opalenie - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła o dokumencie.

Opalenie - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia p.w. św. Piotra i Pawła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii - Brak danych
 • Adres: ul. Czapskiego 1, 83-136 Opalenie
 • Telefon: 58 535 18 94
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1365 r. - przywilej krzyżacki
Istniał już kościół
Plebanowi wyznaczono 4 włóki roli
Czy zachowały się akta ?
 • 1596 r. - kościół stał się ruiną
Kościół zrujnowany.
Czy zachowały się akta?
 • 1665 r. - rolę plebańską przywłaszczył sobie dwór
 • 1748 r. - w dn. 1 września założono Bractwo św. Józefa
Potwierdzone 09.04.1848 r. ze statutem z dn. 18.03. i 21.10.1854 r.
W 1928 r. liczyło ok. 300 członków.
 • 1773 r. - wybudowano obecny kościół murowany
 • 1774 r. - założono szpital dla 4 ubogich
 • 1874 r. - w dn. 7 lipca wydano ostatni (czwarty) przywilej odpustowy
 • 1919 r. - reaktywowano parafię jako samodzielną "Stację Duszpasterską" (wg dekretu z dn. 15.02.1925 r.)
Odszukać dekret
 • 1924 r. - założono Stowarzyszenia Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 381 członków.
 • 1925 r. - w dn. 15 lutego "Stację Duszpasterską" przekształcono w parafię
Istniała plebania, budynki gospodarcze i 120 mórg ziemi.
Dla organisty istniało mieszkanie i 4 morgi ziemi.
Dekret z dn. 15.02.1925 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1925 r.
 • 1926 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło ok. 200 członków.
 • 1926 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 700 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
W 1928 r. liczyło 40 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1251
- ewangelików Niemców 122
Ogółem 1373 dusze, w tym 874 komunikujących.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz strona
Indeksy grobów: na stronie wyżej wymienionej wyszukiwarki.
Opis
 • 1925 r. - krótko przed tym rokiem założono nowy cmentarz

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
Aplinki, Dębowylas, Opalenie Wielkie, Opalenie Małe, Widlice.
Ustalić
 • 1919 r. - brak danych o zasięgu terytorialnym "Stacji Duszpasterskiej" (wg dekretu z dn. 15.02.1925 r.)
Odszukać dekret
Opalenie, Opalenki, Widlice i Dębowylas.
Dekret z dn. 15.02.1925 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1925 r.
Aplinki, Dębowylas, Opalenie, Widlice.
Dębowy Las, Jaźwiska, Opalenie, Pólko, Widlice.
Dębowy Las, Jaźwiska Wyb., Opalenie, Pólko, Widlice.
Jaźwiska Wyb., Opalenia, Widlice.
Dębowy Las, Jaźwiska Wyb., Opalenie, Pólko, Widlice.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 125) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Dębowy Las, Jaźwiska Wybudowanie, Opalenie, Pólko, Widlice.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 156) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 157) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 159) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 170) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 173) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 174) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 174) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Aplinki (Opalanki) [1]
Eichwalde - Dębowy las (Dębowylas)
Jesewitz - Jaźwiska
- Jaźwiska Wybudowanie (Jaźwiska Wyb.)
Münsterwalde (Muensterwalde) - Opalenie (Oppelin, Oppolin, Opely, Napolym 13??, Opalyno 1534, Opalienie 1583, Minsterwałd, Nowe Opalenie, Opalenie Wielkie)
- Opalenki (Opalenie Małe)
Pólko - Pólko
Fidlitz - Widlice (Fidlice)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

159? - 1919 - filia Patrz Parafia Piaseczno
1927 - 1928 - Ks. Mitręga Franciszek Proboszcz
1949 - 19?? - Ks. Kaglik Piotr CR Komendarz
1949 - 1979 - Ks. Warnecki Ludwik Administrator
1966 - 1966 - Ks. Derenda Józef Wikariusz
1979 - 1986 - Ks. Warnecki Ludwik Rezydent
1979 - 1987 - Ks. Gromowski Gerard Proboszcz
1989 - 1995 - Ks. Cyrankowski Lucjan Proboszcz
1995 - 2014 - Ks. Orlikowski Zbigniew Proboszcz
2014 - 2016 - Ks. Opłatkowski Waldemar Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Dopiero szczegółowa analiza ksiąg metrykalnych Parafii Piaseczno udzieli odpowiedzi na pytanie czy wcześniejszych aktów należy szukać w księgach tej parafii. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1879 r.
- ślubów od 1825 r.
- zgonów od 1880 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 990 - W 994,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1701-1728 (AD Pelplin W 990) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1728-1824
Brak danych
Księga chrztów 1824-1847 (AD Pelplin W 991) (wspólnie z registrem)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register chrztów 1824-1858 (AD Pelplin W 991) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1848-1879 (AD Pelplin W 992)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1880-1969 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1919-1930 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowania 1919-1930 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1702-1782 (AD Pelplin W 990) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1782-1824
Brak danych
Księga ślubów 1824-1879 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1879-1919
Brak danych
Księga ślubów 1919-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1824-1847 (AD Pelplin W 993)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1848-1879 (AD Pelplin W 994)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1880-2008 (AD Pelplin W 993) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1829-1830, 1835-1870
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1830, 1835-1870
 • zgonów: 1836-1870
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1564/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej w Opaleniu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • urodzeń: 1829-1830, 1835-1870
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1830, 1835-1870
 • zgonów: 1836-1870

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Spis wiernych 1946-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga czynności kościelnych 1867-1881 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." str. 639/856 archiwum Parafii Tczew zawierało:
- Dokument odpustowy Benedykta XIV dla bractwa św. Józefa przy kościele w Opaleniu z dn. 02.04.1748 r.
Czy się zachował ?
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Józefa
- Szpitala dla ubogich
- Stowarzyszenia Dziecięctwa Jezus
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Apostolstwa Modlitwy
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Opalenie:
 • urodzeń: 1874-1911
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1910
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1911
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2053/0 Urząd Stanu Cywilnego w Opaleniu
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk mikrofilmy ksiąg USC Opalenie:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość