Odry - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Odry - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Odry - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Odry - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • ul. Strażacka 4, Odry, 89-651 Gotelp
 • tel. 52 398 61 92, 606 951 414

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1702 r. - kaplica podupadła
 • 1739 r. - odbudowano kaplicę
 • 1??? r. - istniała Kapelania z kaplicą zaopatrywana z Wiela (wg dekretu z dn. 22.05.1929 r.)
 • 1834 r. - prawdopodobnie w tym roku zlikwidowano Kapelanię
Rozebrano kaplicę.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Wg Spisu... 1995 r. str. 240 parafia powstała w dn. 18 października (należy rozumieć że nastąpiło ustanowienie Kuracji)
 • 1926 r. - zamieszkał osobny kapłan, którego w następnym roku odwołano aż do uzgodnienia i
ostatecznego ustalenia granic nowej stacji duszpasterskiej (wg dekretu z dn. 22.05.1929 r.)
 • 19?? r. - założono Sodalicję Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyła 117 członków.
 • 19?? r. - założono Sodalicję Ojców Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyła 95 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej i Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 120 członków.
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1268
Komunikujących było 778.
 • 1929 r. - w dn. 1 lipca ustanowiono samodzielną "Stację Duszpasterską"
Dekret z dn. 22.05.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 6/1929
Jak to rozumieć w świetle wcześniejszych informacji ? Księgi metrykalne były prowadzone od 1926 r. - sprawa do wyjaśnienia
 • 1931 r. - w sierpniu rozpoczęto budowę kościoła
 • 1932 r. - w grudniu zakończono budowę kościoła
 • 1933 r. - w dn. 16 lipca nastąpiła konsekracja kościoła
Do 1945 r. parafia pozostawała bez proboszcza. Msze święte odprawiali kapłani z ościennych miejscowości.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1926 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone:
- z Kuracji Karsin
- Miedzno, Odry, Pustki i Wojtal
- z Parafii Łąg
- Ustalić
Odry, Miedzno, Polana, Pustki, Stara Jańcza, Uroża (leśnictwo), Wojtal, Klonowiec, Wieck, Zawada, Leśna Huta (nadleśnictwo).
 • 1929 r. - w dn. 1 lipca do "Stacji Duszpasterskiej" przyłączono:
- z Kuracji Karsin
Odry - gmina, Wojtal - gmina, Pustki - wieś
- z Parafii Łąg
Wieck - wieś
- z Parafii Piece
Leśna Huta - nadleśnictwo
Dekret z dn. 22.05.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 6/1929
Leśna Huta, Odry, Pustki, Wojtal, Wieck.
Odry, ?
Odry, Polana, Pustki, Wiech, Wojtal.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 107) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Odry, Pustki, Wieck, Wojtal.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 127) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 130) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 132) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 136) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 138) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 138) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 138) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Klonowiec
- Leśna Huta
- Leśna Huta (nadleśnictwo)
- Miedzno
Odry - Odry (Odrow, Wodry 1534)
- Polana lub Polana
Pustki - Pustki
- Stara Jańcza lub Stara Juńcza
Urose - Uroża lub Uroża (leśnictwo; Uroza, Kętrz. Uroza, Urosa, Grenzort,
Wieck - Wieck lub Wieck (Wiech)
Woithal - Wojtal
G.Zawada - Zawada

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1927 - 1929 - Ks. Licznerski Alojzy Opieka ?
1931 - 1939 - Ks. Zawadziński Julian Proboszcz ?
1939 - 1945 - vacat Proboszcz ?
1945 - 19?? - Ks. ?????? ???? Proboszcz ?
1946 - 19?? - Ks. Schulz Jan Administrator, ur. 30.3.1910, św. 1938;
1949 - 19?? - Ks. Ossowski Jan Administrator
19?? - 1952 - Ks. ?????? ???? Proboszcz ?
1952 - 1968 - Ks. Orzechowski Józef Administrator
1983 - 1996 - Ks. Orzechowski Józef Proboszcz
1996 - 2002 - Ks. Orzechowski Józef Rezydent
1996 - 2011 - Ks. Straszewski Zbigniew Proboszcz
2013 - 2021 - Ks. Patałuch Mieczysław Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Do wyjaśnienia Parafia Piece i Parafia Stara Kiszewa
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o księgach metrykalnych
- chrztów: 1926-1948, 1949-1970, 1970-1993
- ślubów: 1926-1993 r.
- zgonów: 1926-1993 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1926-???? (w parafii) (wpisy po 1926 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1931-1941 (w parafii) (wpisy po 1941 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1926-???? (w parafii) (wpisy po 1926 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1926-1966 (w parafii) (wpisy po 1966 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują księgi metrykalne.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy ksiąg metrykalny.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Sodalicji Matek Chrześcijańskich
- Sodalicji Ojców Chrześcijańskich
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej i Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują księgi USC.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy ksiąg USC.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe:
- Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odrach