Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP o dokumencie.

Nowa Wieś Wielka - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (ludowa nazwa – Nazwa), niemieckie Gross Neudorf, (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VII str. 207, nr 18)

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-050 Nowa Wieś Wielka ul. Bydgoska 12
 • tel. 52-38 12 310

Opis parafii

[1]

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1867-1868 r. - budowa kościoła dla parafii ewangelickiej
 • 1897r. - wyposażenie kościoła w organy funkcjonujące do dziś
 • 1925r. - 1 sierpnia erygowanie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na obszarze wydzielonym z parafii Lisewo Kościelne i Pęchowo
 • 1945r. - 25 marca parafia poświęcona jako kościół rzymskokatolicki
 • 1955r. - ogólna liczba parafian wynosi 2900 osób
 • 1949r. - zakupienie i poświęcenie obrazu dla ołtarza głównego Niepokalanej artysty malarza Olewińskiego z Bydgoszczy
 • 1959-1960 - wykonany został główny ołtarz
 • 1964-1965 - wnętrze ozdobiono nową polichromią. Na czołowej ścianie wykonano obraz przedstawiający Chrystusa Króla adorowanego przez dwóch aniołów i błogosławionych polskich
 • 1995r. - wpisania kościoła w rejestr zabytków architektury i budownictwa
 • 1996r. - został wykonany remont dachu
 • 2001r. - remont wnętrza wieży kościoła i dokonanie wyzłocenia naczyń liturgicznych
Kościół filialny
Nie istnieje

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz: Nowa Wieś Wielka, Aleja Pokoju, zał. 1925

Zasięg terytorialny

 • 1930r. - do parafii należą: Dąbrowy Małe, Dąbrowy Wielkie, Dębinka, Dobromierz- nadleśnictwo, Dziemionna, Januszkowo Kujawskie, Kaliska, Leszyce, Nowa Wioska, Prądocin, Tarkowo Dolne (wg Elenchus/Archidiecezja Gniezno Poznań-1930 ( Elenchus str. 86)
 • 2005 r. - wg strony 107 - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) parafia obejmowała miejscowości:
Dębinka, Dobromierz Dolny, Dobromierz Górny, Dziemionna, Januszkowo, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Prądocin, Tarkowo Dolne.
 • 2010r. - Nowa Wieś Wielka, Januszkowo, Dębinka, Kolankowo, Dobromierz Dolny, Dobromierz Górny, Prądocin, Nowa Wioska, Tarkowo Dolne.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Dąbrowy Małe lub Dąbrowa Mała
Elsendorf - Dąbrowy Wielkie lub Dąbrowa Wielka
Eichenau - Dębinka lub Dębinka
- Dobromierz- nadleśnictwo
- Dobromierz Dolny lub Dobromierz
- Dobromierz Górny lub Dobromierz
- Dziemionna lub Dziemionna
- Januszkowo Kujawskie lub Januszkowo
- Kaliska
- Kolankowo lub Kolankowo
- Leszyce lub Leszyce
Gross Neudorf Patrz też Gross Neudorf Kr. Bromberg - Nowa Wieś Wielka (18.)
- Nowa Wioska lub Nowa Wioska
- Prądocin lub Prądocin
- Tarkowo Dolne lub Tarkowo Dolne

Księża

1929-1933 -ks. Janiszewski Józef proboszcz
1933-1939 -ks. Zagórski Leon proboszcz
1945-1956 -ks. Jarocki Jan proboszcz
(????-????) -ks. Wilczyński Stanisław wikariusz
1956-1993 -ks. Olkiewicz Alfred proboszcz
1993-???? -ks. Stolarski Michał proboszcz
(????-????) -ks. Dulak Piotr wikariusz
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

 • 2005 r. - wg strony 105 - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) istniały księgi metrykalne:
- chrztów od 1925 r.
- ślubów od 1925 r.
- zgonów od 1925 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Nie istnieją

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie istnieją

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

 • Poszukując krewnych osób z parafii Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Lisewo Kościelne i Pęchowo

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Nie istnieją

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie istnieją

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Lisewo, Pęchowo

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Nowa Wieś Wielka