Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła o dokumencie.

Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Niewieścin 19, 86-120 Pruszcz Pom.
 • tel. 52 332 05 09, 694 406 982
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1297 r. - najpóźniej w 1299 r. nastąpiło utworzenie parafii
Została wydzielona z Parafii Gruczno
wg Spisu... 1995 r. str. 306 parafia powstała około 1298 r.
Założycielem i fundatorem był książę Mestwin II. (wg. strony www diecezji)
 • 1390 r. - dokument osadczy dla Cieleszynka
Zamiast dziesięcin dziedzic ma płacić plebanowi jeden wiadrunek.
 • 158? r. - w II poł XVI w. wybudowano kościół drewniany
Istniał kościół drewniany który nie był konsekrowany. Należały do niego dawniej 3 włóki ale wówczas istniała już tylko 1 morga obejmująca ogród plebanii.
 • 1640 r. - ufundowano dzwon kościelny
 • 1642 r. - kościół był już bardzo zniszczony
Kościół p.w. Świętej trójcy i św. Jakuba Apostoła.
Świątynia drewniana kryta dachówką.
Uposażeniem dla proboszcza był dom i ogród Nie było żadnego gruntu.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 96 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1650 r. - w poł. XVII w. nastąpiło przebudowanie kościoła
Parafia została przyłączona jako filia do Parafii Topolno.
Kiedy nastapiła reaktywacja istnienia parafii?
(w "Zarysie..." jest informacja że dopiero w 1884 r. otrzymała osobnego duszpasterza. Księgi są od 1738 r.; Lista proboszczów od 1722 r.; sprawa do wyjaśnienia)
Kościół został poświęcony w dn. 10.08.1686 r. Proboszcz nie posiadał żadnej roli. Parafia liczyła ok 500 dusz.
Istniał drewniany kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy i św. Jakuba Większego Apostoła ale znacznie zniszczony
Proboszcz miał codzienne utrzymanie we dworze oraz procent z zapisanych sum
Plebania nowa, murowana.
Parafią administrował zakonnik z Topolna
Dekret reformacyjny dla kościoła w Niewieścinie wystawiono w Niewieścinie dnia 30 maja 1711 r., s. 137-138 (411-412).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 186)
 • 1745 r. - parafii podarowano 52 ha ziemi
Dokonał tego właściciel Niewieścina Grzegorz Niewieściński w obecności bpa włocławskiego
Świątynia drewniana, zbudowana staraniem nie żyjącego już dziedzica dóbr Niewieścin, Pawła Wolskiego.
Specjalnego uposażenia kościoła dnie było, jedynie z ofiar składanych z racji pogrzebów i z zapisu dokonanego w 1673 przez Fabiana Niewieścińskiego na sumę 1000 złotych polskich
Proboszczem był ks. Kostrzyński Walenty
Proboszcz posiadał pewne uposażenie z zapisu z dnia 1745 r. dokonanego przez Grzegorza i Ludwikę z Czapskich Niewieścińskich, a także z dwóch łanów ziemi i łąkami doń należącymi
Było 477 katolików spowiadających się, 10 luteran i jedna rodzina żydowska
Szczegółowe opisy dot. kościoła i parafii w oryginale protokołu
Dekret reformacyjny, s. 789-792 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 248)
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Świątynia drewniana p.w. Trójcy Świętej, w dość dobrym stanie, ale wieża, z nią złączona, jest zniszczona
Dokumenty kościoła zostały albo zniszczone, albo zabrane podczas wojen szwedzkich. Prawdopodobnie, ówczesna świątynia w 1606 r. została erygowana
Nie wiadomo czy było odpowiednie uposażenie dla proboszcza (wcześniej dziedzice miejscowi według swego uznania zatrudniali kapelanów)
Rektorem kościoła był ks. Chmielewski Tomasz Mikołaj, od 1750 r.
Oryginalna księga zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny, k. 124v-125v oryginału
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 130)
 • 1822 r. - odlano dzwon dla majątku Cieleszyn
Ustalić kiedy został przekazany do kościoła
 • 1865 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1866 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1867 r. - parafia liczyła 890 wiernych, w tym 528 komunikujących.
Nie było szkoły katolickiej. Dzieci uczęszczały do szkół ewangelickich.
 • 1882 r. - założono Bractwo Najświętrzego Serca Jezusowego
 • 1884 r. - parafia otrzymała swojego duszpasterza
 • 1884 r. - parafia liczyła 1210 wiernych
 • 1926 r. - utworzono komitet celem wybudowania kościoła w Pruszczu
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków ok. 1123
- ewangelików Niemców 1500
Ogółem 2623 osoby, w tym komunikujących 894.
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r.
 • 1939 r. - w okresie II WŚ
W czasie demontażu dokonywanego przez Niemców upadł i pękł dzwon z 1640 r.
Kościół filialny Kozielec (1948-1992)
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 107) i w kolejnych spisach do 1991 r. występuje kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kozielcu.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1297 r. - najpóźniej w 1299 r. obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Gruczno:
Ustalić
Cieleszyn, Cieleszynek, młyn Grabowo, Kozielec, Mroczno, Niewieścin, Pruszcz, Suponin, Wałdowo, Zbrachlin, Zębowo
Zmniejszyła się liczba wsi parafialnych gdyż Cieleszyn i młyn Grabowo przyłączono do Parafii Topolno.
Niewieścin, Zębowo, Soponino, Cieleszynko, Zbrachlino, Wałdowo, Pruszcz, Mroczyn, Kozielec.
Niewieścin, Mroczyn, Pruszcz, Zbrachlin, Soponin, Kozielec, Cieleszynek i Wałdowo
Niewieścin i Zębowo, Soponino, Kozielec, Cieleszynek, Zbrachlin, Wałdowo, Pruszcz, Mruczy, Soponinek.
 • 1880 r. - wg "Słownika..." Cieleszyn i Cieleszynek należały jeszcze do Parafii Topolno.
Berlinek, Cieleszyn, Cieleszynek, Józefiowo, Kozielec, Mruczyn al. Mroczno, Niewieścin, Pruszcz z attynencyami, Soponin, Soponinek, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin, Zębowo.
Berlinek, Cieleszyn, Cieleszynek, Kozielec, Mirowice, Niewieścin, Pruszcz, Soponin, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin.
- Pruszcz, Wałdowo i Mirowice
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r.
Cieleszyn, Kozielec, Niewieścin, Suponin, Zawada, Zbrachlin.
Cieleszyn, Kozielec, Luszkowo, Niewieścin, Suponin, Zawada, Zbrachlin.
- Kozielec
Dekret z dn. 03.12.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/1992
Cieleszyn, Luszkowo, Niewieścin, Suponin, Zawada, Zbrachlin.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 129) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 208) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Berlinek
Friedrichsdank (Deutsch Czellenczin) - Cieleszyn lub Cieleszyn
Dt. Schellenschin (Polnisch Czellenczin) - Cieleszynek
- Grabowo (młyn)
- Józefiowo
Koszellic (Koselitz) - Kozielec
Luschkowo - Luszkowo lub Luszkowo(Luskow) (wg Słownika 1884 r.- par. Gruczno
Friedingen - Mirowice lub Mirowice
- Mruczyn (Mroczno)
Rasmushausen Patrz też Niewiesczyn - Niewieścin (Nevischin, Nyvescino 1302, Ny(-e)bescyn 1349, Niwisczin 1415, Niewieszczino 1534, Newissen, Niewieszin, Niewieszczyn, Niewieśczyn) Niewieścino
Gross Prust (Prust) Patrz też Prust Kr. Schwetz - Pruszcz (lub Pruszcz (powiat świecki)Prusk 1349, Prustk 1410, Pruszz 1442; Pruszcz Pomorski)
Supponin (Suponin) - Soponin (Supanino 1349, Grossuponyn 1415, Supanin 1565, Saponino 1649, Soponino 1710)
Supponinek - Soponinek (Cleyne supponyn 1415, Suponinek 1676)
Waldenau (Waldau) - Wałdowo (Waldow 1311)
Hasenau (Zawadda, Sawada) - Zawada lub Zawada
Friedingen Patrz też Zbrachlin - Zbrachlin (Mruczyn; Brechelin, Brechlyn 1400 i 1415, Sbrechlin 1440, Zbrachlino 1649, Brachlin 1676)
- Zębowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1390 - Ks. ??????? ???? Pleban
15?? - 1583 - Ks. Rogowski Stanisław Proboszcz
1722 - 17?? - Ks. Mężyński Walenty Kazimierz Proboszcz
17?? - 1729 - Ks. Kamieniewicz Walenty Proboszcz
1729 - 1733 - Ks. Poćwiardowski Michał Proboszcz
1733 - 17?? - Ks. Babecki imię ? Proboszcz
17?? - 1765 - Ks. Kostrzyński Walenty Proboszcz
1750 - 1782 - Ks. Chmielewski Tomasz Proboszcz
1783 - 1785 - Ks. Prądzyński Józef Administrator
1786 - 1787 - Ks. Kamyszka Jan Proboszcz
1788 - 1797 - Ks. Moszczeński Antoni Proboszcz
1797 - 1797 - Ks. Synakiewicz Franciszek Proboszcz
1811 - 1812 - Ks. Piwnicki Karol Proboszcz
1915 - 1928 - Ks. Frost Sylwester Proboszcz
1943 - 1947 - Ks. Schwanitz August Proboszcz
1947 - 1948 - Ks. Wedelstaedt Konrad Administrator
1948 - 1964 - Ks. Cibura Jan Administrator
1964 - 1970 - Ks. Kosz Jerzy Administrator
1970 - 1979 - Ks. Wirwicki Zdzisław Proboszcz
1979 - 2004 - Ks. Burda Kazimierz Proboszcz
2004 - 2004 - Ks. Szyca Mariusz Wikariusz
2004 - 2022 - Ks. Danielski Andrzej Proboszcz
Uwaga
- listę księży z lat 1722-1812 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 262. Ks. Kostrzyński 1745-1749, Sprawa do wyjaśnienia
- Dodano informacje ze strony www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Grzankowski Bogdan
 • Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1738 r.
- ślubów od 1738 r.
- zgonów od 1738 r.
- chrztów 1884-1970, 1971-1978 i od 1979 r.
- ślubów 1945-1949, 1950-1970, 1971-1986 i od 1987 r.
- zgonów 1884-1970 i od 1971 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1271 - W 1278,
tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem
Komentarze
Filiale von Topolno, Einträge ab 1874 siehe Topolno
Urzędy Topolno, patrz wpisy z 1874 Topolno
W 1274 enthält pfarrgeschichtliche Notizen
W 1274 obejmuje parafię zauważa historii
 • 2010 r. - wg informacji zawartej w zestawieniu ksiąg metrykalnych AD Pelplin z dn. 31 grudnia
Aktów chrztu (1875-1884), ślubów (01.11.1874-1884) oraz zgonów (1874-1884) należy szukać w księgach Parafii Topolno. przeanalizować księgi

Księgi chrztów

Księga chrztów 1738-1782 (AD Pelplin W 1271) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1774-1816 (AD Pelplin brak sygn.)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1818-1856 (AD Pelplin W 1272)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1272 Kommunikanten 1820-1841 der Pfarrei Topolno
1272 communicants W parafii 1820-1841 Topolno
Księga chrztów 1857-1874 (AD Pelplin W 1273)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1875-1884
Patrz Parafia Topolno. Sprawa do wyjaśnienia
Księga chrztów 1884-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1820-1841 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1738-1782 (AD Pelplin W 1271) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1773-1843 (AD Pelplin W 1274)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1843-1874 (AD Pelplin W 1275)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1874-1884
Patrz Parafia Topolno.
Księga ślubów 1885-1945
Brak danych
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Księga ślubów 1945-1??? (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1738-1782 (AD Pelplin W 1271) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1773-1843 (AD Pelplin W 1276)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1843-1863 (AD Pelplin W 1277)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1863-1874 (AD Pelplin W 1278)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1874-1884
Patrz Parafia Topolno.
Księga zgonów 1884-1961 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Najświętrzego Serca Jezusowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Niewieścin:
 • urodzeń: 1874 - 1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1904
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1649/0 Urząd Stanu Cywilnego Niewieścin
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Niewieścin:
 • urodzeń: 1874 - 1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość