Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła o dokumencie.

Niewieścin - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Niewieścin 86-120 Pruszcz Pom.
 • tel. 52-332 05 09

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1297 r. - najpóźniej w 1299 r. nastąpiło utworzenie parafii
Została wydzielona z Parafii Gruczno
wg Spisu... 1995 r. str. 306 parafia powstała około 1298 r.
 • 1390 r. - dokument osadczy dla Cieleszynka
Zamiast dziesięcin dziedzic ma płacić plebanowi jeden wiadrunek.
 • 158? r. - w II poł XVI w. wybudowano kościół drewniany
Istniał kościół drewniany który nie był konsekrowany. Należały do niego dawniej 3 włóki ale wówczas istniała już tylko 1 morga obejmująca ogród plebanii.
 • 1640 r. - ufundowano dzwon kościelny
 • 1642 r. - kościół był już bardzo zniszczony
 • 1650 r. - w poł. XVII w. nastąpiło przebudowanie kościoła
Parafia została przyłączona jako filia do Parafii Topolno.
Kiedy nastapiła reaktywacja istnienia parafii?
(w "Zarysie..." jest informacja że dopiero w 1884 r. otrzymała osobnego duszpasterza. Księgi są od 1738 r.; Lista proboszczów od 1722 r.; sprawa do wyjaśnienia)
Kościół został poświęcony w dn. 10.08.1686 r. Proboszcz nie posiadał żadnej roli. Parafia liczyła ok 500 dusz.
 • 1745 r. - parafii podarowano 52 ha ziemi
Dokonał tego właściciel Niewieścina Grzegorz Niewieściński w obecności bpa włocławskiego
 • 1822 r. - odlano dzwon dla majątku Cieleszyn
Ustalić kiedy został przekazany do kościoła
 • 1865 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1866 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1867 r. - parafia liczyła 890 wiernych, w tym 528 komunikujących.
Nie było szkoły katolickiej. Dzieci uczęszczały do szkół ewangelickich.
 • 1882 r. - założono Bractwo Najświętrzego Serca Jezusowego
 • 1884 r. - parafia otrzymała swojego duszpasterza
 • 1884 r. - parafia liczyła 1210 wiernych
 • 1926 r. - utworzono komitet celem wybudowania kościoła w Pruszczu
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków ok. 1123
- ewangelików Niemców 1500
Ogółem 2623 osoby, w tym komunikujących 894.
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r.
 • 1939 r. - w okresie II WŚ
W czasie demontażu dokonywanego przez Niemców upadł i pękł dzwon z 1640 r.
Kościół filialny Kozielec (1948-1992)
Więcej na stronie.
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 107) i w kolejnych spisach do 1991 r. występuje kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kozielcu.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1297 r. - najpóźniej w 1299 r. obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Gruczno:
Ustalić
Zmniejszyła się liczba wsi parafialnych gdyż Cieleszyn i młyn Grabowo przyłączono do Parafii Topolno.
 • 1880 r. - wg "Słownika..." Cieleszyn i Cieleszynek należały jeszcze do Parafii Topolno.
Berlinek, Cieleszyn, Cieleszynek, Józefiowo, Kozielec, Mruczyn al. Mroczno, Niewieścin, Pruszcz z attynencyami, Soponin, Soponinek, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin, Zębowo.
Berlinek, Cieleszyn, Cieleszynek, Kozielec, Mirowice, Niewieścin, Pruszcz, Soponin, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin.
- Pruszcz, Wałdowo i Mirowice
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r.
Cieleszyn, Kozielec, Niewieścin, Suponin, Zawada, Zbrachlin.
Cieleszyn, Kozielec, Luszkowo, Niewieścin, Suponin, Zawada, Zbrachlin.
- Kozielec
Dekret z dn. 03.12.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/1992
Cieleszyn, Luszkowo, Niewieścin, Suponin, Zawada, Zbrachlin.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 129) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 208) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Berlinek
Friedrichsdank (Deutsch Czellenczin) - Cieleszyn
Dt. Schellenschin (Polnisch Czellenczin) - Cieleszynek
- Grabowo (młyn)
- Józefiowo
Koszellic (Koselitz) - Kozielec
Luschkowo - Luszkowo
Friedingen - Mirowice
- Mruczyn (Mroczno)
Rasmushausen - Niewieścin (Nevischin, Nyvescino 1302, Ny(-e)bescyn 1349, Niwisczin 1415, Niewieszczino 1534, Newissen, Niewieszin, Niewieszczyn, Niewieśczyn) Niewieścino
Gross Prust (Prust) - Pruszcz (Prusk 1349, Prustk 1410, Pruszz 1442)
Supponin (Suponin) - Soponin (Supanino 1349, Grossuponyn 1415, Supanin 1565, Saponino 1649, Soponino 1710)
Supponinek - Soponinek (Cleyne supponyn 1415, Suponinek 1676)
Waldenau (Waldau) - Wałdowo (Waldow 1311)
Hasenau (Zawadda, Sawada) - Zawada
Friedingen - Zbrachlin (Mruczyn; Brechelin, Brechlyn 1400 i 1415, Sbrechlin 1440, Zbrachlino 1649, Brachlin 1676)
- Zębowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1390 - Ks. ??????? ???? Pleban
15?? - 1583 - Ks. Rogowski Stanisław Proboszcz
1722 - 17?? - Ks. Mężyński Walenty Kazimierz Proboszcz
17?? - 1729 - Ks. Kamieniewicz Walenty Proboszcz
1729 - 1733 - Ks. Poćwiardowski Michał Proboszcz
1733 - 17?? - Ks. Babecki imię ? Proboszcz
17?? - 1765 - Ks. Kostrzyński Walenty Proboszcz
1750 - 1782 - Ks. Chmielewski Tomasz Proboszcz
1783 - 1785 - Ks. Prądzyński Józef Administrator
1786 - 1787 - Ks. Kamyszka Jan Proboszcz
1788 - 1797 - Ks. Moszczeński Antoni Proboszcz
1797 - 1797 - Ks. Synakiewicz Franciszek Proboszcz
1811 - 1812 - Ks. Piwnicki Karol Proboszcz
1915 - 1928 - Ks. Frost Sylwester Proboszcz
1947 - 19?? - Ks. Wedelstaedt Konrad Administrator
1948 - 1963 - Ks. Cibura Jan Administrator
1964 - 19?? - Ks. Kosz Jerzy Administrator
1970 - 1979 - Ks. Wirwicki Zdzisław Proboszcz
1979 - 2004 - Ks. Burda Kazimierz Proboszcz
2004 - 2004 - Ks. Szyca Mariusz Wikariusz
2004 - 2016 - Ks. Danielski Andrzej Proboszcz
Uwaga
- listę księży z lat 1722-1812 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 262. Ks. Kostrzyński 1745-1749, Sprawa do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1738 r.
- ślubów od 1738 r.
- zgonów od 1738 r.
- chrztów 1884-1970, 1971-1978 i od 1979 r.
- ślubów 1945-1949, 1950-1970, 1971-1986 i od 1987 r.
- zgonów 1884-1970 i od 1971 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1271 - W 1278,
tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem
Komentarze
Filiale von Topolno, Einträge ab 1874 siehe Topolno
Urzędy Topolno, patrz wpisy z 1874 Topolno
W 1274 enthält pfarrgeschichtliche Notizen
W 1274 obejmuje parafię zauważa historii
 • 2010 r. - wg informacji zawartej w zestawieniu ksiąg metrykalnych AD Pelplin z dn. 31 grudnia
Aktów chrztu (1875-1884), ślubów (01.11.1874-1884) oraz zgonów (1874-1884) należy szukać w księgach Parafii Topolno. przeanalizować księgi

Księgi chrztów

Księga chrztów 1738-1782 (AD Pelplin W 1271) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1774-1816 (AD Pelplin brak sygn.)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1818-1856 (AD Pelplin W 1272)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1272 Kommunikanten 1820-1841 der Pfarrei Topolno
1272 communicants W parafii 1820-1841 Topolno
Księga chrztów 1857-1874 (AD Pelplin W 1273)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1875-1884
Patrz Parafia Topolno. Sprawa do wyjaśnienia
Księga chrztów 1884-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1820-1841 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1738-1782 (AD Pelplin W 1271) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1773-1843 (AD Pelplin W 1274)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1843-1874 (AD Pelplin W 1275)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1874-1884
Patrz Parafia Topolno.
Księga ślubów 1885-1945
Brak danych
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Księga ślubów 1945-1??? (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1738-1782 (AD Pelplin W 1271) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1773-1843 (AD Pelplin W 1276)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1843-1863 (AD Pelplin W 1277)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1863-1874 (AD Pelplin W 1278)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1874-1884
Patrz Parafia Topolno.
Księga zgonów 1884-1961 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Najświętrzego Serca Jezusowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Niewieścin:
 • urodzeń: 1874 - 1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1904
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1649/0 Urząd Stanu Cywilnego Niewieścin
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Niewieścin:
 • urodzeń: 1874 - 1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość