Luzino - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Luzino - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Luzino - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca o dokumencie.

Luzino - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - założono parafię
Wchodziła w skład Ziemi Białogrodzkiej
Wg strony parafii powstała ok. 1245 r.
 • 1210 r. - przed tym rokiem wybudowano kościół
Istniał kościół.
Wieś należała do klasztoru w Żukowie
Świątynia drewniana
Uposażenie: cztery łany ziemi, ogród, łąka i staw
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 108 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia drewniana
Wiernych w parafii było ok. 700 osób
Proboszczem był ks. Zgierzyński Jan
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 170 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Wieś należała do zakonnic z Żukowa
Uposażenie proboszcza w cztery łany ziemi
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 154
 • 1733 r. - z niewiadomych przyczyn upadł kościół
Rozpoczeto budowę nowego, murowanego z kamieni polnych i cegieł. Jednonawowy, pokryty sklepieniem.
 • 1740 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1750 r. - założono Bractwo Różańcowe
Statut z dn. 06.11.1851 r.
W 1928 r. liczyło 841 członków.
 • 1759 r. - 2 lipca ks. Plutowski Grzegorz Adam założył bractwo różańcowe Imienia Jezus i Matki Boskiej, którego uposażenie fundował Jakub Dąbrowski z Dąbrówki
 • 1759 r. - założono Bractwo św. Jana Nepomucena
Wg Repertoriun...str 147 założone 16 maja 1760 r.
Upadło dawno.
 • 1765 r. - ufundowano dzwon
Wieś należała do klasztoru norbertanek z Żukowa.
Świątynia murowana, której budowę rozpoczęto w 1734 r., kidy proboszczem był, ks. Rzepczyński Maciej.
Kościół nosił wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Kościół nie był jeszcze konsekrowany.
W Świątyni było pięć ołtarzy. Wielki z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Miał przywilej odpustu za zmarłych) o który wystara się biskup Antoni Sebastian Dembowski w 1760 r. Znajdowały się relikwie kilku świętych, a nawet Świętego Krzyża. Na niektóre były dokumenty autentyczności.
Świątynią administrował, instalowany przez dziekana puckiego i prepozyta wejherowskiego, ks. Langhannik Antoniego, dnia 8 VII 1758 r. ks. Plutowski Grzegorz Adam. W parafi i stale rezyduje.
Na uposażenie kościół ma ofiary składane podczas nabożeństw z kazaniem oraz opłaty z racji pogrzebów.
Prowadzono księgi metrykalne
Dawniej w pobliżu karczmy, zwanej Borno, w pobliżu miejscowości Boże Pole, znajdowała się kaplica katolicka, gdzie nabożeństwa odprawiał co pewien czas proboszcz z Luzina, ale aktualnie na tym miejscu akatolicy mieli swój zbór.
Uposażenie parafii w cztery łany ziemi, domy, ogrody, a nawet stawy.
Parafia liczyła: mężczyzn 668, kobiet 646, czyli razem 1314 osób. Chłopców 260 i dziewcząt 262.
Luteran było: mężczyzn 97, kobiet 95, chłopców 45 i dziewcząt 52.
Nawróconych za aktualnego proboszcza było 68 osób.
Poprzednim proboszczem był ks. Rzepczyński Maciej
Oryginalna księga zawiera opisy, wykazy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny dla parafii Luzino, spisany dnia 7 lutego 1766 r. w Luzinie, s. 128-129 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 147)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1780 r. - wybudowano plebanię
Kościół murowany p.w.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Prawo patronatu dawniej należało do zakonnic z Żukowa, a ówcześnie do króla Prus.
Były dwa bractwa, a mianowicie Różańcowe i św. Jana Nepomucena.
Proboszczem był ks. Plutowski Grzegorz Adam. Wikariuszem był ks. Mościcki Michał.
Dekret reformacyjny osobiście spisany i odpisany przez wizytatora, k. 192 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 69.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 185)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Nie było wymienione w "Zarysie..."
 • 1890 r. - założono cmentarz parafialny
 • 1925 r. - założono Towarzystwo św. Cecylii
W 1928 r. liczyło 35 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 5437
niekatolików Niemców - 20
Ogółem 5457 dusz, w tym 3690 komunikujących.
Dekret z dn. 17.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Dekret z dn. 21.02.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1987 r.
przekształcono w Parafię Kębłowo
Dekret z dn. 28.07.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Dekret z dn. 17.06.2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2004
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz GROBONET - Cmentarz parafialny w Luzinie
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1599 r. - wg strony parafii obejmowała ona miejscowosci:
Kamłowo (Kębłowo), Goszczinino (Gościcino), Barłomino, Robaczkowo (Robakowo), Wysoczyno (Wyszecino), Strzebielino, Zielony Dwór, Gowino Małe, Gowino Wielkie, Dąbrówka, Ustarbowo, Sopieszyno, Przetoczyno, Częstkowo, Milwino, Sosnowa Góra, Luzino.
w tym kształcie parafia dotrwała do 1945 roku.
Luzino, Kęblowo, Gościcin, Barłomino, Robakowo, Sopieszyno, Dąbrówka, Częstkowo, Milwino, Wyszecino, Strzebielino.
Luzino, Gostyczyn ?, Kębłowo, Barłomino, Robakowo, Gowino Wielkie, Gowini Małe, Ustarbowo, Sobieszyno, Częatkowo, Milwino, Wyszecino, Strzebielino, Przytoczyno, Milwińska Huta, Piesak, Kopacz, Kozieł, Gołmejda, Pykron, Maciuszka, Lesakowski
Lizin, Bartomino, Kębłowo, Wysieczyno, Strzebielino, Gosticzyno, Młyn Gostyczyński, Gowino Wielkie, Gowino Małe, Sopieszyno, Ustarbowo, Młyn Ustarbowski, Dąbrówka, Młyn Dąbrówka, Cząstkowo, Malwino, Robakowi, Przytoczyno.
Luzino i osada młyńska Luzino, Gowino, Strzebielino, Dąbrówka z osadami młyńskimi, Milwino, Cząstko, Robakowo, Wyszecino, Bartomino, Kambłowo z młynem, Gościnno, osada młyńska Gościnno, Sopieszyno, Ustarbowo z młynem, Przytoczyno.
Luzino, osada młyńska Luzino, Gowino, Strzebielino, Dąbrówka, niepodanej nazwy osada młyńska, Malwino, Cząstkowo, Wyszecino, Barłomino, Rybakowo, Gościcino, niepodanej nazwy osada młyńska, Kambłowo, Sopieszyno, Ustarbowo, niepodanej nazwy osada młyńska,Przytoczyno.
 • 1884 r. - wg Słownika... parafia obejmowała miejscowości:
Luzino, Robakowo, Dąbrówka, Gowino, Gowinko, Ustarbowo, Sobieszyn (Sopieszyn?), Przetoczyno, Częstkowo, Milwino, Wyszecino, Barłomin, Strzebielino, Kębłowo, Gościcin, Bismark.
 • 1921 r. - w dn. 26 listopada do Parafii Wejherowo - Trójcy Świętej przekazano miejscowości:
Duży Gowin, Mały Gowin oraz Sopieszyno.
Dokument z dn. 01.10.1921 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1921.
Luzino i młyn, Barłomino i Sępowskie, Częstkowo, Bór i Szeperja, Dąbrówka, Gościcino, Zielonydwór i Wielkilas, Melwino i Huta, Przetoczyno i SosnowaGóra, Robakowo i Sychowo, Strzebielino, Ustarbowo, Wyszecino i Huta.
Bór
Dekret z dn. 15.12.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1929 r.
w różnym czasie odłączono następujące Gromady: Gościcino wybudowanie i Zielony Dwór; Przetoczyno i Sosnową Górę; Częstkowo, Milwino i Wyszecino; Charwatynię i Tabacznik włączono we wrześniu 1982 roku do nowo powstałej parafi w Strzebielinie; Kębłowo i Kochanowo; Ustarbowo.
Barlomino, Częstkowo, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Luzino, Milwino, Milwińska Huta, Robakowo, Sychowa, Strzebielino, Ustarbowo, Wyszecino, Zielony Dwór.
Strzebielino łącznie z wybudowaniem, oraz osiedla Chorwatynię i Tabacznik
Dekret z dn. 17.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Zielony Dwór
Dekret z dn. 12.09.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1986 r.
Kębłowo, Kochankowo
Dekret z dn. 21.02.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1987 r.
Kębłowo, Kochankowo
Dekret z dn. 28.07.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Ustarbowo oraz zabudowania gospodarskie przy szosie tzw. Robakówko
Dekret z dn. 28.06.1991 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1991 r.
Barłomino, Dąbrówka, Luzino, Milwińska Huta, Robakowo, Sychowo.
Ustarbowo oraz zabudowania gospodarskie przy szosie tzw. Robakówko
Dekret z dn. 09.11.1991 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1991 r.
Miejscowości: Berłominowo, Dąbrówka, Luzino, Milwino, Robakowo, Sychowo.
Luzino - ulice: 10-go Marca, 3-go Maja, Abrahama, Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Dąbka, Długa, Dolna, Fiołkowa, Jasna, Kaszubska, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Krzywa, Ks. Machalewskiego, Kwiatowa, Letnia, Leborska, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Młyńska, Modrzewiowa, Narcyzowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ofiar Stutthofu, Ogrodowa, Okólna, Okrężna, Paraszyńska, Partyzantów, Piaskowa, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przy Torze, Przyleśna, Robakowska, Robotnicza, Różana, Rybacka, Rzeczna, Słoneczna, Sobieskiego, Starowiejska, Strzebielińska, Świerkowa, Tartaczna, Wejhera, Wejherowska, Wielki Las, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Zielona.
Sychów, Dąbrówka, Milwino oraz część miejscowości Robakowo (Skrzyżowanie, Pieniążki i posesje nr 49, 50, 52 i 54) i Barłomino (posesje nr 59, 60, 61 i 62).
Ustalić które z powyższych miejscowości należały do parafii
Dekret z dn. 17.06.2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2004
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Barłomino
Borrowo - Borowo (wg Słownika 1880 - par. Luzyno)
- Bór
Grünberg (od 1879 r.) (Czenstkau) Patrz też Grünberg - Częstkowo (2. ) lub Częstkowo
Damerkau - Dąbrówka (17.)
- Gościcino
- Huta (od Melwina)
- Huta (od Wyszecina)
- Kębłowo
- Kochanowo
- Letnidwór
Lusino Patrz też Lusin - Luzino (Lusino 12??, Lusyno 1400, Lesino 1442, Lesin 1448, Luzyno, Lizin; kaszub. Lézeno)
- Luzino (młyn)
- Melwino
- Przetoczyno
Robbakau (Robakau) - Robakowo (2.)
- Sosnowagóra
- Strzebielino (Trzebielin 1621)
- Sychowo
- Sępowskie
- Szeperja
Ustarbau Patrz też Ustarbau (1) i Ustarbau (2) i Ustarbauer Mühle - Ustarbowo (Ustirbowo 1400)
- Wielkilas
Wyschetzin - Wyszecin (Wyszecino, Wysieczyno)
- Zielonydwór

Księża

Pracujący w parafii

1245 - 1??? - Ks. ??????? ???? Proboszcz, ojcowie zakonu norbertanek żukowskich
13?? - 1312 - Ks. ??????? ???? Proboszcz
1627 - 1634 - Ks. Goręczyca Wojciech Proboszcz
1634 - 1638 - Ks. Kozłowski Bartłomiej Proboszcz
1649 - 1659 - Ks. Parchn Michał Proboszcz
16?? - 1663 - Ks. Sosnowicz Mikołaj Proboszcz
1673 - 1681 - Ks. Jansenius Jan Proboszcz
1681 - 16.04.1681 - Ks. Kowalkowski Jan Proboszcz
1681 - 1684 - Ks. Rubinkowski Wawrzyniec Proboszcz
1684 - 1700 - Ks. Zgierzyński Jan Kazimierz Proboszcz
1700 - 1705 - Ks. Bronk Piotr Proboszcz
1705 - 1758 - Ks. Rzepczyński Maciej Proboszcz, dziekan mirachowski
1758 - 1780 - Ks. Prądzyński Grzegorz Proboszcz
1758 - 1798 - Ks. Plutkowski Grzegorz Adam Proboszcz, brak
1786 - 1795 - Ks. Piechowski Andrzej Proboszcz
1795 - 17?? - Ks. Kliński Jan Proboszcz
1798 - 1834 - Ks. Krefft Jakub Proboszcz, 1796-1834
07.05.18?5 - 01.05.1874 - Ks. Kleist Antoni Proboszcz, Kanonik Kolegiaty Kaliskiej
18?? - 18?? - Ks. Christen Wiktor Wikary
1874 - 1883 - Ks. Schultz Józef Herman Proboszcz
1883 - 1884 - Ks. Hebel Jan Bernard Proboszcz
6.06.1884 - 20.04.1920 - Ks. Machalewski Ludwik Proboszcz
1920 - 1921 - Ks. Kalisz Franciszek Proboszcz
10.11.1920/21 - 1940 - Ks. Gończ Bernard Proboszcz
1921 - 19?? - Ks. Wojewoda ???? Wikary (przeniesiony z Chełmna)
1928 - 1928 - Ks. Węsiora Franciszek Wikary
1940 - 1941 - Ks. Bartelb Józef Proboszcz
05.05.1941 - 1943 - Ks. Plewa Teodor Proboszcz
20.09.1946 - 1948 - Ks. Sumiński Mieczysław Administrator, ur. 2.5.1909, św. 1933; , mian. 1945;
1948 - 1982 - Ks. Sumiński Mieczysław Proboszcz, dziekan (1949-68),ur.2.5.1909;kan.hon.K.K.Chełmż.(1963-)
1953 - 19?? - Ks. Urbański Stefan Wikariusz, ur. 27.5.1920, św. 1952;
1957 - 19?? - Ks. Bojanowski Marian Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Rzoska Franciszek Wikariusz, ur. 21.12.1932, św. 1957;
1963 - 1968 - Ks. Kamiński Wiktor Wikariusz, ur. 15.12.1930, św. 1959; mian. 1963;
1968 - 1980 - Ks. Politowski Zygmunt Wikariusz, ur. 15.1.1939, św. 1964, mian. 1968; (czy Jerzy ?)
1980 - 1983 - Ks. Majewski Stanisław Wikariusz, 26.10.1955, 1980, 1980;
1982 - 2011 - Ks. Szydłowski Henryk Proboszcz
1986 - 1996 - Ks. Hoffmann Włodzimierz Wikariusz, 8.4.1960, 26.5.1985, 1986;
1988 - 1994 - Ks. Politowski Jerzy Rezydent - Choroba
1990 - 1991 - Ks. Gulczyński Kordian Wikariusz, 1.5.1966, 1990, 1990;
1992 - 1996 - Ks. Świstowicz Jan Wikariusz, 24.8.1961, 27.5.1989, 1.7.1992;
2007 - 20?? - Ks. Neumulter Zbigniew Pomoc duszpasterska od 15.12.2007
2011 - 20?? - Ks. Leżański Zygfryd Proboszcz od 15.05.2011, Prałat
2011 - 2021 - Ks. Szydłowski Henryk Emeryt, od 15.05.2011; Prałat
2012 - 20?? - Ks. Płaza Marek Wikariusz od 01.07.2012
2013 - 20?? - Ks. Daroszewski Grzegorz Wikariusz od 01.07.2013
2014 - 20?? - Ks. Dopke Tomasz Wikariusz od 01.09.2014
2017 - 2021 - Ks. Waluk Waldemar Proboszcz od 28.05.2017;
2017 - 2021 - Ks. Lewicki Mateusz Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Borysewicz Krzysztof Wikariusz
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
04.05.1862 - Ks. Busław Jan
1??? - Ks. Rąbca Franciszek
25.07.1971 - Ks. Żelewski Józef
11.05.1873 - Ks. Hebel Jan Bernard
12.07.1874 - Ks. Dąbrowski Walenty
23.07.1887 - Ks. Stumberg-Sychowski Teofil
1881 - KS. Wyciecki Leon
19.01.1896 - Ks. Tempski Bolesław
16.03.1902 - Ks. Herman Franciszek
1923 - Ks. Milka Józef
1937 - Ks. Doering Aleksander
1958 - Ks. Klass Stanisław
17.06.1961 - Ks. Klein Alojzy
09.06.1962 - Ks. Klein Antoni dr
1??? - Ks. Trybowski Zygmunt
22.05.1983 - Ks. Perszon Jan prof. dr hab.
1989 - Ks. Pipka Zenon
1??? - Ks. Trybowski Marek dr
21.05.1991 - Ks. Kryża Leszek
06.06.1992 - Ks. Dobek Piotr
21.05.1994 - Ks. Neumuller Zbigniew
12.06.2010 - Ks. Mruczkowski Henryk

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1631 r.
- ślubów od 1758 r.
- zgonów od 1758 r.
Z niewiadomych przyczyn nie wykazano wcześniejszych ksiąg ślubów.
- chrztów od 1839 r.
- ślubów od 1839 r.
- zgonów od 1839 r.
Spis zawiera fałszywe informacje w odniesieniu do ksiąg ślubów i zgonów. W tym czasie najstarsze księgi były przechowywane w Niemczech. Prawdopodobnie jest to skutek błędu edycyjnego polegającego na przeniesieniu danych dot. ksiąg chrztu na pozostałe rodzaje aktów.
- chrztów od 1839 r.
- ślubów od 1839 r.
- zgonów od 1839 r.
Komentarz jak w 1993 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1630-1714 (AAD Gdańsk AS3210)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1714-1758 (AAD Gdańsk AS3211)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1758-1797 (AAD Gdańsk AS3213) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1758-1797 (AAD Gdańsk W905)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1798-1815 (AAD Gdańsk AS3214) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1797-1797 (AAD Gdańsk W910) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- 1 seite
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1816-1839 (AAD Gdańsk AS3277) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1816-1839 (AAD Gdańsk W906) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1823-1854
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1839-1860 (AAD Gdańsk AS3278)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1839-1860 (AAD Gdańsk W907)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1839-1859 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1882 (AAD Gdańsk W908)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1861-1875 (AAD Gdańsk AS3279)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1883-1913 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1914-1926 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1926-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1944-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1914-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1669-1752 (AAD Gdańsk AS3212)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1669-1752 (AAD Gdańsk W909)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1752-1758
Brak danych
Księga ślubów 1758-1797 (AAD Gdańsk AS3213) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1758-1797 (AAD Gdańsk W910) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1798-1815 (AAD Gdańsk AS3214) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1816-1839 (AAD Gdańsk AS3277) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1816-1839 (AAD Gdańsk W906) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1823-1854
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1839-1875 (AAD Gdańsk AS3280)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1839-1910 (AAD Gdańsk W911)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1911-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1940-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1758-1839 (AAD Gdańsk AS3215)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1758-1839 (AAD Gdańsk W912)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1823-1854
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1839-1875 (AAD Gdańsk AS3281)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1839-1886 (AAD Gdańsk W913)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1887-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1940-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1854
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1854
 • zgonów: 1823-1854
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1429/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Luzino, pow. Wejherowo
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

- Bractwa Różańcowe
- Bractwa św. Jana Nepomucena
- Towarzystwa św. Cecylii
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość