Lutowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lutowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lutowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca o dokumencie.

Lutowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Istniał kościół drewniany.
 • 1730 r. - około tego roku zbudowano nowy kościół drewniany
Wg Spisu... str. 499 parafia powstała prawdopodobnie w tym roku, należy to rozumieć, że ustanowiono lokalny wikariat
 • 1879 r. - w dn. 10 października założono Bractwo Szkaplerza
W 1928 r. liczyło ok. 200 członków.
 • 1901 r. - aktem z dn. 28 lutego reaktywowano istnienie parafii
wydzielając ją z Parafii Kamień Krajeński
 • 1918 r. - w dn. 10 marca założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 20 członków.
 • 1927 r. - w dn. 6 stycznia założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 60 członków.
 • 1??? r. - założono Bractwo Trzeźwości
 • 1??? r. - założono Żywy Różaniec
 • 1??? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej
W 1928 r. liczyło 20 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 984
- katolików Niemców ok. 30
- ewangelików 40
- żydów 5
Ogółem 1059 osób, w tym komunikujących 907.
 • 1928 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1929 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1984 r. - rozpoczęto budowę nowej plebanii
 • 1990 r. - zakończono budowę plebanii
Kościół filialny Lutówko (1992 - nadal)
 • 1984 r. - rozpoczęto budowę kaplicy filialnej
 • 1990 r. - zakończono budowę kaplicy filialnej
Kościół filialny Kawle
 • 2002 r. - powstała kaplica

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Lutowo, Lutówko z młynem i nadleśnictwem
Lutowo, Lutówko, Lutówko (nadleśnictwo)
Lutowo, Lutówko, Radońsk.
Lutowo, Lutówko, Radońsk, Zaleśniak.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 194) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 268) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Kawle i Wiśniewa.
Kawle, Lutowo, Lutówko, Radońsk, Wiśniewa, Zaleśniak.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 270) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała miejscowości:
Kawle, Lutowo, Lutówko, Radońsk, Wiśniewa
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Kawle lub Kawle
Gr. Lutau (Gross Lutau, Gr. Lutan) Patrz też Lutau, Gross, Klein - Lutowo (Luthow 1372, Lutowo 1422, Lutow 1435, Lutan-Mega)
Kl. Lutau (Kl.-Lutau) - Lutówko (Lutówko małe, Lutówko Stare) lub Lutówko
Kl. Lutau (Kl.-Lutau) - Lutówko (młyn) lub Lutówko-Młyn
Kl. Lutau (Kl.-Lutau) - Lutówko (nadleśnictwo)
Radonsk (Radunsk) Patrz też Radonsk - Radońsk lub Radońsk

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1907 - 1915 - Ks. Lesiński Aleksy Proboszcz
1925 - 1928 - Ks. Barra Roman Proboszcz
1946 - 1953 - Ks. Bannach Wilmar Administrator
1958 - 1963 - Ks. Kosznik Edmund Administrator
1965 - 19?? - Ks. Kabattek Walerian Administrator
19?? - 1979 - Ks. Kabattek Walerian Proboszcz
1979 - 1979 - Ks. Kotewicz Marian Wikariusz
1979 - 2017 - Ks. Kotewicz Marian Proboszcz
2021 - 20?? - Ks. Kasprzak Tomasz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

 • 1866 r. - wg informacji ze strony diecezji, w parafii znajdują się księgi metrykalne od tego roku.
- chrztów od 1866 r.
- ślubów od 1866 r.
- zgonów od 1866 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1866-1920 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1866-1920 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1866-1961 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie występują na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Szkaplerza
- Apostolstwa Modlitwy
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Bractwa Trzeźwości
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Lutowo:
 • urodzeń: 1874 - 1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1876 - 1913
 • małżeństw: 1874 - 1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1725/0 Urząd Stanu Cywilnego Lutowo.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP zmikrofilmowane księgi USC Lutowo:
 • urodzeń: 1874 - 1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1874 - 1883
 • małżeństw: 1874 - 1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość