Lubiszewo Tczewskie - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lubiszewo Tczewskie - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lubiszewo Tczewskie - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Lubiszewo Tczewskie - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy; Sanktuarium MB Pocieszenia

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Lubiszewo p.w. Trójcy Św.
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - utworzono parafię
Zaliczana do najdawniejszych i pierwotnych.
 • 1185 r. - wybudowano kościół drewniany
Wg Spisu...1995 r. str. 602 z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele w Lubiszewie. W tym roku książę pomorski Grzymisław darował kościół parafialny w Lubiszewie pod wezw. Św. Trójcy zakonowi rycerskiemu joannitom
 • 13?? r. - na pocz. XIV w. wybudowano obecny kościół murowany z cegły
Wg strony parafii w 1348 r.
 • 139? r. - dzwon z przełomu XIV i XV w.
Czy zachowały się akta ?
W 1710 r. wymienia się proboszcza lubiszewskiego, a na pocz. XX w. kuratusów. Sprawa do wyjaśnienia
Czy zachowały się akta ?
Czy zachowały się akta ?
Czy zachowały się akta ?
 • 1787 r. - w dn. 13 września założono Bractwo Pocieszenia M.B.
Statut z dn. 17 wzgl. 26 września 1854 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1823 r. - przedłużono nawę kościelną i wybudowano na niej wieżę o konstrukcji muru pruskiego
Forma zapisu informacji w Elenchusach wydanych w latach 1825 i 1827 sugeruje taką możliwość.
Wynika to z analizy Elenchusów wydanych w latach 1836 do 1838. Należy to potwierdzić w innych źródłach
 • 1868 r. - brewe papieża Piusa IX z dn. 14 sierpnia w sprawie odpustu Pocieszenia M.B.
 • 1873 r. - w dn. 23 sierpnia założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Wynika to z analizy Elenchusów wydanych w latach 1922 i 1923. Należy to potwierdzić w innych źródłach
 • 1927 r. - w obrębie Kuracji mieszkało 2532 dusz
W tym komunikujących było 1550.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1928 r. - wybudowano nową plebanię
 • 1931 r. - w dn. 20 maja cmentarz otrzymał statut
Zatwierdzony przez Kurię Biskupią w Pelplinie
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 27.10.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1936 r.
Dekret z dn. 10.06.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Prawdopodobny błąd literowy w roku wystawienia dekretu.
Kościół filialny Swarożyn 15??-16??
 • 15?? r. - w I poł. XVI w. wybudowano kościół
 • 1567 r. - najpóźniej w 1580 r. dokonano konsekracji (wg "Słownika..." dla Swarożyna)
Komentarz
Informacja wymaga weryfikacji w świetle danych ze "Słownika..."
Ponadto Lubiszewo samo staje się filią w 1596 r.
 • 16?? r. - brak informacji w wizytacjach z XVII w. wskazuje, że upadł
Prawdopodobnie nastąpiło to w trakcie wojen szwedzkich.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 11?? r. - w momencie utworzenia obejmowała obszary późniejszych parafii:
Godziszewo, Trąbki, Kłodawa wraz z Łęgiem, Miłobądz wraz z Dalwinem, Rosenberk
W swoich pierwotnych rozmiarach granice parafii ciągnęły się na lewym brzegu od jeziora Strężyka i Czerwonej rzeki, aż do nizin i rzekę Kłodawę na zachodzie.
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Lubiszewo i Rukocin oraz majątki Gosino, Liniewko, Swarożyn i Girzynek.
Goszyn, Liniewko, Lubiszewo, Małżewko, Małżewo, Młynki, Owczarki, Piwnice, Rokocin, Stanisławie, Swarożyn, Wętkowy, Zabagno, Zwierzynek.
Goszyn, Karasela, Koziary, Liniewko, Lubiszewo, Małżewko, Małżewo, Młynki, Piwnice, Rokitki, Rukocin, Śliwiny, Stanisławie, Swarożyn, Wędkowy, Zabagno, Zwierzynek.
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 27.10.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1936 r.
Swarożyn, Wędkowy, Zabagno, Goszyn, Młynki, Zwierzynek, Polesie
Dekret z dn. 10.06.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Prawdopodobny błąd literowy w roku wystawienia dekretu.
 • 1945 r. - wg strony Historia parafii po II Wojnie Światowej parafia obejmowała miejscowości:
Lubiszewo, Łukocin, Małżewko, Małżewo, Rokitki, Rukosin, Stanisławie, Śliwiny.
Lubiszewo, Małżewko, Małżewo, Rokitki, Rukosin, Stanisławie, Szpęgawa, Śliwiny.
Lubiszewo, Rokitki, Rukosin, Stanisławie, Szpęgawa, Śliwy.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 227) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 347) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Goszyn
- Karasela
- Koziary (Koziany, Owczarki) [1]
Liniewken (Linievken) - Liniewko
Liebschau - Lubiszewo (Libissou 1198, Lubesowo, Liubeskow, Lubesow, Lubischow, Lubeschawe, Liubessov, Liubessow, Lubeschow, Lubesewo, Lubessowo, Lubesvo, Lubiszeu, Lubisco, Lubisow, Lubissow, Lubissowo, Lubsow, Lubiszev, Libiszewo, Lubiszewo Tczewskie)
Kl. Malsau - Małżewko (Małszewko)
Gr. Malsau - Małżewo (Malsow, Malsowe, Malschow, Malszewo)
- Młynki
- Piwnice
- Rokitki [2]
Rukoschin - Rukocin (Rukosin 1686, Rykoczyn 1710, Rokocin)
Schliewen - Śliwno (Schliven, Śliwino 1686, Śliwiny 1710)
Stenzlau - Stanisławie
Swaroschin - Swarożyn (Swarisewo 1281, Swarozino, Swarzissewo, Swarzystów)
- Szpęgawa
Wentkau - Wędkowy (Wętkowy)
Sabagno - Zabagno
Ludwigsthal - Zwierzynek (os. do Swarożyna)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1198 - 11?? - Ks. Wilhelm Proboszcz
1596 - 1928 - filia Patrz Parafia Tczew
16?? - 1687 - Ks. Czarliński Jan Franciszek a Szedlen Proboszcz Zarys
17?? - 1710 - Ks. Długoński Tomasz Proboszcz ?, dziekan Tczewa
19?? - 19?? - Ks. Grüning Bernard Kuratus
1926 - 1937 - Ks. Piechowski Bolesław Kuratus
1937 - 1939 - Ks. Piechowski Bolesław Proboszcz
1939 - 1947 - Ks. Chyliński Franciszek Administrator
1947 - 1948 - Ks. Chyliński Franciszek Proboszcz
1949 - 1951 - Ks. Ruciński Jan Administrator
1951 - 1951 - Ks. Lubiński Paweł Administrator
1951 - 1969 - Ks. Lubiński Paweł Proboszcz
1958 - 1958 - Ks. Kuciński Mieczysław Wikariusz
1960 - 1963 - Ks. Pepliński Zygmunt Wikariusz
1963 - 1964 - Ks. Miszewski Andrzej Wikariusz
1964 - 1967 - Ks. Landowski Zbigniew Wikariusz
1967 - 1979 - Ks. Parszyk Joachim Wikariusz
1969 - 1969 - Ks. Siemieński Stanisław Wikariusz
1969 - 1986 - Ks. Rejewski Stefan Proboszcz
1986 - 1988 - Ks. Mokwa Kazimierz Proboszcz
1988 - 2016 - Ks. Misiak Roman Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafiane obejmowało księgi:
- chrztów od 1710 r.
- ślubów od 1704 r.
- zgonów od 1724 r.
Ponieważ zachowane księgi metrykalne Parafii Tczew są "młodsze" od ksiąg Lubiszewa, nie można ustalić czy od zarania (jako dla filii) były prowadzone oddzielnie.
- chrztów 1848-1873, 1856-1883, 1884-1927, 1928-1951, 1951-1960, 1961-1993 r.
- ślubów 1840-1897, 1860-1900, 1901-1951, 1952-1993 r.
- zgonów 1840-1880, 1890-1931, 1932-1951, 1952-1993 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 818 - W 822,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1711-1909 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1710-1723 (AD Pelplin W 818) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1724-1823
Brak danych
Księga chrztów 1824-1826, 1828-1830 (AD Pelplin W 819)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnic brak 1827r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1825-1840 (AD Pelplin W 820) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Czyżby duplikat poprzedniej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1828, 1831-1856 (AD Pelplin W 821)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Czyżby duplikat poprzedniej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 821 ist Fortsetzung zu W 819, Blatt 1 (= 1828) gehört in Bd. W 819
W 821 nadal W 819, str. 1 (= 1828) jest Tom 819 W
Księga chrztów 1848-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Czyżby duplikat poprzedniej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1905-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1905-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeks ślubów 1720-1905 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1704-1714, 1717-1718 (AD Pelplin W 818) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić brak zakresu lat 1715-1716
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów1718-1825
Brak danych
Księga ślubów 1825-1840 (AD Pelplin W 820) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1840-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Indeks zgonów 1721-1905 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1779-1839 (AD Pelplin W 822)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1825-1839 (AD Pelplin W 820) (wspólnie z księgą chrztówi zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Czyżby dupikat poprzedniej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1840-1960 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1853-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1853-1874
 • zgonów: 1853-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1443/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Tczew.
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1853-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1853-1874
 • zgonów: 1853-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Inwentarz 1888-1889 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafiane obejmowało:
- Księga Bractwa Pocieszenia Matki Boskiej 1733-1846
- Summa Conciliorum per F.B. Caranzam Mirandem, druk z 1555 r.. Pozostałość po Ks. oficjale Piechowskim
- odpisy wizytacji generalnych 1583-1780
Czy się zachowały ?
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." str. 638 i 639/856 archiwum Parafii Tczew zawierało:
- Liber perceptor. eccl. Lubiszeviensis od 1739 r.
- Dokument odpustowy Benedykta XIV dla kościoła w Lubiszewie na odpust św. Trójcy z dn. 16.06.1741 r.
- Dokument odpustowy Piusa VI dla kościoła w Lubiszewie z dn. 18.07.1788 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Pocieszenia M.B.
- Bractwa Trzeźwości

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Lubiszewo Tczewskie:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2039/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubiszewie Tczewskim
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Lubiszewo Tczewskie:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość