Lubiewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lubiewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lubiewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Mikołaja o dokumencie.

Lubiewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Mikołaja

łac.: Parohiae Lubievensis
Inne nazwy: Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 89-526 Lubiewo ul. Wojska Polskiego 39
 • Telefon: 52 334 93 12, 604 541 425
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Założył ją prawdopodobnie Abp Skotnicki otrzymawszy w tym roku wieś od Wielkiego Mistrza Rudolfa Koeniga. Została wydzielona z Parafii Bysław.
wg Spisu... 1995 r. str. 304 Parafia Lubiewo powstała w XIV w. przez podział Parafii Bysław. Przez pewien czas była filią Parafii Świekatowo. Pierwszy kościół zbudowano w połowie XIV w., który stał ponad 200 lat
Pleban posiadał 2 włóki ziemi.
Owczesny kościół, zapewne pierwotny, chylił się ku upadkowi. Plebania zapadła. Parafią opiekował się prob. Świekatowa
 • 1594 r. - wybudowano nowy kosciół drewniany
 • 1788 r. - spłonął kościół
 • 178? r. - wybudowano nowy kościół
 • 1793 r. - spłonął kościół wraz z całą wsią
 • 179? r. - wybudowano nowy kościół
 • 1817 r. - założono Bractwo św. Jana Nepomucena
 • 1836 r. - spłonął kościół
 • 1841 r. - rozpoczęto budowę obecnego kościoła
obecny kościól zbudowano tego roku z kamienia łupanego wg Spisu... 1995 r. str. 304
 • 1841 r. - w dn. 24 listopada nastąpiło poświęcenie kościoła (wg "Słownika...")
Brak szpitala parafialnego.
 • 1842 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1852 r. - założono Bractwo Trzeźwości
 • 1861 r. - dobudowano wieżę z wieżyczkami na sygnaturkę
 • 1??? r. - założono Żywy Różaniec
 • 1895 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
 • 1927 r. - w maju założono Sodalicję Mariańską
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3844
- ewangelików Niemców 179
Ogółem 4023 osób, w tym komunikujących 2712.
Dekret z dn. 25.06.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1983 r.
Kościół filialny
Nie występował i nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis: Cmentarz katolicki usytuowany wokół kościoła.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Brückenau, Klonowo, Koźlinki, Lubiewo, Lubowo, Sucha, Trutnowo, Zamrza i młyn.
Brukniewo, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Sucha, Trutnowo, Zamrza.
Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sucha, Trutnowo
Sucha
Bruchniewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Trutnowo, Zamrzenica.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 128) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Sokola Kuźnica
Dekret z dn. 14.02.2002 r. opublikowany w Miesięczniku nr 2/2002.
Bruchniewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Trutnowo, Zamrzenica.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 239) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Brückenau (Brueckenau) - Brukniewo (Bruchniewo)
Klunowo - Klonowo
- Koźlinki
Lubau - Lubowo (Lubiewice)
Lobfelde - Lubiewo (Lubow 1344, Luba 1400)
Brahrode - Sokole Kuźnica (Sokola Kuźnica)
Suchau - Sucha
Trutnowo - Trutnowo
Sommersin - Zamrza
O.F.Sommersin - Zamrzenica

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1583 - vacat Opieka prob. Świekatowa
1710 - 1740 - Ks. Ruthecki Jan Proboszcz
1740 - 1777 - Ks. Łągowski Jan Proboszcz
1777 - 1787 - Ks. Łukowicz Paweł Proboszcz
1789 - 1806 - Ks. Pernarewski Walerian Proboszcz
1811 - 1838 - Ks. Okoniewski Paweł Proboszcz
18?? - 1884 - Ks. Reymann Jan Proboszcz
1892 - 1894 - Ks. Krzeszewski Teofil Proboszcz
1894 - 1928 - Ks. Włoszczyński Zenon Proboszcz
1926 - 1928 - Ks. Schliep Leon Wikary
1930 - 19?? - Ks. Scheffler Konrad Wikary
1936/38 - 1968 - Ks. Czarnowski Marceli Proboszcz
1957 - 19?? - Ks. Kuchta Hugon Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Mix Władysław Wikariusz
1964 - 19?? - Ks. Cyrzan Henryk Wikariusz
1969 - 2000 - Ks. Kuchta Hugon Proboszcz
1982 - 1983 - Ks. Darsznik Marian Wikariusz
2000 - 2006 - Ks. Kreft Witold Proboszcz
2006 - 2016 - Ks. Walkows Roman Fryderyk Proboszcz
Uwaga
Listę księży z lat 1710-1838 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 258.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

30.06.1894 - Ks. Krzeszewski Teofil

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1793 r.
- ślubów od 1844 r.
- zgonów od 1847 r.
Starsze księgi zaginęły w pożarach.
Skomentować po opracowaniu charakterystyk ksiąg.
- chrztów 1895-1918, 1919-1944, 1945-1961, 1962-1981 i od 1982 r.
- ślubów 1793-1825, 1825-1846, 1847-1890, 1945-1948, 1949-1968, 1969-1988 i od 1989 r.
- zgonów 1793-1846, 1912-1942, 1945-1963, 1964-1986 i od 1987 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 900 - W 904,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1824-1832 (AD Pelplin W 900) (wspólnie z następną księgą)
Pierwszy wpis 29.03.1824 r., ostatni wpis 17.02.1832 r.
 • Charakterystyka księgi:
- zdj. 000a
Przetłumaczyć tekst
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
ist nur unvollstöndig erhalten
uzyskuje się tylko unvollstöndig
Księga chrztów 1833-1838
Brak danych
Księga chrztów 1838-1840 (AD Pelplin W 900) (wspólnie z poprzednią ksiegą)
Pierwszy wpis 02.12.1838 r., ostatni wpis 23.02.1840 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- z numeracji aktów na początku księgi widać braki wcześniejszych pozycji. Księga ma charakter szczątkowy.
- 1839 r., str. 24 (zdj. 024)
Z numeracji aktów na tym i następnym zdjęciu wynika, że brakuje aktów za okres 10.02-29.09.1839 r. Tym samym dane zawarte na prawej stronie nie odpowiadają aktom spisanym na lewej stronie.
- 1839 r., str. 25 (zdj. 025)
Z numeracji aktów na tym i następnym zdjęciu wynika, że brakuje aktów za okres 13.10.1839-06.02.1840 r. Tym samym dane zawarte na prawej stronie nie odpowiadają aktom spisanym na lewej stronie.
- 1839 r., str. 26 (zdj. 026)
W księdze brakuje prawej strony zawierającej informacje o rodzicach chrzestnych, statusie narodzonego dziecka i miejscu jego narodzenia.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1840-1846 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.05.1840 r., ostatni wpis 26.12.1846 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- ma charakter szczątkowy.
- na okładce zachował się napis informujacy o założeniu tej księgi w 1822 r. Na tej podstawie można wnioskować iż dwie w/w księgi pierwotnie wchodziły w skład niniejszej księgi. Z nieznanych przyczyn ta księga nie została wywieziona do Niemiec i poddana tam konserwacji. Potwierdza to numeracja aktów.
- 1840 r., str 1 (zdj. 001)
Nie zachowala się lewa strona księgi. Tym samym nie wiadomo kogo dotyczą akty. Pewne domniemania można snuć w oparciu o dane dotyczące rodziców chrzestnych i miejscach urodzenia dzieci.
- 1846 r., str 188 (zdj. 188)
W księdze brakuje prawej strony zawierającej informacje o rodzicach chrzestnych, statusie narodzonego dziecka i miejscu jego narodzenia.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1847-1870 (AD Pelplin W 901)
Pierwszy wpis 15.01.1847 r., ostatni wpis 17.02.1870 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 000b
Zawiera historyczny wpis informujacy, że jest to księga par. Bysław. W późniejszym okresie został on poprawiony na Lubiewo. Sprawa do ostatecznego zinterpretowania w oparciu o historię obu parafii
- zawiera nieliczne wpisy informujące o datach i miejscu zawarcia związków małżeńskich.
- 1866 r., str. 284 (zdj. 284)
Akty były spisywane w księdze wydrukowanej specjalnie do tego celu, o układzie tabelarycznym i nagłówkach w j. niemieckim. O str. 284 do końca księgi występuje ukad tabelaryczny odręczny z zachowaniem układu kolumn. Analiza tego i następnego zdjęcia ujawniła następujace fakty:
- brak przynajmniej dwóch kartek z zapisami za okres październik-grudzień 1866 r.
- tym samym brak informacji uzupełniających dla aktów występujacych na lewej stronie zdjęcia
- dane zawarte na prawej stronie zdjęcia dotyczą ostatnich aktów z 1866 r. i pierwszych aktów z 1867 r. Ponieważ ksiądz stosował system zapisu panieńskich nazwisk matek to w połączeniu z informacją o miejscu urodzenia dziecka można dla tych przypadków snuć pewne domniemania.
- 1868 r., str. 303 (zdj. 302 i 303)
Analiza tego i następnego zdjęcia ujawniła następujace fakty:
- brak przynajmniej dwóch kartek z zapisami za okres wrzesień-grudzień 1868 r.
- tym samym brak informacji uzupełniających dla aktów występujacych na lewej stronie zdjęcia
- dane zawarte na prawej stronie zdjęcia dotyczą ostatnich aktów z 1868 r. Ponieważ ksiądz stosował system zapisu panieńskich nazwisk matek to w połączeniu z informacją o miejscu urodzenia dziecka można dla tych przypadków snuć pewne domniemania.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1870-1894 (AD Pelplin W 902)
Pierwszy wpis 05.03.1970 r., ostatni wpis 29.12.1894 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj 000a
Przetłumaczyć zapiski
- zawiera nieliczne wpisy informujące o datach i miejscu zawarcia związków małżeńskich.
- 1893 r., str. 271 (zdj. 271)
Analiza tego i następnego zdjęcia ujawniła następujace fakty:
- brak jednej kartki z zapisami za okres styczeń-luty 1894 r.
- tym samym brak informacji uzupełniających dla aktów występujacych na lewej stronie zdjęcia
- dane zawarte na prawej stronie zdjęcia dotyczą aktów z w/w okresu. Ponieważ ksiądz stosował system zapisu panieńskich nazwisk matek to w połączeniu z informacją o miejscu urodzenia dziecka można dla tych przypadków snuć pewne domniemania. Dodatkowo w dwóch przypadkach wpisane są informacje o zawartych związkach małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1895-1920 (w parafii) Uzupełnić (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1793-1825 (AD Pelplin - Brak sygnatury)
Pierwszy wpis 02.06.1793 r., ostatni wpis 23.03.1819 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak zakończenia księgi czy brak zdjęć?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1825-1846 (AD Pelplin - Brak sygnatury)
Pierwszy wpis 08.08.1825 r., ostatni wpis 23.11.1846 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1847-1890 (AD Pelplin - Brak sygnatury)
Pierwszy wpis 18.01.1847 r., ostatni wpis 06.10.1890 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1891-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-19?? (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
_ Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1847-1869 (AD Pelplin W 903) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1870-1870
Brak danych
Księga zgonów 1871-1911 (AD Pelplin W 904) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1912-1942 (w parafii) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1943-1944
Brak danych
Księga zgonów 1945-1963 (w parafii) Uzupełnić (wpisy po 1963 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1820 - 1845
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1820 - 1845
 • zgonów: 1820 - 1845
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 291/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Lubiewie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1820 - 1845
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1820 - 1845
 • zgonów: 1820 - 1845

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi ub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Jana Nepomucena
- Bractwa Trzeźwości
- Żywego Różańca
- Apostolstwa Modlitwy
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Sodalicji Mariańskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Lubiewo:
 • urodzeń: 1874 - 1903
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1904
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1904
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1723/0 Urząd Stanu Cywilnego Lubiewo
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Lubiewo:
 • urodzeń: 1874 - 1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość