Lipusz - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lipusz - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lipusz - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła o dokumencie.

Lipusz - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

łac.: Parohiae Lipuschensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Miał ją założyć książe Świętopełk lub Mestwin II.
Wypływa stąd wniosek iż musiała być założona pomiędzy 1223 a 25.12.1294 r.
Utworzono parafię, wybudowano kościół, plebana uposażono 4 włókami zimi.
Sprawa do wyjaśnienia
W latach następnych był często niszczony, w tym i przez pożary.
Wizytacja ?
Kościół wymagał napraw, proboszcz oceniony negatywnie
Pozostała w nim do 1926 r.
 • 1715 r. - w dn. 12 marca papież Klemens XI wystawił dokument dot. odpustu Matki Boskiej Różańcowej
 • 1715 r. - w dn. 12 marca założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 800 członków.
 • 1739 r. - wybudowano nowy kościół
 • 1803 r. - w dn. 8 listopada wystawiono brewe papieskie dot. odpustów św. Michała archanioła i św. Piotra i Pawła
 • 1809 r. - w dn. 6 sierpnia Bp Lewiński zatwierdził odpusty z 1803 r.
 • 1821 r. - wg strony parafii po tym roku przyłączona do Dekanatu Kościerzyna
Z analizy Elenchusów wynika, że jest to informacja całkowicie błędna.
 • 1855 r. - w dn. 2 lutego założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło ok. 800 członków.
 • 1860 r. - wybuchł pożar w organistówce
Zniszczył drewniany kościół i zabudowania kościelne z wyjątkiem plebanii
 • 1863 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1866 r. - zakończono budowę kościoła
Wg Spisu... str. 387 obecny kościół parafialny, neogotyk trzynawowy, zbudowano w latach 1866/67.
 • 1907 r. wymieniono pokrycie dachu z łupka na dachówki
Dekret z dn. 26.12.1918 r. Odszukać dekret
 • 1922 r. - do 1923 r. trwały naprawy w kościele
 • 1923 r. - w dn. 1 grudnia założono III Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 198 członków
Dekret z dn. 15.11.1923 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1924 r.
 • 1924 r. - w dn. 12 maja Straż Honorową Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyła 715 członków.
 • 1925 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
W 1928 r. liczyło 47 członków.
 • 1924 r. - wymalowano kościół
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 4051
- ewangelików Niemców 29
- schyzmatyków 2 (Polak i Rosjanin)
Ogółem 8042 dusz, w tym 2705 komunikujących.
Kościół filialny

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 12?? r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z:
- Parafii Kościerzyna
Ustalić
- Prafii Stężyca
Ustalić
 • 1593 r. - parafia sięgała pod Brusy
Należał do niej Raduń.
Borowiec, Dywan, Dziemiany, Gostomko, Grzybowo, Jabłuszko, Kalisz, Kruszewo, Lipuska huta, Lipusz, Pełki, Płocice, Schodna, Skwierawy, Słone Wielkie i Małe, Szwedzki ostrów, Ścibórz, Śluza, Trawice, Turzonka, Tuszkowy, Wawrzyniec, Wyrówno, Zdroje, Żołno.
Dziemiany, Wybudowanie Kalisza nr 6, 7, 15, 19, 20, 23, 63, 72, 73, 102, 103, 126, 150, 211
Dekret z dn. 15.11.1923 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1924 r.
Bałachy, Borówiec, Grzybowo, Gostomko, Grzybowski Młyn, Januszkowo Duże, Januszkowo małe, Kalisz, Karpno (leśniczówka), Karpno (obszar leśny), Konitop, Krosewo, Krugliniec, Lipuskahuta, Lipusz, Loryniec, Lubiszewo, Papiernia, Płocice (wieś), Płocice (leśniczówka), Płociczno (leśniczówka), Schódno, Skwierawy, Stare Słone, Szklanahuta, Szludron, Szwedzki Ostrów, Śluza, Trawice, Tuszkowy, Wirówno, Zajączkowo, Zdroje, Żelewiec, Żołna.
Uwaga
Zajączkowo należy do Parafii Parchowo ale od niepamiętnych czasów zaspokaja swoje potrzeby w Lipuszu
Żelowiec został przez granicę polsko-niemiecką oderwany od Ugoszcza pozostałego po stronie niemieckiej.
Bałachy, Borówiec, Gostomek, Grzybowo,Grzybowski Młyn, Jabłuszko Duże, Jabłuszko Małe, Kalisz, Karpno, Konitop, Krosewo, Krugliniec, Lipuska Huta, Loryniec, Lubiszewo, Papiernia, Płocice, Płociczno, Schódno, Skwierawy, Stare Słone, Suminy, Szklana Huta, Szludron, Szwedzki Ostrów, Śluza, Trawice, Wirówno, Zajączkowo, Zdroje, Żelewiec, Żołna.
Grzybowo, Grzybowski Młyn, Loryniec, Schodno, i Szludron
Zdroje i wybudowanie zwane Zajączkami
Kalisz
Bałachy, Borowiec, Gostomko, Krosewo, Konitop, Krugliniec, Lipuska Huta, Lipusz, Płocice, Papiernia, Skwierawy, Suminy, Szklana Huta, Śluza, Wyrówno.
Bałachy, Borowiec, Gostomek, Jabłuszek, Karpno, Krosewo, Krugliniec, Lipuska Huta, Lipusz, Płocice, Papiernia, Skwierawy, Suminy, Szklana Huta, Śluza, Tuszkowy, Trawice, Wyrówno, Żelewiec.
Bałachy, Borowiec, Gostomko, Jabłuszek, Karpno, Krosewo, Krugliniec, Lipuska Huta, Lipusz, Płocice, Papiernia, Skwierawy, Suminy, Szklana Huta, Śluza, Tuszkowy, Trawice, Wyrówno, Żelewiec.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 155) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Bałachy, Dębowa Góra, Gostomko, Jabłuszko, Konitop, Krosewo, Krugliniec, Nowe Karpno, Stare Karpno, Lipuska Huta, Lipusz, Lipusz Wyb., Lipusz-Papiernia, Mechowo, Płocice, Płociczno, Skwierawy, Sominy, Szklana Huta, Szwedzki Ostrów, Śluza, Trawice, Tuszkowy, Wyrówno, Żelewiec
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 206) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 209) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 213) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 219) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 223) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 223) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 224) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Bałachy, Borowiec, Czajki Błota, Dębowa Góra, Gostomko, Jabłuszko, Konitop, Krosewo, Krugliniec, Nowe Karpno, Stare Karpno, Lipuska Huta, Lipusz, Lipusz Wyb., Lipusz-Papiernia, Mechowo, Płocice, Płociczno, Rzym, Skwierawy, Sumin, Szklana Huta, Szwedzki Ostrów, Śluza, Trawice, Tuszkowy, Wyrówno, Żelewiec, Żółno.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bałachy
- Borówiec (Borowiec)
- Czajki Błota
- Dębowa Góra
- Dywan
- Dziemiany
Grzibau (Grzybowen, Ludwigsthal) - Grzybowo
Gostomken - Gostomko
- Gostomek
- Grzybowski Młyn
- Jabłuszek
Jabluschek - Jabłuszko
- Jabłuszko Duże
- Jabłuszko Małe
- Januszkowo Duże
- Januszkowo Małe (Januszkowo małe)
Kalisch - Kalisz
- Karpno (leśniczówka, osada)
- Karpno (obszar leśny)
- Konitop (wybud. do Lipusza)
Kruschewen - Kruszewo (Krosewo)
- Krugliniec (wybud. do Lipusza)
Lippusch-Glashütte - Lipuska huta (Lipuskahuta)
Lippusch (Lipusch) - Lipusz (Lindenpusch 1398, Lipus i Lippus 15??; Lipuszen)
- Lipusz Wyb.
Lorenz - Loryniec (Lurenc 1686, Lorenc 1780, Wawrzyniec)
- Lubiszewo (wybud. do Lipusza)
Lippusch-Papiermühle - Lipuska papiernia (posiadłość z młynem; Lipusz-Papiernia, Papiernia)
- Mechowo
- Nowe Karpno
- Pełki
Plotzita (Ploczyczen) - Płocice (wieś)
- Płocice (leśniczówka)
Grüntal - Płociczno (leśniczówka)
- Raduń
- Rzym
- Schódno (Schodna)
Squirawen - Skwierawy (Skwieranie 1710)
- Słone Małe
- Słone Wielkie
- Stare Karpno
- Stare Słone
- Sominy
- Sumin
- Szklanahuta (Szklanahuta)
- Szludron
- Szwedzki Ostrów (Szwedzki ostrów)
Kaisershuette - Ścibórz (Scybor, Ścibor 1710)
- Śluza
Trawitz - Trawice
Tuschkau - Tuszkowy
Turschonken - Turzonka (Turzańskie 1710)
- Wawrzyniec
Wirowen - Wyrówno (kol. do Kalisza; Wirówno)
- Zajączki (wybudowanie do Zdroje)
- Zajączkowo
Sdroyen - Zdroje
- Żelewiec
Schollnen (Szollnen) - Żołno (Zolna 1710, Żołna)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1666 - 1702 - Ks. Gostomski Wojciech Proboszcz
1709 - 1720 - Ks. Allshut Jakub Proboszcz
1723 - 1728 - Ks. Górski Tomasz Proboszcz
1728 - 1762 - Ks. Lipiński Mateusz Proboszcz
1763 - 1792 - Ks. Klimkowski Michał Proboszcz
1793 - 1810 - Ks. Lindeblatt Andrzej Proboszcz
1810 - 1825 - Ks. Pysznicki Stanisław Proboszcz
1891 - 1892 - Ks. Łosiński Bernard Wikary
19?? - 1915 - Ks. Dunajski Piotr Proboszcz
1920 - 1921 - Ks. Drążkowski Walerian Vicarius
1921 - 1928 - Ks. Dorszyński Jan Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Brząkała Wiktor Wikary
1946 - 1947 - Ks. Licznerski Alojzy Administrator
1947 - 1948 - Ks. Jutrzenka-Trzebiatowski Zygmunt Administrator
1948 - 1989 - Ks. Jutrzenka-Trzebiatowski Zygmunt Proboszcz
1957 - 19?? - Ks. Petta Jerzy Wikariusz
1962 - 1968 - Ks. Kuciński Mieczysław Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Wołoszyk Leszek Wikariusz
1987 - 19?? - Ks. Szmeichel Wojciech Wikariusz
1989 - 2002 - Ks. Mokwa Stanisław Proboszcz
1989 - 1991 - Ks. Szulc Krzysztof Wikariusz
1991 - 1992 - Ks. Kroplewski Tomasz Wikariusz
1993 - 1998 - Ks. Książkiewicz Wojciech Wikariusz
1994 - 2016 - Ks. Szulist Władysław Rezydent
1998 - 2003 - Ks. Rusnak Jarosław Wikariusz
2002 - 2016 - Ks. Ostrowski Jan Antoni Proboszcz
2002 - 2003 - Ks. Mokwa Stanisław Rezydent
2003 - 2006 - Ks. Lewiński Damian Wikariusz
2006 - 2007 - Ks. Pałubicki Łukasz Wikariusz
2011 - 2014 - Ks. Pałubicki Łukasz Rezydent
2012 - 2014 - Ks. Dalecki Krzysztof Wikariusz
20?? - 2015 - Ks. Mokwa Kazimierz Rezydent
2015 - 2016 - Ks. Prondzinski Waldemar Wikariusz
2015 - 2016 - Ks. Sowiźrał Franciszek Rezydent
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów 1666-1731 i od 1759 r.
- ślubów od 1776 r.
- zgonów od 1731 r.
- chrztów 1881-1891, 1909-1936, 1936-1954 i od 1954 r.
- ślubów 1891, 1951, 1952, 1970-197? r. przykład błędów "literowych"
- zgonów 1913-1948 i od 1948 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 846 - W 852,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1809-1810 (AD Pelplin W 846) (wspólnie z księgą chrztów 1813-1825)
Pierwszy wpis 15.10.1809 r., ostatni wpis 02.02.1810 r.
 • Charakterystyka księgi:
- księga ma charakter szczątkowy
- nadana w późniejszym czasie numeracja stron 26-27 wskazuje na utratę początku księgi.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1810-1813
Brak danych
Księga chrztów 1813-1825 (AD Pelplin W 846) (wspólnie z księgą chrztów 1809-1810)
Pierwszy wpis 28.11.1813 r., ostatni wpis 08.05.1825 r.
 • Charakterystyka księgi:
- nadana w późniejszym czasie numeracja stron 39-180 dowodzi, że stanowiła całość z poprzednią księgą oraz na utratę str. 28-38
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1825-1837 (AD Pelplin W 847)
Pierwszy wpis 17.05.1825 r., ostatni wpis 31.12.1837 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na drugiej stronie jest opis 12.05.1825 - 31.12.1837. Są to daty urodzenia, a nie wpisów (chrztów).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 847 wegen früherer Wasserschäden teilweise schlecht lesber
W 847 z powodu wcześniejszych uszkodzeń wody, w części ubogich lesbijek
Księga chrztów 1838-1859 (AD Pelplin W 848)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1880 (AD Pelplin W 849)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1881-1891 (w parafii)
Pierwszy wpis 02.01.1881 r., ostatni wpis 29.11.1891 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1891-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.01.1881 r., ostatni wpis 29.11.1891 r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozpisać" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1849-1921 (AD Pelplin W1282 / w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1921-1939 (AD Pelplin W1282 / w parafii) inwentarz
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1891-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1818-1840 (AD Pelplin W 850)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1841-1873 (AD Pelplin W 851)
Pierwszy wpis 04.01.1841 r., ostatni wpis 31.12.1873 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1874-1913 (AD Pelplin W 852)
Pierwszy wpis 04.01.1873 r., ostatni wpis 09.03.1912 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Sprawdzić fizycznie księgę czy kończy się na tej dacie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1913-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Księga - Spis dusz 1839-1927 (AD Pelplin W1282 / w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1828, 1830-1834, 1836, 1838-1860, 1861-1874; 1861-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1828, 1830-1834, 1836, 1838-1860, 1861-1874; 1861-1874; 1825-1890
 • zgonów: 1823-1828, 1830-1834, 1836, 1838-1860, 1861-1874; 1861-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2504/0 Akta stanu cywilnego par. rz.-kat. w Lipuszu oraz 1254/11 Kosciół katolicki w lipuszu, pow. Kościerzyna
Uwaga
Księga chrztów i zgonów 1861-1874 przesunięcie (sygn. dawna) z 1254/74
Księga ślubów 1861-1874 przesunięcie (sygn. dawna) z 1254/11
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne nie zostały zmikrofilmowane.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Różańcowego 1715-1854 (AD Pelplin W1282 / w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga Bractwa Różańcowego 1852-1938 (AD Pelplin W1282 / w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić "nakładanie się" lat 1852-1854
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Libri perceptorum od 1729 r.
- akta kościelne od 1768 r.
Czy się zachowały ?
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." str. 639/856 archiwum Parafii Tczew zawierało:
- Dokument odpustowy Piusa VII dla ołtarza u fary św. Krzyża w Tczewie z dn. 20.09.1808 r. W tymże fascykule prezenta króla Augusta III na probostwo w Lipuszu z dn. 13.10.1762 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały sie księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- III Zakonu św. Franciszka
- Straży Honorowej Serca Jezusowego
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Lipusz:
 • urodzeń: 1874-1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2037/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lipuszu
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Lipusz
 • urodzeń: 1874-1882
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1882
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1882
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość