Ks. Sartowski Jan Dawid

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sartowski Jan Dawid, urodzony 7 lutego 1838 r. w Nowej Cerkwi. Syn Jana i Ewy z domu Przeworskiej. Młodszy brat ks. Józefa Sartowskiego. W latach 1849-1860 uczył się w chojnickim gimnazjum, a następnie pod kierunkiem prof. Reinke’go odbył studia w Monasterze. W lipcu 1860 r. wstąpił do Pelplińskiego seminarium duchownego, które ukończył święceniami kapłańskimi 1 kwietnia 1865. Wrócił do Monasteru, gdzie na podstawie dysertacji o proroctwie patriarchy Jakuba (Rdz. 49, 1-7, 13-28) uzyskał stopień licencjusza teologii. W tym samy roku został wikariuszem w Starogardzie, a rok później w Kurzętniku, gdzie w miejscowym gimnazjum nauczał nie tylko katechezy, ale z braku środku na utrzymanie nauczycieli, także innych przedmiotów. 15 czerwca 1869 r. został proboszczem w Lubawie, a w 1881 r. dziekanem tamtejszego dekanatu. W 1892 r. mianowano go egzaminatorem prosynodalnym. 18 kwietnia 1895 został kanonikiem chełmińskim i radcą duchowym. Zmarł 20 sierpnia 1899 r.