Kategoria:Projekt - Księża rz.-kat.

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Projekt - Księża rz.-kat.. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Projekt - Księża rz.-kat. o dokumencie.

Projekt "Księża - rz.-kat."

Celem projektu jest gromadzenie danych o księżach pracujących na szeroko rozumianym Pomorzu, a docelowo na obszarze całego kraju. Tym samym ma on poszerzyć terytorialny zasięg idei przyświecającej projektowi WTG "Gniazdo" - Wielkopolscy księża
Uwagi
 • Strony zostały uporządkowane grupami i w grupach alfabetycznie. Poprzedzają je trzy grupy:
" - księża często występujący np. w historii parafii
' - księża określani tylko imieniem
< - księża których nazwiska będą w przyszłości objęte badaniami nad zmianą pisowni nazwisk
 • Docelowy układ strony jest przedstawiony na przykładzie Ks. Kryszyk Marian Józef. Podanie źródeł opublikowania stosownych dekretów nie rozwiązuje problemu pozyskania precyzyjnych dat gdyż tych brak w większości Elenchusów, Orędowników i Miesięczników. W tej sytuacji przyjęto zasadę wskazania miesiąca z założeniem iż faktyczna data może się różnić +/- 1 miesiąc względem numeru miesięcznika. Jednocześnie należy pamiętać iż choć z założenia powyższe wydawnictwa miały być miesięcznikami to nie zawsze tak było więc z numeru miesięcznika nie zawsze wynika miesiąc nominacji lub odwołania. Ponadto z treści w/w wydawnictwa może wynikać co innego. W niektórych przypadkach udaje się (z innych źródeł) pozyskać dokładną datę.
 • Poważny problem stanowią tzw. "błędy literowe" w odniesieniu do dat. Takie przypadki przechodzą proces weryfikacji względnie są opisywane do dalszego wyjaśnienia. Z uwagi na skalę zjawiska nie ma pewności czy podane daty są pawdziwe.
 • Występują przypadki gdy to samo imię lub imię i nazwisko nosi więcej niż jedna osoba. W takich sytuacjach na końcu dodano stosowną numerację. Nie jest ona widoczna na liście księży danej parafii, niemniej wystąpił przypadek szczególny w postaci Parafii Lignowy Szlacheckie.
 • W niektórych księgach chrztu wprowadzono odrębną numerację metryk dla chłopców (M - def. własna) i dziewcząt (K). Zostało to uwzględnione w biogramach.
 • Życiorys "zawodowy" księdza został rozbity na dwie części. Pierwsza związana jest z pracą w parafiach i druga obejmująca inne wydarzenia.
 • W tych skromnych biogramach księży z całą świadomością zastosowano tytuły "Proboszcz" i "Wikariusz" (jako niepoprawny historycznie) gdyż w pierwszym etapie tworzenia list księży pracujących w parafiach dane czerpane są z różnych źródeł. Dopiero ich weryfikacja (poprzez analizę Wizytacji biskupich i dekanalnych, Schematyzmów, Elenchusów i Roczników diecezjalnych itp.) skutkować będzie wprowadzeniem nazewnictwa stosowanego w tych pozycjach. W wydawnictwach Diecezji Chełmińskiej tytuł "Wikariusz" pojawił się w 1946 r.
 • Braki kadrowe powodowały iż niektórzy księża sprawowali posługę w dwóch lub kilku parafiach jednocześnie. W takich przypadkach dla parafii "wiodącej" po zajmowanym stanowisku dopisywane jest sformułowanie "i jednocześnie".
 • W niektórych biogramach przywoływany jest dorobek publicystyczny, np. Ks. Kujot Stanisław Leopold. Został on ograniczony do pozycji mających znaczenie dla badań genealogicznych.
 • W publikacjach podawane są różne daty obejmowania biskupstw (wybór kapituły, nominacja królewska, nominacja papieska, ingres, itp.). Będą one wprowadzane w miarę pozyskiwania.
 • W związku z przepisami RODO przystąpiono do usuwania daty urodzenia zastępując ją zapisem RODO, jednocześnie metr. chrztu zastąpiono oznaczeniem "---". Natomiast uzupełniane są dane o metr. chrztów dla księży urodz przed XX w., celem przyszłościowych prac nad zmianami w pisowni nazwisk.
 • Docelowo ma się pojawić nazewnictwo łacińskie z linkami do stron definiujących. Dopiero wtedy można uznać prace nad stroną za zakończone.
 • Z uwagi na ciąle ujawnianą skalę błędów literowych w odniesieniu do nazwisk i dat, niniejsza baza nie może być traktowana w kategorii baz danych osobowych.
Rozpisać
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]

Strony w kategorii „Projekt - Księża rz.-kat.”

Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 4995 stron tej kategorii.

(poprzednie 200) (następne 200)

"

'

' cd.

<

A

A cd.

B

(poprzednie 200) (następne 200)