Kategoria:Diecezja Chełmińska

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Diecezja Chełmińska. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Diecezja Chełmińska o dokumencie.

Diec. Chełmińska

Strona oficjalna - nie istnieje

Informacje podstawowe

 • Ustanowiona: 29.07.1243 r.
 • Zniesiona: 25.03.1992 r.
Do wykorystania:
- [1]
- [2]
- [3] Terminologia
- Czasopismo Pielgrzym
- [4]
- Cmentarze
- Cystersi
- Nazwy miejscowości
- [5]
- [6]

Biskupi diecezjalni

Lista biskupów ujęta jest na stronie.

Historia diecezji

 • 1243 r. - w dniu 29 lipca nastąpiło ustanowienie diecezji
Czy zachowały się dokumenty synodalne?
Czy zachowały się akta wizytacji?
Czy zachowały się dokumenty synodalne?
 • 1592 r. - do 1803 r. akta kapituły
Zawierają m. in. : Łasin (k.1-10), Szonowo (11), Szynwałd (14v), Blumowo (14v), Szczepanki (15), Mszano (18), Łęck i Przełęk (20), Nowy Staw (21, 52, 56, 58), Turowo (27), Nowe Miasto (40), Giemlice (46), Lubawa i Grabowo (42-47), Lubień i Płochocin (51), Prątnica (54), Miłobądz (61, 68), Swarzewo (62, 64), Lębork (63), Gniew (66), Tczew (67), Biskupice (69), Boleszyn (77), Tychnowy (85-91)
Akta w AD Pelplin sygn. B VI,2.
"Rozpisać" parafie
Czy zachowały się akta wizytacji?
Czy zachowały się akta wizytacji?
 • 16?? r. - do 1777 r. Varia (wyjątki wizytacji parafii)
Akta w AD Pelplin sygn. C 84.
"Rozpisać" parafie
Akta nie zachowały się.
Akta w AD Pelplin sygn. C 13.
"Rozpisać" parafie, ustalić dekanaty
Akta w AD Pelplin sygn. C 23 zawierają spis dekanatów i parafii
Akta w AD Pelplin sygn. C 16.
Akta opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 4 z 1900 r., opublikowane w K-P BC
Objęła archipresbiteriaty (dekanaty): Brodnica, Chełmno, Chełmża, Dzierzgoń, Golub, Grudziądz, Lidzbark, Lubawa, Łasin, Malbork, Nowe Miasto, Nowy Staw, Radzyń, Sztum, Toruń, Wąbrzeźno i Żuławki ?.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. C 19.
Akta opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 6-10 z lat 1902-1906, opublikowane w K-P BC
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. C 80.
Rozpisać, przenieść
Akta w AD Pelplin sygn. C 49.
Akta w AD Pelplin sygn. C 32a.
Rozpisać, przenieść
Akta w AD Pelplin sygn. C 32, C 33.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. C 32a.
Rozpisać, przenieść
Czy zachowały się akta wizytacji?
Dekrety wizytcyjne w AD Pelplin sygn. C 38
"Rozpisać" parafie
 • 1742 r. - do 1746 Acta Curiae et Consistorii
Zawiera wizytacje dekanatów Wąbrzeźno z r.1714(s.81-113), oraz Golub (113-118), parafia Turowo (128-156), katedra w Chełmży (s.1652-1659), toruńskie kościoły św. Jana, św. Jakuba i św. Wawrzyńca (s.1659-1676), dekrety reformacyjne wizytacji generalnych z lat 1742-1743 części dekanatów: Nowe Miasto (s.1697-1725), Radzyń (s.1725-1748), Grudziądz (s.1748-1754), Brodnica (s.1754-1773), Toruń (s.1773-17920 i Golub (s.1792-1808)
Akta w AD Pelplin sygn. C 49
"Rozpisać" parafie
Akta zaginęły.
Akta w AD Pelplin sygn. C 49.
Czy zachowały się akta?
Akta w AD Pelplin sygn. C 54.
"Rozpisać" parafie
 • 1756 r. - najpóźniej w 1758 r.
Bp Leski wysłał do Kurii Rzymskiej relację o stanie diecezji
Czy się zachowała?
 • 1759 r. - do 1769 Dekrety wizytacyjne, przywileje, listy
Akta w AD Pelplin sygn. C 57a.
Rozpisać parafie, przenieść
 • 1759 r. - najpóźniej w 1784 r.
Bp Baier przeprowadził wizytację diecezji
Czy zachowały się akta?
 • 1771 r. - wypisy i odpisy dokumentów lokacyjnych i dotacyjnych parafii
Akta w AD Pelplin sygn. C 61.
Rozpisać parafie, przenieść
 • 1772 r. - najpóźniej w 1804 r. archiprezbiteriaty (dekanaty) zostały przemianowane na dekanaty
 • 1786 r. - do 1787 r. wizytacje niektórych parafii
Akta w AD Pelplin sygn. C72
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. C 72a.
Rozpisać, przenieść
 • 1788 r. - najpóźniej 1789 r. spis kościołów i duchowieństwa diecezji (Schematyzm) za Bpa Hohenzollerna
Akta w AD Pelplin sygn. C 67
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. C 79.
Rozpisać, przenieść
 • 1801 r. - prawdopodobny początek wydawania Elenchusów diecezjalnych
Akta w AD Pelplin sygn. C 72a.
Akta opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 11-15 z lat 1907-1911, opublikowane w K-P BC
Rozpisać, przenieść
 • 1819 r. - dekret władz pruskich
Zakazywał pochówku pod posadzkami kościołów oraz poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 • 1824 r. - w dn. 3 sierpnia nastąpiło przeniesienie stolicy z Chełmży do Pelplina
Opis zawarty w Miesięczniku nr 10/1993
Regulował zasady organizowania i eksploatowania cmentarzy wyznaniowych.
 • 1848 r. - wydano Schematyzm diecezjalny
 • 1850 r. - najpóźniej w 1854 r.
Wizytacje parafii (głównie Dekanat Brodnica) przez Bpa sufragana Dekowskiego
Czy zachowały się akta?
 • 1858 r. - prawdopodobny początek wydawania Urzędowego Orędownika Kościelnego
Czy zachowały się akta wizytacji?
Zobowiązywał proboszczów do tworzenia nowych cmentarzy oddalonych od zwartych zabudów osiedlowych z równoczesnym zakazem grzebania na dotychczasowych cmentarzach przykościelnych. Nakazał również tworzenie specjalnego funduszu cmentarnego przeznaczonego na administrowanie i utrzymanie nekropolii.
 • 1867 r. - wydano Schematyzm diecezjalny
 • 1904 r. - wydano Schematyzm diecezjalny
 • 1927 r. - z dn. 1 stycznia wprowadzono nową organizację diecezji (akt z 08.12.1926 r.)
 • 1928 r. - wydano schematyzm diecezjalny pod nazwą Zarys historyczno-statystyczny Diecezji Chełmińskiej
Poprzedni synod odbył się w 1745 r. w Lubawie.
 • 1939 r. - jesienią Niemcy uznali iż przestał obowiązywać konkordat Polski ze Stolicą Apostolską z 10 lutego 1925 r.
 • 1939 r. - do 1945 r. obowiązywały:
- nakaz odprawiania mszy wyłącznie w języku niemieckim
- zakaz odprawiania mszy w dni powszednie
- nakaz głoszenia kazań w języku niemieckim
- nakaz zniszczenia wszystkich dzwonów kościelnych które nie przedstawiały wartości materialnej
- zezwolono na dokonywanie chrztów i zawieranie związków małżeńskich
 • 1940 r. - Bp Splett dokonał reorganizacji administracji kościelnej
W miejsce dekanatów powołano 17 komisariatów.
Potwierdzają to zachowane schematyzmy z lat 1941-1944.
Na czele komisariatu stał Komisarz biskupi
Obszar komisariatu pokrywał się z obszarem powiatu.
O obsadzeniu placówek duszpasterskich decydowały władze powiatowe.
Do obsługi całej diecezji miało wystarczyć 80 księży z Diecezji Gdańskiej i 20 księży sprowadzonych z głębi Rzeszy.
 • 1940 r. - Bp Splett wydał zarządzenie nakazujące
usunięcie z kościołów wszelkich przedmiotów z polskimi napisami i emblematami (tablice z modlitwami, obrazy, polskie napisy na chorągwiach, pomnikach, itd.; pomniki nagrobkowe i tablice z napisami polskimi.
 • 1940 r. - w połowie roku uregulowano sprawę poborów księży w powiecie tucholskim
Ta pomoc finansowa wynosiła od 150 do 200 marek.
Dotyczyło ofiar za usługi kościelne (śluby, chrzty, pogrzeby) i składek w obrębie pomieszczeń kościelnych
 • 1942 r. - w dn. 25 czerwca nastąpiła urzędowa zmiana nazw miejscowości
Odnaleźć stosowny akt
 • 1942 r. - okólnik Himlera z dn. 9 lipca
- zabraniał zawierania związku małżeńskiego między Niemcami a Polakami, chyba że osoba pochodzenia polskiego należała do III grupy, a więc mogła zostać wysiedlona do tzw. Generalnego Gubernatorstwa
- dolna granica wieku wynosiła 25 lat dla mężczyzn i 22 lata dla kobiet. W późniejszym okresie granica wieku została podwyższona.
 • 1943 r. - od tego roku zdarzały się śluby "na poczekaniu" (Kriegstrauung)
Zawierali je żołnierze armii niemieckiej, w tym polacy po podpisaniu listy narodowościowej, wyjeżdżający na front.
 • 1945 r. - przywrócono przedwojenny podział na dekanaty
W Orędownikach brak stosownego dekretu.
Informacja opublikowana w Orędowniku nr 1/1945 r.

Kapituły

Uzupełnić

Zasięg terytorialny

[7]

W latach 1243 - 1820

 • 1243 r. - W momencie ustanowienia obejmowała ziemię chełmińską i lubawską
Warmia XIII w..jpg
Źródło: Strona Wikipedii
Diec. Chelminska 1243-1601.JPG
Źródło: Plansza AD Pelplin
Ustalić szczegóły
 • 1324 r. - Bp Otton zwrócił się do biskupa pomezańskiego Rudolfa o zwrot 14 parafii należących wcześniej do diecezji.
Ustalić ich listę
Diec. Chelminska 1601-1821 r.JPG
Źródło: Plansza AD Pelplin
Akta w AD Pelplin sygn. C 23
Diecezja obejmowała:
- Archipresbiteriat Brodnica
- Archipresbiteriat Chełmno
- Archipresbiteriat Chełmża
- Archipresbiteriat Golub
- Archipresbiteriat Lidzbark
- Archipresbiteriat Lubawa
- Archipresbiteriat Wąbrzeźno
Ustalić pozostałe
- Czy jak w 1772 r. wchodziły w skład Archidiakonatu Chełmińskiego ?
- Archiprezbiteriat Brodnica
- Archiprezbiteriat Chełmno
- Archiprezbiteriat Chełmża
- Archiprezbiteriat Golub
- Archiprezbiteriat Grudziądz
- Archiprezbiteriat Lidzbark
- Archiprezbiteriat Lubawa
- Archiprezbiteriat Łasin
- Archiprezbiteriat Nowe Miasto
- Archiprezbiteriat Radzyń
- Archiprezbiteriat Toruń
- Archiprezbiteriat Wąbrzeźno
- Czy jak w 1772 r. Archidiakonat Malbork - de iure Diecezja Pomezańska
- Archiprezbiteriat Dzierzgoń
- Archiprezbiteriat Malbork
- Archiprezbiteriat Nowy Staw
- Archiprezbiteriat Sztum
- Archiprezbiteriat Żuławki
 • 1772 r. - przed I rozbiorem Polski obejmowała:
- Archidiakonat Chełmiński
- Archiprezbiteriat Brodnica
- Archiprezbiteriat Chełmno
- Archiprezbiteriat Chełmża
- Archiprezbiteriat Golub
- Archiprezbiteriat Grudziądz
- Archiprezbiteriat Lidzbark
- Archiprezbiteriat Lubawa
- Archiprezbiteriat Łasin
- Archiprezbiteriat Nowe Miasto
- Archiprezbiteriat Radzyń
- Archiprezbiteriat Toruń
- Archiprezbiteriat Wąbrzeźno
- Archidiakonat Malbork - de iure Diecezja Pomezańska
- Archiprezbiteriat Dzierzgoń
- Archiprezbiteriat Malbork
- Archiprezbiteriat Nowy Staw
- Archiprezbiteriat Sztum
- Archiprezbiteriat Żuławki
 • 1788 r. - najpóźniej 1789 r. wg spisu kościołów i duchowieństwa diecezji (Schematyzm) za Bpa Hohenzollerna diecezja obejmowała:
Akta w AD Pelplin sygn. C 67
"Rozpisać" dekanaty parafie
czy istniał jeszcze Archidiakonat Chełmiński?
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Toruń
- Dekanat Wąbrzeźno
oraz (czy istniał jeszcze Archidiakonat Malbork?)
- Dekanat Dzierzgoń
- Dekanat Malbork
- Dekanat Nowy Staw
- Dekanat Sztum
- Dekanat Żuławki
Podział ten utrzymał się do 1809 r.
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Golub
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Toruń
- Dekanat Wąbrzeźno

W latach 1821 - 1944

 • 1821 r. - W dniu 16 lipca przyłączono:
- z Wikariatu Apostolskiego, z Archidiakonatu Pomorskiego
W części publikacji podaje się informację jakoby Archidiakonat był wydzielony z Diecezji Włocławskiej pomijając fakt powstania Wikariatu Apostolskiego. Sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia
- Dekanat Gdańsk
- Dekanat Gniew
- Dekanat Lębork-Bytów
- Dekanat Mirachowo
- Dekanat Nowe
- Dekanat Puck
- Dekanat Starogard
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- ziemię Krajeńską oraz okolice Górzna i Działdowa.
- Ustalić dokładny zakres
- z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ze zlikwidowanego Archidiakonatu Kamieńskiego:
- Dekanat Człuchów
- Dekanat Kamień
- Dekanat Tuchola
Diec. Chelminska 1821-1919.JPG
Źródło: Plansza AD Pelplin
- Komisarjat Chełmno
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Golub
- Dekanat Górzno
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Toruń
- Dekanat Wąbrzeźno
- Komisarjat Gdańsk
- Dekanat Bytów i Lębork
- Dekanat Gdańsk
- Dekanat Mirachowo
- Dekanat Puck
- Komisarjat Kamień
- Dekanat Człuchów
- Dekanat Kamień
- Dekanat Tuchola
- Komisarjat Pelplin
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Nowe
- Dekanat Starogard
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
Z uwagi na zaginięcie Elenchusu z 1824 r. nie można wykluczyć, iż podział na komisarjaty nastąpił rok wcześniej. Sprawa do wyjaśnienia
Na czele Komisarjatów stoją delegaci biskupi, którym przysługują w szerszym zakresie prawa dziekanów i część jurysdykcji biskupiej.
W miejsce Dekanatu Bytów i Lębork pojawia się Dekanat Lębork
Najpóźniej w 1832 r. nastąpiła likwidacja Dekanatu Łasin
Z uwagi na brak Elenchusów z lat 1828-32 obecnie nie można dokładniej sprecyzować tej daty.
- nastąpiło rozwiązanie Komisarjatów.
Z uwagi na zaginięcie Elenchusu z 1835 r. nie można wykluczyć, iż ich rozwiązanie nastąpiło rok później. Sprawa do wyjaśnienia
- na okres ok. jednego roku nastąpiło połączenie Dekanat Górzno i Dekanat Lidzbark w Dekanat Górzno i Lidzbark. Następnie dekanaty ponownie funkcjonują oddzielnie.
Ten podział diecezji utrzymał się do 1861 r.
 • 1834 r. - do 1856 r. utworzono 12 parafii
Ustalić ich listę
 • 1848 r. - wg Schematyzmu diecezja obejmowała:
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Człuchów
- Dekanat Gdańsk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Górzno
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Lębork
- Dekanat Łasin
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Mirachowo
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
Rozpisać dekanaty i parafie
 • 1857 r. - do 1886 r. wznowiono 7 parafii, utworzono 10 nowych parafii i 10 stacji misyjnych
Ustalić ich listę
Powstał z resztek dawnej Diecezji Pomezańskiej
wg Elenchusów było 9 parafii; sprawa do wyjaśnienia
 • 1867 r. - wg Schematyzmu diecezja obejmowała:
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Człuchów
- Dekanat Gdańsk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Górzno
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Lębork
- Dekanat Łasin
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Mirachowo
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Pomezania
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
Rozpisać dekanaty i parafie
- podzielono Dekanat Gdańsk na:
- Dekanat Gdańsk I
- Dekanat Gdańsk II
Wynikający z tego faktu podział diecezji utrzymał się do 1919 lub 1920 r.
Brak wydania Elenchusu w 1921 r. uniemożliwia obecnie ustalenie dokładnego roku.
Odszukac dekret
 • 1904 r. - wg Schematyzmu diecezja obejmowała:
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Człuchów
- Dekanat Gdańsk I
- Dekanat Gdańsk II
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Górzno
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Lębork
- Dekanat Łasin
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Mirachowo
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Pomezania
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
Rozpisać dekanaty i parafie
 • 1919 r. - (lub 1920 r. z uwagi na brak wydania z 1921 r.) wg Elenchusu z 1921 r.
- zanika Dekanat Gdańsk I - prawdopodobnie przemianowany na Dekanat Gdańsk
- zanika Dekanat Lębork sprawa do wyjaśnienia
- zanika Dekanat Pomezania - patrz inf z 1922 r.
Odszukać dekret
Diec. Chelminska 1919-1992 r.JPG
Źródło: Plansza AD Pelplin
 • 1920 r. - (lub 1921 r. z uwagi na brak wydania z 1921 r.) wg Elenchusu z 1922 r.
- ponownie pojawia się Dekanat Łasin
 • 1921 r. - w dniu 16 listopada Dekanat Gdańsk II został przemianowany na Dekanat Żukowo
Informacja z dn. 16.11.1921 r. opublikowana w Orędowniku nr 7/1921 r.
- zanika Dekanat Człuchów
W Elenchusie opisano losy parafii jakie w wyniku ustanowienia granicy znalazły się na obszarze Niemiec.
- Dekanat Gdańsk
 • 1922 r. - w dn. ???
- do Diecezji Warmińskiej przekazano:
- Dekanat Pomezania
informacja z dn. 11.12.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1922.
Sprawa do wyjaśnienia w świetle inf. z 1919 r.
- został ustanowiony Dekanat Chojnice
 • 1925 r. - w dn. 1 stycznia (wg Schematyzmu) obejmowała 24 dekanaty:
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Górzno
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Łasin
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Mirachowo
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Żukowo
 • 1925 r. - w dn. 11 listopada podział na dekanaty pozostawał bez zmian
Dekret wykonawczy w sprawie Diecezji Chełmińskiej opublikowany w Orędowniku nr 7/1925 r.
 • 1927 r. - z dn. 1 stycznia nastąpiła reorganizacja sieci dekanalnej i parafialnej
- zostały podzielone:
- Dekanat Mirachowo na Dekanat Kartuzy i Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Puck na Dekanat Puck i Dekanat Wejherowo
- Dekanat Tuchola na Dekanat Tuchola i Dekanat Czersk
- zostały zlikwidowane:
- Dekanat Górzno
- przemianowano:
- Dekanat Łasin na Dekanat Grudziądz
Tym samym podział na dekanaty przybrał postać:
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo
- Dekanat Żukowo
Dekret z dn. 08.12.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 13-14/1926 r.
- został zlikwidowany Dekanat Lidzbark
- został ustanowiony Dekanat Lidzbark i Pomezania
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Od tego momentu do 1939 r. w Elenchusach występuje jako Dekanat Lidzbark i Pomezania, a w Zarysie hist.-statyst. i w Orędownikach jako Dekanat Lidzbark
Do momentu ostatecznego wyjaśnienia sprawy przyjęto założenie że Dekanat Lidzbark i Pomezania formalnie nie powstał
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lidzbark (w Elenchusie jako Lidzbark i Pomezania)
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo
- Dekanat Żukowo
Diec. Chelminska 1928 r.JPG
Żródło: Zarys hist.-statyst. (wyszukiwarka str. 856/856)
Nastąpiła zmiana nazwy Dekanat Grudziądz na Dekanat "Grudziądz lub Łasin". Utrzymała się ona min. do 1938 r. Przynależność parafii do dekanatu pozostała b/z.
Dekret z dn. 05.11.1932 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1932 r.
Dekret z dn. 18.04.1934 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1934 r.
Dekret z dn. 25.04.1934 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1934 r.
 • 1940 r. - nowy podział organizacyjny na komisariaty
- Komisariat Kościerzyna Berent
- Komisariat Wąbrzeźno Briesen
- Komisariat Bydgoszcz Bromberg-Land
- Komisariat Tczew Dirschau
- Komisariat Gdynia Gotenhafen
- Komisariat Grudziądz Graudenz
- Komisariat Kartuzy Karthaus
- Komisariat Chojnice Konitz - komisarzem ks. Kallas z par Silno
- Komisariat Chełmno Kulm
- Komisariat Nowe Miasto Neumark
- Komisariat Wejherowo Neustad
- Komisariat Starogard Stargard, w 1942 i 1944 r. - Preußisch Stargard
- Komisariat Świecie Schwetz
- Komisariat Brodnica Strasburg
- Komisariat Toruń Thorn (Stad und Kand)
- Komisariat Tuchola Tuchel - nigdy nie miał swojego komisarza
- Komisariat Sępólno Krajeńskie Zempelburg
Istniał do 1945 r.
Rozpisać parafie

W latach 1945 - nadal

- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gdynia
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz (zaniknęła nazwa "Grudziadz i Łasin"; przynależność parafii b/z)
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Osiek
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo
- Dekanat Żukowo
Wyjaśnić "zaniknięcie" Dekanatu Lidzbark i Pomezania
Dekret z dn. 29.12.1948 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1949 r.
 • 1949 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu...) diecezja obejmowała:
- Kościół Katedralny w Pelplinie
- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gdynia
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Osiek
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo
- Dekanat Zabory
- Dekanat Żukowo
 • 1953 r. - w dn 1 lipca (wg Spisu...) podział na dekanaty pozostawał bez zmian
 • 1958 r. - w 15 sierpnia (wg Spisu...) podział na dekanaty pozostawał bez zmian
 • 1958 r. - najpóźniej we wrześniu 1959 r. Dekanat Gdynia podzielono na:
- Dekanat Gdynia - Południe
- Dekanat Gdynia - Północ
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
Wg strony nastąpiło to w 1959 r.
 • 1959 r. - diecezja była podzielona na Komisariaty (Delegatury)
 • Komisariat Chełmiński
- dekanaty: Bierzgłowo, Chełm, Chełmża, Grudziądz, Radzyń, Toruń, Wąbrzeźno
 • Komisariat Kamieński
- dekanaty: Chojnice, Czersk, Fordon, Kamień, Tuchola, Zabory
 • Komisariat Lubawski
- dekanaty: Brodnica, Golub, Lidzbark, Lubawa, Nowe Miasto
 • Komisariat Pelplin
- dekanaty: Gniew, Nowe, Osiek, Starogard, Świecie, Tczew
 • Komisariat Wejherowo
- dekanaty: Gdynia Północ, Gdynia Południe, Kartuzy, Kościerzyna, Puck, Wejherowo, Żukowo
Informacja zawarta w Orędowniku nr 9-10/1959 r.
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu...) diecezja obejmowała:
- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gdynia - Południe
- Dekanat Gdynia - Północ
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Osiek
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo
- Dekanat Zabory
- Dekanat Żukowo
 • 1975 r. - pomiędzy lipcem a lutym 1976 r.
Dekanat Gdynia - Północ i Dekanat Gdynia - Południe przekształcono w Dekanat Gdynia I i Dekanat Gdynia II
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
 • 1982 r. - z dn. 1 stycznia dokonano zmian w sieci dekanalnej:
- zlikwidowano:
- Dekanat Zabory
- utworzono:
- Dekanat Brusy (Zabory)
- Dekanat Działdowo
- Dekanat Lembarg
- Dekanat Łasin
- Dekanat Skarszewy
- Dekanat Sierakowice
- Dekanat Zblewo
- Dekanat Żarnowiec
- podzielono:
- Dekanat Świecie na Dekanat Świecie I i Dekanat Świecie II
- Dekanat Toruń podzielono na Dekanat Toruń I i Dekanat Toruń II (hist.)
Tym samym diecezja obejmowała:
- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Brusy (Zabory)
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Działdowo
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gdynia I
- Dekanat Gdynia II
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lembarg
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Osiek
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Skarszewy
- Dekanat Sierakowice
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie I
- Dekanat Świecie II
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń I
- Dekanat Toruń II (hist.)
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo
- Dekanat Zblewo
- Dekanat Żarnowiec
- Dekanat Żukowo
Dekret z dn. 29.12.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r.
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... str. 34) podział na dekanaty pozostawał bez zmian
Nadal występuje opis Dekanat Brusy (Zabory)
- Dekanat Wejherowo I
- Dekanat Wejherowo II
Dekret z dn. 21.02.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1987 r.
- Parafia Katedralna Pelplin
- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Brusy (Zabory)
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Działdowo
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gdynia I
- Dekanat Gdynia II
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lembarg
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Osiek
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Skarszewy
- Dekanat Sierakowice
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie I
- Dekanat Świecie II
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń I
- Dekanat Toruń II (hist.)
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo I
- Dekanat Wejherowo II
- Dekanat Zblewo
- Dekanat Żarnowiec
- Dekanat Żukowo
Dekret z dn. 20.10.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 8-10/1989 r.
- Parafia Katedralna Pelplin
- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Brusy
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Działdowo
- Dekanat Fordon
- Dekanat Gdynia I
- Dekanat Gdynia II
- Dekanat Gniew
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Koronowo
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Lembarg
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe
- Dekanat Nowe Miasto
- Dekanat Osiek
- Dekanat Puck
- Dekanat Radzyń Chełmiński
- Dekanat Sierakowice
- Dekanat Skarszewy
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie I
- Dekanat Świecie II
- Dekanat Tczew
- Dekanat Toruń I
- Dekanat Toruń II (hist.)
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Wąbrzeźno
- Dekanat Wejherowo I
- Dekanat Wejherowo II
- Dekanat Zabory
- Dekanat Zblewo
- Dekanat Żarnowiec
- Dekanat Żukowo
 • 1992 r. - pomiędzy 1 stycznia a 25 marca
- do Archidiecezji Gnieźnieńskiej przekazano:
- Dekanat Fordon
Brak dekretu w Orędownikach.
Po wyjaśnieniu nanieść informacje na stronę Adiec. Gnieźnieńskiej, Dekanatu Fordon i parafii wchodzących w jego skład
 • 1992 r. - w dn. 25 marca:
- do Archidiecezji Gdańskiej przekazano:
- Dekanat Gdynia I
- Dekanat Gdynia II
- Dekanat Puck
- Dekanat Wejherowo I
- Dekanat Wejherowo II
- Dekanat Żarnowiec
- Dekanat Żukowo
- do Diecezji Elbląskiej przekazano:
- z Dekanatu Gniew
- Parafia Janowo
- do Diecezji Pelplińskiej przekazano:
- Dekanat Brusy
- Dekanat Chojnice
- Dekanat Czersk
- Dekanat Gniew
- Dekanat Kamień Krajeński
- Dekanat Kartuzy
- Dekanat Koronowo
- Dekanat Kościerzyna
- Dekanat Nowe
- Dekanat Osiek
- Dekanat Sierakowice
- Dekanat Skarszewy
- Dekanat Starogard Gd.
- Dekanat Świecie I
- Dekanat Świecie II
- Dekanat Tczew
- Dekanat Tuchola
- Dekanat Zabory
- Dekanat Zblewo
- do Diecezji Toruńskiej przekazano:
- Dekanat Bierzgłowo
- Dekanat Brodnica
- Dekanat Chełmno
- Dekanat Chełmża
- Dekanat Działdowo
- Dekanat Golub
- Dekanat Grudziądz
- Dekanat Lembarg
- Dekanat Lidzbark
- Dekanat Lubawa
- Dekanat Łasin
- Dekanat Nowe Miasto Lubawskie
- Dekanat Radzyń
- Dekanat Toruń I
- Dekanat Toruń II (hist.)
- Dekanat Wąbrzeźno

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 26 spośród wszystkich 26 podkategorii tej kategorii.

A

D

D cd.

D cd.

Strony w kategorii „Diecezja Chełmińska”

Poniżej wyświetlono 50 spośród wszystkich 50 stron tej kategorii.

"

" cd.

'

B

D

D cd.

K

P

Z