Kategoria:Dekanat Tczew

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dekanat Tczew. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Dekanat Tczew o dokumencie.

Dekanat Tczew

inne nazwy: Dekanat Tczewski
łac. Decanatus Dirschoviensis, Decanatus Dirschaviensis, Decanatus Dirsoviensis, Decanatus Dirsaviensis, Decanatus Tczeviensis, Decanatus Tczewensis, Decanatus Tczewiensis
Strona oficjalna

Informacje podstawowe

 • Ustanowiony: ok. 1420 r. (czy przed 1309 r.)
 • Zniesiony: istnieje nadal

Urzędy dekanalne

16?? - 1682 - Ks. Korpalewski Albert Józef Dziekan
17?? - 1750 - Ks. Muchowski Tomasz Dziekan
1946 - 1949 - Ks. Czaplewski Paweł Antoni Dziekan
1951 - 1986 - Ks. Preis Wacław Dziekan
1963 - 1968 - Ks. Lubiński Paweł Wicedziekan
1970 - 1987 - Ks. Szylicki Brunon Wicedziekan
1986 - 2011 - Ks. Cieniewicz Stanisław Dziekan
1988 - 2008 - Ks. Wysga Piotr Wicedziekan
19?? - 1991 - Ks. Rocławski Józef Ojciec duchowny
19?? - 1991 - Ks. Mroczyński Jerzy Wizytator dekanalny
1992 - 2014 - Ks. Falkowski Tadeusz Ojciec duchowny
1992 - 2002 - Ks. Falkowski Tadeusz Wizytator dekanalny
1998 - 2014 - Ks. Misiak Roman Wizytator dekanalny
2009 - 2011 - Ks. Kamecki Feliks Wicedziekan
2014 - 2016 - Ks. Stoltmann Krzysztof Dziekan
2014 - 2021 - Ks. Buk Jan Wicedziekan
2016 - 2021 - Ks. Cesling Aleksander Ojciec duchowny
2016 - 2016 - Ks. Malinowski Piotr Wizytator dekanalny
20?? - 2021 - Ks. Spychalski Jacek Dziekan

Historia dekanatu

 • 1309 r. - przed lub w tym roku nastąpiło ustanowienie dekanatu
Został podporządkowany Archidiakonatowi Pomorskiemu.
 • 1420 r. - ok. tego roku nastąpiło ustanowienie dekanatu
Bez informacji o podległości archidiakonatowi.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 102 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta w AD Pelplin sygn. G 24.
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II str 172 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Tytuł oryginalny: Visistatio Nonnularum Ecclesiarum in Archidiaconatu Pomeraaniae sitarum, per Perillustrem olim Reverendissimum Josephum Ignatium Narzymski, Archidiacinum Pomeraniae in anno 1728 peracta.
Akta w AD Pelplin sygn. G 40
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II (oprac. ks. Witold Kujawski)
Dekrety reformacyjne z wizytacji generalnej dekanatu tczewskiego
- Dla kościoła w Miłobądzu i Dalwinie, s. 21.
- Dla kościoła w Giemlicach, s. 21-22.
- Dla kościoła w Subkowach, s. 22.
- Dla kościoła w Trąbkach, s. 22.
Akta w AD Pelplin
Sygn. Akt G 56
Tytuł oryginalny: Vissitatio per Perillustrem Reverendissimum Augustinum Kliński, Archidiacomum Pomeraniae in Anno 1746 expedita
Daty krańcowe: 1726 - 1750
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II str 212 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 61.
Tytuł oryginalny: Visitatio generalis ecclesiarum Archidiaconatus Pomeraniae tribus decanatibus, Gedanensi, Starogardiensi et Dirschaviensi distinctarum, per Perillustrem et Adm Rdum Dnum Bartholomeum Franciscum Xaverium Trochowski, Insignis Collegiatae Crusviciensis canonicum, officialem Svecensem, praepositum Serocensen, ab Illustrissimo Excellentissimo et Reverendissimo Domino Domino Antonio Casimiro Ostrowski, episcopo Vladislawiensem et Pomeraniae delegatum commissarium et deputatum visitatorem generalem in Anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo quinto expedita.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II str 273 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 70.
Patrz Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 188 (oprac. ks. Witold Kujawski)

Zasięg terytorialny

W latach 1310 - 1820

- Parafia Zblewo
Informacja wymaga dalszego wyjaśnienia
- Parafia Lipusz
- Parafia Lipusz
- Parafia Stara Kiszewa
 • 1583 r. - dekanat obejmował:
- Parafia Dalwin osady:
- Parafia Dęblin
- Parafia Garczyn
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Kleszczewo
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Mierzeszyn
- Parafia Miłobądz
- Parafia Niedamowo
- Parafia Obozin
- Parafia Pinczyn
- Parafia Pogódki
- Parafia Stara Kiszewa
- Parafia Stare Polaszki
- Parafia Szczodrowo
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Trąbki Wielkie
- Parafia Wysin
- Parafia Zblewo
Rozpisać miejscowości wg Mapy.... str. 68/184
 • 1596 r. - Parafia Lubiszewo została przyłączona jako filia do Parafii Tczew - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Lipusz
Parafia nie wymieniona we wcześniejszym podziale. Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Zblewo
- Parafia Stara Kiszewa
- Parafia Subkowy
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Parafia Tczew
Parafia Lubiszewo Tczewskie
Swarożun (kaplica należąca do parafii Lubiszewo)
Parafia Miłobądz
Dalwin (kościół w parafii Miłobądz)
Parafia Godziszewo
Parafia Szczodrowo ??
Obozin jako filia parafii Godziszewo
Parafia Wysin
Dęblin brak protokołu
Wielkie Trąbki brak protokołu
Łabiszyn brak protokołu
Kozminek brak protokołu
Pinczyn brak protokołu
Parafia Gorzędziej
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
"Rozpisać" parafie
- Parafia Dalwin
- Parafia Demblin
- Parafia Garczyno
- Parafia Giemlice
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Jadamowo
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Obozin
- Parafia Rekownica
- Parafia Skarszewy
- Parafia Subkowy
- Parafia Szczodrowo
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Trąbki Wielkie
- Parafia Wysin
Wg strony parafii nastąpiło to w 1646 r. Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Garczyn
- Parafia Giemlice
- Parafia Godziszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Niedamowo
- Parafia Rekownica
- Parafia Skarszewy - św. Michała Archanioła
- Parafia Subkowy
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Trąbki Wielkie
- Parafia Wysin
Akta w AD Pelplin sygn. G 24.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Parafia Rekownica
Parafia Niedamowo (Adamowo)
Parafia Garczyn
Parafia Wysin
Parafia Miłobądz
Dalwin' kościół filialny parafii Miłobądz
Parafia Giemlice
Parafia Tczew pw. Podwyższenia Krzyża
Parafia Subkowy
Parafia Gorzędziej
Parafia Lubiszewo
Parafia Godziszewo
Parafia Obozin
Parafia Trąbki Wielkie
Parafia Skarszewy
Szczodrowo
Skarszewy
Parafia Tczew
Parafia Miłobądz
Dalwin kościół filialny
Giemlice
Parafia Subkowy
Parafia Gorzędziej - filia parafii Subkowy
Trąbki
Lubiszewo kościół filialny parafii Tczew
Parafia Skarszewy
Szczodrowo - kościół filialny?
Parafia Wysin
Parafia Godziszewo
Obozin - filia Godziszewa
Parafia Garczyn
Rekownica
Parafia Niedamowo
Parafia Subkowy
Parafia Gorzędziej filia par. Subkowy
Parafia Tczew
Parafia Lubiszewo - jako filia kościoła w Tczewie
Parafia Skarszewy
Parafia Szczodrowo - jako filia parafii Skarszewy
Parafia Wysin
Parafia Trąbki
Parafia Miłobądz
Dalwin - filia par. parafii Miłobądz
Parafia Giemlice
Parafia Niedamowo
Rekownica - jako filia parafii ???
Parafia Godziszewo
Parafia Garczyn
Dekanat Tczew - Mapa 1749 r.JPG
Dalsze powiększanie mapy wg strony (wyszukiwarka 55/696)
Parafia Tczew
Parafia Lubiszewo
Parafia Subkowy
Parafia Gorzędziej - jako filia parafii Subkowy
Parafia Miłobądz
Dalwin - jako kościół filialny parafii Miłobądz
Parafia Giemlice
Parafia Skarszewy
Parafia Szczodrowo (czy filia?)
Parafia Trąbki Wielkie
Parafia Godziszewo
Obozin - jako filia parafii Godziszewo
Parafia Wysin
Parafia Niedamowo
Parafia Garczyn
Parafia Skarszewy
Parafia Szczodrowo jako filia parafii Skarszewy
Parafia Subkowy
Parafia Gorzędziej jako filia parafii Subkowy
Parafia Miłobądz
Dalwin jako filia parafii Miłobądz
Parafia Godziszewo
Obozin jako filia parafii Godziszewo
Parafia Giemlice
Parafia Trąbki Wielkie
Parafia Wysin
Parafia Niedamowo
Parafia Rekownica jako filia Grabowa (dekanat mirachowski)
Parafia Garczyn
Parafia Tczew
Parafia Lubiszewo jako filia parafii Tczew
 • 17?? r. - najpóźniej na pocz. XIX w.
- z Dekanatu Gdańsk została przyłączona:
- Parafia Kłodawa Gdańska

W latach 1821 - 1944

 • 1823 r. - istnieje samodzielna Parafia Lubiszewo ???
Forma zapisu informacji w Elenchusach wydanych w latach 1825 i 1827 sugeruje taką możliwość. Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Garczyn
- Parafia Giemlice
- Parafia Godziszewo
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Niedamowo
- Parafia Skarszewy - św. Michała Archanioła
- Parafia Subkowy
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Trąbki Wielkie
- Parafia Wysin
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Garczyn
- Parafia Giemlice
- Parafia Godziszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Niedamowo
- Parafia Skarszewy - św. Michała Archanioła
- Parafia Subkowy
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Trąbki Wielkie
- Parafia Wysin
Podział ten utrzymał się do 1848 r.
Wynikający z tego faktu podział utrzymał się do 1863 r.
Wynikający z tego faktu podział utrzymał się do 1911 r.
Wynikający z tego faktu podział utrzymał się do 1916 r.
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Siburbio????
- Parafia Garczyn
- Parafia Giemlice
- Parafia Godziszewo
- Parafia Kłodawa Gdańska
- Parafia Lubiszewo (jako ??????)
- Parafia Miłobądz
- Parafia Niedamowo
- Parafia Skarszewy - św. Michała Archanioła
- Parafia Subkowy
- Parafia Szczodrowo
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Trąbki Wielkie
- Parafia Wysin
Podział ten utrzymał się do 1920 r.
Odszukać dekret
Występuje w Elenchusach od 1921 r.
 • 1920 r. - lub 1921 r.
- do Dekanatu Gdańsk zostały przekazane:
- Parafia Siburbio????,
- Parafia Giemlice
- Parafia Kłodawa Gdańska
- Parafia Trąbki Wielkie
 • 1921 r. - w dn. 1 stycznia Kurację Tczew (jako filię) - św. Józefa przekształcono w samodzielną Kurację Tczew - św. Józefa
Dokument z dn. 28.12.1921 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1922.
Patrz uwagi na stronie parafii.
 • 1921 r. - w dn. 1 października Kurację Tczew - św. Józefa przekształcono w Parafię Tczew - św. Józefa
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1925 r. - w dn. 1 stycznia (wg Schematyzmu) dekanat obejmował:
- Parafia Garczyn
- Parafia Godziszewo
- Parafia Lubiszewo (jako ??????)
- Parafia Miłobądz
- Parafia Niedamowo
- Parafia Rajkowy
- Parafia Skarszewy - św. Michała Archanioła
- Parafia Szczodrowo
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Wysin
W schematyźmie pominięto Parafię Subkowy
 • 1927 r. - w dn. 1 stycznia:
- do Dekanatu Kościerzyna przekazano:
- Parafia Garczyn
- Parafia Niedamowo
- Parafia Szczodrowo
- Parafia Wysin
- do Dekanatu Starogard przekazano:
- Parafia Skarszewy - św. Michała Archanioła
- z Dekanatu Gniew przyłączono:
- Parafia Pelplin
- Parafia Rajkowy
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Godziszewo
- Parafia Lubiszewo (jako ??????)
- Parafia Miłobądz
- Parafia Pelplin
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
Dekret z dn. 08.12.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 13-14/1926 r.
Dekanat Tczew - Mapa 1928 r.JPG
Żródło: Zarys hist.-statyst. (wyszukiwarka str. 856/856)
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca reerygowano Parafię Gorzędziej jako Kurację
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzedziej (jako Kuracja)
- Parafia Lubiszewo (jako ??????)
- Parafia Miłobądz
- Parafia Pelplin
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936 r.
Dodać mapę
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia Kurację Lubiszewo przekształcono w Parafię Lubiszewo
Dekret z dn. 27.10.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1936 r.
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzedziej (jako Kuracja)
- Parafia Lubiszewo (jako ??????)
- Parafia Miłobądz
- Parafia Pelplin
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn (jako Stacja Duszpasterska (Kuracja))
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
Dekret z dn. 10.06.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Prawdopodobny błąd literowy w roku wystawienia dekretu.
Dodać mapę

W latach 1945 - nadal

- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzędziej (jako Kuracja)
- Parafia Lubiszewo (jako Kuracja) Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Miłobądz
- Parafia Pelplin
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
Odszukać dekret
Dodać mapę
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzędziej (jako Kuracja)
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
 • 1958 r. - w dn. 15 sierpnia (wg Spisu... str. 129) podział na parafie pozostawał bez zmian
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Turze (jako Ośrodek Duszpasterrski)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Dodać mapę
Dekret z dn. 15.07.1974 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-9/1974 r.
 • 1980 r. - w dn. 1 września ustanowiono Parafię Tczew - NMP Matki Kościoła
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Godziszewo
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Turze
Dekret z dn. 08.08.1980 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1980 r.
 • 1982 r. - w dn. 1 stycznia
- do Dekanatu Skarszewy przekazano:
- Parafia Godziszewo
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Turze
Dekret z dn. 29.12.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r.
Dekanat Tczew - Mapa 1992 r.JPG
Źródło: Spis... str. 217
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... str. 78) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1986 r. - w dn. 5 stycznia ustanowiono Parafię Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Franciszka z Asyżu (kaplica)
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
Dekret z dn. 01.01.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1986 r.
 • 1987 r. - w dn. 1 lipca ustanowiono Ośrodek Duszpasterski Tczew - św. Franciszka z Asyżu
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Rajkowy
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Franciszka z Asyżu (kaplica)
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
- Parafia Turze (jako Ośrodek Duszpasterski)
Dekret z dn. 27.06.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
 • 1987 r. - w dn. 1 listopada (wg Spisu... str. 100) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1987 r. - w dn. 13 grudnia Ośrodek Duszpasterski Tczew - św. Franciszka z Asyżu przekształcono
w Parafię Tczew - św. Franciszka z Asyżu
Dekret z dn. 05.12.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
 • 1991 r. - w dn. 31 sierpnia (wg Spisu... str. 240) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1992 r. - w dn. 1 maja podział na parafie pozostawał bez zmian
Dekret z dn. 20.04.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 1/1992
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 217) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1993 r. - w dn. 1 czerwca
- do Dekanatu Pelplin przekazano:
- Parafia Rajkowy
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Franciszka z Asyżu
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
- Parafia Turze
Dekret z dn. 05.05.1993 r. opublikowany w Miesięczniku nr 5/1993
Dekanat Tczew - Mapa 1993 r.JPG
Źródło: Oprac. własne na podst. Spis... str. 217
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 226) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 305) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 319) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2001 r. - w dn. 15 stycznia (wg Spisu... str. 325) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 333) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2004 r. - z dn. 25 marca
- do Dekanatu Skarszewy przekazano:
- Parafia Turze
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Franciszka z Asyżu
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
Dekret z dn. 10 marca 2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/2004.
Dekanat Tczew - Mapa 2004 r.JPG
Źródło: Oprac. własne na podst. Spis... str. 217
 • 2004 r. - w dn. 1 września utworzono Parafię Tczew - Jezusa Chrystusa
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gorzędziej
- Parafia Lubiszewo
- Parafia Miłobądz
- Parafia Subkowy
- Parafia Swarożyn
- Parafia Tczew – Jezusa Chrystusa
- Parafia Tczew - NMP Matki Kościoła
- Parafia Tczew - Podwyższenia Krzyża św.
- Parafia Tczew - św. Franciszka z Asyżu
- Parafia Tczew - św. Józefa
- Parafia Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
Dekret z dn. 18.04.2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4/2004
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 345) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 351) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 351) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 353) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2010 r. - w dn. 15 lutego (wg Spisu... str. 361) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2014 r. - w dn. 11 lutego (wg Spisu... str. 340) podział na parafie pozostawał bez zmian