Kategoria:Dekanat Puck

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dekanat Puck. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Dekanat Puck o dokumencie.

Dekanat Puck

inne nazwy: Brak danych
łac. Decanatus Pucensis, Decanatus Puccensis, Decanatus Puckensis
Strona oficjalna

Informacje podstawowe

 • Ustanowiony: ok. 1420 r.
 • Zniesiony: istnieje nadal

Urzędy dekanalne

17?? - 1782 - Ks. Gręca Józef Dziekan
1946 - 1968 - Ks. Fischoeder Feliks Dziekan
1963 - 1968 - Ks. Rieband Brunon Wicedziekan
1978 - 19?? - Ks. Ronowski Mieczysław Wicedziekan
1981 - 1983 - Ks. Ronowski Mieczysław Dziekan
1982 - 1991 - Ks. Bembnista Zdzisław Wicedziekan
1984 - 1996 - Ks. Felski Jan Dziekan (wg sch. 1993 i 96 od 1988 r.)
1982 - 1991 - Ks. Fonfara Alfons Wicedziekan !!
19?? - 1991 - Ks. Majkowski Stanisław Ojciec duchowny
19?? - 1991 - Ks. Bembnista Zdzisław Wizytator dekanalny
19.10.1992 - 1996 - Ks. Majkowski Stanisław Wicedziekan

Historia dekanatu

Bez wskazania na przynależność do Archidiakonatu Pomorskiego, który już wtedy istniał.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 109 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta wizytacyjne opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 15 z 1911 r., opublikowane w K-P BC
Akta opracowane też w formie repertorium : Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 175 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 24.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 25. Jest częściowym odpisem z wizytacji G 24.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 232 (oprac. ks. Witold Kujawski)
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 40
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II (oprac. ks. Witold Kujawski)
Dekrety (wykaz) reformacyjne z wizytacji generalnej dekanatu puckiego (Repertorium str 199)
- Dla kościoła w Wejherowie, s. 17-18.
- Dla kościoła w Oksywiu, s. 18.
- Dla kościoła w Łebczu, Swarzewie i Strzelnie, s. 18-19.
- Dla kościoła w Mechowej, s. 19.
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Patrz: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 131)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 63b (dublet).
księga G 63 b jest duplikatem księgi G 63 a
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 239
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1992 r. - w dn. 25 marca został podporządkowany Archidiecezji Gdańskiej

Zasięg terytorialny

W latach 1420 - 1820

 • 1420 r. - w momencie ustanowienia dekanat obejmował:
- Parafia Krokowa - prawdopodobnie
Ustalić pozostałe parafie
 • 1572 r. - zlikwidowano Parafię Krokowa na skutek przejęcia kościoła przez luteran
Katolicy pod opieką Parafii Żarnowiec
 • 1583 r. - dekanat obejmował:
- Parafia Chwaszczyno
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Góra
- Parafia Kack Wlk.
- Parafia Krokowo - Sprzeczność
- Parafia Łebcz
- Parafia Matarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Żarnowiec
Po tym roku (XVI w.) Parafia Reda została połączona z Parafią Rumia Zweryfikować
Rozpisać miejscowości wg Mapy.... str. 62/184
 • 1642 r. - dekanat obejmował kaplicę w Linii
Jeden proboszcz zarządzał Parafią Reda - Wniebowzięcia NMP i Parafią Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
W Zarysie... str. 741 podana jet informacja iż odbyło się to dwukrotnie: w 1683 i 1730 r.
Natomiast z analizy Elenchusów oraz innych źródeł jednoznacznie wynika istnienie filii w Redzie przekształconej następnie w Lokalny wikariat Przeanalizować. Czy było to dwukrotne połączenie czy dwie daty dla wspólnego okresu ?
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Parafia Puck
Parafia Swarzewo
Parafia Łebcz
Parafia Strzelno
Parafia Starzyno
Parafia Mechowo
Krokowa ?
Parafia Góra
Kniewo jako kościół filialny parafii Góra
Parafia Wielki Kack
Parafia Chwaszczyno
Parafia Chylonia
Parafia Oliwa
Parafia Kielno
Synwald filia parafii Kielno
Parafia Reda
Parafia Żarnowiec
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta wizytacyjne opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 15 z 1911 r., opublikowane w K-P BC
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 175 (oprac. ks. Witold Kujawski) wizytacja objęła parafia / kościoły
Wykaz parafii / kościołów objętych wizytacją na podstawie wyżej wymienionych źródeł:
Parafia Chwaszczyno
Parafia Wielki Kack
Parafia Kielno
Parafia Przodkowo
Szenwald
Wejherowo
Góra
Bplszewo
Kniewo
Lubocin
Żarnowiec
Starzyno
Mechowa
Puck
Strzelno
Łebcz
Swarzewo
Reda
Rumia
Chylonia
Oksywie
Wejherowo
Góra
Parafia Reda
Rumia
Oksywie
Chylonia
Puck
Parafia Swarzewo
Łebcz
Strzelno
Mechowa
Starzyno
Żarnowiec
Tyłowo {Tułowo}
Parafia Wejherowo
Oksywie
Łebcz
Swarzewo
Strzelno
Mechowa
Dekanat Puck - Mapa 1749 r.JPG
Dalsze powiększanie mapy wg strony (wyszukiwarka 55/696)
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Parafia Puck
Parafia Wejherowo
Parafia Góra - jako filia parafii Wejherowo
Parafia Mechowa
Parafia Starzyno - jako filia parafii Mechowa
Parafia Oksywie
Parafia Chylonia - jako filia parafii Oksywie
Parafia Rumia
Parafia Reda - jako filia parafii Rumia
Parafia Tyłowo (w repertorium: Tutowo}
Parafia Swarzewo
Parafia Strzelno - jako filia parafii Swarzewo
Parafia Łebcz - jako filia parafii Swarzewo
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Parafia Puck
Parafia Swarzewo
Parafia Strzelno - jako filia parafii Swarzewo
Parafia Łebcz - jako filia parafii Swarzewo
Parafia Mechowo
Parafia Żarnowiec ?
Parafia Starzyno
Parafia Tyłowo
Parafia Wejherowo
Parafia Góra jako filia parafii Wejherowo
Parafia Rumia
Parafia Reda jako filia parafii Rumia
Parafia Oksywie
Parafia Chylonia - jako filia parafii Oksywie
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.

W latach 1821 - 1944

 • 1823 r. - lub 1824 (wg Elenchusu z 1823 r.) dekanat obejmował:
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Swarzewo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Podział ten przetrwał do 1827 r.
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1835 r.
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1855 r.
 • 1854 r. - w dn. 18 grudnia reerygowano Parafię Strzelno
Akt z dn. 18.12.1854 r. Odszukać
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1888 r.
Odszukać dekret
Odszukać dekret
Wg Zarysu... str. 521/856 w tym dniu wydano akt.
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Brak Parafii Tyłowo jako Lokalnego wikariatu
Podział ten przetrwał do 1898 r.
Zarządzenie z dn. 20.04.1898 r. Odszukać w Orędownikach
Z analizy Elenchusów ustalić moment przekształcenia w Kurację
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1911 r.
Odszukac dekret
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Góra (jako ????)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Podział ten przetrwał do 1915r.
Prawdopodobnie jest to data wystawienia dekretu - Sprawa do wyjaśnienia
Odszukać dekret
Tymczasem wg strony parafię ustanowiono w dn. 14.09.1915 r.
Prawdopodobnie jest to data wejścia dekretu w życie - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1920 r. - (lub 1921 r.) ( Elenchus z 1921 r. nie był wydany)
- z Dekanatu Mirachowo przyłączono:
- Parafia Luzino - św. Wawrzyńca
Odszukać dekret
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1925 r.
 • 1925 r. - w dn. 1 stycznia (wg Schematyzmu) dekanat obejmował:
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Góra (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Luzino - św. Wawrzyńca
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Pierwoszyno (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1927 r. - w dn. 1 stycznia
- do Dekanatu Wejherowo przekazano:
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Gdynia - NMP KP (jako kuracja)
- Parafia Góra (jako Kuracja)
- Parafia Luzino - św. Wawrzyńca
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Pierwoszyno (jako Kuracja)
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Dekret z dn. 08.12.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 13-14/1926 r.
Dekanat Puck - Mapa 1928 r.JPG
Żródło: Zarys hist.-statyst. (wyszukiwarka str. 856/856)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Dekret z dn. 01.11.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1930 r.
Jak to się ma do wpisu z 1928 r. ? - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1931 r. - w styczniu utworzono osobną Ekspozyturę Łebcz (wg dekretu z dn. 20.04.1937 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1934 r. - w dn. 1 stycznia ustanowiono Parafię Mrzezino jako Kurację
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica (jako Ekspozytura)
- Parafia Łebcz (jako Ekspozytura)
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Dekret z dn. 21.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Odszukać dekret
 • 1937 r. - w dn. 1 lipca Ekspozytura Łebcz została przekształcona w samodzielną
Stację Duszpasterską (Kurację) Łebcz
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Stację Duszpasterską (Kurację) Kuźnica
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.

W latach 1945 - nadal

- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica (jako Kuracja)
- Parafia Łebcz (jako Kuracja)
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo (jako Kuracja) Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Żarnowiec
Wg Orędowniku nr 1/1948 r.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
- Parafia Hallerowo (jako Kuracja)
- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Krokowa - (jako Kuracja)
- Parafia Kuźnica (jako Kuracja)
- Parafia Łebcz (jako Kuracja)
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo (jako Kuracja) Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Żarnowiec
Wynikało to ze zmian administracyjnych. Doprecyzować
Wynika to z analizy Spisu... str. 112
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
Dekret z dn. 15.04.1957 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1957 r.
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Karwia
- Parafia Krokowa
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żarnowiec
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Dekret z dn. 09.09.1977 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1977 r.
Dekret z dn. 01.01.1979 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1979 r.
 • 1982 r. - w dn. 1 stycznia
- do Dekanatu Żarnowiec przekazano:
- Parafa Jastrzębia Góra
- Parafia Karwia
- Parafia Krokowa
- Parafia Leśniewo
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
Dekret z dn. 29.12.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r.
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... str. 69) podział na parafie pozostał bez zmian
Dekret z dn. 26.05.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1986 r.
Wg strony parafii nastąpiło to w dn. 01.06.1986 r.
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żelistrzewo
Dekret z dn. 14.06.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-7/1989 r.
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Jurata - (jako Ośrodek Duszpasterski)
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żelistrzewo
Dekret z dn. 09.11.1991 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1991 r.
Odszukać dekret
- Parafia Chłapowo
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Jurata
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żelistrzewo
Puck 1993.JPG
Źródło: Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 1993 r.
Dekret z dn. 29.06.1997 r. sic !!!! Odszukać dekret
 • 2000 r. - w dn. 30 kwietnia erygowano Parafię Puck - św. Faustyny Kowalskiej
Dekret z dn. 30.04.2000 r. Odszukać
 • 2006 r. - w dn. 3 maja:
- do Dekanatu Morskiego przekazano:
- Parafia Chałupy
- Parafia Chłapowo
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia (siedziba dekanatu)
- Parafia Jurata
- Parafia Kuźnica
- Parafia Władysławowo
- z Dekanatu Żarnowiec przyłączono:
- Parafia Strzelno
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Puck - św. Faustyny Kowalskiej
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Żelistrzewo
Dekret z dn. 25.04.2006 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2006
 • 2014 r. - aktualny podział dekanatu jn.