Kategoria:Dekanat Puck

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dekanat Puck. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Dekanat Puck o dokumencie.

Dekanat Puck

inne nazwy: Brak danych
łac. Decanatus Pucensis, Decanatus Puccensis, Decanatus Puckensis
Strona oficjalna

Informacje podstawowe

 • Ustanowiony: ok. 1420 r.
 • Zniesiony: istnieje nadal

Urzędy dekanalne

1946 - 1968 - Ks. Fischoeder Feliks Dziekan
1963 - 1968 - Ks. Rieband Brunon Wicedziekan
1978 - 19?? - Ks. Ronowski Mieczysław Wicedziekan
1981 - 1983 - Ks. Ronowski Mieczysław Dziekan
1982 - 1991 - Ks. Bembnista Zdzisław Wicedziekan
1984 - 1996 - Ks. Felski Jan Dziekan (wg sch. 1993 i 96 od 1988 r.)
1982 - 1991 - Ks. Fonfara Alfons Wicedziekan !!
19?? - 1991 - Ks. Majkowski Stanisław Ojciec duchowny
19?? - 1991 - Ks. Bembnista Zdzisław Wizytator dekanalny
19.10.1992 - 1996 - Ks. Majkowski Stanisław Wicedziekan

Historia dekanatu

Bez wskazania na przynależność do Archidiakonatu Pomorskiego, który już wtedy istniał.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 24.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 25. Jest częściowym odpisem z wizytacji G 24.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 63b (dublet).
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
"Rozpisać" parafie
 • 1992 r. - w dn. 25 marca został podporządkowany Archidiecezji Gdańskiej

Zasięg terytorialny

W latach 1420 - 1820

 • 1420 r. - w momencie ustanowienia dekanat obejmował:
- Parafia Krokowa - prawdopodobnie
Ustalić pozostałe parafie
 • 1572 r. - zlikwidowano Parafię Krokowa na skutek przejęcia kościoła przez luteran
Katolicy pod opieką Parafii Żarnowiec
 • 1583 r. - dekanat obejmował:
- Parafia Chwaszczyno
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Góra
- Parafia Kack Wlk.
- Parafia Krokowo - Sprzeczność
- Parafia Łebcz
- Parafia Matarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Żarnowiec
Po tym roku (XVI w.) Parafia Reda została połączona z Parafią Rumia Zweryfikować
Rozpisać miejscowości wg Mapy.... str. 62/184
 • 1642 r. - dekanat obejmował kaplicę w Linii
Jeden proboszcz zarządzał Parafią Reda - Wniebowzięcia NMP i Parafią Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
W Zarysie... str. 741 podana jet informacja iż odbyło się to dwukrotnie: w 1683 i 1730 r.
Natomiast z analizy Elenchusów oraz innych źródeł jednoznacznie wynika istnienie filii w Redzie przekształconej następnie w Lokalny wikariat Przeanalizować. Czy było to dwukrotne połączenie czy dwie daty dla wspólnego okresu ?
Dekanat Puck - Mapa 1749 r.JPG
Dalsze powiększanie mapy wg strony (wyszukiwarka 55/696)
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec

W latach 1821 - 1944

 • 1823 r. - lub 1824 (wg Elenchusu z 1823 r.) dekanat obejmował:
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Swarzewo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Podział ten przetrwał do 1827 r.
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1835 r.
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1855 r.
 • 1854 r. - w dn. 18 grudnia reerygowano Parafię Strzelno
Akt z dn. 18.12.1854 r. Odszukać
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1888 r.
Odszukać dekret
Odszukać dekret
Wg Zarysu... str. 521/856 w tym dniu wydano akt.
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Brak Parafii Tyłowo jako Lokalnego wikariatu
Podział ten przetrwał do 1898 r.
Zarządzenie z dn. 20.04.1898 r. Odszukać w Orędownikach
Z analizy Elenchusów ustalić moment przekształcenia w Kurację
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1911 r.
Odszukac dekret
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Góra (jako ????)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Podział ten przetrwał do 1915r.
Prawdopodobnie jest to data wystawienia dekretu - Sprawa do wyjaśnienia
Odszukać dekret
Tymczasem wg strony parafię ustanowiono w dn. 14.09.1915 r.
Prawdopodobnie jest to data wejścia dekretu w życie - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1920 r. - (lub 1921 r.) ( Elenchus z 1921 r. nie był wydany)
- z Dekanatu Mirachowo przyłączono:
- Parafia Luzino - św. Wawrzyńca
Odszukać dekret
Wynikający z tego faktu podział przetrwał do 1925 r.
 • 1925 r. - w dn. 1 stycznia (wg Schematyzmu) dekanat obejmował:
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Góra (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Luzino - św. Wawrzyńca
- Parafia Mechowo
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Pierwoszyno (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
- Parafia Żarnowiec
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1927 r. - w dn. 1 stycznia
- do Dekanatu Wejherowo przekazano:
- Parafia Gdynia-Chylonia I
- Parafia Gdynia - NMP KP (jako kuracja)
- Parafia Góra (jako Kuracja)
- Parafia Luzino - św. Wawrzyńca
- Parafia Gdynia-Oksywie
- Parafia Pierwoszyno (jako Kuracja)
- Parafia Reda - Wniebowzięcia NMP
- Parafia Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
- Parafia Wejherowo - Trójcy Świętej
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Dekret z dn. 08.12.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 13-14/1926 r.
Dekanat Puck - Mapa 1928 r.JPG
Żródło: Zarys hist.-statyst. (wyszukiwarka str. 856/856)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Mechowo
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Dekret z dn. 01.11.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1930 r.
Jak to się ma do wpisu z 1928 r. ? - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1931 r. - w styczniu utworzono osobną Ekspozyturę Łebcz (wg dekretu z dn. 20.04.1937 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1934 r. - w dn. 1 stycznia ustanowiono Parafię Mrzezino jako Kurację
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica (jako Ekspozytura)
- Parafia Łebcz (jako Ekspozytura)
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Dekret z dn. 21.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Odszukać dekret
 • 1937 r. - w dn. 1 lipca Ekspozytura Łebcz została przekształcona w samodzielną
Stację Duszpasterską (Kurację) Łebcz
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Stację Duszpasterską (Kurację) Kuźnica
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.

W latach 1945 - nadal

- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica (jako Kuracja)
- Parafia Łebcz (jako Kuracja)
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo (jako Kuracja) Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Żarnowiec
Wg Orędowniku nr 1/1948 r.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
- Parafia Hallerowo (jako Kuracja)
- Parafia Hel (jako Kuracja)
- Parafia Jastarnia
- Parafia Krokowa - (jako Kuracja)
- Parafia Kuźnica (jako Kuracja)
- Parafia Łebcz (jako Kuracja)
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino (jako Kuracja)
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo (jako Kuracja) Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Żarnowiec
Wynikało to ze zmian administracyjnych. Doprecyzować
Wynika to z analizy Spisu... str. 112
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
Dekret z dn. 15.04.1957 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1957 r.
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Karwia
- Parafia Krokowa
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Tyłowo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żarnowiec
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Dekret z dn. 09.09.1977 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1977 r.
Dekret z dn. 01.01.1979 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1979 r.
 • 1982 r. - w dn. 1 stycznia
- do Dekanatu Żarnowiec przekazano:
- Parafa Jastrzębia Góra
- Parafia Karwia
- Parafia Krokowa
- Parafia Leśniewo
- Parafia Starzyno
- Parafia Strzelno
- Parafia Tyłowo
- Parafia Żarnowiec
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
Dekret z dn. 29.12.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r.
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... str. 69) podział na parafie pozostał bez zmian
Dekret z dn. 26.05.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1986 r.
Wg strony parafii nastąpiło to w dn. 01.06.1986 r.
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żelistrzewo
Dekret z dn. 14.06.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-7/1989 r.
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Jurata - (jako Ośrodek Duszpasterski)
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żelistrzewo
Dekret z dn. 09.11.1991 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1991 r.
Odszukać dekret
- Parafia Chłapowo
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia
- Parafia Jurata
- Parafia Kuźnica
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Swarzewo
- Parafia Władysławowo
- Parafia Żelistrzewo
Puck 1993.JPG
Źródło: Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 1993 r.
Dekret z dn. 29.06.1997 r. sic !!!! Odszukać dekret
 • 2000 r. - w dn. 30 kwietnia erygowano Parafię Puck - św. Faustyny Kowalskiej
Dekret z dn. 30.04.2000 r. Odszukać
 • 2006 r. - w dn. 3 maja:
- do Dekanatu Morskiego przekazano:
- Parafia Chałupy
- Parafia Chłapowo
- Parafia Hel
- Parafia Jastarnia (siedziba dekanatu)
- Parafia Jurata
- Parafia Kuźnica
- Parafia Władysławowo
- z Dekanatu Żarnowiec przyłączono:
- Parafia Strzelno
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Łebcz
- Parafia Mechowo
- Parafia Mrzezino
- Parafia Puck - św. Ap. Piotra i Pawła
- Parafia Puck - św. Faustyny Kowalskiej
- Parafia Strzelno
- Parafia Swarzewo
- Parafia Żelistrzewo
Dekret z dn. 25.04.2006 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2006
 • 2014 r. - aktualny podział dekanatu jn.