Kategoria:Dekanat Nowe

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dekanat Nowe. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Dekanat Nowe o dokumencie.

Dekanat Nowe

inne nazwy: Dekanat Nowski
łac. Decanatus Neoburgensis, Decanatus Novensis, Decanatus Nowensis
Strona oficjalna

Informacje podstawowe

 • Ustanowiony: ok. 1420 r.
 • Zniesiony: istnieje nadal

Urzędy dekanalne

1703 - 17?? - Ks. Szela Marcin Augustyn Dziekan
1710 - 1728 - Ks. Behm Wawrzyniec Dziekan
1734 - 17?? - Ks. Robakowski Albert Dziekan
1740 - 17?? - Ks. Majewski Andrzej Dziekan
1774 - 1780 - Ks. Łabiński Jan Dziekan
1840 - 1844 - Ks. Bonin Franciszek Dziekan
18?? - 1858 - Ks. Nelke Jan Dziekan
1904 - 19?? - Ks. Wolszlegier Antoni Dziekan
19?? - 1928 - Ks. Wiśnicki Władysław Dziekan
01.07.1934 - 19?? - Ks. Dziełowski imię Dziekan Prałat, Dr
1946 - 1959 - Ks. Szuchmielski Feliks Dziekan
19?? - 1959 - Ks. Tęgowski Alfons Wicedziekan
1959 - 1973 - Ks. Tęgowski Alfons Dziekan
1963 - 19?? - Ks. Baumgart Konrad Wicedziekan
1968 - 19?? - vacat Wicedziekan
1974 - 1987 - Ks. Lewandowski Jerzy Dziekan
1975 - 1983 - Ks. Łobocki Zygfryd Wicedziekan
1987 - 19?? - Ks. Łobocki Zygfryd Dziekan
1987 - 19?? - Ks. Sołtysiak Edwin Wicedziekan
1989 - 1991 - Ks. Sołtysiak Edwin Dziekan
1989 - 1991 - Ks. Talkowski Józef Wicedziekan
19?? - 1991 - Ks. Magolewski Arkadiusz Ojciec duchowny
19?? - 1991 - Ks. Sołtysiak Edwin Wizytator dekanalny
1992 - 2011 - Ks. Talkowski Józef Dziekan
1992 - 1998 - Ks. Ossowski Roman Wicedziekan
1992 - 2008 - Ks. Maliński Tadeusz Ojciec duchowny
1992 - 2009 - Ks. Gołąbek Stanisław Wizytator dekanalny
1999 - 2010 - Ks. Maliński Tadeusz Wicedziekan
2000 - 2011 - Ks. Dober Sylwester Henryk Wizytator dekanalny
2009 - 2011 - Ks. Dober Sylwester Henryk Ojciec duchowny
2011 - 20?? - vacat ? Wicedziekan
2014 - 2016 - Ks. Kopyto Mirosław Dziekan
2014 - 2014 - Ks. Nenca Dariusz Wicedziekan
2014 - 2014 - Ks. Nenca Dariusz Ojciec duchowny
2014 - 2016 - Ks. Kopyto Mirosław Wizytator dekanalny
2016 - 2016 - Ks. Kozłowski Leszek Wicedziekan
2016 - 2016 - Vacat Ojciec duchowny

Historia dekanatu

Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 116 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 96 i str 115 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta w AD Pelplin sygn. G 24.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 195 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II str 177 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1711 r. - do 1824 r.; akta dekanatu (dekrety, inwentarze, wizytacje}
Akta w AD Pelplin sygn. G 29.
Akta w AD Pelplin sygn. G 40
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II (oprac. ks. Witold Kujawski)
Dekrety reformacyjne (wykaz) z wizytacji generalnej dekanatu nowomiejskiego (Repertorium str 200)
Dla kościoła w Nowem, s. 26.
Dla kościoła w Pieniążkowie, s. 26-27
Akta w AD Pelplin
Sygn. Akt G 56
Tytuł oryginału: Vissitatio per Perillustrem Reverendissimum Augustinum Kliński, Archidiacomum Pomeraniae in Anno 1746 expedita
Daty krańcowe: 1726 - 1750
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II str 235 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 61.
Tytuł oryginalny (część druga księgi): Visitatio Generalis Ecclesiarum Archidiaconatus Pomeraniae, Decanatuum Maevensis et Neoburgensis, per Perillustrem et Admodum Reverendum Dominum Bartholomeum Franciscum Xaverium Trochowski, insignis Collegiatae Crusviciensis canonicum Officialem Swecensem, Praepositum Serocensen, ab Domino Domino Antonio Casimiro Ostrowski, Episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Delegatum Commissarium et Deputatum Visitatorem Generalem, in Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Sexto expedia. (s. 321 oryg.)
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. II str 293 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 71.
(Niejednokrotnie są dwa opisy parafii, w tym jeden sporządzony przez proboszcza i z jego osobistym podpisem. Zdaje się, że to proboszczowie przygotowywali opisy, z których prawie dosłownie korzystał wizytator)
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 214 i od 230
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zchowały się akta wizytacji?
Dekret z dn. 25.04.1934 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1934 r.
 • 1992 r. - w dn. 25 marca został podporządkowany Diecezji Pelplińskiej.

Zasięg terytorialny

W latach 1420 - 1820

- Parafia Bzowo
- Parafia Czarnylas
- Parafia Dąbrówka
- Parafia Dzierzążno
- Parafia Klonówka
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Królówlas
- Parafia Lalkowy
- Parafia Nowa Cerkiew
- Parafia Nowe
- Parafia Opalenie
- Parafia Osiek ZWERYFIKOWAĆ
- Parafia Pączewo
- Parafia Piaseczno
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk (zajęta przez luteranów) Sprawa do wyjaśnienia
- Parafia Wielki Lubień
Widać stąd że do nowskiego dekanatu dołączono południową część dek. gniewskiego, co nastąpiło niezawodnie w czasach reformacji, gdy prawie cały ów dekanat odpadł od kościoła.
- Parafia Bzowo
- Parafia Czarnylas
- Parafia Dąbrówka
- Parafia Dzierzążno
- Parafia Klonówka
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Nowa Cerkiew
- Parafia Nowe
- Parafia Opalenie
- Parafia Pączewo
- Parafia Piaseczno
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień
Wyjaśnić różnice w stosunku do danych ze "Słownika..."
- Parafię Pączewo
- Parafia Piaseczno
 • 16?? r. - do Parafii Nowe przyłączono jako filię Parafię Wielki Lubień
 • 16?? r. - do Parafii Bzowo przeniesiono jako filię Parafię Wielki Lubień
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
- Parafia Skórcz
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
- Parafia Lalkowy od str 96
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Skórcz
- Parafia Grabowo jako filia parafii Skórcz
- Parafia Piaseczno
- Parafia Czarny Las
- Parafia Tymawa
- Parafia Opalenie
- Parafia Nowe od str 115
- Parafia Bzowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Wielki Komorsk
- Skórcz
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
"Rozpisać" parafie
- Parafia Barłożno
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako filia Parafii Bzowo)
Akta w AD Pelplin sygn. G 24.
"Rozpisać" parafie
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Parafia Wielki Lubień
Parafia Bzowo
Parafia Wielki Komórsk
Parafia Płochocin
Parafia Nowe
Parafia Pieniążkowo
Parafia Opalenie
Parafia Lalkowy
Parafia Kościelna Jania
Parafia Skórcz
Parafia Grabowo
- Parafia Bzowo
- Parafia Grabowo
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Nowe
- Parafia Opalenie
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako filia Parafii Bzowo)
Wyjaśnić losy pozostałych parafii względem stanu z 1583 r.
 • 1711 r. - do 1824 r.; akta dekanatu (dekrety, inwentarze, wizytacje}
Akta w AD Pelplin sygn. G 29.
"Rozpisać" parafie
Nowe
Pieniążkowo
Parafia Nowe
Parafia Wielki Komorsk
Parafia Bzowo - jako kościół filialny Parafii Komorsk
Parafia Pieiążkowo
Parafia Barłożno
Parafia Skórcz
Parafia Grabowo - jako kościół filialny Parafii Skórcz
Parafia Lalkowy
Parafia Płochcin
Parafia Lubień
Parafia Kościelna Jania
Parafia Łęgowo
Parafia Różyny - jako kościół filialny Parafii Łęgowo
Parafia Kłodawa Gdańska
Parafia Wiele
Parafia Brusy
Parafia Leśno - jako kościół filialny Parafii Brusy
Dekanat Nowe - Mapa 1749 r.JPG
Dalsze powiększanie mapy wg strony (wyszukiwarka 55/696)
Parafia Nowe
Parafia Skórcz
Parafia Grabowo jako filia parafii Skórcz
Parafia Jania Kościelna
Parafia Lalkowy
PArafia Barłożno
Parafia Płochocin
Parafia Wielki Komorsk
Parafia Lubień
Parafia Bzowo - jako filia parafii Lubień
Parafia Pieniążkowo
Parafia Jania (Kościelna Jania)
Parafia Barłożno
Parafia Lalkowy
Parafia Pieniążkowo
Parafia Skórcz
Parafia Grabowo jako filia parafii Skórcz
Parafia Nowe
Parafia Komórsk
Parafia Lubień
Parafia Bzowo jako filia parafii Lubień
Parafia Płochocin

W latach 1821 - 1944

- Parafia Barłożno
- Parafia Bzowo
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Barłożno
- Parafia Bzowo
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Nowe
- Parafia Osiek
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako filia Parafii Bzowo)
Ustalić datę wejścia dekretu w życie
 • 1925 r. - w dn. 1 stycznia (wg Schematyzmu) dekanat obejmował:
- Parafia Barłożno
- Parafia Bzowo
- Parafia Grabowo Bobowskie
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Nowe
- Parafia Osiek
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako filia Parafii Bzowo)
 • 1925 r. - w dn. 26 lutego ustanowiono Stację Duszpasterską (Kurację) Warlubie
Zarządzenie ? z dn. 26.02.1925 r. opublikowane w Orędowniku nr 2/1925 r.
 • 1926 r. - reerygowano Parafię Wielki Lubień jako Kurację (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1927 r. - z dn. 1 stycznia dekanat obejmował:
- Parafia Barłożno
- Parafia Bzowo i Lubień (jako Kuracja)
- Parafia Grabowo Bobowskie
- Parafia Kasparus
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Nowe
- Parafia Osiek
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Warlubie (jako kuracja)
- Parafia Wielki Komorsk
Dekret z dn. 08.12.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 13-14/1926 r.
Errata opublikowana w Orędowniku nr 1/1927 r.
Dekanat Nowe - Mapa 1928 r.JPG
Żródło: Zarys hist.-statyst. (wyszukiwarka str. 856/856)
- Parafia Barłożno
- Parafia Bzowo
- Parafia Grabowo Bobowskie
- Parafia Kasparus
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Nowe
- Parafia Osiek
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Skórcz
- Parafia Warlubie (jako kuracja)
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako Kuracja)
 • 1933 r. - w dn. 25 grudnia ustanowiono Stację Duszpasterską Górna Grupa
Wierni tracą swoją dotychczasową przynależność parafialną z dn. 15.01.1934 r.
Dekret z dn. 18.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934
Dodać mapę
 • 1934 r. - w dn. 1 lipca
- do Dekanatu Osiek przekazano:
- Parafia Barłożno
- Parafia Grabowo Bobowskie
- Parafia Kasparus
- Parafia Kościelna Jania
- Parafia Osiek
- Parafia Skórcz
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Bzowo
- Parafia Górna Grupa
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Warlubie (jako kuracja)
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako Kuracja)
Dekret z dn. 25.04.1934 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1934
Dodać mapę
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca Kurację Wielki Lubień przekształcono w Parafię Wielki Lubień
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936
 • 1937 r. - w dn. 1 czerwca ustanowiono Parafię Smętowo Graniczne (Czerwińsk)
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Bzowo
- Parafia Górna Grupa
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Smętowo Graniczne (Czerwińsk)
- Parafia Warlubie (jako kuracja)
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako Kuracja)
Dekret z dn. 01.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937
Dodać mapę

W latach 1945 - nadal

- Parafia Bzowo
- Parafia Górna Grupa
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Smętowo Graniczne (Czerwińsk)
- Parafia Warlubie (jako kuracja)
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień (jako Kuracja) Sprawa do wyjaśnienia
 • 1949 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... str. 87) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1953 r. - w dn 1 lipca (wg Spisu... str. 92) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1958 r. - w dn. 15 sierpnia (wg Spisu... str. 106) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... str. 95) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1968 r. - najpóźniej w 1982 r. ustanowiono Ośrodek Duszpasterski Kamionka
Odszukać dekret
Dodać mapę
 • 1973 r. - w dn. 5 grudnia ustanowiono Ośrodek Duszpasterski Mątawy (wg dekretu z dn. 13.12.1982 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
Dodać mapę
 • 1982 r. - w dn. 1 stycznia dekanat obejmował:
- Parafia Bzowo
- Parafia Górna Grupa
- Parafia Kamionka - (jako Ośrodek duszpasterski)
- Parafia Lalkowy
- Parafia Lipinki
- Parafia Mątawy - (jako Ośrodek duszpasterski)
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Smętowo Graniczne
- Parafia Warlubie
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień
Dekret z dn. 29.12.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r.
 • 1983 r. - w dn. 1 stycznia Ośrodek Duszpasterski Mątawy przekształcono w Parafię Mątawy
Dekret z dn. 13.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... str. 65) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1987 r. - w dn. 1 listopada (wg Spisu... str. 84) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1991 r. - w dn. 31 sierpnia (wg Spisu... str. 185) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1992 r. - z dn. 1 maja
- do Dekanatu Jeżewo przekazano:
- Parafia Lipinki
Tym samym dekanat obejmował:
- Parafia Bzowo
- Parafia Górna Grupa
- Parafia Kamionka (jako Ośrodek duszpasterski)
- Parafia Lalkowy
- Parafia Mątawy
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Smętowo Graniczne
- Parafia Warlubie
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień
Dekret z dn. 20.04.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 1/1992
Dekanat Nowe - Mapa 1992 r.JPG
Źródło: Spis... str. 170
Uwagi:
- w oryginale błędnie zlokalizowano par. Kamionka i par. Lalkowy
- pominięto par. Wielki Komorsk i par. Wielki Lubień
 • 1992 r. - w dn. 12 maja Ośrodek Duszpasterski Kamionka przekształcono w Parafię Kamionka
Dekret z dn. 12.05.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 2/1992
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 170) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 179) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 232) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 244) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2001 r. - w dn. 15 stycznia (wg Spisu... str. 247) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 253) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2004 r. - z dn. 25 marca zasięg terytorialny dekanatu nie zmienił się
Dekret z dn. 10 marca 2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/2004.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 261) podział na parafie pozostawał bez zmian
- Parafia Bzowo
- Parafia Górna Grupa
- Parafia Grupa pw. Miłosierdzia Bożego Grupa
- Parafia Kamionka
- Parafia Lalkowy
- Parafia Mątawy
- Parafia Nowe
- Parafia Pieniążkowo
- Parafia Płochocin
- Parafia Smętowo Graniczne
- Parafia Warlubie
- Parafia Wielki Komorsk
- Parafia Wielki Lubień
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 266) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 268) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2010 r. - w dn. 15 lutego (wg Spisu... str. 275) podział na parafie pozostawał bez zmian
 • 2014 r. - w dn. 11 lutego (wg Spisu... str. 258) podział na parafie pozostawał bez zmian

Strony internetowe

- Dekanat Nowski Rozpisać
- Dzieje niziny sartowicko-nowskiej Rozpisać