Jeleńcz - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Jeleńcz - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Jeleńcz - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla o dokumencie.

Jeleńcz - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla

łac.: Parohiae Jehlensis
inne nazwy: Parafia p.w. św. Wojciecha
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 89-506 Kęsowo ul. Szkolna 10 (jako Kęsowo-Jeleńcz)
 • tel. 52-334 40 15
 • Strona www diecezji jako Kęsowo-Jeleńcz

Opis parafii

Historia parafii

[1]

Kościół parafialny
 • 1400 r. - parafia jeszcze nie istniała
Pierwsza informacja o parafii.
Do proboszcza należały 2 włóki; stąd typuje się założenie parafii na XV w. lub pocz. XVI w. (wg "Zarysu..." str. 694/856).
 • 1596 r. - z opisu księgi chrztów i ślubów wynika, iż kościół w Mędromierzu miał już być kościołem filialnym
Dla ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii należy wykonać analizę miejscowości ujętych księgach metrykalnych
 • 1652 r. - istniał drewniany kościół
 • 1664 r. - wg lustracji do proboszcza należały 4 włóki ziemi
 • 1693 r. - z opisu księgi ślubów wynika, iż kościół w Mędromierzu był kościołem filialnym
 • 1748 r. - z opisu księgi chrztów wynika, iż kościół w Mędromierzu był kościołem filialnym
Kościół uzyskał status kościoła filialnego
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1750 r. - z opisu księgi zgonów wynika, iż kościół w Mędromierzu był kościołem filialnym.
 • 1767 r. - wybudowano nowy kościół drewniany
Opis kościoła i parafii ujęty jest w księdze chrztów 1748-1782.
Kościół w Mędromierzu miał status kościoła filialnego
 • 1773 r. - opis księgi chrztów (oraz ślubów i zgonów od 1774 r.) sugeruje wcześniejsze usamodzielnienie Parafii Mędromierz lub założenie odrębnej księgi metrykalnej
Sprawa do wyjaśniewnia
 • 1786 r. - opis księgi ślubów i zgonów sugeruje wcześniejsze usamodzielnienie Parafii Mędromierz lub założenie odrębnej księgi metrykalnej
Sprawa do wyjaśniewnia
 • 1871 r. - w dn. 19 czerwca wicher wywrócił wieżę kościelną
Nie została odbudowana gdyż już wówczas cały kościół groził zawaleniem.
 • 1885 r. - powstał szpital parafialny dla 4 ubogich niewiast
Odszukać dekret
 • 1927 r. - w dn. 11 marca założono Bractwo - Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 391 członków
 • 1927 r. - w dn. 18 kwietnia założono Bractwo - Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 51 członków.
 • 1??? r. - powstało Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 78 członków
 • 1928 r. - przystąpiono do budowy nowego kościoła, murowanego z cegły.
Powstał w miejscu dotychczasowego kościoła drewnianego.
 • 1928 r. - w parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1196
- katolików Niemców 35
- niekatolików 253
- żydów 3
Ogółem 1587 osób. Komunikujących 929 osób.
 • 1932 r. - zakończono budowę kościoła
Dekret z dn. 27.07.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1936 r.
 • 1940 r. - w dn. 30 czerwca
Z uwagi na brak kapłana, w Parafii Tuchola - pw. Bożego Ciała dokonano spowiedzi powszechnej z udzieleniem absolucji
Kościół filialny w Kęsowie 1953 - ????
Kościół filialny w Mędromierzu 1749-1902
Patrz Parafia Wielki Mędromierz
Zweryfikować historię kościoła po analizie ksiąg metrykalnych par. Jeleńcz

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Jeleńcz, Kęsowo, Kęsówk(a/o), Siciny, Tuch(a/o)łka i Słupy
Ustalić
Odszukać dekret
Jeleńcz, Kęsowo, Sieciny, Siecinki, Tuchołka, Krajenka, Sady, Słupy.
Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Sicinki, Siciny, Słupy, Tuchółka.
Dekret z dn. 27.07.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1936 r.
Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Siciny, Słupy, Tuchółka.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Jehlenz (Jehlenz-Mega) - Jeleńcz (Gelencz 1393, Gelintz 1415, Jielenietz 1570, Jelińcz, Jelęcz, Jelencz; kaszubska – Jéléńcz)
Gr. Kensau - Kęsowo (Kęsowo Major, Kęsowo major, Kęsowo jor.)
- Kęsowo Małe (Kęsowo minor, Kęsowo Nor.)
Krojanken - Krajenki (Krajenka, Krajanka, Kraianka, Krajanki)
- Pinkowo (pustkowie)
- Sady (Sadikier 1275, folwark)
- Sicinki (Siecienki; folwark)
- Sicinki (pustkowie)
Sicinni - Siciny (Sieciny, Ketrz. Sieciny, Sicziny)
Sluppi (Slupe 1341) - Słupy
- Tuchółka (Klein Tuchel 1341, Tuchołka)

Księża

16?? - 1651 - Ks. Bobrowicz Marcin Proboszcz
17?? - 1766 - Ks. Szulc Grzegorz Proboszcz; /Gregorius Joannes Ignatius Schultz zmarł 3.01.1773 r. w Jeleńczu (1773/045-046)/
17?? - 1785 - Ks. Frydrychowicz Maciej Proboszcz
18?? - 1821 - Ks. Kłosowski Laurentius Proboszcz, kanonik Kamieński, pocz. XIX w., akt zgonu 16/1821;
1926 - 19?? - Ks. Mazella Jan Proboszcz
1946 - 1958 - Ks. Szcześniak Adolf Administrator, dr fil. (p. Wielki Mędromierz), ur. 6.11.1911, św. 1935;
1962 - 1991 - Ks. Swobodziński Józef Proboszcz na emeryturze, kanonik honorowy, ur. 6.7.1921, św. 1950; zm. 23.04.2012 r. poch. 27.04.2012 r. w Kęsowie radca duchowny (1983-91)
Uwaga
Za polskich czasów każdorazowy proboszcz jeleńcki był zarazem kanonikiem kustoszem pobliskiej kolegiaty w Kamieniu (wg "Słownika...").

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

 • wg wizytacji generalnej z 1767 r. istniały księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1599 r. Jest to informacja błędna gdyż winno być od 1596 r.
 • wg "Zarysu ..." istniały księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1596 r.
Jeżeli informacja ta jest prawdziwa to już wtedy brakowało ksiąg zgonów za lata 1596-1750.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1596-1681 (w parafii) (wspólnie z księgą ślubów 1596-1660)
Pierwszy wpis 08.02.1596 r., ostatni wpis 20.04.1681 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Taufen 1596-1681 Traunngen 1596-1660" oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 133.
- przetłumaczyć zapisy z pierwszej strony
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
- pomimo ciągłości zapisów brak jest aktów z 1624 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1682-1747 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1748-1782 (w parafii) (wspólnie z księgą konwersji 1751-1802)
Pierwszy wpis 28.01.1748 r., ostatni wpis 22.10.1782 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Taufen 1748-1782 oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 135.
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- na str. 219 do 228 zawarty jest opis kościoła i parafii z dn. 01.06.1767 r. Przetłumaczyć, szczególnie w odniesieniu do ksiąg metrykalnych
Dlaczego w zest. AD Pelplin jest podany 1777 r. - sprawa do wyjaśnienia
Księga chrztów 1773-1785 (w parafii) (wspólnie z księgą ślubów 1774-1785, zgonów 1774-1785 i I komunii 1776-1782)
Pierwszy wpis 21.11.1773 r., ostatni wpis 04.12.1785 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 140.
- na pierwszej stronie jest opis: "Pro Eccelesiae Jelinczensi Baptisatorum, Copulatorum, ..." Uzupełnić
- akty spisane w układzie tabelarycznym odręcznym, nagłówki kolumn oraz akty spisane są w języku łacińskim. Przetłumaczyć nagłówki kolumn
- występuje numeracja aktów oraz statystyka.
- analiza stron 51 do 53 wykazuje brak przynajmniej jednej kartki zawierającej akty chrztu o nr 19 do 23 z 1874 r.
- Uzupełnić
- Wyjaśnić przyczynę "nakładania się" wpisów za okres 1773-1782
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 051-052 str. 52, zawiera zestawienie Wyjaśnić jego istotę
- zdj. 209 (str. 209) do zdj. "dok 04" zawierają różne zapiski ówczesnych księży w tym "Registra Communicantium 1815" parafian z podziałem na miejscowości w jakich mieszkali.
Księga chrztów 1785-1831 (w parafii)
Pierwszy wpis 09.12.1785 r., ostatni wpis 27.04.1831 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 136.
- brak pierwszej strony z ogólnym opisem
- akty spisane w układzie tabelarycznym odręcznym, nagłówki kolumn oraz akty spisane są w języku łacińskim. Przetłumaczyć nagłówki kolumn
- występuje numeracja aktów oraz statystyka.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1832-1862
Brak danych
Księga chrztów 1863-1874 (w parafii)
Pierwszy wpis 04.01.1863 r., ostatni wpis 04.10.1874 r.
 • Charakterystyka księgi:
- okładka tekturowa ustalić jej opis
- księga ma charakter szcząrkowy
- na stronach rozpoczynających kolejne roczkiki wpis z 1.06.1944 r. w j. niemieckim Przetłumaczyć
- akty spisane w układzie tabelarycznym odręcznym, nagłówki kolumn oraz akty spisane są w języku niemieckim. Przetłumaczyć nagłówki kolumn
- występuje numeracja aktów oraz statystyka
- księga nie występuje w zestawieniu AD Pelplin z 31.12.2010 r.
Nie występuje także w zasobach AP Ustalić skąd są zdjęcia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1875-1900
Brak danych
Księga chrztów 1901-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić dlaczego w zest. AD Pelplin z dn. 31.12.2010 zaliczona jest także do ksiąg par. Wielki Mędromierz. Zbieżność zakresów lat czy pomyłka?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
"Rozpisać" kolejne księgi

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1596-1660 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1596-1681)
Pierwszy wpis 26.02.1596 r., ostatni wpis ??.??.1660 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Taufen 1596-1681 Traunngen 1596-1660" oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 133.
- prawdopodobnie brak ostatniej strony/stron co uniemożliwia podanie daty ostatniego wpisu.
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
- pomimo ciągłości zapisów brak jest aktów z lat 1655-1658
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1661-1692
Brak danych
Księga ślubów 1693-1781 (w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1693 r., ostatni wpis 09.01.1781 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Trauungen 1693-1781 oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 137.
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1774-1785 (w parafii) (wspólnie z Księgą chrztów 1773-1785, zgonów 1774-1785 i I komunii 1776-1782)
Pierwszy wpis 16.01.1774 r., ostatni wpis 24.11.1785 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 140.
- akty spisane w układzie tabelarycznym odręcznym, nagłówki kolumn oraz akty spisane są w języku łacińskim. Przetłumaczyć nagłówki kolumn
- występuje numeracja aktów oraz statystyka.
- Wyjaśnić "nakładanie się" lat 1774-1781
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1786-1802 (w parafii) (wspólnie z Księgą zgonów 1786-1824)
Pierwszy wpis 06.01.1786 r., ostatni wpis 22.11.1802 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 138.
- na pierwszej stronie jest opisana jako "Liber Metrices Mortuorum & Copulatorum Ecelesiea Parochialis Jelenczensis ab Anno 1786 au Annum 1824 Connotatorum"
- jest to księga o układzie tabelarycznym odręcznym z nagłówkami w j. łacińskim, wpisy w j. łacińskim
Przetłumaczyć nagłówki
- zawiera numerację aktów oraz statystykę
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- str. 152 (zdj. 151-152) prawdopodobnie zawiera bardzo obszerny zapis aktu ślubu Przetłumaczyć
- str. 165 (zdj. 164-165) prawdopodobnie zawiera bardzo obszerny zapis aktu ślubu Przetłumaczyć
- na ostatniej stronie (zdj. dok.jpg) zawarte są różne zapiski oraz informacje o ślubach
Księga ślubów 1803-1901
Brak danych
Księga ślubów 1902-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić dlaczego w zest. AD Pelplin z dn. 31.12.2010 zaliczona jest także do ksiąg par. Wielki Mędromierz. Zbieżność zakresów lat czy pomyłka?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Rozpisać kolejne księgi

Księgi zgonów

KsięgI zgonów 1596-1750
Wg "Zarysu..." miały istnieć jeszcze w 1928 r.; sprawa do wyjaśnienia
Księga zgonów 1750-1782 (w parafii) (wspólnie z księgą zgonów luteranów 1765-1777)
Pierwszy wpis 23.12.1750 r., ostatni wpis 12.05.1782 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Tote 1750-1782, Tote luth. 1765-1777 oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 139.
- na pierwszej stronie jest informacja, iż księga została założona w 1751 r.
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1765-1777 (w parafii) (dotyczy luteranów; wspólnie z księgą zgonów katolików 1750-1782)
Pierwszy wpis 01.05.1765 r., ostatni wpis 19.05.1777 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Tote 1750-1782, Tote luth. 1765-1777 oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 139.
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1774-1785 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1773-1785, ślubów 1774-1785 i I komunii 1776-1782)
Pierwszy wpis 24.01.1774 r., ostatni wpis 11.12.1785 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 140.
- jest to księga o układzie tabelarycznym odręcznym z nagłówkami w j. łacińskim, wpisy w j. łacińskim
Przetłumaczyć nagłówki
- zawiera numerację aktów oraz statystykę
- Wyjaśnić "nakładanie się" okresu 1774-1782
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1786-1824 (w parafii) (wspólnie z księgą ślubów 1786-1802)
Pierwszy wpis 19.12.1785 r., ostatni wpis 24.12.1824 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 138.
- na pierwszej stronie jest opisana jako "Liber Metrices Mortuorum & Copulatorum Ecelesiea Parochialis Jelenczensis ab Anno 1786 au Annum 1824 Connotatorum"
- jest to księga o układzie tabelarycznym odręcznym z nagłówkami w j. łacińskim, wpisy w j. łacińskim
Przetłumaczyć nagłówki
- zawiera numerację aktów oraz statystykę (do 1806 r. włącznie)
- od 1807 r. zawiera numerację aktów i statystykę podziału na płeć
- str. 132 (zdj. 132-133) zawiera akty pochowanych luteran w latach 1795-1814
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1825-1902
Brak danych
Księga zgonów 1902-1949 (w parafii) (wpisy po 1949 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić dlaczego w zest. AD Pelplin z dn. 31.12.2010 zaliczona jest także do ksiąg par. Wielki Mędromierz. Zbieżność zakresów lat czy pomyłka?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Rozpisać kolejne księgi

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823 - 1849
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823 - 1849
 • zgonów: 1823 - 1849
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 370/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Jeleńczy
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823 - 1849
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823 - 1849
 • zgonów: 1823 - 1849

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG jako par. Wielki Mędromierz co jest błędem merytorycznym i ma zostać skorygowane. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Księga Konwersji 1751-1802 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1748-1782)
Pierwszy wpis 31.10.1751 r., ostatni wpis ??.??.1802 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis "Jehlenz u. Mangelmühle kath. Taufen 1748-1782 oraz sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 135.
- akty spisane w układzie narracyjnym (wierszowym), w języku łacińskim.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- nie występują
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga I komunii 1776-1782 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1773-1785, ślubów 1774-1785 i zgonów 1774-1785)
Pierwszy wpis 17.02.1775 r., ostatni wpis 02.05.1782 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce podana jest sygnatura Reichsarchiw Danzig: Abt. 65, Nr 140.
- na pierwszej stronie jest opis: "Pro Eccelesiae Jelinczensi Baptisatorum, Copulatorum, ..." Uzupełnić
- akty spisane w układzie tabelarycznym odręcznym, nagłówki kolumn oraz akty spisane są w języku łacińskim. Przetłumaczyć nagłówki kolumn
- występuje numeracja aktów oraz statystyka ze względu na płeć.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- nie występują
 • Ciekawostki:
- nie występują
Wg "Zarysu..." w 1928 r. istniały w archiwum parafialnym:
- Regestrum prov. et expens. eccl. Mendromierzensis ab a. 1751
- Rejestr inwentarza, długów i dochodów od 1751 r.
- księga bractwa św. Barbary od 1737 r.
- Acta dismembrationis bonorum Zamarthe ab eccl. Ogorzelinen. 1815
- Acta correspondentiarum ex decanatu Lobsensi 1814-15
- czy się zachowały?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty:
- Bractwa - Dzieło Rozkrzewiania Wiary
- Bractwa - Apostolstwo Modlitwy
- Stowarzyszenia Młodzieży męskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Jeleńcz. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest mikrofilmów ksiąg USC Jeleńcz. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Jeleńcz