Jeżewo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Jeżewo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Jeżewo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej o dokumencie.

Jeżewo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej

łac.: Parohiae Jeżevensis, Parochia Jizeviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • ul. Główna 4, 86-131 Jeżewo
 • tel. 52-331 80 24

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wieś znajdowała się w posiadaniu biskupów kujawskich.
parafia jeżewska powstała najprawdopodobniej w latach 1270 - 1294 (wg Strony)
 • 13?? r. - wybudowano nowy kościół
Jego prezbiterium zachowało się do czasów współczesnych
W niemieckiej kronice szkoły w Jeżewie zanotowano: '...Kościół w Jeżewie wybudowano w 1280 r. (wg strony)
 • 1320 r. - Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu parafii w Jeżewie pochodzi z 1320 r., gdy wśród świadków w procesie polsko - krzyżackim o Pomorze wymienia się proboszcza Dobrosława (wg strony)
 • 1427 r. - prawdopodobnie (?) zakończono budowę drewnianej nawy kolejnego kościoła
Do chwili obecnej zachował się krzyż żelazny zatknięty na wieży.
Wg Spisu... 1995 r. str. 318 z kościoła zbudowanego w tym roku zachowane zostały mury prezbiterium
 • 1500 r. - ufundowano dzwon kościelny
 • 1517 r. - ufundowano drugi dzwon
 • 15?? r. - istniał szpital parafialny
W 1593 r. zatwierdził go Bp Rozrażewski
Wieś należąca do biskupa włocławskiego w kluczu komorskim
Świątynia drewniana, p.w. Świętej Trójcy, wymagająca naprawy.
Uposażenie: dom plebański (w poprzednim roku odbudowany), jeden łan ziemi, ale dawniej miały należeć cztery łany.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 115 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1686 r. - Wizytacja kogo?
 • 1701 r. - ufundowano kolejny dzwon
Wieś należała do biskupa włocławskiego
Istniał murowany kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy
Parafia posiadała las, w którym znajdowała się pasieka. Inne dochody były z ofiar.
Proboszcz miał cztery łany ziemi i dwa domki, ponadto było meszne z wsi parafialnych.
Parafią administrował ks. Franciszek Jakub Glasius, rezydujący stale na miejscu
Dekret reformacyjny dla kościoła w Jeżewie wystawiony w Jeżewie, dnia 4 czerwca 1711 r., s. 148-150 (422-424)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 189)
Kościół nie posiadał specjalnego uposażenia z wyjątkiem zapisu niewielkiej sumy n procent i opłat z pogrzebów
Uposażenie proboszcza składało się pięciu łanów ziemi oraz łąki, zwanej „Xieża Łączka” i czterech domów, dających czynsz roczny. Meszne oddawały wsie parafialne.
Było około 582 katolików spowiadających się, około 250 luteran i trzy rodziny żydowskie.
Luteranie mieli swoje domy modlitewne we wsiach: Buczek, Krompiewice, Czersk, Buśna i Białe. Mieli też własne cmentarze w wymienionych wsiach.
Pasiekę parafialną wydzierżawiono bartnikowi.
Szczegółowe opisy i wykazy dotyczące kościoła i parafii - w oryginalnym protokole
Dekret reformacyjny, s. 703-706 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 244)
 • 1749 r. - założono Bractwo Trójcy Św.
W 1928 r. liczyło 242 członków.
 • 1760 r. - wg księgi inwentarskiej biskupiej
Folwark biskupi obejmował tylko 3 włóki i mórg 28. Las był znacznie zniszczony. Przy nim miał pleban borek z dawna kościołowi nadany.
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Wieś należąca do biskupa włocławskiego, ze świątynią, której prezbiterium było murowane, nawa drewniana.
Kościół p.w. Najświętszej Trójcy, znacznie zniszczony.
Rektorem kościoła był ks. Pączkowski Józef (od 1763 r.)
Oryginał zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny, k. 61-64.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 124)
 • 1819 r. - 30 sierpnia wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819)
Na uposażenie kościoła był las z 8-mioma pniami pszczelimi, a także pewne zapisy lokowane na dobrach szlacheckich Laskowice, Belno, Maszewo, Jaszcz i Lipinki.
Metryki od 1752 r.
Na cmentarzu chowano tylko katolików
Na utrzymanie proboszcza było 5 łanów ziemi, uprawianych przez dzierżawców. Był pewien deputat na drewno z lasu oraz prawo wolnego wypasu zwierząt. Proboszcz miał też 4 domy, w jednym mieszkał organista i ubodzy, a w trzech lokatorzy.
Proboszczem był ks. Węsierski Wincenty.
Wiernych komunikujących na Wielkanoc było 620,
Z powodu ubóstwa dzieci nie korzystały z nauki szkolnej.
Akta w AD Pelplin sygn G 82
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. III str 269 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1824 r. - wybudowano murowaną nawę kościoła
Jej konstrukcja okazała sie niezbyt trwała.
 • 19?? r. - założno Sodalicję Mariańska
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
 • 1925 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła
Z poprzedniego kościoła utrzymano prezbiterium i zakrystię.
wg Spisu... 1995 r. str. 318 nawa i wieża, zbudowana w 1824 r., przebudowana została w latach 1925-28
 • 1926 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1926 r. - w dn. 26 września benedykcji kościoła dokonał miejscowy proboszcz
 • 1926 r. - w październiku założono ochronką dla dzieci
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 6168
- katolików Niemców ok. 250
- ewangelików Niemców 800
- baptystów ok. 30
- żydów 3
Ogółem 7251 osób, w tym komunikujących 4513.
Dekret z dn. 19.10.1939 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1938 r.
Kościół filialny Buśnia 1999 - nadal
 • 1995 r. - w dn. 31 maja (wg Spisu... str. 318) i w spisie z 1998 r. brak informacji o kościele filialnym
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 160) i w kolejnych spisach do 2014 r. występuje kościół filialny Buśnia

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz katolicki w Jeżewie.
 • Patrz też:
nieobecni - cmentarz przykościelny
Poniemieckie cmentarze na terenie gminy Jeżewo
Zapomniane cmentarze gminy Jeżewo

Zasięg terytorialny

Lipieniek (Lipinki).
 • 1582 r. - skład parafii wchodziły następujące miejscowości: Bedlno (Belno), Białe, Buczek, Czirsk (Czersk), Jascz (Jaszcz), Jeżewo, Krapienicze (Krąplewice), Laskowicze (Laskowice), Lipno Wielkie (Lipno), Lipno minus (Lipienki), Osłowo, Piskarki, Taszewo (wg Strony)
 • 1583 r. - parafia obejmowała miejscowości (dane szczątkowe):
Piskarki
 • 1649 r. - do parafii jeżewskiej wchodziły:
Belno, Białe, Buczek, Buszno (Buśnia), Czersko (Czersk), Jaszcz, Jeżewo, Krampiewice (Krąplewice), Laskowice, Lipienko (Lipienki), Lipna, Osłowo, Piskarki, Taszewo. wg Strony)
Jeżewo, Taszewo, Białe, Piskarki, Belno, Osłowo, Lipno, Lipienko, Laskowice, Krapiewice, Buczek, Czersk, Jaszcz, Busznio (Busnia ?),
 • 1686 r. - Wizytacja kościelna z tego roku podawała następujące osady należące do parafii Jeżewo:
Belno, Białe, Buczek, Busno (Buśnia), Czersko, Huta, Jaszcz, Jeżewo, Kotowka, (Kotówka), Kranipiewnice (Krąplewice), Laskowice, Legnowo (Łęgnowo), Lipienki, Lipna, Osłowo, Piskarki, Taszewko, Taszewo, Wężowiec. (wg Strony)
Jeżewo, Taszewo, Białe, Piskarki, Belno, Ostrowo, Lipna, Lipien-ko, Laskowice, Krąpniewicze, Buczek, Czersko, Jaszcz i Busno.
Jeżewo, Maszewo, Białe, Piskarki, Belno Ostowo, Lipna Wielkie, Lipiecko Małe, Krompiewice, Buczek, Czersk, Jaszcz, Buśna, Laskowice, a ponadto kolonie nowe Skrzynki, Langno, Huta, osada młyńska Bedlenek, Kołówka, Długoleszcz, Buszmenki, Nowawieś
 • 1750 r. - W połowie XVIII wieku do parafii, poza miejscowościami wymienionymi w 1686 r., weszły nowe pustkowia:
Bedlenki (osada młyńska), Buszenki (Mała Buśnia), Długoleszcz, Nowa Wieś i Skrzynki (wg Strony)
Jeżewo, Busna, Busienki, Nowa Wieś, Chuta, Taszewo, Białe, Piekarki, Lipna, Laskowice, Buczek, Belno, Orłowo, Bydlanko, Lipienki, Krompiewice, Skrzynki, Czersk, Lęgowo, Kwiatki, Jaszcz, Skrzydłowko, Hotowka, Długoleszcze, Wężowiec. nazwy miejscowości wymagają weryfikacji
 • 1819 r. - 30 sierpnia wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819) do parafii należały:
Belno, Buzek, Bedlenek, Białe, Buszna, Busienki, Borce, Cersk, Dąbrowa Jeżewska, Długoleszcz, Huta, Jeżewo, Jaszcz, Krąplewice, Kotowka, Laskowice, Lipna, Lipinki, Łęgowo, Nowawieś, Osłowo, Piskurk, Maszewo, Zaszewko, Węglarka, Wymysłowo, Wężownice.
Bedlenko, Belno, Biała, Białe błota, Buczek, Buszyn, Ciemnik, Czersk, Długoleszcz, Dubielno, Grzyspa, Jaszcze, Jeżewo, Krąglewice, Krudonki taszewskie, Kwiatki, Laskowice, Lasy, Leństwo, Lipinki, Lipna, Łęgnowo, Nowe Jaszcze, Nowe Krąglewice, Nowe Laskowice, Nowy młyn, Ostrów, Pięćmórg, Piskarki, Plesno, Skrzynki, Taszewko, Taszewo, Taszewskie pole, Węglarki, Wężowiec, Wilcze błota, Wymysłowo.
Belno, Beldenki, Białe, Borce, Brzozowymost, Buczek, Buśnia, Białebłoto, Ciemnik, Czersk Świecki, Długoleszcz, Dubielno, Huta, Janowa Góra, Jaszcz, Jeżewo, Krąplewice, Kwiatki, Laskowice (dworzec), Laskowice (majątek), Lipienki, Lipno, Łazy, Łęgowo, Nowe Krąplewice, Nowe Laskowice, Nowy Jaszcz, Osłowo, Pięćmorgi, Piła, Piskarki, Pleśno, Przyspa, Sarnowo, Taszewek, Taszewo, Taszewskie Pole, Węglarka, Wężowiec, Wilczebłoto, Wymysłowo.
Dlaczego wymienione są Lipienki (Lipinki) jeżeli stanowiły odrębną kurację?
Wszystkie rodziny kolejarzy, mieszkające na urzędowo wytyczonym obszarze dworca w Laskowicach oraz wszystkich mieszkańców wsi i majątku Laskowice w ich obecnych granicach administracyjnych, poza tym całą gromadę Osłowo.::::Dekret z dn. 19.10.1939 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1938 r.
Białebłota, Borce, Brzozowymost, Buczek, Buśnia, Ciemniki, Czersk Świecki, Dubielno, Jaszcz Nowy i Stary, Kwiatki, Lipienki, Nowe Laskowice, Pięćmorgi, Piła, Piskarki, Sarnowo, Skrzynki, Taszewo, Taszewko, Paszewskie Pole.
Białe, Białe Błota, Most, Buczek, Ciemniki, Czersk Świecki, Dubielno, Jeżewo, Lipienki, Nowe Laskowice, Piskarki, Sarnowo, Skrzynki, Taszewek, Taszewo, Taszewskie Pole, Wilcze Błota.
Białe, Białe Błota, Brzozowy Most, Buczek, Buśnia, Ciemniki, Czersk Świecki, Dubielno, Jeżewo, Lipienki, Nowe Laskowice, Piskarki, Sarnowo, Skrzynki, Taszewek, Taszewo, Taszewskie Pole, Wilcze Błota.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 133) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 176) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bellno - Belno lub Belno (Bedlno, następnie to: Bedeln (1400 r.), Bedlyn (1415 r.), Bedlino (1534 r.), Belno (1584 r.)
- Bedlenko lub Bedlenki (osada młyńska); (Beldenki)
- Bedzenek os. i młyn (wg Słownika 1880 - par. Jeżewo)
Gellen - Biała (Białe) lub Białe (powiat świecki)
Borze - Borce
Birkenbrück - Brzozowymost (kolonia należaca do Białobłota)
Butzig - Buczek
- Buśnia (Busino 1310, Buszno, Buszyn, Busno) ?
Gellenblott (Bialablott) - Białebłoto (Białe błota)
Czemnik - Ciemnik
- Czersk Świecki (Czersko, Czirsk, Czersk)
Dlugolesch - Długoleszcz (leśniczówka)
Wolfsbruch - Dubielno
- Grzyspa
Hutta - Huta (4.a)
Hutta - Taschau - Huta - taszewska(4.c)
- Janowa Góra
Jascz - Jaszcze (Jaszcz)
Jeszewo Patrz też Jeschewo Kr. Schwetz - Jeżewo (Jezewo, Iszewo, Jeschewo, Jeschau, Jeschewo)
- Kotowka (Kotówka) lub Kotówka
Klunkwitz - Krąplewice (Krapienicze, Krampiewice, Krąglewice, Kranipiewnice)
- Krudonki taszewskie (Krudąki, Krudunki)
Blumchcen - Kwiatki lub Kwiatki
Lasi - Lasy (osada należąca do Ciemnika)
Laskowitz - Laskowice (dworzec)
Laskowitz Patrz też Laskowitz Westpr. - Laskowice (2) lub Laskowice (majątek) (Lascovic. Następnie to: Leskewicz (1408 r.), Leskowitz (1411 r.), Laskowicze (1534 r.), Laszkowitz (1570 r.), Laskowicze (1583 r.), Laskowice (1597 r.) (1884r - 4 miejscowości o tej nazwie w pobliżu siebie)
- Leństwo
Lippinken (Liping, Lippink) - Lipinki (1) lub Lipienki (Lyppin, Lypchin, Lipienka, Lipno Minus, Lipno minus, Lipienko, Leipchen, Lipienki, Lipieniek)
- Lipno (Lipno Wielkie, Lipna)
Lengnowo - Łęgnowo (Legnowo, Łęgowo)
- Mała Buśnia (Buszenki)
- Nowa Wieś
Neu Klunkwitz - Nowe Krąplewice (Krąplewiczki, Krąplewice Nowe, Nowe Krąglewice)
Neu-Laskowitz - Nowe Laskowice
Neu Jascz - Nowe Jaszcze (Nowy Jaszcz, Krodunki)
- Nowy młyn
Oslowo (Oslaw, Osslaw)) - Osłowo lub Osłowo
Ostrow - Ostrów
Fuenfmorgen - Pięćmorgi (Pięćmórg)
- Piła
Piskarken - Piskarki
Pleschno - Pleśno (Plesno)
Przispa (Pschispa) - Przyspa
Rehdorf - Sarnowo
Skrzinken (Skrinke) - Skrzynki (Skrzynka 1773, Skrzeka 1789)
Kl. Taschau - Taszewko (Taszewek)
Taschau - Taszewo (Thescov 1198, Thessov 1243, Tedev 1293, Tesschav 1400, Theszen 1554, Thaszewo 1649, Tasiewo 1669)
Taschauerfeld - Taszewskie Pole (Taszewskie pole)
Wenglarken - Węglarki (Węglarka)
Wensowitz - Wężowiec
Wolfsbruch - Wilcze Błoto (Wilcze błota, Wilczebłoto)
Wymysłowo - Wymysłowo
 • Inne źródła:
Dz. U. Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej Rozporządzenie w przedmiocie nazw miejscowości powiatu świeckiego.

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1320 - Ks. Dobrosław Proboszcz
13?? - 1376 - Ks. Grich Proboszcz
15?? - 1583 - Ks. Wągrowicz Jan Proboszcz
1583 - 1586 - Ks. Luniecz Jan Proboszcz
16?? - 1669 - Ks. Skępski Prokop Proboszcz
16?? 1686 - Ks. Sądkowski Jakub Proboszcz
1710 - 1712 - Ks. Glassius Jakub Proboszcz
17?? - 1711 - Ks. Donarski Jakub Proboszcz
1730 - 1736 - Ks. Kierzlinkowski Antoni Proboszcz
1736 - 1748 - Ks. Szoła Jan Proboszcz
1752 - 1765 - Ks. Głowiński Jan Proboszcz
1765 - 1780 - Ks. Pączkowski Józef Proboszcz
1780 - 1792 - Ks. Kręciszewski Jan Proboszcz
1792 - 1800 - Ks. Moszczeński Antoni Proboszcz
1800 - 1805 - Ks. Siemiętkowski Franciszek Proboszcz
1806 - 1809 - Ks. Pawłowski Michał Komendariusz
1810 - 1816 - Ks. Berent Jan Proboszcz
1823 - 1846 - Ks. Gosieniecki Wojciech Proboszcz
1900 - 1947 - Ks. Burtschik Jan Proboszcz
1926 - 1928 - Ks. Zawadziński Julian Wikary
1932 - 19?? - Ks. Gajkowski Jan Wikary
1946 - 19?? - Ks. Wagner Franciszek Wikariusz
1947 - 1961 - Ks. Kasprzycki Antoni Józef Proboszcz
1957 - 19?? - Ks. Rygielski Jerzy Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Warnke Ludomir Wikariusz
1962 - 1979 - Ks. Czapliński Józef Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Chmyłko Zbigniew Wikariusz
1966 - 1968 - Ks. Koperski Ryszard Wikariusz, ur. 21.11.1939, św. 1956, mian. 1966;
1979 - 1994 - Ks. Borysiak Jerzy Proboszcz
1981 - 1983 - Ks. Kąkolewski Alojzy Wikariusz
1986 - 1988 - Ks. Góral Janusz Wikariusz
1988 - 1991 - Ks. Flisikowski Jan Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Wierzchowski Andrzej Wikariusz
1994 - 2021 - Ks. Behrendt Franciszek Proboszcz
1995 - 1998 - Ks. Roszak Krzysztof Wikariusz
1998 - 1999 - Ks. Ossowicki Sławomir Wikariusz
1998 - 1999 - Ks. Baś Eugeniusz Rezydent
1999 - 2001 - Ks. Glinski Piotr Wikariusz
2001 - 2004 - Ks. Olszewski Tadeusz Wikariusz
2006 - 2006 - Ks. Fąs Zygmunt Wikariusz
2007 - 2010 - Ks. Kubisz Andrzej Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Szczepańczyk Daniel Wikariusz
2012 - 2014 - Ks. Zgoda Jerzy Wikariusz
2019 - 2021 - Ks. Somerski Jacek Administrator
2019 - 2021 - Ks. Myszak Andrzej Wikariusz
 • Źródla:
- Dodano informacje ze strony www diecezji
- Listę księży z lat 1710-1846 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 253.
- Częściowo inf. ze Strony gminy Jeżewo
- Analiza ksiąg parafialnych

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Poćwiardowski Bronisław SVD
1??? - Ks. Poćwiardowski Feliks SVD
1??? - Ks. Mitręga Bronisław
1??? - Ks. Kruk Edwin OFMCap
1??? - Ks. Szczygieł Bogusław
1??? - Ks. Pawłowski Jan
1??? - Ks. Erdmański Władysław
1??? - Ks. Grajewski Kazimierz
1??? - Ks. Szczawiński Tomasz OMI
1??? - Ks. Szczawiński Sebastian SAC
1??? - Ks. Kotras Piotr
 • Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1752 r.
- ślubów od 1752 r.
- zgonów 1776-1793 i od 1805 r.
W najstarszej księdze zgonów znajduje się osobny fascykuł perceptorum z lat 1755-1794, z którego zmarłych w latach 1755-1776 odszukać można.
Chrzty i śluby b/u. Skomentować zakres zgonów po opracowaniu charakterystyk ksiąg
- chrztów 1897-1922, 1923-1931, 1932-1944, 1954-1964, 1965-1975 i od 1978 r.
- ślubów 1893-1945, 1946-1978 i od 1978 r.
- zgonów 1911-1924 i od 1943 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 562 - W 569,
W 562a, tj. 9 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1752-1826 (AD Pelplin brak sygnatury) (wspólnie z indeksami: ślubów 1752-1899, zgonów 1806-1839 i ślubów 1900-1942)
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce kartka z opisem "Księga ślubów"
- indeks opracowano w porządku alfabetycznym
- dla każdej litery występuje podział na lata uwidoczniony w nagłówku strony
- wpisów dokonano wg dat występowania w księgach
- poszczególny wpis zawiera imię i nazwisko, miejscowość i datę
- poszukując nazwiska należy przejść do stosownej litery, następnie do zakładanego zakresu lat i sprawdzić wszystkie wpisy
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Indeks chrztów 1827-1913
Brak danych
Indeks chrztów 1914-1932 (AD Pelplin brak sygnatury)
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Index alphabet baptizatorum 1914-1931"
- indeks opracowano w porządku alfabetycznym
- wpisów dokonano wg dat występowania w księgach
- poszczególny wpis zawiera imię i nazwisko, miejscowość i datę
- poszukując nazwiska należy przejść do stosownej litery i sprawdzić wszystkie wpisy w zakłdanym zakresie lat
- numeracja zdjęć nie odpowiada numeracji (drukowanej) stron
- występują przerwy w numeracji stron stąd możliwość iż nie wszystkie akty są ujęte
- prawą stronę zdj. 009_B należy oglądać jako lewą stronę zdj. 010_B
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Indeks chrztów 1933-2012
Brak danych
Księga chrztów 1752-1817 (AD Pelplin W 562)
Pierwszy wpis 15.10.1752 r., ostatni wpis 21.12.1817 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Ta" czyli Taufen lub Taufregister
- na pierwszej stronie opis Taufregister
- układ narracyjny bez numeracji aktów, od 1777 r. tabelaryczny odręczny (w różnych formach) z numeracją aktów (lub bez) i statystyką pogłębić analizę, przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim
- brak wpisów o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- część kartek ma zalane i uszkodzone dolne krawędzie przez co akty są całkowicie lub częściowo nieczytelne
- Należy sfotografować 1783 r. strona 98 i 99, numery chrztów 18-25, zdjęcie będzie miało numer ? 098 i 099
- numeracja zdjęć nie odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1818-1841 (AD Pelplin W 562a)
Pierwszy wpis 04.01.1818 r., ostatni wpis 22.12.1841 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Ta" czyli Taufen lub Taufregister
- na pierwszej stronie opis Taufregister
- na drugiej stronie opis "Liber Metricus Baptizatorum ex Parochia Jizeviensis A. 1818 inchoatus"
- układ tabelaryczny odręczny (zmieniający się w czasie) z numeracją aktów i statystyką przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim
- brak wpisów o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- część kartek ma zalane strony przez co akty są całkowicie lub częściowo nieczytelne
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1842-1867 (AD Pelplin W 563)
Pierwszy wpis 09.01.1842 r., ostatni wpis 27.12.1867 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Taufen"
- układ tabelaryczny odręczny (zmieniający się w czasie) z numeracją aktów i statystyką przetłumaczyć nagłówki
- od 1847 r. układ tabelaryczny drukowany, z numeracją aktów i statystyką przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i niemieckim
- pojedyncze wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- dla części aktów prawdopodobnie wpisano daty zgonów sprawdzić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1868-1896 (AD Pelplin W 564)
Pierwszy wpis 01.01.1868 r., ostatni wpis 27.12.1896 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Ta" czyli Taufen lub Taufregister
- na pierwszej stronie opis Taufregister
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów i statystyką
- nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć
- wpisy w j. niemieckim
- nieliczne wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- dla części aktów prawdopodobnie wpisano daty zgonów sprawdzić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1897-1922 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1897 r., ostatni wpis 31.12.1922 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu nazwy księgi
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów i statystyką
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. łacińskim, niemieckim i polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1923-1931 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1923 r., ostatni wpis 28.12.1931 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Baptizatorum"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1932-1944 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1932 r., ostatni wpis 02.04.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Baptizatorum 1932-42", później dopisano 43-44
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- zdj. 193. Informacja o zaginięciu w d. 18.02.1945 r. księgi chrztów od 1943 r.
- zaginęły informacje o pierwszych 95 aktach
- na podstawie innych dokumentów wpisano akty 96-151
- na zdj. 199 wpisano akty z 1943 r. na zasadzie odtworzenia w oparciu o zaznania pod przysięgą
- na zdj. 200 do 202 uzupełniono wpisy dot. 56 aktów z 1943 r.
- zdj. 203 wskazuje na zaginięcie kartki z aktami z 1943 r.
- zdj. 204 do 207 zawierają kolejną grupę aktów z 1943 r. odtworzonych na podstawie zeznań pod przysięgą
- zdj. 208 do 211 zawierają akty z 1944 r. bez żadnego komentarza
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1944-1954 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 09.04.1944 r., ostatni wpis 22.08.1954 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga chrztów 1944-1954"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- pierwszy akt ma nr 45 co stanowi ciągłość względem poprzedniej księgi
- częściowo uszkodzona, w niektórych przypadkach brakuje całych aktów lub ich części
- zdj. 001; brakuje kartki pokazanej na zdj. 001_1944a i 001_1944b
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1954-1964 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 22.08.1954 r., ostatni wpis 27.12.1964 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- wpisy o numerach aktów urodzenia USC
- pierwszy akt ma nr 86 co stanowi ciągłość względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1965-1975 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 10.01.1965 r., ostatni wpis 19.10.1975 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- wpisy o numerach aktów urodzenia USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1926-1963 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 29.08.1926 r., ostatni wpis 16.06.1963 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber ??"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. polskim i niemieckim
- brak wpisów w 1940 r.
- akty zawierają informacje: imię i nazwisko, miejscowość, data urodzenia/chrztu, data I komunii
- zdj. 133; wpis w j. niemieckim przetłumaczyć
- zdj. 144; wpis w j. niemieckim przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1891-1933 (w parafii)
Pierwszy wpis XX.06.1891 r., ostatni wpis 30.05.1932 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber confirmatorum 1891-XXXX"
- układ tabelaryczny odręczny z numeracją aktów
- wpisy w j. niemieckim
- akty zawierają informacje: imię i nazwisko, status, miejscowość, data bierzmowania, przyjęte imię. Zakres wpisywanych informacji jest zmienny w czasie.
- uroczystości odbyły się w odstępach czasowych nieregularnych oraz w różnych kościołach
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeks ślubów 1752-1899 (AD Pelplin brak sygnatury) (wspólnie z indeksami: chrztów 1752-1826, zgonów 1806-1839 i ślubów 1900-1942)
 • Charakterystyka księgi:
- indeks opracowany w porządku alfabetycznym
- dla każdej litery występuje podział na lata uwidoczniony w nagłówku strony
- wpisów dokonano wg dat występowania w księgach
- poszczególny wpis zawiera imię i nazwisko kobiety lub mężczyzny, oznaczenia J i W, wiek, miejscowość i datę pogłębić analizę
- poszukując nazwiska należy przejść do stosownej litery, następnie do zakładanego zakresu lat i sprawdzić wszystkie wpisy
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Indeks ślubów 1900-1942 (AD Pelplin brak sygnatury) (wspólnie z indeksami: chrztów 1752-1826, ślubów 1752-1899 i zgonów 1806-1839)
 • Charakterystyka księgi:
- indeks opracowany w porządku alfabetycznym ale tylko do lit. L
- dla każdej litery występuje podział na lata uwidoczniony w nagłówku strony
- wpisów dokonano wg dat występowania w księgach
- poszczególny wpis zawiera imię i nazwisko kobiety lub mężczyzny, oznaczenia J i W, wiek, miejscowość i datę pogłębić analizę
- poszukując nazwiska należy przejść do stosownej litery, następnie do zakładanego zakresu lat i sprawdzić wszystkie wpisy
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Indeks ślubów 1943-2012
Brak danych
Księga ślubów 1752-1847 (AD Pelplin W 565)
Pierwszy wpis 03.09.1752 r., ostatni wpis 24.01.1847 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Tr 1752-1847"
- na pierwszej stronie opis "Trauregister 1752 - Jan. 1847"
- układ narracyjny bez numeracji aktów, od 1783 r. układ tabelaryczny odręczny zmienny w czasie; z numeracją aktów i statystyką (lub bez) przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim
- niektóre fragmenty kartek zalane wodą przez co akty są częściowo nieczytelne
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1847-1891 (AD Pelplin W 566)
Pierwszy wpis 10.01.1847 r., ostatni wpis 24.11.1891 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Trauungen 1847-1891"
- na pierwszej stronie opis "Katholische Kirchengemunde Trauregister Jahrgange 1847 - 1891"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. niemieckim, akty numerowane przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim
- data pierwszego wpisu wynika z faktu przepisania pięciu ostatnich aktów z poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1892-1945 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 10.01.1892 r., ostatni wpis 29.12.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber copulatorym 1892-1945"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim, akty numerowane przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- zdj. 074 wpis w j. niemieckim przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1946-1978 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 23.01.1946 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim, akty numerowane
- wpisy w j. polskim
- brak zdjęć po 04.03.1951 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1979-2008 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1979 r., ostatni wpis 31.12.2008 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim, akty numerowane
- wpisy w j. polskim
- zawiera numery aktów USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Indeks zgonów 1806-1942 (AD Pelplin brak sygnatury) (wspólnie z indeksami: chrztów 1752-1826, ślubów 1752-1899 i ślubów 1900-1942)
 • Charakterystyka księgi:
- indeks opracowany w porządku alfabetycznym
- dla każdej litery występuje podział na lata uwidoczniony w nagłówku strony
- wpisów dokonano wg dat występowania w księgach
- poszczególny wpis zawiera imię i nazwisko zmarłego, miejscowość i nr aktu pogłębić analizę
- poszukując nazwiska należy przejść do stosownej litery, następnie do zakładanego zakresu lat i sprawdzić wszystkie wpisy
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1775-1847 (AD Pelplin W 567)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis 31.01.1847 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis "To 1755 - Jan. 1847" został poprawiony na "To 1775 - Jan. 1847"
- na pierwszej stronie opis do przetłumaczenia
- na drugiej stronie powtórzony opis z okładki i dodane "Einchuen ? (Percepta) 1755-1775"
- datę pierwszego wpisu ustalić po analizie Percepty
- zdj. 002 do 021 zawierają "Perceptę" czyli wykaz przychodów z tytułu różnych czynności w tym pochówków oraz nazwiska
- układy tebelaryczne o zmiennym układzie kolumn w czasie przeplatają się z układem narracyjnym pogłębić analizę, przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. polskim, łacińskim i niemieckim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1847-1870 (AD Pelplin W 568)
Pierwszy wpis 09.01.1847 r., ostatni wpis 23.12.1870 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "To 1847 - 1870"
- na drugiej stronie opis "Todeställe ? 1847 - 1871"
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim
- odrębne numeracje aktów dla kobiet i mężczyzn
- od 1852 r. ciągła numeracja aktów, dla niektórych roczników dodatkowo statystyka zgonów z podziałem na płeć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1871-1910 (AD Pelplin W 569)
Pierwszy wpis 07.01.1871 r., ostatni wpis 31.12.1910 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "To 1871 - 1910"
- na pierwszej stronie opis "Totenregister 1871 - 1910"
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim
- ciągła numeracja aktów, dla niektórych roczników dodatkowo statystyka zgonów z podziałem na płeć
- zdj. 343 i 360; tekst niemiecki przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1911-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1911 r., ostatni wpis 30.12.1942 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie tekst w j.niemieckim praz szkic przetłumaczyć
- na drugiej stronie teksty w j. łacińskim i niemieckim przetłumaczyć
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim i łacińskim
- przeanalizować i opisać numerację aktów
- zdj. 049 do 056, 081; nazwiska w czerwonej ramce przeanalizować
- zdj. 054 i 055; wycinek z gazety dot. 1914 r. w j. niemieckim przetłumaczyć
- zdj. 062, 067, 080, 090, 114, 146, 162, 163, 183, 237 (zgon wikariusza); notatka w j. niemieckim przetłumaczyć
- zdj. 257, 291; notatka w j. łacińskim przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 002; notatka: Polskie przepisy w sprawie cmentarzy Orędownik 1934 p. 352
- zdj. 115; List ? w j. niemieckim przetłumaczyć
- zdj. 375 do 384; prawdopodobnie schemat grobów na cmentarzu, przetłumaczyć teksty w j. niemieckim
- zdj. 385 do 391; lista osób z Jeżewa, Pięćmorgów, Przyspy, Lipienek, Ciemnikow, Nowych Krąplewic, Starych Krąplewic, Jaszcza, Białego, Buczka, Brzozowegomostu, Buśna, Lengnowa, Lipna, Belna, Osłowa, Nowego Jaszcza, Laskowic, Wilczegobłota, Taszewskiegopola, Węglarki, Czerska, Małego Taszewa, Piskarek, Pleśna, Lazów, które poniosły bohaterską śmierć za króla i ojczyznę do opracowania przez PomTG
Księga zgonów 1943-1998 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.01.1943 r., ostatni wpis 26.02.1998 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis nieczytelny
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- przeanalizować i opisać numerację aktów
- zdj. 006: notatka w j. niemieckim przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 028; notatka w j. polskim do opracowania przez PomTG
Księga zgonów 1998-2009 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 09.01.1998 r., ostatni wpis 06.05.2009 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga zmarłych"
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- data pierwszego wpisu wynika z faktu przepisania aktów z poprzedniej księgi
- data ostatniego wpisu jest prawdopodobnie związana z momentem dygitalizacji księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1860
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1860
 • zgonów: 1823-1860
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 268/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Jeżewie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszczksięgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1860
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1860
 • zgonów: 1823-1860

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." w 1928 r. istniała kronika parafialna
Czy się zachowała?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Szpitala parafialnego
- Bractwa Trójcy Św.
- Sodalicji Mariańskiej
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Ochronki dla dzieci

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Jeżewo. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Jeżewo. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Genealodzy.pl - Tablice upamiętniające mieszkańców gminy Jeżewo

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość