Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Kolbego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Kolbego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Kolbego o dokumencie.

Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. Maksymiliana Kolbego

łac. Parochiae Brak danych
innw nazwy: Grudziądz - błog. Maksymiliana Kolbego, Grudziądz - św. Maksymiliana Kolbe
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1982 r. - w dn. 14 marca ustanowiono parafię
Dekret z dn. 19.02.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1982 r.
 • 1997 r. - do tego roku została wybudowana wieża i wyposażono kościół w dwa dzwony, stacje drogi krzyżowej, organy elektryczne i witraże (wg Spisu... str 297)
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Osiedle Strzemięcin w granicach:
- od wschodu: ul. Jackowskiego i jej przedłużenie do Wisły
- od południa: ul. Obrońców Stalingradu, począwszy od ul. Jackowskiego w kierunku osiedla Grudziądz-Mniszek; stanowi granicę podziału między parafiami; ul. ul. Jackowskiego i ul. Obrońców Stalingradu pozostają przy Parafii Grudziądz - Krzyża Świętego
- od zachodu: teren parafii dochodzi do granicy Parafii Grudziądz - św. Andrzeja Boboli w Grudziądzu-Mniszku
- od północy: granicę stanowi brzeg Wisły
Dekret z dn. 19.02.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1982 r.
Grudziądz - ulice: Jackowskiego, Korczaka, Konopnickiej, Makuszyńskiego, Orkana, Śniadeckich, Staffa, Szenwalda, Wyspiańskiego, Zamenhoffa, Zapolskiej.
Grudziądz - ulice: Asnyka, Jackowskiego, Korczaka, Konopnickiej, Makuszyńskiego, Orkana, Orzeszkowej, Śniadeckich, Staffa, Szenwalda, Wagla, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zamenhoffa, Zapolskiej.
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 297) zasięg terytorialny parafii nie uległ zmianie.
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała:
Grudziądz - ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Grota-Roweckiego, Jackowskiego, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Korczaka, Makuszyńskiego, Okulickiego, Orkana, Orzeszkowej, Północna, Staffa, Szarych Szeregów, Szenwalda, Śniadeckich, Wągla, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zamenhoffa, Zapolskiej
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Graudentum (Graudentium) Patrz też (mapa) Graudenz - Grudziądz też Grudziądz (wg. Słownika Historyczno-Geograficznego ziem polskich w średniowieczu)(1222 Grudenz, Gruzenz, Grudencz, Chrudencz, 1274 Cruceburch, Grawdencz, Grudentz, Grudzancz)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafi

1982 - 2002 - Ks. Kujaczyński Henryk Proboszcz
1982 - 1983 - Ks. Buk Jan Wikariusz, 28,4,1952, 1977
1983 - 1987 - Ks. Bordzoł Jacek Wikariusz, 27.3.1958, 1983
1984 - 1985 - Ks. Lipski Tadeusz Wikariusz, 25.3.1954, 1980,
1986 - 1987 - Ks. Ścisłowski Marek Wikariusz, 17.1.1956, 1986
1988 - 1991 - Ks. Pezara Jan Wikariusz, 8.8.1956, 1982
1990 - 1991 - Ks. Hoppe Bogdan Wikariusz, 18.4.1962, 1990
1991 - 1993 - Ks. Szauer Andrzej Wikariusz, 01.05.1962, 1987
1991 - 19?? - Ks. Fąferko Grzegorz Wikariusz, 19.9.1963, 1988
1992 - 1993 - Ks. Pawłowski Zbigniew Wikariusz, 26.04.1962, 1988, 1992;
1992 - 1993 - Ks. Strala Alfons Rezydent, 15.10.1932, 1959
1998 - 1999 - Ks. Kwiatkowski Mirosław Wikariusz, 29.10.1965, 1990
1997 - 1999 - Ks. Kociniewski Piotr Wikariusz, 13.07.1068. 1995
1998 - 2002 - Ks. Wardziński Miłosz Wikariusz, 29.04.1970, 24.05.1995
2001 - 2002 - Ks. Lewandowski Leszek Andrzej Wikariusz, 27.04.1969, 11.06.1994
2001 - 2002 - Ks. Sławiński Bartłomiej Witold Wikariusz, 01.08.1969, 16.06.2001, 15.07.2001;
2017 - 2018 - Ks. Borzyszkowski Marek Proboszcz
2017 - 2018 - Ks. Serwiński Bartosz Wikariusz, ur 21.06.1986r. w Bydgoszczy, Św 18.VI.2011 w Toruniu.
2017 - 2018 - Ks. Światowski Łukasz Wikariusz, uro 4 XII 1985r. w Toruniu., Św 16 VI 2012 w Toruniu
2017 - 2018 - Ks. Kujaczyński Henryk Rezydent
2017 - 20?? - Ks. Banach Marcim Pomoc duszpasterska, ur 23.07.1984r. w Chełmnie, św 26.VI.2010 w Toruniu
 • Uzupełniono o informacje ze strony www parafii

Powołania kapłańskie i zakonne

??.??.1988 - Ks. Kuczyński Andrzej
??.??.1993 - Ks. Kujaczyński Marian
??.??.1993 - Ks. Jankiewicz Dariusz SVD
??.??.1994 - Ks. Matuszewski Adam
??.??.1997 - Ks. Paczkowski Jurand
??.??.1998 - Ks. Kubasik Paweł

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 297) brak informacji o księgach metrykalnych.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Patrz inf.:
Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość