Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz NMP z Fatimy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz NMP z Fatimy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz NMP z Fatimy o dokumencie.

Grudziądz - Parafia rz.-kat. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz NMP z Fatimy

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Grudziądz-Lotnisko - św. Piotra i Pawła, Grudziądz - Apostołów Piotra i Pawła, Grudziądz - św. Apostołów Piotra i Pawła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • 86-300 Grudziądz, ul. Ikara 6
 • tel. 56 463 87 76

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1983 r. - w dn. ???? ustanowiono "Ośrodek Duszpasterski" (wg dekretu z dn. 14.12.1984 r.)
Dekret z dn. 23.06.1983 r. nie został opublikowany w Orędownikach z tego roku.
 • 1984 r. - 14 grudnia określone zostały granice ośrodka duszpasterskiego (wg Spisu... str 300)
 • 198? r. - drewnianą kaplicę, bez urzędowej zgody, zbudowali w bardzo krótkim czasie mieszkańcy osiedla oraz wsi Gać i Węgrowo, a poświęcił ją bp Marian Przykucki (wg Spisu... str 300)
 • 1988 r. - rozpoczęto budowę domu parafialnego i katechetycznego (wg Spisu... str 300)
 • 1992 r. - 5 marca parafii przyznano na własność teren, dzięki czemu można było rozpocząć budowę świątyni (wg Spisu... str 300)
 • 1998 r. - 17 maja odprawiono pierwszą mszę świętą w murach nowo wybudowanego, choć nieukończonego kościoła (wg Spisu... str 300)
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 300) w kościele trwały prace wykończeniowe.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Grudziądz - ulice:Budowlanych (cała), Lotnicza, oraz bloki przy Zakładach Chłodniczych, działki za Zakładami Chłodniczymi, ulice na os. Lotnisko: Warszawska nr 101, Nauczycielska, Ikara, Parkowa od nr 25 do końca.
Miejscowości: wieś Gać z wybudowaniami pod Maruszę, Węgrowo z wybudowaniami, Tuszewo po prawej stronie torów do Jabłonowa.
Dekret z dn. 14.12.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1984 r.
Miejscowości: Gać, Węgrowo
Grudziądz - ulice: Budowlanych, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Dywizjonu 303, Ikara, Skarżyńskiego, Słowicza, Warszawska, Związku Walki Młodych.
Miejscowości: Gać, Węgrowo
Grudziądz ulice: Budowlanych, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Dywizjonu 303, Ikara, Kręta, Lotnicza, Łowiecka, Nauczycielska, Parkowa, Polskich Skrzydeł, Skarżyńskiego, Słowicza, Hallera, Związku Walki Młodych.
Miejscowości: Gać, Węgrowo
Grudziądz ulice: Budowlanych, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Dywizjonu 303, Ikara, Kręta, Krucza, Kustronia, Lotnicza, Łąkowa, Łowiecka, Nauczycielska, Parkowa, Polskich Skrzydeł, Skarżyńskiego, Stachonia, Rydygiera, Warszawska
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 300) zasięg terytorialny parafii nie uległ zmianie.
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała:
Miejscowości: Gać, Węgrowo
Grudziądz - ulice: Budowlanych, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Dywizjonu 303, Ikara, Kręta, Krucza, Kustronia, Lotnicza, Łąkowa, Łowicka ( nr10), Nauczycielska, Parkowa (od nr 25), Polskich Skrzydeł, Skarżyńskiego, Stachonia, Rydygiera, Warszawska
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Gatsch - Gać
Graudentum (Graudentium) Patrz też (mapa) Graudenz - Grudziądz też Grudziądz (wg. Słownika Historyczno-Geograficznego ziem polskich w średniowieczu)(1222 Grudenz, Gruzenz, Grudencz, Chrudencz, 1274 Cruceburch, Grawdencz, Grudentz, Grudzancz)
Wangerau - Węgrowo (Weygir, Weger)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1986 - 1987 - Ks. Słomiński Piotr Proboszcz, 7.9.1947, 1976; 1986;
1986 - 1987 - Ks. Zacharkiewicz Kazimierz Wikariusz, 3.6.1965, 1984, 1986;
1988 - 2018 - Ks. Neumann Piotr Proboszcz, 04.05.1954, 29.04.1979, 1988; kanonik hon, Kap.Kol.Grudz.('93), duszpasterz dek. rolników ('02)
1988 - 1991 - Ks. Spierawka Jan Wikariusz, 10.1.1962, 1988, 1988;
1990 - 1993 - Ks. Kalwig Wojciech Wikariusz, 29.04.1958, 1984, 1990;
1992 - 1993 - Ks. Gołębiewski Dariusz Wikariusz, 15.01.1967, 1992, 1992;
1995 - 1999 - Ks. Mowiński Tomasz Wikariusz, członek rady kapłańskiej, 14.03.1962, 1987, 1995;
1997 - 2002 - Ks. Zieliński Marek Wikariusz, o6.02.1964, 27.05.1990, 1997 (1995 wg sp.2002);
1998 - 1999 - Ks. Guzowski Stanisław Wikariusz, 04.01.1068, 1993, 1998;
2000 - 2002 - Ks. Parulski Mirosław Wikariusz, 02.04.1965, 23.05.1992, 2000;
2001 - 2002 - Ks. Figurski Mirosław Wikariusz, 18.10.1972, 17.06.2000, 2001;
2017 - 2018 - Ks. Kowalik Grzegorz Wikariusz
2017 - 2018 - Ks. Wolny Przemysław Wikariusz
2017 - 2018 - Ks. Bartman Andrzej Rezydent, kanonik;
2017 - 2018 - Ks. Milewski Daniel Ryszard Rezydent

Powołania kapłańskie i zakonne

??.??.1988 - O. Szymański Marek OFMConv.

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 300) brak informacji o księgach metrykalnych.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Patrz inf.:
Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość