Gruczno - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gruczno - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gruczno - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela o dokumencie.

Gruczno - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

łac.: Parohiae Grucznensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • ul. Wojska Polskiego 12 86-105 Gruczno
 • Telefon: 52 331 93 79

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - założenie parafii
Jest jedną z 25 najstarszych parafii na Pomorzu.
wg Spisu... 1995 r. str. 302 jest parafią od XII w.
 • 1238 r. - najstarszy dokument wzmiankujący istnienie parafii
 • 1300 r. - ok. tego roku istniał kościół murowany
wg Spisu... 1995 r. str. 302 pierwszy kościół wybudowano w 1300 r.
Od tego momentu proboszczem zostawał jeden z wikariuszy tumskich gnieźnieńskich. Darowiznę tę potwierdził Bp kujawski Michał gdyż w tym czasie Gruczno należało do tej diecezji.
Wyjaśnić osobę Bpa Michała gdyż nie występuje w zestawieniu biskupów kujawskich
Istniał kolejny kościół murowany
wg Spisu... 1995 r. str. 302 w tym roku powstał drugi kościół
 • 1640 r. - w dn. 29 września założono Bractwo Aniołów Stróżów
Wieś stanowiąca własność kapituły gnieźnieńskiej
Parafia inkorporowana do kolegium wikariuszy gnieźnieńskich
Kościół p.w. św. Jana
Plebania znacznie zniszczona.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 95 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Wieś kapituły gnieźnieńskiej
Istniał kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela
Kościół był murowany
Było Bractwo Aniołów Stróżów (od dawna istniejące)
Proboszcz miał uposażenie w dwa łany ziemi, sześć domów przynoszących dochód oraz meszne
Nauczyciel był jednocześnie organistą, wynagrodzenie pobierał z parafii
Istniał przytułek (zniszczony). Ubodzy tam mieszkający utrzymywali się z jałmużny
Dekret reformacyjny dla kościoła w Grucznie s. 150-151 (424-425).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 186)
Kościół murowany, z prawem patronatu wikariuszy katedry gnieźnieńskiej (parafia, z przywileju arcybiskupa Jarosława Skotnickiego z 1354 r., za zgodą ówczesnego biskupa włocławskiego Macieja Gołańczewskiego, im została inkorporowana).
Proboszczem był ks. Woldański Wojciech.
Uposażenie proboszcza to cztery łany ziemi i trzy domy oraz meszne z wsi parafialnych.
Do parafii, jako filia należała parafia Topolno ze swoimi wsiami, skąd proboszcz w Grucznie pobierał pewien dochód.
Katolików spowiadających się było 555.
Nie podano liczby akatolików. Mieli oni swoją szkołę i cmentarz
Szczegółowe opisy i wykazy dot. kościoła i parafii znajdują się w oryginalnym protokole
Dekret reformacyjny, s. 777-780 oryginału
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 247)
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Wieś kapituły gnieźnieńskiej.
Kościół murowany, w dobrym stanie.
Prawo patronatu należało do kolegium wikariuszy gnieźnieńskich. Parafia inkorporowana do tego kolegium w 1354 r. przez arcybiskupa Jarosława ze Skotnik, za zgodą biskupa włocławskiego Macieja z Gołańczy.
Parafia miała dwa łany ziemi miary chełmińskiej.
Do tej parafii należały dwa kościoły filialne, w Topolnie i w Polednie.
Proboszcza nie było, a jedynie wikariusz stały, ks. Woldański Wojciech, ustanowiony w 1745 r. Miał on swojego wikariusza, ks. Świetlickiego Michała
Oryginalna księga zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny, podpisany imieniem biskupa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego, przez Łukasza Płacheckiego, kanonika lubelskiego i prepozyta inowrocławskiego, sekretarza, k. 17-18v.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 121)
 • 1??? r. - żałożono Bractwo Najświętszego Serca Jezusowego
 • 1819 r. - 2 września wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819)
Świątynia murowana, wieża drewniana - wymagały naprawy.
Prawo patronatu należało do kolegium wikariuszy z Gniezna.
Cmentarz tylko dla katolików, w 1815 r. na nowo ogrodzony
W archiwum metryki od 1670 r oraz inne księgi.
Na uposażenie proboszcza były 4 łany ziemi.
Proboszczem był ks. Łakomecki Wojciech, rezydujący na miejscu
Wiernych było 660 osób
Komunikujących ogółem 553 osoby, z czego mężczyzn 270 i kobiet 283. Do pierwszej Komunii w ostatnim roku przystąpiło chłopców 11 i 15 dziewcząt
W Grucznie była szkoła katolicka. Dzieci zdolnych do szkoły w parafii było 85, a uczęszczało 80. Nauczyciele: 1 katolik i 4 akatolików
Akta w AD Pelplin sygn G 82
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 264 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1859 r. - przed tym rokiem założono Bractwo Trzeźwości
 • 1863 r. - istniał juz szpital dla 4 ubogich
 • 1873 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła murowanego
Kamień węgielny został położony przez ks. kan. Pomieczyńskiego w dzień św. Jana Chrzciciela
 • 1876 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2614
- Niemcy w sektach protestanckich 1154
- żydów 6
Ogółem 3774 osoby, w tym komunikujących 1771.
Kościół filialny Poledno
W Polednie dawniej był kościół filialny parafii Gruczno, pw. Wszystkich Świętych, mający na uposażenie cztery łany ziemi, ale dzierżawca Konopacki, kasztelan elbląski, innowierca, uposażenie to zawłaszczył.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu... 1995 r. str. 302 istniał cmentarz katolicki

Zasięg terytorialny

 • 1??? r. - w momencie utworzenia obejmowała obszar póżniejszych:
- Parafii Poledno
- Parafii Niewieścin
- Parafii Topolno
Poledno Uslalić pozostałe
Ustalić
Topolno, Cieleszyn, Rutki, Grabowo i Grabówko.
Gruczno, Kosoo, Chrystkowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Bagniewo, Parlin, Więckowo, Pidinek, Czurowo, Miedzwiedz, Rutki, Grabowo, Poledno.
Rutki
Gruczno, folwark Gruczno, osada młyńska Gruczno, Kossowo, Krostkowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Bagniewo, Parlino, Więckowo, Żurowo, Wiedziorek, Poledno,
Wsie oddające meszne: Dwór i osada młyńska Gruczno, Parlin, osada młyńska Zurowo, Małociechowo, Bagniewo, Luszkowo, Więckowo, Poledno składające się z części królewskiej i szlacheckiej, Dworzyńska, Kossowo, Krostkowo, Niedźwiedź, Kępa Rostkowska, Przewo.
Wsie z których proboszcz pobierał meszne: Groczno, folwark i kmiecie oraz młyn, Parlin, Żurowo, Małaciechowo, Bagniewo, Łuszkowo, Więckowo, Poledno część królewska, Poledno część ziemska, Dworzyska, Kossowo, Krystkowo, Niedźwiedź, Kępa Krystkowska, Parowa Łuszkowska
 • 1819 r. - 9 września wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819) do parafii należały:
Wsie parafialne królewskie: Gruczno, Dworzysko, Kossowo, Krystkowo, Niedźwiedź, Lisszkowo; wsie szlacheckie: Poledno, Więckowo, Bagniewo, Matyciechowo, Parlin, Żurowo Liszkówko.
Bagniewo, Dworzysko, Gruczno, Königsdank (Pidinek ?), Kosowo, Krostkowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Miedźwiedź, Nikolausdorf, Parlino, Poledno, Więckowo, Żurowo.
Bagniewko, Bagniewo, Chrystkowo, Dworzyska, Gruczno, Kosowo, Luszkowo, Małociechowo, Niedźwiedź, Parlin, Poledno, Więckowo, Żurowo.
- Bagniewko
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r.
Bagniewo, Chrystkowo, Dworzysko, Kosowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Parlin, Poledno, Więckowo.
Bagniewo, Chrystkowo, Dworzysko, Gawroniec, Gruczno, Kosowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Różanna, Parlin, Poledno.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 128) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Bagniewo, Chrystkowo (pół wsi), Dworzysko (pół wsi), Gawroniec (kilka rodzin), Gruczno, Kosowo, Luszkowo (kilka rodzin), Luszkówko, Małociechowo, Parlin, Poledno, Różanna (kilka rodzin).
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 336) zasięg terytorialny nie zmienił się
Z miejscowości Poledno posesję 43 wraz z jej mieszkańcami: Janem i Wiolettą Bladzichami oraz Żanetą Łobodą
Dekret z dn. 24.02.2009 r. opublikowany w Miesięczniku nr 2/2009
Z miejscowości Różanna posesję 42A wraz z jej mieszkańcami: Lucyną i Arturem Raniszewskimi oraz ich synami Damianem i Oliwierem
Dekret z dn. 06.09.2010 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9/2010
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Koenigsdank - Bagniewko lub Bagniewko
Bagniewo - Bagniewo lub Bagniewo
Wilhelmsmark - Dworzyska lub Dworzysko
Grutschno Patrz też Grutschno Kr. Schwetz - Gruczno (Grutzen, Groczno, Groczna i Grodesno XIII w.)
Königsdank - ?????? (Pidinek ?, odmiana dla Bagiewka ?)
Fliederhof (Kossowo) - Kosowo lub Kosowo
Christfelde (Christkowo) - Krostkowo (Krystkowo, Chrystkowo)
Luschkowo (Luskow) - Luszkowo (Luskow) lub Luszkowo
Luschkau (Luschkowko) - Luszkówko(Luschkow) lub Luszkówko
Maleszechowo - Małociechowo (Malczkow) lub Małociechowo
Niedewitz (Niedwitz, Nidwitz) - Niedźwiedź (Miedźwiedź, Meswicz, Mesewicz)
Nikolausdorf (Nicolausdorf) - Mikołajki
BHF. Parlin - Parlin (Parlein 1415, Parlino) lub Parlin
Poledno Patrz też Poledno - Poledno (polene, Polleden 1438, Poleden 1415) lub Poledno
Wienskowo - Więckowo
Surowaermühle (Surawermuchle) - Żurowo (Czurowo 1591, Żurowa, Żuraw, dawniej Parlin)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

12?? - 1238 - Ks. ?????? ???? Proboszcz
12?? - 12?? - Ks. Jan Proboszcz
12?? - 12?? - Ks. Zneyno Proboszcz
1694 - 1713 - Ks. Sarbski Stanisław Proboszcz
17?? - 179? - Ks. Pierzchalski Kacper Proboszcz
1745 - 1780 - Ks. Wołdański Wojciech Proboszcz
1792 - 1810 - Ks. Niebieski Stanisław Proboszcz
1811 - 1812 - Ks. Piwnicki Karol Komendariusz
1813 - 1841 - Ks. Łakomecki Wojciech Proboszcz
19?? - 19?? - Ks. Łęga Władysław Wikary w okresie I WŚ
1922 - 1932 - Ks. Lipski Teofil Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Łosiński Bolesław Administrator, ur. 18.6.1906, św. 1932;
1949 - 19?? - Ks. Danielewicz Jan Administrator
1950 - 1968 - Ks. Nagórski Anastazy Administrator
1958 - 19?? - Ks. Dzierzęcki Kazimierz Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Bujalski Mieczysław Kapelan w kaplicy w Luszkówku
1963 - 19?? - Ks. Tondytko Stanisław Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Robakowski Tytus Kapelan w kaplicy
1967 - 19?? - Ks. Walenczak Józef Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Lewiński Jan SDB Kapelan w kaplicy
1982 - 2015 - Kamecki Franciszek Proboszcz
1982 - 1983 - Ks. Siuda Florian SDB Kapelan kaplicy w Luszkówku
1983 - 1987 - Ks. Ponczek Rajmund Wikariusz
1986 - 1995 - Ks. Malawski Tadeusz SDB Rezydent, kapelan Sióstr Albertynek
1991 - 1992 - Ks. Gojke Janusz Wikariusz
2015 - 2021 - Ks. Knut Grzegorz Proboszcz
2015 - 2021 - Ks. Kamecki Franciszek Rezydent

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Górski Bogdan
1??? - Ks. Leżański Zygfryd
1??? - Ks. Szymański Zdzisław
1??? - Ks. Śmigiel Wiesław
 • Listę księży uzupełniono w oparciu o stronę www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowała księgi:
- chrztów od 1700 r.
- ślubów od 1711 r.
- zgonów od 1802 r.
Dokonać oceny po opracowaniu charakterystyk
- chrztów 1670-1732, 1760-1814, 1844-1847, 1875-1906, 1907-1946 (zapisy fragmentaryczne) i od 1947 r.
- ślubów 1711-1719, 1737-1741, 1759-1811 i od 1875 (od 1939 - 1946 duże braki)
- zgonów od 1947 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 511 - W 515,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1670-1705 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1706-1732 (w parafii?) (wspólnie z księgą ślubów 1711-1719 i 1737-1741)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1733-1759 (AD Pelplin W 511) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1760-1777 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą ślubów 1759-1777)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1773-1788 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1788-1814 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1815-1818
Brak danych
Księga chrztów 1819-1862 (AD Pelplin W 512)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1844-1847 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów 1935-1946)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1863-1874 (AD Pelplin W 513) (wspólnie z księgą chrztrów 1907-1927)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1875-1906 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1907-1937 (AD Pelplin W 513) (wspólnie z księgą chrztów 1863-1874)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1907-1934 (AD Pelplin brak sygnatury) (odtworzone)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1935-1946 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów 1864+1847)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1711-1719 (w parafii?) (wspólnie z księgą chrztów 1706-1732 i księgą ślubów 1737-1741)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1720-1736
Brak danych
Księga ślubów 1737-1741 (w parafii?) (wspólnie z księgą chrztów 1706-1732 i księgą ślubów 1711-1719)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1742-1747
Brak danych
Księga ślubów 1748-1758 (AD Pelplin W 511) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1759-1777 (w parafii) (wspólnie z ksiągą chrztów 1760-1777)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1773-1811 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- czyżby częściowy duplikat?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1812-1874
Brak danych
Księga ślubów 1875-1945 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1802-1814
Wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1815-1867 (AD Pelplin W 514)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1868-1874 (AD Pelplin W 515) (wspólnie z księgą zgonów 1914-1944)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1875-1913
Brak danych
Księga zgonów 1914-1944 (AD Pelplin W 515) (wspólnie z księgą zgonów 1868-1874, wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1945-1946
Brak danych
Księga zgonów 1947-???? (w parafii) (nie zdygitalizowana)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1849
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1820-1874
 • zgonów: 1823-1849
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 267/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Grucznie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1849
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1820-1874
 • zgonów: 1823-1849

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Arcybractwa Aniołów Stróżów 1641-1939 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
 • Wizytacje Rozrażewskiego, Gniewosza, Madalińskiego, Ostrowskiego, i Maurzyckiego oraz odpisy wizytacji generalnych 1583-1766
 • Status ecclesiarum decanatus Swecensis 1819 r.
 • Księga Bractwa św. Aniołów Stróżów od 1641 r. (istnieje nadal)
 • Akta fundacyjne z dokumentami od 1729 r.
Czy się zachowały?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Najświętszego Serca Jezusowego
- Bractwa Trzeźwości
- Szpitala dla ubogich

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Gruczno:
 • urodzeń: 1874-1905
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1905
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1905
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1690/0 Urząd Stanu Cywilnego Gruczno
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Gruczno:
 • urodzeń: 1874-1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Gruczno