Grabowo Kościerskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Anny

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Grabowo Kościerskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Anny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Grabowo Kościerskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Anny o dokumencie.

Grabowo Kościerskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Anny

łac.: Parohiae Vetero-Graboviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • Adres: ul. Starowiejska 25, 83-403 Grabowo Kościerskie
 • Telefon: 888 59 00 59
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1631 r. - Kartuzi wznieśli pierwszy kościół
Z tego roku jest datowany dzwon.
Kartuzi przeznaczyli na uposażenie proboszcza 4 włóki ziemi.
 • 1706 r. - datowanie drugiego dzwonu
Dawniejsza kaplica p.w. św. Anny, nie konsekrowana, służąca jedynie kartuzom zmieniona na świątynię parafialną (ok 1702 r.)
Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 152
Kościół murowany, pod wezwaniem św. Anny, z prawem patronatu zakonników kartuzów
Utrzymanie świątyni należało do parafian, kolatora, z udziałem ofiar z kolekty i pogrzebów
Do parafii należało 15 wsi.
W parafii było 150 katolików, którzy przystępowali do sakramentów wielkanocnych
Był nowy dom proboszcza, z pruskiego muru.
Do proboszcza należały cztery łany ziemi
Parafianie dawali meszne
W ostatnim roku było 25 chrztów, 7 ślubów i 3 pogrzeby.
Ogółem mężczyzn było 75, kobiet 75, chłopców 20 i dziewcząt 18.
Luteran na terenie parafii było 398 osób
Rektorem kościoła był ks. Bobrucki Antoni (44 l). Oprócz parafii Grabowo miał także parafię Rekowice w dekanacie tczewskim
Oryginalny protokół zawiera szczegółowe opisy, wykazy itp dotyczące wizytowanej parafii
Dekret reformacyjny dla parafii Grabowo, wystawiony na miejscu dnia 21 II 1766 r., s. 167-168 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 152)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Wieś parafialna ze świątynią murowaną, pod wezwaniem św. Anny.
Dawniej prawo patronatu należało do zakonników kartuzów, ówcześnie do króla pruskiego.
Proboszczem był ks. Pellowski Marcin Antoni.
Protokół powizytacyjny podpisany przez wizytatora J. Gręca i notariusza J. Postella, z pieczęcią, k. 248-248v oryginału
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 188)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1840 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
Brak danych z 1928 r. o liczebności.
 • 1855 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych z 1928 r. o liczebności.
 • 1867 r. - wg "Słownika..." z powołaniem się na schematyzm
Parafia liczyła 892 dusze, w tym komunikujacych 551.
 • 18?? r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 75 członków
 • 1906 r. - kościół został otynkowany z zewnątrz i wewnątrz
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
Brak danych z 1928 r. o liczebności.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
-katolików Polaków 2336
-katolików Niemców 2
-ewangelików Niemców 1464
Ogółem 3802 dusze, w tym komunikujących 1345.
Dekret z dn. 15.05.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
 • 1957 r. - przebudowano kościół
Dekret z dn. 28.06.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1984 r.
Kościół filialny w Rekownicy 18?? - 1937 r.
Patrz Parafia Rekownica
Kościół filialny Połęczyno 1953 - nadal
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 75) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny św. Andrzeja Boboli w Połęczynie.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 147) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Połęczyno.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów znajduje się na stronie www parafii w zakładce Cmentarz
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Grabow antiqua, Grabowko novym, Fusshutt, Klopoczyn, Graboushutt, Stophershutt, Spon, Lerge, Jassyutt, Ochsenkop.
Grabowo, Kłobuczyno, Foshuta, Huta Grafowska, Jasiowi Huta, Sztofrowa Huta, Szpon, Lerckie, Ossenkop.
Grabowo z osadą młyńską, Kłobuczyzno, Grabówko, Grabowska Huta, Fust Huta, Sztoprowa Huta, Osekop, Szpon, Kamionki, Ansterbank, Burchow.
Ponadto od 1756 r. włączono do parafi i wsie będące własnością Antoniego Knińskiego, mianowicie:
Dolne Arnyki, Górne Arnyki i Parowy.
Stare Grabowo, Nowe Grabowo, Arnikowy górne, Arnikowy dolne, Arnikowy nowe, Sztoferowo, Grabowska huta, Szpon, Parowa, Jasiowo, Nowa karczma, Kamień, Kamionki, Burowo, Engsterbęgski młyn, Osenkop, Kłobocin, Fuspeterowo.
Do kościoła parafialnego należały:
Angst, Arnikowo, Bang, Burowo, Grabowo, Grabowskahuta, Grabówko, Jasiowahuta, Kamionki, Kłobuczyn, Nowakarczma, Parowa, Piotrowo, Szpon, Sztofrowahuta.
Do kościoła filialnego w Rekownicy należały:
Będomin, Będominek, Einhaus, Kulamłyn, Papiernia, Rekownica, Śledziowahuta.
Dotąd należące do kościoła filialnego Rekownica
Rekownica i Einhaus, , Będomin, Będominek, Kulamłyn, Papiernia, Grabówko - realności: Rekownica 43, Grabówko 40 (Franciszek Korda), Grabówko 80 (Józef ?trych), Grabówko 62 (Wiktor Kużycki), Grabówko 6 (Michał Nakielski)
Grabówko, Grabowo Kościerskie, Grabowskahuta, Horniki, JasiowaHuta, Kamień, Kłobuczyno, Lubieszynek, Nowa Karczma, Piotrowo, Połęczyno, Szpon, Sztofrowahuta, Szumleś Szlach.
Nowa Karczma, Horniki Dolne, Nowe i Górne, Szumleś Szlachecki, Lubieszynek i Kamiony
Grabówko, Grabowska Huta, Grabowo Kościerskie, Jasiowa Huta, Kłobuczyno, Pietrowo, Połęczyno, Szpon, Sztofrowa Huta.
Grabówko, Grabowska Huta, Grabowo Kościerskie, Jasiowa Huta, Kłobuczyno, Piotrowo, Połęczyno, Szpon, Sztofrowa Huta.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 153) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 201) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 204) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 208) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 214) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 218) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 218) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 218) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Angst u Bang - ??????
Hornikau Patrz też Hornikau - Arni8kowy Arnikowo
Nieder-Hornikau - Arnikowy dolne
Ober-Hornikau - Arnikowy górne
Neu-Hornikau - Arnikowy nowe
Gr. Bendomin (Gross Bendomin) - Będomin
Kl. Bendomin (Klein Bendomin) - Będominek
- Einhaus
Angst und Bange (Angst, Bang) - Engsterbęgski młyn (wybudowanie)
Fusspeterhütte - Fuspeterowo
- Fusshutt (1701)
Grabau (Alt Grabau) - Grabowo Kościerskie (7.) (Grabow, Grabowo, Grabowo Gedanensium 1583, Grabow antiqua 1701, Grabovien, Grabowo Stare, Stare Grabowo, Grabau-vetus, Grabau-Vet., Grabowo pomorskie, Grabowo Pomorsk., Grabowo pom.)
Grabaushütte Patrz też Mapa - Grabowska huta (Grabowska Huta, Grabowskahuta)
Neu Grabau - Grabówko (Grabowko novym 1701, Nowe Grabowo)
- Graboushutt (1701)
Hornikau - Hornikowy (Górnikowy; Horniki, Gorniki; Harnikowy, Arnikowy)
Nieder Hornikau - Hornikowy Dolne (Horniki Dolne)
Ober Hornikau - Hornikowy Górne (Horniki Górne)
Neu Hornikau - Hornikowy Nowe (Horniki Nowe)
Jaschhütte (Jaschütte) - Jasiowo (od 1782 r.; Jasiowahuta, Jasiowa huta, Jaśhuta, JasiowaHuta)
- Jassyutt (1701)
- Kamień
Kl. Kamin - Kamionki
- Kamiony
Kloboschin (Klobotschin) - Kłobucin (Kłobocin)
- Klopoczyn
Klobschin - Kłobuczyn (Kłobuczyno)
Kuhlamühle - Kulamłyn
- Lerge (1701)
Kl.Lipschin - Lubieszynek lub Lubieszynek (Halka; kaszb. Nowë Lubiészën)
Neukrug - Nowakarczma (Nowa karczma, Nowa Karczma)
Pol. Ochsenkopf - Osenkop (Ochsenkop 1701, Osenkop Polski)
Papiermühle (Bendominer-Papiermühle) - Papiernia (Będomińska Papiernia)
- Parowa
Fustpetershütte - Piotrowo (Fuspeterska huta, Pietrowo)
Pollenczyn - Połęcin (Połęcino, Poluzino, Połęczyno)
Recknitz (Rekownitz, Reknitz) - Rekownica (Netuse 1284, Rękownica 1687)
Spohn (Szpohn 1780) - Szpon (Spon 1701)
- Stophershutt (1701)
Burowo (osada) - Szumleś Szlachecki (Szumleś Szlach.)
- Sztoferowo
Stoffershütte - Sztafrowa Huta (Sztoferhuta, Sztofrowahuta, Sztofrowa Huta)
Heringshütte (Heringshuette) - Śledziowa Huta (Śledziowahuta)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1701 - 1716 - Ks. Schram Jan Proboszcz (Administrator)
1716 - 1719 - Ks. Kamrowski Jan Proboszcz
1720 - 1731 - Ks. Kumanowski Wojciech Proboszcz
1733 - 1743 - Ks. Lazarowicz Paweł Proboszcz
1743 - 1757 - Ks. Miliński Andrzej Proboszcz
1758 - 1768 - Ks. Bobrucki Józef Antoni Proboszcz
1768 - 1790 - Ks. Pellowski Marcin Proboszcz
1790 - 1797 - Ks. Formela Maciej Proboszcz
1797 - 1829 - Ks. Paraski Jan Proboszcz
18?? - 1895 - Ks. Cichocki Jan Administrator
1895 - 1928 - Ks. Cichocki Jan Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Grzenia Hieronim Administrator
1947 - 1967 - Ks. Grzenia Hieronim Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Literski Jan Wikariusz
1967 - 2004 - Ks. Grzenia Alfons Proboszcz
2004 - 2009 - Ks. Grzenia Alfons Rezydent
2004 - 2021 - Ks. Rąbca Paweł Proboszcz
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1755 r.
- ślubów od 1750 r.
- zgonów od 1842 r.
- chrztów od 1880 r.
- ślubów od 1913 r.
- zgonów od 1891 r.

Księgi chrztów

Indeksy chrztów 1752-1908
Wyjaśnić
Księga chrztów 1755-1833 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1834-1879 (AD Pelplin W 8) (wspólnie z księgą wydatków)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1880-1943 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1942-1959 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeksy ślubów 1750-1950
Wyjaśnić
Księga ślubów 1750-1831 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1832-1832
Brak danych
Księga ślubów 1833-1913 (AD Pelplin W 9) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1913-1943 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1944-1944
Brak danych
Księga ślubów 1945-1959 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1960-1972 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1828-1842 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1842-1891 (AD Pelplin W 9) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1891-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1943-1952 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1953-1972 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1972-2007 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)]

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga wydatków 1846-1857 (AD Pelplin W 8) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kronika do 1982 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera opis historii miejscowości, kościoła i cmentarza Rozpisać
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Projekt kościoła (w parafii)
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało kronikę od 1701 r. (czyli od momentu założenia parafii) Czy się zachowała ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Apostolstwa Modlitwy
- Bractwa Trzeźwości
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Grabowo Kościerskie:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2012/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie Kościerskim
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Grabowo Kościerskie sygnatura 10/2012
Księgi udostępnione przez Archiwum Państwowe w Gdańsku opublikowane na stronach:
www.szukajwarchiwach oraz
indeksy.net

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Grabowo Kościerskie
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie
PomTG

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- TVT Telewizja Teletronik Rozpisać na parafie