Gowidlino - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gowidlino - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gowidlino - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP o dokumencie.

Gowidlino - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

łac.: Parochiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 83-341 Gowidlino ul. Kościelna 9
 • tel. 58 352 60 02

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 14?? r. - Parafia chmieleńska, potem siarakowicka (do których kolejno należała wieś Gowidlino) do końca XV wieku wchodziły w skład dekanatu gdańskiego (od XII wieku do 1398 roku). Przynależność Gowidlina do parafii w Chmielnie potwierdza ordynariusz włocławski – biskup Maciej I Golanczewski w sporządzonym przez siebie akcie z dnia 12 listopada 1348 roku. (wg strony www parafii)
 • 1821 r. - do tego roku Gowidlino leżało na terenie diecezji włocławskiej. W 1821 roku papież Pius VII bullą "De salute animarum" dokonał reorganizacji diecezji, m. in. powiększył diecezję chełmińską i przeniósł jej stolicę z Chełmży do Pelplina. Od tego momentu Gowidlino zostało włączone do zreorganizowanej diecezji chełmińskiej. (wg strony www parafii)
Do końca 1867 r. z nabożeństwem przybywał prob. Parafii Sierakowice
Parafię w Gowidlinie erygował ordynariusz diecezji chełmińskiej, bp Jan Nepomucen Marwicz. (wg strony www parafii)
 • 1866 r. - w dn. 18 marca Rada Parafialna podjęła decyzję o budowie kościoła
 • 1866 r. - w dn. 17 czerwca położono kamień węgielny
Rozpoczęto budowę kościoła z kamienni polnych
 • 1867 r. - Ołtarz główny Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny został wykonany z drewna w stylu neogotyckim niemieckim w 1867 roku. (wg strony www parafii)
 • 1868 r. - zakończono budowę kościoła
w tym roku wykonano ambonę oraz boczne ołtarze: Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Józefa (wg strony www parafii)
 • 1868 r. - założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 90 członków.
 • 1870 r. - założono Bractwo Szkaplerza
W 1928 r. liczyło 90 członków.
 • 18?? r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 130 członków.
 • 18?? r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczyło 300 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1946 r. - od tego roku katolicy z Buchwałdu (Mydlit), Nowej Huty, Nowego dworu, Ossówka, Rokit, Rokicin, Rokitek, Odnogi (Otnogi) zaczęli uczęszczać do poewangelickiego kościoła w Rokitach. Natomiast definitywne odłączenie tych wiosek od parafii gowidlińskiej nastąpiło w 1950 roku, kiedy dekretem biskupa gorzowskiego Jerzego Stroby, została utworzona w Rokitach parafia pw. św. Andrzeja Boboli. (wg strony www parafii
 • 1984 r. - umową biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego i koszalińsko – kołobrzeskiego Ignacego Jeża została dokonana kolejna reorganizcja terytorialna parafii. Od Gowidlina odłączono wieś Pieski i Siemirowice na rzecz utworzonej nowej parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach. (wg strony www parafii)
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1965
- ewangelików Niemców 97
Ogółem 2062 dusze, w tym 1268 komunikujących.
 • 2003 r. - parafia liczyła ok. 2030 dusz
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Zdjęcia grobów

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
W 1933 roku oficjalnie otwarto nowy cmentarz parafialny, w odległości około 50 m na południowy wschód od świątyni. Jednakże ten cmentarz funkcjonował już w 1899 roku, dotąd dokonywano pochówków na cmentarzu przykościelnym (wokół kościoła). Ów nowy cmentarz założył proboszcz ks. Antoni Dylewski, na ziemi podarowanej przez Franciszka Krystiana Głodowskiego. (wg strony www parafii)

Zasięg terytorialny

Drozdowo, Gowidlino, Kamionka, Kowale, Lemany, Mydlita, Nowa Huta, Nowy Dwór Rokicki, Osówko, Otnoga, Rokicki Las (Rokitki), Rokity, Siemirowice, Smolniki, Stara Huta.
Buchwałd, Drozdowo, Gowidlino, Kamionka, Kowale, Lemany, Nowa huta, Nowy dwór, Odnoga, Ossówko, Rokity, Rokicki las, Schimmerwitz, Smolniki, Stara huta.
 • 1909 r. - w późniejszych latach biskup Stanisław Wojciech Okoniewski włączył w granice gowidlińskiej parafii Dolinę Jadwigi, zarazem odłączając od niej Buchwałd (Mydlita), Nową Hutę, Nowy dwór, Ossówko, Rokity, Rokicki las, Siemirowice, Odnogę (Otnogę). (wg strony www parafii)
Winnagóra i wybudowania pod Gowidlinem
Dokument z dn. 14.06.1923 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1924. Opóźnienie wejścia w życie niniejszego dokumentu wynika z faktu iż dopiero w dn. 27 lutego 1924 r. uzyskał on zatwierdzenie Wojewody Pomorskiego.
Dolina Jadwigi, Gowidlino, Kamionka, Kowale, Lemany, Smolniki, Starahuta, Widnagóra.
 • 1949 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... str. 72) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Buchwałd (Mydlita), Nowea Huta, Nowy dwór, Ossówko, Rokity, Rokicin, Rokitki, Odnoga (Otnoga)
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... str. 77) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1958 r. - w dn. 15 sierpnia (wg Spisu... str. 87) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Borowy Las, Dolne Jadwigi, Gowidlino, Kamionka, Kowale, Lemany, Łysnewo, Smolniki, Stara Huta, Widna Góra.
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... str. 72) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1987 r. - w dn. 1 listopada (wg Spisu... str. 92) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino, Kamionka, Kowale, Łyśniewo, Smolniki, Stara Huta, Widna Góra.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 189) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 199) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 262) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 276) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 272) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 278) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 288) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 294) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 294) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 296) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Buchwalde - Buchwałd patrz też Mydlita
Wilhelminental - Dolina Jadwigi lub Dolina Jadwigi (Dolne Jadwigi; kaszub. Dolëzna Jadwidżi)
- Drozdowo (os. do nadl. Mirachowo)
Göbeln - Gowidlino
Kamionken - Kamionka lub Kamionka Gowidlińska
Kowalle - Kowale lub Kawle (Gowidlino)
Lehmanni - Lemany
Buchwalde - Mydlita lub Mydlita i Rudka (Mydlita)(kaszub. Mëdlëta)
- Nowa Huta ?
- Nowy Dwór Rokicki (Nowy dwór)
- Osówko (Ossówko)
Wottnogge - Wótnoga też Odnoga lub Otnoga
- Rokicki Las (Rokitki, Rokicki las)
Gr. Rakitt (Groß Rakitt, Gross Rakitt) - Rokity
Schimmerwitz - Siemirowo (Swiemirowo)
- Siemirowice lub Siemirowice (kaszub. Szemrejce)
Smolnik - Smolnik lub Smolniki
Althütte - Stara Huta (Starahuta, Stara huta)
- Widna Góra (wybud. do Tuchlina; Widnagóra)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1866 - 1867 - Ks. Knast Dionizy Opieka prob. Parafii Sierakowice
1867 - 1873/74 - Ks. Tuchołka Jan Proboszcz
1873/74 - 1881 - Ks. Machalewski Ludwik Proboszcz
1884 - 1896 - Ks. Maliński Michał Proboszcz
1897 - 1899 - Ks. Wilkans Wacław Proboszcz
1900 - 1922 - Ks. Dylewski Antoni Proboszcz
1922 - 1927 - Ks. Krzewiński Maksymilian Administrator
1927 - 1939 - Ks. Krzewiński Maksymilian Proboszcz
1940 - 1943 - Ks. Grucza Franciszek Administrator
1944 - 1944 - Ks. Reiche Walter Opieka adm. Parafii Sierakowice
1944 - 1945 - Ks. Olszewski Tadeusz Opieka prob. Parafii Niestępowo
1945 - 1959 - Ks. Olszewski Tadeusz Administrator
1959 - 1978 - Ks. Olszewski Tadeusz Proboszcz
1968 - 19?? - Ks. Witkowski Stanisław Wikariusz
1979 - 1992 - Ks. Olszewski Tadeusz Rezydent
1978/79 - 1985 - Ks. Grządkowski Zenon Proboszcz
1985 - 1997 - Ks. Karczykowski Stanisław Proboszcz
1997 - 2019 - Ks. Knut Leszek Piotr Proboszcz
2004 - 2008 - Ks. Idzik Lesław Wikariusz
2008 - 2009 - Ks. Stoltman Piotr Wikariusz
2008 - 2010 - Ks. John Wojciech Wikariusz
2010 - 2014 - Ks. Kajut Krzysztof Wikariusz
2019 - 2021 - Ks. Olszewski Tadeusz Proboszcz
2021 - 2021 - Ks. Kąkol Jerzy Rezydent

Wikariusze parafii gowidlińskiej wg strony www parafii rozpisać

ks. Edmund Nierzwicki (1966-1967)
ks. Stanisław Witkowski (1968-1973)
ks. Henryk Lew-Kiedrowski (1973-1975)
ks. Zdzisław Baranowski (1975-1976)
ks. Kazimierz Benkowski (1976-1979)
ks. Lesław Idzik (2004-2008)
ks. Wojciech John (2008-2010)
ks. Piotr Stoltmann (2008-2009)
ks. Krzysztof Kajut (2010-2015)
ks. Krzysztof Wilkowski (2015-2017)
ks. Marcin Leszczyński (2017-2019)

Powołania kapłańskie i zakonne

Powołania kapłańskie i zakonne wg strony www parafii

ks. Prałat Leon Kasyna (1859-1942)
ks. Prałat Józef Bigus (1908-1996)
ks. Prałat Franciszek Grucza (1911-1993)
br. Janusz Franciszek Czaja (1912-1985) – franciszkanin konwentualny
ks. Prałat Alfred Franciszek Cybula
o. Jan Tandek (1962-2004) – kapucyn
ks. dr Andrzej Jacek Krefft
ks. Prałat prof. dr hab. Kazimierz Eugeniusz Dullak
ks. Marian Adam Wenta – sercanin
ks. Kanonik dr Bartłomiej Stark
ks. Marcin Massowa
ks. Michał Choszcz
rozpisać
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

27.02.1993 - Ks. Olszewski Tadeusz

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 361 - W 363,
tj. 3 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1866-1902 (AD Pelplin W 361)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1902-1928 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1928-1944 (w parafii) (akty odtworzone; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1940-1944 (w parafii) (odpisy; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1968 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1968-1981 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1979-1979 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi I komunii

Księga I komunii 1918-2007 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1926-1931 (w parafii) (wpisy po 1931 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga bierzmowanych 1931-1950
Brak danych
Księga bierzmowanych 1950-2007 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1866-1940 (AD Pelplin W 362) (wpisy po 1940 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1940-1944 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1979 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1980-1995 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1995-2008 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1866-1936 (AD Pelplin W 363)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1937-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1945-1979 (w parafii) (wpisy po 1967 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1980-1997 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1998-2008 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zchowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Bractwa Szkaplerza
- Apostolstwa Modlitwy
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Gowidlino:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2011/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gowidlinie
Skorowidz alfabetyczny chrztów 1900-1930
Skorowidz alfabetyczny ślubów 1875-1929
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Gowidlino:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internerowe
- Sołectwo Gowidlino (część 2); str. 11
Literatura
- Gród Gowida, historia wsi i parafii Gowidlino