Gostycyn pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gostycyn pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gostycyn pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina o dokumencie.

Gostycyn pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina

łac. Parohiae Gostyczynensis
onne nazwy: Parafia p.w. Chrystusa Króla
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1350 r. - dokument osadczy dla Gostycyna nic nie mówi o kościele
Wymieniany jest pierwszy proboszcz (bezimiennie)
 • 1570 r. - do proboszcza należały 4 włóki ziemi
 • 1766 r. - Jakub Lipiński notariusz grodzki skarszewski wzniósł nową świątynię, całą drewnianą
 • 1766 r. - w Gostycynie mieszkało 301 katolików i 11 ewangelików,
Natomiast na terenie parafii mieszkało 368 katolików i 84 ewangelików.
 • 1791 r. - w dn. 30 kwietnia, w ramach pożaru wsi, nastąpiło spalenie kościoła i budynków plebańskich.
 • 1814 r. - ufundowano szpatal dla 3 ubogich
 • 1819 r. - wybudowano nowy kościół; murowany z kamieni polnych
 • 1837 r. - w nocy z 6 na 7 lipca z kościoła skradziono kielich z komunikantami
 • 1852 r. - w dn. 31 maja powstało Bractwo Trzeźwości
 • 1881 r. - w Gostycynie mieszkało 792 katolików i 142 ewangelików
 • 1888 r. - pożar wsi; brak danych o stratach kościoła i plebanii
 • 1910 r. - przebudowano kościół, który okazał się za mały.
 • 1926 r. - założono Solidację Mariańską
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie - Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
 • 1928 r. - w parafii mieszkało
- katolików Polaków 1570
- katolików Niemców 65.
Komunikujących było 1170.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz usytuowany przy kościele.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Gostycyn, Kamienicki młyn, Karczewo, Przyrowa.
Gostycyn, Kamienica, Karczewo, Przyrowa, Przyrówka
Równocześnie Kamienica jest wymieniana jako przynależna do Parafii Pruszcz Bagienica Sprawa do wyjaśnienia
Gostycyn, Karczewo, Piła, Przyrowa, Przyrówka.
Gostycyn, Kamienica, Leontynowo, Karzewo, Piła, Przyrowa,
Gostycyn, Kamienica, Piła, Przyrowa,
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 235) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 332) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 339) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 347) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 360) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 367) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 367) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 369) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Liebenau (Liebnau) - Gostycyn (Gosticzyna 1368, Gosticzyna 1373, Gosticzyn 1374, Gosticzyn 1385, Gosticzyno 1570, Gosticin 1653 i 1664, Gostycyn Pomorski, Gostyczyn, Gostoczyn, Gostocyn, Gosticzyn, Gosłiczyn)
Camnitz (Kamnitz) - Kamienica
- KamienicaKamienicki młyn]
Karschewo - Karczewo (Karczewko, Karszewo, Karzewo)
Pillamuchl - Piła
Przyrowa (Christinenfeld ?) - Przyrowa (Przerowa)
Przyrowko - Przyrówka

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1702 - 1721 - Ks. Żaliński Maciej Józef Parochus
17?? - 1766 - Ks. Raduński Szymon Parochus ?
1814 - 1820 - Ks. Berendt Ignacy Piotr Józef Parochus
1820 - 1825 - Ks. Katafiaszyński Maciej Curatus
1825 - 1827 - Ks. Katafiaszyński Maciej Parochus
1827 - 1837 - Ks. Wamke Jan Parochus
1838 - 1844 - Ks. Rochowski Karol Parochus
1844 - 1861 - Ks. Aleks Wojciech Parochus
1861 - 1863 - Ks. Moschner Karol Administrator
1863 - 1891 - Ks. Moschner Karol Parochus
1891 - 1892 - vacat Parochus
1892 - 1903 - Ks. Roszczynialski Piotr Parochus
1903 - 1904 - Ks. Gosk (de) Tomasz Administrator
1904 - 1925 - Ks. Kolasiński Jan Parochus
1925 - 1927 - Ks. Wilemski Paweł Administrator
1927 - 1939 - Ks. Nagórski Paweł Wojciech Proboszcz
1940 - 1940 - Ks. Lawrenz Jan Administrator
1942 - 194? - Ks. Labenz Walerian ????
194? - 1944 - Ks. Lawrenz Jan ????
1946 - 1947 - Ks. Brząkała Aleksander Administrator
1949 - 1958 - Ks. Heckman Linus Administrator
1958 - 1963 - Ks. Heckman Linus Rezydent
1963 - 1969 - Ks. Średzki Stanisław Administrator
1967 - 1969 - Ks. Kosecki Tadeusz Wikariusz
1972 - 1991 - Ks. Kosecki Tadeusz Proboszcz
1991 - 2016 - Ks. Jahns Stanisław Proboszcz
2007 - 2008 - Ks. Stajkowski Tadeusz Pomoc duszpasterska
2016 - 2017 - Ks. Jahns Stanisław Rezydent
2016 - nadal - Ks. Prekop Jerzy Proboszcz
Uwagi:
Listę księży ustalono w oparciu o dane zawarte w Elenchusach Diec. Chełmińskiej oraz Spisach parafii i duchowieństwa Diec. Chełmińskiej i Pelplińskiej.
Należy ją uzupełnić o dane zawarte w Orędownikach Diec. Chełmińskiej i Miesięcznikach Diec. Pelplińskiej.
Informacje sprzed 1820 r. zaczerpnięto z analizy zachowanych ksiąg metrykalnych.
Wykorzystano także informacje zawarte w książce Dzieje Gostycyna i okolicy Dziedzictwo duchowo-religijne; Marka Sassa.

Powołania kapłańskie i zakonne

1929 - Ks. Chylewski Franciszek

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

12.02.2017 - Ks. Jahns Stanisław

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1791 r.
- ślubów od 1828 r.
- zgonów od 1791 r.
Wnioski:
 • Księgi chrztów.
Nie jest wymieniona istniejąca księga 1670-1750, tym samym nie można się ustosunkować do aktualnego braku ksiąg z lat 1750-1791.
 • Księgi ślubów.
Nie jest wymieniona istniejąca księga 1667-1791. Zakładając prawdziwość informacji o księgach od 1828 r. konieczne staje się wyjaśnienie losów księgi 1828-1836 chyba, że lata te stanowią początek zachowanej księgi 1836-1885. Jednocześnie nie można się ustosunkować do aktualnego braku ksiąg z lat 1792-1828 i 1886-1928.
 • Księgi zgonów.
Nie jest wymieniona istniejąca księga 1665-1770. Zakładając prawdziwość informacji o księgach od 1791 r. konieczne staje się wyjaśnienie losów księgi 1791-1865 chyba. Jednocześnie nie można się ustosunkować do aktualnego braku ksiąg z lat 1771-1790.
- chrztów 1883-1921, 1923-1943, 1945-1948, 1949-1958, 1958-1972, 1972-1978 r.
- ślubów 1945-1948, 1949-1984 r.
- zgonów 1945-1948, 1949-1984 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 816,
tj. 1 wolumin, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1670-1750 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów oraz wizytacją biskupią)
Pierwszy wpis 09.11.1669 r., ostatni wpis 23.08.1750 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- brakuje początku księgi. Świadczy o tym forma zapisu w pierwszym akcie "Ja, jak wyżej...". Nie można wykluczyć, iż pierwszy akt pochodzi z 1669 r. Przemawia za tym forma graficzna zapisu roku oraz ilość chrztów w 1670 r.
- z uwagi na zniszczone i wytarte krawędzie kartek, część aktów jest w pewnych fragmentach nieczytelna. Doprecyzować zakres
- nie była konserwowana.
- zdj. 012-013
Brakuje kartek z wpisami za okres 1689-1693
- zdj. 108-109
Brakuje wpisów za okres 08.1738 - 07.1743 r. pomimo ciągłości zapisów. Czy parafia miała w tym czasie proboszcza?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1750-1791
Brak danych
Księga chrztów 1791-1794 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis 11.06.1791 r., ostatni wpis 06.04.1794 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- ma charakter szczątkowy
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1794-1797
Brak danych
Księga chrztów 1797-1879 m.l. (AD Pelplin W 816)
Pierwszy wpis 30.08.1797 r., ostatni wpis 07.07.1879 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić znaczenie liter m.l.
- ma charakter szczątkowy. Brakuje początku o czym świadczy numeracja aktów.
- zdj. 001 oraz 002-3
Z uwagi na oderwanie dołu kartki część aktów z 1803 i 1808 r. nieczytelna.
- zdj. 002-3
Brakuje aktów za okres 1809-1814 r.
- zdj. 004-5
Brakuje aktów za okres 1815-1828 r.
- zdj. 006-7
Brakuje aktów za okres 1828-1833 r.
- zdj. 008
Brakuje aktów za okres 1833-1834 r.
- zdj. 028
Brakuje aktów za okres 1838-1848 r.
- 1870 r. (zdj. 094-5)
Brak początkowych aktów
- 1879 r. (zdj. 131)
Brakuje prawej strony. Tym samym utracono część danych tj. o matce, miejscu urodzenia i rodzicach chrzestnych. Niemniej poprzez dane o ojcu można dojść z jakich związków są to dzieci. Nie ma pewności czy brakująca strona stanowiła zakończenie księgi.
- zawiera nieliczne informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1883-1923 (w parafii) (wpisy po 1921 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 20.05.1883 r., ostatni wpis 29.05.1921 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Sprawdzić fizycznie księgę w AD Pelplin, prawdopodobnie brakuje wcześniejszych zdjęć
- duży stopień zniszczenia krawędzi stron. Skutkuje to utratą części danych.
- 1883 r. (zdj. 001)
Brakuje lewej strony zawierającej najistotniejsze informacje. Można próbować domniemywać kogo dotyczyły te akty, poprzez nazwiska rodziców chrzestnych. Brakuje danych z początku 1883 r. Nie można okreslić faktycznej daty założenia księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- 1885 r. (zdj. 016-017)
Brakuje kartek zawierających dane z końca roku.
- 1910 r. (zdj. 168)
Z analizy tego i następnego zdjęcia wynika iż brakuje jednej kartki. Tym samym dane zawarte na prawej stronie nie dotyczą aktów z lewej strony.
- 1911 r. (zdj. 176)
Na prawej stronie widoczna jest cyfra 15 jako końcówka wpisu o roku 1915. Tym samym brak danych z okresu koniec 1911 do 1914 r.
- 1921 r. (zdj. 202)
Brak informacji uzupełniających dla aktów na lewej stronie w tym dat urodzenia. Prawa strona oraz zdjęcie 203 przedstawiają odrębną kartkę spisaną przed 28?.05.1907 r. co wynika z zapisu adopcyjnego przy pierwszym akcie.
- brak danych za okres koniec 1921 do 1923 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1923-1943 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 06.06.1923 r., ostatni wpis 15.11.1942 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów wskazuje na kontynuację zapisów z poprzedniej księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- 1931 r. (zdj. 040)
Brakuje kartek obejmujących okres od końca 1931 r. do końca 1932 r.
- 1939 r. (zdj. 068)
Nie były dokonywane wpisy w okresie 09.1939 do 04.1940 r. Nowy ksiądz ma status administratora. Sprawa do wyjaśnienia
- kon. 1942 i pocz. 1943 r. (zdj. 080)
Brak prawej strony zawierającej informacje o datach urodzin i chrztu. Jednocześnie na podstawie stanu technicznego księgi istnieje domniemanie zaginięcia dalszych kartek obejmujących okres do 1945 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 18.03.1945 r., ostatni wpis 25.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- zdj. 041-042 do końca księgi
Zawierają odtworzone akty chrztu.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1667-1791 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów oraz wizytacją biskupią)
Pierwszy wpis 14.11.1667 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- w latach 1667-1737 występuje po jednym, max. 2 wpisy na rok.
- 1737 r. (zdj. 164-165 i dalsze)
Prawdopodobnie pomylona kolejność kartek Przeprowadzić dokładne sprawdzenie
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1792-1828
Brak danych
Księga ślubów 1828-1836
Zakładając prawdziwość informacji w "Zarysie..." że księga ta istniała w 1928 r. należy wyjaśnić jej losy lub jest to początek kolejnej księgi
Księga ślubów 1837-1885 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą opłat mesznego 1850-1862)
Pierwszy wpis XX.XX.1836 r., ostatni wpis 24.11.1885 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1836-1838 r. (zdj. 001)
Brak lewej strony zawierającej najistotniejsze informacje o nowożeńcach skutkuje nieprzydatnością tej strony. Jednocześnie z układu graficznego wpisów można wnioskować o braku wcześniejszych kartek czyli nie wiadomo w którym roku faktycznie założono księgę.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 060-061
Zapiski historyczne Do przetłumaczenia
Śluby w latach 1886-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.04.1945 r., ostatni wpis 28.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- na końcu księgi "odtworzone" akty ślubu z 1944 i 1925 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1665-1770 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów oraz wizytacją biskupią)
Pierwszy wpis 02.05.1665 r., ostatni wpis 03.11.1750 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Księga wymaga dokładnego przebadania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 236-237
Zapiski historyczne Częściowo do przetłumaczenia
- 246-247 i 248
Inwentarz kościoła Gostycyńkiego Częściowo do przetłumaczenia
Księga zgonów 1771-1790
Brak danych
Księga zgonów 1791-1865
Zakładając prawdziwość informacji podanych w "Zarysie..." że księga ta istniała w 1928 r. należy wyjaśnić jej losy
Księga zgonów 1866-1944 (AD Pelplin W1282 / w parafii)
Pierwszy wpis 04.01.1866 r., ostatni wpis 01.07.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1929-1930 r. (zdj. 139 do 142)
Oderwanie dolnych fragmentów kartek spowodowało bezpowrotną utratę części danych
- 11.1939 - 05.1940 r. (zdj. 164-165)
Przerwa we wpisach Czy był proboszcz w parafii
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 07.1944 - 03.1945
Brak danych
Księga zgonów 1945-1948 (AD Pelplin W1282 / w parafii)
Pierwszy wpis 15.03.1945 r., ostatni wpis 25.11.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1825-1844
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1825-1844
 • zgonów: 1825-1844
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 364/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Gostycynie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1825 - 1844
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1825 - 1844
 • zgonów: 1825 - 1844

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wizytacja biskupa 1767 (AD Pelplin W 816/w parafii) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i zgonów)
Księga mesznego 1850-1862 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów 1836-1885)
 • Księga zawiera wykaz mieszkańców opłacających meszne, z podaniem ilości posiadanych przez nich włók.
 • W księdze zawarty jest także wykaz osób opłacających ławkowe w kościele Gostyczyńskim za lata 1857-1862.
Wg "Zarysu..." w 1928 r. były przechowywane rozporządzenia władz rządowych i kościelnych w sprawie szkół w Dekanacie Tuchola z lat 1818-1838 Sprawa do wyjaśnienia
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Solidacji Mariańskiej
- Stowarzyszenię - Dzieło św. Dziecięctwa Jezus

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Gostycyn.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Gostycyn.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość