Gniew - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gniew - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gniew - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja o dokumencie.

Gniew - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

łac.: Parohiae Mevensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1204 r. - dokument erekcyjny; zaprzeczają mu pisarze luterscy (wg "Słownika...")
Wybudowano kościół murowany.
Historycznie został uposażony w całą wieś Gronowo i całą Kuchnię nad Wisłą. Przy mieście posiadał 8 włók roli. Nad Wieżycą 3 włóki łąk zwanych Karweza. Wikariusze posiadali wieś Kesselhof.
wg Spisu... 1995 r. str. 286 parafia powstała w XIII w. Pierwszy kościół prawdopodobnie drewniany miał powstać w 1204 r. ufundowany przypuszczalnie przez księcia Sambora I
 • 1297 r. - przed tym rokiem utworzono parafię (wg "Zarysu...")
Ks. Kujot zalicza ją do najdawniejszych.
 • 1297 r. - dokument osadczy
Istniał kościół drewniany
wg Spisu... 1995 r. str. 286 została wzniesiona obecna fara
W następnym stuleciu uzyskało statut i przywilej na działalność publiczną.
 • 137? r. - ok. tego roku dobudowano nawę i dwie kaplice
wg Spisu... 1995 r. str. 286 w końcu XIV w dobudowano boczne nawy
 • 1557 r. - ok. tego roku parafią zawładnęli luteranie
 • 1642 r. - najpóźniej w 1654 r. przyłączono jako filię Parafię Tymawa (wg "Zarysu..." dla par. Tymawa)
Wg "Słownika..." z powołaniem na wizytację Bpa Madalińskiego kościół miał status kościoła parafialnego jeszcze w 1686 r.
Wg "Zarysu..." dla par. Gniew nastąpiło to w 1596 r. i następnie na stałe w XVII w. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1647 r. - założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 25 członków.
 • 1786 r. - założono Bractwo Przemienienia Pańskiego
W 1928 r. liczyło 10 członków.
 • 1853 r. - w dn. 4 listopada wzgl. 03.04.1854 r. założono Bractwo św. Anny
W 1928 r. liczyło 115 członków.
Akt z dn. 23.08.1867 r. zatwierdzony przez władzę rządową w dn. 14.05.1869 r. Oszukać
 • 1??? r. - wg "Słownika..." istniały jeszcze Bractwo M.B. Łąkowskiej i Bractwo Wstrzemięźliwości
 • 1855 r. - istniał szpital dla 8 ubogich
Statut z dn. 24.03.1855 r. wzgl. 13.06.1855 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej
W 1928 r. liczyło 70 członków.
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Ludowe
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Wg "Zarysu..." dla par. Gniew nastąpiło to w 1923 r.
 • 1923 r. - założono ochronkę dla dzieci
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 4309
- katolików Niemców 45
- ewangelików Niemców 275
Ogółem 4629 dusz, w tym 3210 komunikujących.
Dekret z dn. 30.03.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1936 r.
Kościół filialny Tymawa (1642 - ??.??.1922)
Patrz strona Parafii Tymawa

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu... 1995 r. str. 286
cmentarze parafialne stary (dawniej ewangelicki), nowy

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
Brody Niem., Busztych, Ciepłe, Cierzpice, Gniew, Gniewskie Pole, Grunowo, Gucz, Janowo, Jaźwiska, Kramrowo, Kuligany, Młyny Bosch, M.Pole, Nicponin, Nowe Lignowy, Podgórze, Podzamcze, Rakowiec, Schadewinkel, Schulwiese, Tymawa, W. Pastwa.
 • 1922 r. - brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji Tymawa (wg dekretu z dn. 30.03.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Brody, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Cierzpice, Gniew, Kotło, Nicponia, Polskie Gronowo, Przeczki, Wielkie Gronowo.
Dekret z dn. 30.03.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1936 r.
Brody Pomorskie, Ciepłe, Cierzpice, Gniew, Gniewskie Młyny, Gronowo, Nicponia.
Gniew-Brody Pom., Brodzkie i Gniewskie Młyny, Cierzpice, Ciepłe, Gronowo Polskie, Nicponia, Wybudowanie Gniewskie.
Brody Pomorskie, Brodzkie i Gniewskie Młyny, Cierzpice, Ciepłe, Gniew, Nicponia, Polskie Gronowo, Wyb. Gniewskie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 123) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Brody Pomorskie, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Cierzpice, Gniew, Gniewskie Młyny, Polskie Gronowo, Wybudowanie Gniewskie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 153) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 154) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 156) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Brody Pomorskie, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Cierzpice, Gniew, Gniewskie Młyny, Nicponia, Polskie Gronowo, Wybudowanie Gniewskie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 171) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 171) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 171) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Brodden (Dt. Brodden) - Brody (Brody Niem.)
Broddener-mühle - Brodzkie Młyny
Aussendeich (Aussenteich) - Busztych
Warmhof - Ciepłe
Zierspitze (Czierspitz) - Cierzpice
Mewe - Gniew (Gymeu, Gimea, Gemewe, Gmew, Gmewa, Gmewi, Giniew, Gymew)
- Gniewskie Pole
- Grunowo [1]
- Gucz
Johannisdorf - Janowo
- Jaźwiska [2]
Kesselhof - Kotło
Kraemershof (Kramershof) - Kramry dwór (Kramrowo)
- Kuligany
- Młyny Bosch
- M.Pole
Nichtsfelde - Nicponie (Nicponin, Nicponia)
Neu Liebenau - Nowe Lignowy (Lignowy, Lubnowy)
- Podgórze
- Podzamcze
Grünhof - Polskie Gronowo
zu Warmhof - Przeczki
Rakowitz - Rakowiec (Rakówiec)
- Schadewinkel
- Schulwiese
Thymau (Tymau) - Tymawa (Thymawa 1224, Thymava, Thiemau, Thimau, Tymow, Tymowe, Thimawia, Timava)
Gross Weide - Wielka Pastwa (W. Pastwa)
- Wielkie Gronowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1557 - 1596 - Ks. jn. Luteranie
1590 - 15?? - Ks. Radźmiński Jan Proboszcz
15?? - 1596 - Ks. Hega imię ? Proboszcz
16?? - 1654 - Ks. Hromadzik imię ? Proboszcz
16?? - 1684 - Ks. Martini Jan Proboszcz
16?? - 16?? - Ks. Kaź Jan Proboszcz
1698 - 1726 - Ks. Jugowski Jan Proboszcz
1726 - 1736 - Ks. Kobielski Franciszek Proboszcz
17?? - 1720 - Ks. Janowski Karol Proboszcz Wyjaśnić
17?? - 1747 - Ks. Ćwikliński Stanisław Proboszcz Wyjaśnić
17?? - 1763 - Ks. Niesiołowski Adam Proboszcz Wyjaśnić
1736 - 1784 - Ks. Dąbrowski Michał Proboszcz
1784 - 1790 - Ks. Trembecki Piotr Proboszcz
1790 - 1794 - Ks. Laszki Piotr Proboszcz
1794 - 1822 - Ks. Ruchniewicz Ludwik Proboszcz
1822 - 1832 - Ks. Langmesser Michał Proboszcz
1899 - 1928 - Ks. Rosentreter Ignacy Proboszcz
1923 - 1928 - Ks. Wierzchowski Fabian Katecheta
1926 - 1928 - Ks. Wiśniewski Roman Wikary
1946 - 19?? - Ks. Piaskowski Władysław Administrator
1946 - 19?? - Ks. Żelazek Stanisław CR Wikariusz
1946 - 19?? - Ks. Müller Jan Prefekt
1947 - 1953 - Ks. Bartkowski Tadeusz Proboszcz
1947 - 19?? - Ks. Pellowski Brunon Wikariusz
1949 - 19?? - Ks. Brunka Józef Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Bogalecki Józef Wikariusz
1958 - 1959 - Ks. Kluck Aleksander Administrator
1958 - 19?? - Ks. Klan Tadeusz Wikariusz
1959 - 1963 - Ks. Kluck Aleksander Proboszcz
1962 - 1966 - Ks. Borta Brunon Antoni Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Żmijewski Alfons Wikariusz
1965 - 19?? - Ks. Chrzanowski Edmund Administrator
1966 - 1967 - Ks. Kamecki Franciszek Wikariusz
1967 - 19?? - Ks. Miszewski Andrzej Józef Wikariusz
1978 - 1983 - Ks. Śmigecki Kazimierz Wikariusz
1982 - 2006 - Ks. Przybysz Bogdan Proboszcz
1982 - 1983 - Ks. Lidziński Roman Wikariusz, 6.8.1954, 1982, 1982;
1984 - 1995 - Ks. Kowalski Piotr Wikariusz
1987 - 1992 - Ks. Jędrzejak Ryszard Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Kajewski Mariusz Wikariusz
1997 - 1999 - Ks. Przechowski Mirosław Wikariusz
1997 - 1998 - Ks. Darznik Andrzej Wikariusz
1998 - 2000 - Ks. Miotke Stanisław Wikariusz, u.6.5.1965, św. 1990;
1999 - 2001 - Ks. Nowak Ireneusz Wikariusz
2000 - 2003 - Ks. Młyński Paweł Wikariusz
2001 - 2002 - Ks. Połom Jacek Wikariusz
2002 - 2003 - Ks. Trapkowski Wojciech Wikariusz
2003 - 2006 - Ks. Cieszyński Rafał Wikariusz
2004 - 2004 - Ks. Sobota Grzegorz Wikariusz
2004 - 2007 - Ks. Wandtka Tadeusz Wikariusz
2006 - 2016 - Ks. Rutkowski Zbigniew Proboszcz
2006 - 2010 - Ks. Ossowski Krzysztof Wikariusz
2007 - 2010 - Ks. Massowa Marcin Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Rożek Dawid Wikariusz
2011 - 2014 - Ks. Zabrocki Marcin Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Narloch Krzysztof Wikariusz
2014 - 2016 - Ks. Wojtasiak Marcin Wikariusz
2015 - 2016 - Ks. Nenca Grzegorz Wikariusz
2016 - 2016 - Ks. Oszuścik Jarosław Wikariusz
Uwaga
Ks. Jugowski ur. w Kartuzach, Adiak. pomorski, prob. Gniewu gdzie zm. 28.02.1726

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1731 r.
- ślubów od 1731 r.
- zgonów 1776-1831 i od 1841 r.
- chrztów 1706-1730, 1731-1780, 1832-1840, 1884-1912, 1913-1944 r.
- ślubów 1731-1780, 182-1837, 1837-1841, 1788-1857 - rejestr, od 1903 r., od 1944 r.
- zgonów 1776-1832, 193-1940, 1934-1977 - rejestr, od 1890 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 941 - W 953,
tj. 13 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1706-1730 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1731-1780 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1779-1889 (w parafii?) (index)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1780-1832 (AD Pelplin W 941)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1779-1848 (w parafii?) (lista urodzonych)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1832-1840 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1833-1850 (AD Pelplin W 942)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1841-1853 (AD Pelplin W 943)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1851-1865 (AD Pelplin W 944)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1855-1883 (AD Pelplin W 945)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1884-1912 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1913-1944 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1731-1780 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1780-1832 (AD Pelplin W 946)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1780-1857 (w parafii?) (index)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1822-1837 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1833-1843 (AD Pelplin W 947)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1837-1841 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1842-1860 (AD Pelplin W 948)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1861-1902 (AD Pelplin W 949)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1903-1968 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1776-1832 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1832-1840 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1833-1850 (AD Pelplin W 950)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1834-1874 (w parafii?) (index)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1840-1854 (AD Pelplin W 953)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1851-1866 (AD Pelplin W 951)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1867-1890 (AD Pelplin W 952)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1890-1916 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1917-1942 (w parafii) (wpisy po 1942 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1834-1851, 1859-1865, 1867-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1834-1865, 1867-1869, 1871-1874
 • zgonów: 1834-1865, 1867-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1561/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej w Gniewie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1834-1851, 1859-1865, 1871-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1834-1865, 1871-1874
 • zgonów: 1834-1852, 1854-1862, 1871-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Przemienienia Pańskiego
- Bractwa św. Anny
- Szpitala dla ubogich
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej
- Towarzystwa Ludowego
- Ochronki dla dzieci

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Gniew:
 • urodzeń: 1874-1906
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1874-1888, 1908-1909
 • małżeństw: 1874-1905
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1906
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2003/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie oraz 504/0 Akta miasta Gniewu
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Gniew:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Gniew
Literatura
Parafia Gniew w XVI-XVIII w.