Giemlice - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Giemlice - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Giemlice - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela o dokumencie.

Giemlice - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 83-022 Giemlice nr 12
 • tel. 58-692 61 42

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny

[1]

wg Schematyzmu... str. 187 parafię erygowano w XIV w.
Wieś należała do jezuitów z Gdańska
Istniał murowany kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela
Prawo patronatu podzielone było pomiędzy miejscowego ordynariusza i zakonników.
Proboszcz miał na uposażenie dwa łany ziemi i meszne
Parafia zarządzał ks. Bassendorski Wojciech
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 174
 • 1840 r. - rozpoczęto budowę kościoła
Wieś należała do jezuitów z konwentu gdańskiego.
Świątynia murowana, kryta dachówką
Prawo patronatu należało do jezuitów
Proboszczem był Karol Stanisław Boryszewski
Było około 300 katolików. Do zboru akatolickiego w Żuławce uczęszczało około 500 osób.
Uposażenie proboszcza stanowiły dwa łany ziemi, pewne świadczenia od parafian, meszne ze wsi Giemlice i skromne ofiary z racji posługi kapłańskiej.
Szczegółowe opisy i spisy dotyczące kościoła i parafii znajdują się w oryginale
Dekret reformacyjny, s. 123-125 oryginału (Akta AD Pelplin, sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 218)
Świątynia parafialna, murowana, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Kościół w dekanacie tczewskim
Spisywano księgi metrykalne
W ostatnim roku było 18 chrztów, 7 ślubów, 22 pogrzeby.
W Giemlicach było 7 luteran, na wyspie gdańskiej 15.
Cmentarz ogrodzony, z krzyżem misyjnym z 1763 r
Spowiadających się na Wielkanoc było 240 osób, ale z wyspy gdańskiej, opanowanej przez luteran, na Wielkanoc przybywa do spowiedzi około 780 osób
Na utrzymanie proboszcza były dwa łany ziemi, pobierał także akcydens
Proboszcz ks. Skwiercz Andrzej rezydujący w parafii.
Oryginalny protokół zawiera szczegółowe opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii. Dekret reformacyjny z dnia 3 listopada 1765 r., s. 258-259 oryginału )Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 276)
Świątynia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, prawa patronatu Jezuitów z Szotlandu pod Gdańskiem.
Kościół drewniany w dość dobrym stanie
Parafię tworzy wieś Giemlice, gdzie było 292 katolików (w tym komunikujących 242) i 5 akatolików. Żydów nie było
Istniało bractwo różańcowe
Proboszczem był ks. Dubiszewski Józef, rezydujący i sam sprawujący duszpasterstwo. Wikariusz ks. Kellmann Piotr (lat 28).
Dekret reformacyjny dla parafi i Giemlicze, k. 99 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 194 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1841 r. - zakończono budowę kościoła - (wg Schematyzmu... str. 91 i schematyzmu z 1969 r budowę kościoła zakończono w 1842 r.)
 • 1842 r. - w dn. 24 kwietnia dokonano konsekracji kościoła
wg Schematyzmu... str. 176 konsekrowany przez Ks. Bp-a Anastazego Sedlaga
1945 r. - w tym roku zburzono wieżę
Kościół pomocniczy p.w. św. Antoniego z Padwy w Osicach (m., got. bud. w XV w., rekonc. 1946, zabytkowy).
Kaplica publiczna p.w. św Anny w Suchym Dąbie, erygowana w 1946 r.
Kaplica publiczna p.w. św. Trójcy w Grabinach Zameczku.
Kościół filialny Osice 1993 - ????
 • 13?? r. - kościół zbudowany XIV - XV w.
 • 1946 r. - poświęcono kościół
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 224 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kościół filialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego - Osice (zbudowany XIV-XV w., poświęcony 22.04.1946 r.)

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Patrz też Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Giemlice
Giemlice
 • 1867 r. - wg Słownika... z powołaniem na "Schematyzm 1867 r." parafia obejmowała miejscowości:
Giemlice, Steblewo, Krzywe koło, Ostrowite, Suchy dąb, Osice, Trutnowy, Szonowo, Ocesławy, Herzberg, W.Cędry, M.Cędry, Leszkowy, Langfelde.
Kiedyś, opróczLangfelde, Szonowa i M.Cędrów, byłu to wsie parafialne i tworzyły Dekanat Streblewski. Zostały opanowane przez luteranów.
Długie Pole, Gemlice, Grabiny Zameczek, Grabowo, Leszkowy, Steblewo, Suchy Dąb, Osice.
Długie Pole, Giemlice, Grabiny Zameczek, Grabowo, Grabowe Pole, Leszkowy, Osice, Steblewo, Suchy Dąb.
Długie Pole I, Długie Pole II,Giemlice, Leszkowy, Osice, Steblewo.
Długie Pole, Długie Pole II,Giemlice, Osice, Steblewo.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Gemlitz Patrz też Gemlitz Westpr. - Giemlice (Gięblice, Gemlice)
Herzberg - Hercberg Miłocin
Kriefkol - Krzywe koło
- Langfelde
Letzkau - Leszkowy
Zünder Partz też Zünder, (Gross), Klein - Cędry M.] lub Cedry Małe
Woltzlaff - Ocesławy
Wossitz Patrz też Wossitz - Osice (Osyze, Osycze)
Osterwick Patrz też Osterwick 2) Danziger Niederung - Ostrowite
- Steblewo
Zugdamm - Suchdąb (Suchy dąb)
Schönau - Szonowo (Sonowo, Sunowo)
Trutenau - Trutnowy
Gr. Zünder - W.Cędry

Księża

Pracujący w parafii

1700 - 1715 - Ks. Bassendorski Wojciech Proboszcz
17?? - 1716 - Ks. Kolmer Stanisław Proboszcz
1717 - 1722 - Ks. Grunak Jan Proboszcz
1722 - 1725 - Ks. Heinigk Bonawentura Proboszcz
1725 - 1736 - Ks. Bähr Jakub Proboszcz
1736 - 1737 - Ks. Miliński Andrzej Proboszcz
1737 - 1741 - Ks. Miller Jan Proboszcz
1741 - 1758 - Ks. Boryszewski Karol Proboszcz
1758 - 1767 - Ks. Skwiercz Piotr Proboszcz
1757 - 1799 - Ks. Subiszewski Józef Proboszcz
1799 - 1822 - Ks. Langmesser Michał Proboszcz
1957 - 1958 - Ks. Żywiński Władysław Administrator, 29.1.1917, 10.9.1939, 1.7.1957;
1964 - 1969 - Ks. Wołos Ryszard Proboszcz, 8.10.1933, 28.4.1957, 1.9.1964;
1967 - 1969 - Ks. Szymański Edward Wikariusz, 5.4.1940, 13.6.1965, 1.7.1967;
1974 - 1975 - Ks. Fecko Franciszek Administrator, 5.3.1938, 5.6.1966, 1.8.1974;
1974 - 1975 - Ks. Żakowski Władysław Wikariusz, duszpasterz w Suchym Dębie i Grabinach, 26.3.1942, 5.6.1966, 30.6.1974;
1986 - 1996 - Ks. Fecko Franciszek Proboszcz, 5.3.1938, 5.6.1966, 5.6.1986; kanonik honor. Kap. Archikat. Gdańskiej, dziekan, czł. Rady kapłańskiej (1996-);
01.09.2012 - 2021 - Ks. Mathea Janusz Proboszcz, Kanonik
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- ochrzczonych od 1946 (1647 - 1899 KBA, 1900 - 1944 zniszczone podczas działań wojennych)
- małżeństw od 1946 r. (1647 - 1944 KBA)
- zmarłych od 1946 (1647 - 1944 KBA)
- ochrzczonych od 1946 (1647 - 1899 KBA, 1900 - 1944 zniszczone)
- małżeństw od 1946 r. (1647 - 1944 KBA)
- zmarłych od 1946 (1647 - 1944 KBA)
- ochrzczonych od 1946 (1647 - 1899 KBA, 1900 - 1944 zniszczone)
- małżeństw od 1946 r. (1647 - 1944 KBA)
- zmarłych od 1946 (1647 - 1944 KBA)

Księgi chrztów

Księga chrztów 1645-1722 (AAD Gdańsk D153) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1722-1773 (AAD Gdańsk D154) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1773-1826 (AAD Gdańsk D155) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1799-1831 (AAD Gdańsk D156) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1809-1811
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1814-1823
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1832-1852 (AAD Gdańsk D157)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1839-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1853-1900 (AAD Gdańsk D158)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1900-1946
Zaginęła w czasie działań wojennych w 1945.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1647-1650 (AAD Gdańsk D153) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1650-1660
Brak danych
Księga ślubów 1660-1720 (AAD Gdańsk D153) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1720-1722
Brak danych
Księga ślubów 1722-1773 (AAD Gdańsk D154) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1773-1854 (AAD Gdańsk D154) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1799-1828 (AAD Gdańsk D156) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1809-1811
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1814-1823
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1828-1855
Brak danych
Księga ślubów 1841-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1855-1944 (AAD Gdańsk D159)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1944-1946
Zaginęła w czasie działań wojennych w 1945.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1647-1719 (AAD Gdańsk D153) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1719-1741
Brak danych
Księga zgonów 1741-1826 (AAD Gdańsk D160)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1809-1811
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1814-1823
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1824-1838 (AAD Gdańsk D161)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1838-1862 (AAD Gdańsk D162)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1841-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1862-1944 (AAD Gdańsk D163)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1944-1946
Zaginęła w czasie działań wojennych w 1945.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1809-1812
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1809-1812
 • zgonów: 1809-1812
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 300/37 Akta miasta Gdańska - Urzędy stanu cywilnego
oraz
 • urodzeń: 1814-1823, 1839-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1814-1823, 1841-1874
 • zgonów: 1814-1823, 1839-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1464/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Giemlice, pow. gdański
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość