Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. NMP KP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. NMP KP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. NMP KP o dokumencie.

Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia p.w. Najświętrzej Maryi Panny
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1924 r. - rozpoczęto budowę kościoła
Wg strony kościół wybudowano w 1923 r.
 • 1926 r. - w dn. 26 czerwca ustanowiono parafię (jako [[Kuracja| Kurację)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 19?? r. - załozono Stowarzyszenie Dzieci Maryi
W 1928 r. liczyło 40 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży meskiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Robotników katolickich
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
katolików Polaków - 4373
katolików Niemców - 127
ewangelików Niemców - 50
Ogółem 4550 dusz, w tym komunikujących 1785
Dekret z dn. 21.12.1948 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1949
Dekret z dn. 21.12.1948 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1949
 • 2001 r. - w dn. 22 czerwca kościół uzyskał tytuł Kolegiaty
Stał się siedzibą Kolegiaty Gdyńskiej
Dekret z dn. 27.06.2006 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2006
Kościół filialny
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 143 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kościół filialny p.w. N.M.P. Królowej Polski - zbudowany 1983-86, poświęcony 4.05.1986 r.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Gdynia, Grabówka, Redłowo Dolne, Redłowo Górne, Witomino.
 • 1930 r. - plan miasta jako nakładka Google
obszar określony granicami:
- na wschodzie: od Bałtyku ul. Radłowską do ul. Gdańskiej
- na południu: ulicami Gdańską, Świętojańską aż do ul. Bandurskiego
- na zachodzie: ul. Bandurskiego, Tetmajera, Wieniawskiego aż do Bałtyku
- na północy: wzdłuż Morza Bałtyckiego
Dekret z dn. 21.12.1948 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1949
 • 1949 r. - w dn. 1 stycznia do Parafii Gdynia - NSPJ przekazano obszar określony granicami:
- na północy: środkiem ul. Daszyńskiego(po zachodniej stronie toru kolejowego) i ul. 10-go Lutego (wschodnia strona toru kolejowego) z bocznymi ulicami: Szkolną, 3 Maja (do ul. 1 Armii WP) i ul. Mściwoja
- na wschodzie: środkiem ul. Władysława IV (od ul. 1 Armii WP) i ul. Traugutta do wiaduktu kolejowego przy ul. Czołgistów
- na południu: środkiem ul. Bydgoskiej
- na zachodzie: granicą Parafii Witomino
Dekret z dn. 21.12.1948 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1949
 • 1949 r. - w dn. 1 listopada dokonano ostatecznego ustalenia granic parafii
Granica przebiega: od morza środkiem Al. Czołgistów do ul. Piotra Wysockiego, środkiem ul. Piotra Wysockiego przez Pl. Bolesława Chrobrego do ul. Abrahama, środkiem ul. Abrahama do ul. 10-go Lutego, środkiem ul. 10-go Lutego do ul. Władysława IV, środkiem ul. Władysława IV do ul. Jana z Kolna, środkiem ul. Jana z Kolna przez Pl. Konstytucji do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych do ul. Osada Kolejowa, środkiem ul. Osada Kolejowa przecinając ul. Okrężną do toru towarowego, dalej wzdłuż toru towarowego aż do jego styku z basenem portowym.
Dekret z dn. 18.10.1949 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1949
Abrahama (nry parzyste do 20, nieparzyste do 103), I Armii WP, Bema, Bulwar Szwedzki, Celna, Chrzanowskiego, Czechosłowacka, Czołgistów (nry parzyste do 56), Derdowskiego, Dokierów, Dzierżyńskiego, Fredry, Pl. Grunwaldzki, Indyjska, Hryniewieckiego, Jana z Kolna (nr nieparzyste do 23 i strona parzysta), Kasprowicza, Pl. Kaszubski, Kasprzaka, Kilińskiego, Korzeniowskiego, Krasickiego, 22 Lipca (nr parzyste do 32, nnieparzyste do 23), 10 Lutego (nry parzyste do 10, nieparzyste do nr 5), Marchlewskiego, Mariacka, Mickiewicza, Migały (nry nieparzyste do 9a i strona parzysta), Obrońców Wybrzeża, Św. Piotra, Polska, Pułaskiego, Piotra Skargi, Rotterdamska, Sędzickiego, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Sieroszewskiego, Skwer Kościuszki, Słowackiego, Starowiejska (do nr 18), Śledziowa, Świętojańska, Traugutta, Warsztatowa, Waszyngtona, Węglowa, Wita Stwosza, Św. Wojciecha, Wronia, Wybickiego, Władysława IV (nry nieparzyste do 25), Zawiszy Czarnego, Al. Zjednoczenia, Związku Walki Młodych, Zygmunta Augusta, Zygmuntowska, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.
Abrahama nr nieparzyste (23-83), I Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Bema, Fredry, plac Grunwaldzki, Kasprowicza, Kasprzaka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Korzeniowskiego, Skwer Kościuszki nr nieparzyste (13-17 i 19), Krasickiego, Legionów nr parzyste (do nr 10) i nieparzyste (do nr 17), Armii Krajowej nr parzyste (24-32) i nr nieparzyste (nr 9-23), 10 Lutego nr 5, Mariacka, Mickiewicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sędzickiego, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Sieroszewskiego, Piotra Skargi, Słowackiego, Świętojańska nr parzyste (32-122), i nr nieparzyste (21-107), Traugutta, Władysława IV nr nieparzyste (47a-61), Wybickiego, Zawiszy Czarnego, Zjednoczenia, Zygmuntowska, Żwirki i Wigury.
10 Lutego 5, Abrahama 23-87, Armii Krajowej 9-23 i 22-32, Asnyka, Bema, Fredry, pl. Grunwaldzki, I Armii Wojska Polskiego, J. Piłsudskiego, Kasprowicza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Korzeniowskiego, Krasickiego, Legionów 10 i 17, Mariacka, Mickiewicza, Necla, P. Skargi, Skwer Kościuszki 13-17 i 19, Sędzickiego, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Sieroszewskiego, Słowackiego, Świętojańska 21-107 i 32-122, Traugutta, Władysława IV 47-61, Wybickiego, Zawiszy Czarnego, Zjednoczenia, Zygmuntowska, Żwirki i Wigury.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Gdingen - Gdynia
- Grabówek (Grabówka)
- Redłowo Dolne (Redlaw 1472)
- Redłowo Górne (Hoch Redlau)
- Witomino (Vicomino 1253)

Księża

Pracujący w parafii

19.09.1927 - 1928 - Ks. Turzyński Teodor Kuratus, ur. 11.09.1888 w Chełmnie, św. 24.03.1912 poprz. wikary w Gdańsk- św. Wojciech, Rumia, Frydląd, Czersk, Grodziczno, Świecie i tamże prefektem
1946 - 1968 - Ks. Miszewski Józef Administrator, kanonik honorowy, dziekan dek. Gdyńskiego (1946-58); dziekan dek. Gdynia-Południe (1963-67),delegat biskupi do Gdyńskiego Okr. Caritas (1946-1949); rektor Kat. Inst. Kultury rel. w Gdyni(1949);ur. 23.11.1903, św. 1929; mian. 1945;
1946 - 19?? - Ks. Cibura Jan Wikariusz
1946 - 19?? - Ks. Gregorkiewicz Jan Wikariusz
1946 - 19?? - Ks. Jakubek Rudolf O.F.M.Cap. Wikary, ur. 24.12.1914, sw. 1942;
1947 - 1949 - Ks. Kraszucki Witold Wikariusz
1947 - 1949 - Ks. Kraszucki Witold Prefekt
1946 - 19?? - Ks. Wiecki Zygmunt Prefekt Gimn. i Liceum SS. Urszulanek, ur. 6.1.1908, św. 1930;
1946 - 19?? - Ks. Szarkowski Józef Prefekt P.Gimn. i Liceum Męsk. oraz Gimn. Krawieckiego, ur. 12.12.1908, św 1933;
1946 - 19?? - Ks. Makowski Edmund Prefekt
1946 - 1949 - Ks. Tadrowski Roman Prefekt P.Gimn. i Liceum Żeńskiego (sp.1947); Prefekt P.Lic.Fotografiki oraz M.Lic. Sztuk Plast., ur. 18.9.1908' św. 1933;
1946 - 19?? - Ks. Jastak Hilary Dyrektor
1949 - 19?? - Ks. Rolewski Franciszek Wikariusz, ur. 15.8.1916; św. 1948;
1949 - 19?? - Ks. Dylewski Franciszek Kan. Reg., prefekt Publ. Szkoły Zawodowej i szkoły podst., ur. 1898, św. 1922;
1949 - 19?? - O. Domka Gerard OFMCov Gwardian (Konwent OO. Franciszkanów i kapl. św. Antoniego), ur.
1949 - 19?? - O. Neumann Alfons OFMCov Prefekt szkół podst., ur. 1910, św. 1936;
1949 - 19?? - O. Mielczarek Piotr OFMCov Prefekt szkół podst.
1949 - 19?? - O. Szymanik Leonard OFMCov Prefekt szkół podst., ur. 1921, św. 1947;
1953 - 19?? - Ks. Skaziński Stanisław Penitencjarz, prof., ur. 6.4.1892, św. 1916;
1953 - 1958 - Ks. Baumgart Klemens Wikariusz, ur. 1.8.1917, św. 1947;
1953 - 19?? - Ks. Tadrowski Roman Kapelan, prof., prefekt, ur. 18.9.1903;
1958 - 1963 - Ks. Baumgard Konrad Penitencjarz, prefekt, sędzia prosynodalny, ur. 10.3.1915, św. 1947;
1958 - 1963 - Ks. Filcek Feliks Wikariusz, 30.8.1917, św. 1950;
1958 - 19?? - Ks. Felski Jan Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Widuch Paweł CM Kapelan, ur. 24.9.1913, św. 1939;
1958 - 19?? - Ks. Krok Józef C.SS.R Rektor kośc., superiot, duszpasterz portowy, ur. 11.4.1915, św. 1941;
1958 - 19?? - Ks. Markowski Florian Rezydent, ur. 30.12.1887, św. 1910;
1963 - 1968 - Ks. Jakusz-Gostomski Czesław Wikariusz, ur. 12.11.1935, św. 1959; (Gostomski Czesław) mian. 1968;
1963 - 1968 - Ks. Kulaga Jan CM Kapelan, ur. 15.1.1930, św. 1956;
1963 - 19?? - Ks. Myszka Jan CM Rektor, ur. 4.2.1894, św. 1922;
1968 - 19?? - Ks. Werner Donat Penitencjarz, ur. 7.4.1932, św. 1959, mian. 1968;
1968 - 19?? - Ks. Karczewski Zygmunt Wikariusz, ur. 13.1.1936, św. 1959, mian. 1968;
1964 - 1983 - Ks. Jasiński Tadeusz Rezydent, kanonik tytularny (1968-83), ur. 14.8.1907, św. 1932, emeryt. 1964;
1968 - 1987 - Ks. Filcek Feliks Rezydent, 30.8.1917, 1950, 1968;
1968 - 19?? - O. Szulc Henryk CSsR ????, ur. 1.8.1920, św. 1945, mian. 1965;
1968 - 19?? - O. Pawlik Tadeusz CSsR ????, ur. 1.1.1938, św. 1964, mian. 1967;
1975 - 1996 - Ks. Wierzbowski Edmund Proboszcz, wicedziekan (1983-96), kapelan honor. JŚw (1987-96), 13.7.1953, 1957, 1975; czł. Rady Kapłańskiej, duszp. rzemieślników na terenie Gdyni (1996-);
1975 - 1996 - Ks. Szarkowski Józef Rezydent; (z diec. pelplińskiej);radca duchowny (1983-91), emeryt, 12.12.1908, 23.12.1933, 1975; 1993: prałat, wizytator nauki rel., archidiec. duszpasterz rzemieślników na terenie Gdyni;
1978 - 1983 - Ks. Gawroński Tadeusz Wiktor Wikariusz, 17.2.1945, 1969, 1978;
1981 - 1983 - Ks. Szczepański Marian Wikariusz, 18.10.1945, 1970, 1981;
1981 - 1983 - Ks. Szumiato Witold Wikariusz, 5.12.1946, 1970, 1981;
1983 - 1987 - Ks. Rompel Jan Wikariusz, 5.8.1954, 1980, 1983;
1985 - 1987 - Ks. Barański Edward Wikariusz, 27.2.1957, 1982, 1985;
1987 - 19?? - Ks. Zakrzewski Bernard Wikariusz, 28.10.1954, 1980, 1987;
1990 - 1996 - Ks. Miloch Grzegorz Wikariusz, 2.3.1960, 17.5.1986, 1.7.1990; rejonowy duszpasterz młodzieży (1993-96), czł. Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia(1993-), opiekun gdyńskiego Hospicjum Św. Wawrzyńca dla niuleczalnie chorych w domach (1993-96);
1991 - 19?? - Ks. Ślesiński Andrzej Wikariusz, 23.3.1966, 1991, 1991;
1991 - 1993 - Ks. Południak Kazimierz Wikariusz, 17.1.1961, 17.5.1986, 1991;
1993 - 19?? - Ks. Świst Grzegorz Wikariusz, 5.8.1962, 16.5.1987, 1.7.1993, rejonowy duszpasterz harcerzy;
1993 - 19?? - Ks. Słomiński Rafał Mieczysław ????, kmdr dr, w 22.5.1988;
1994 - 1996 - Ks. Drążek Wiesław Wikariusz, 26.7.1962, 2.2.1987, 24.6.1994;
1995 - 1996 - Ks. Lejman Adam Wikariusz, 11.3.1961, 16.5.1987, 1.7.1995;
1995 - 1996 - Ks. Langowski Wojciech Wikariusz, 6.1.1970, 27.5.1995, 1.7.1995;
1995 - 1996 - Ks. Świst Grzegorz ????, 5.8.1962, 9.6.1987, 1.7.1993, na studiach w Rzymie od 1995;

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

 • 1926 r. - Aktów sprzed dn. 26.06..1926 r. należy szukać w księgach Parafii Oksywie.
- chrztów od 1926 r.
- ślubów od 1926 r.
- zgonów od 1926 r.
- chrztów od 1926 r.
- ślubów od 1926 r.
- zgonów od 1926 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1926-1934 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1934-1938 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1938-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1943-1947
Księga oryginalna nie została odnaleziona w archiwum parafialnym.
Księga chrztów 1926-1930 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1930-1932 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1932-1934 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1934-1936 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1936-1938 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1938-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1939-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1943-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to duplikat
- księga przepisana w okresie powojennym stanowi obecnie oryginał
- są w niej odnotowywane wpisy dotyczące bierzmowania i ślubu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1928-1974 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1930-1938 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1939 i 1945-1952 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1941-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1926-1951 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1926-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1943-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1926-1937 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1937-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Księga cmentarna 1929-1929 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

- Stowarzyszenia Dzieci Maryi
- Stowarzyszenia Młodzieży meskiej
- Towarzystwa Robotników katolickich

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość