Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. Bazyliki Morskiej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. Bazyliki Morskiej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. Bazyliki Morskiej o dokumencie.

Gdynia - Parafia rz.-kat. pw. Bazyliki Morskiej

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

  • Strona www parafii nie występuje.
  • Strona www diecezji nie występuje.

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
  • 1931 r. - w dn. 1 stycznia ustanowiono parafię
Dekret z dn. 10.01.1931 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1931 r.
Jest to przykład wyjątkowego dekretu wydanego z mocą wsteczną.
  • 1932 r. - powstało Towarzystwo Budowy Bazyliki Morskiej (wg strony)
  • 1939 r. - do tego roku nie wybudowano kościoła
Parafia została prawdopodobnie zlikwidowana na jesieni.
Brak dekretu w Orędownikach gdyż w tym okresie nie były już wydawane.
Kościół filialny
Nie występował.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

  • 1931 r. - w dn. 1 stycznia granica parafii przebiegała:
Środkiem ulicy prowadzącej do morza obok kościoła Najśw. Marji Panny aż do ul. Świętojańskiej, stąd środkiem ul. Swiętojanskiej do tunelu kolejowego i wzdłuż magistrali Gdynia-Bydgoszcz aż do granicy Parafii Kolibki
Dekret z dn. 10.01.1931 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1931 r.
Jest to przykład wyjątkowego dekretu wydanego z mocą wsteczną.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Gdynia

Mapy

Uzupełnić

Księża

1??? - 1??? - Ks. nazwisko i imię funkcja
Powołania kapłańskie
Uzupełnić

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

Aktów sprzed dn. 01.01.1931 r. należy szukać w księgach Parafii ??????.
Czy zachowały się księgi metrykalne i gdzie są przechowywane?

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość