Gdynia-Oksywie - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdynia-Oksywie - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdynia-Oksywie - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła o dokumencie.

Gdynia-Oksywie - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

[1] - rozpisać

Kościół parafialny
 • 1??? r. - parafia erygowana krótko po zaprowadzeniu wiary
 • 1124 r. - wybudowano pierwszy kościół
Wg Zarysu... str. 736/856 parafia powstała krótko po zaprowadzeniu wiary.
 • 1253 r. - patronką parafii była Matka Boska
wg Schematyzmu... str. 163 w tym roku erygowano parafię.
 • 12?? r. - kościół zbudowano w XIII w.
 • 14?? r. w XV w. rozbudowanio kościół
Nie wiadomo kiedy był zbudowany.
 • 16?? - pod kon. XVII w. przyłączono kościół w Chylonii
Czy był filią ?
 • 1701 - parafia liczyła ok. 500 dusz, w tym 30 ewangelików
Do filii w Chylonii należało20 katolików i 44 ewangelików
Wieś należała do zakonnic z Żukowa
Istniał kościół p.w. Sw. Michała Archanioła, murowany (pruski mur)
Uposażenie proboszcza stanowiły trzy łany ziemi, trzy domy - z których pobierał czynsz oraz meszne z wsi parafialnych
Było 700 katolików
Zabudowania plebańskie dobre
Istniała szkoła
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 156
 • 1741 r. - Bractwo św. Barbary otrzymało przywilej na ołtarz św. Barbary
Statut z dn. 09.03.1852 r.
W 1928 r. liczyło ok. 1000 członków.
 • 1743 r. - wykonano dzwon
Wieś należała do zakonnic norbertanek z Żukowa
Kościół parafialny murowany p.w. św. Michała Archanioła.
Nie było dokumentu erekcyjnego, ale znajdował się przywilej wystawiony w Gdańsku w 1457 r. przez biskupa włocławskiego, którym był wówczas Jan Gruszczyński. Dokument, (dosłownie przytoczony w oryginalnym protokole), mówił o kręgu parafii w Oksywiu oraz o afiliacji kościoła w Chylonii do tej parafii. Podano też wtedy należące miejscowości do parafii.
Nie było stałego uposażenia kościoła, jedynie ofiary zbierane przez prowizorów i połowa opłat za pogrzeby.
Proboszczem był, czyli ektor, Łukasz Jan Krzykowski, pochodzący z diecezji pomorskiej, dziekan gdański, spowiednik zakonnic w Żukowie, od 1756 r. Wikariuszem był Antoni Lofanczyk.
W parafii w roku 1765 było ogółem mężczyzn katolików 605, a luteran 14; kobiet katoliczek 560, a luteranek 9; chłopców katolickich 229, dziewcząt luterańskich 2, dziewcząt katoliczek 193, a luteranek 6.
Innowiercy nie mieli tu swojego zboru
Istniało bractwo św. Barbary
W Chylonii znajdował się kościół filialny
Dekret reformacyjny, wystawiony w Oksywiu, dnia 1 II 1766 r., s. 51 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 138)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Ogółem katolików 1441, spowiadających się na Wielkanoc 1038, akatolików 32, Żydów nie było.
Było Bractwo św. Barbary
Proboszczem był, z tytułem prepozyta, ks. Krzykowski Łukasz. Parafią jednak zarządzał ks. Bekier Jan.
Był kościół filialny w Chyloni
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 246
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1864 r. - w dn. 9 września wystawiono brewe dot. odpustu św. Michała
 • 1866 r. - parafia liczyła 4835 dusz, w tym 3112 komunikujących.
 • 1869 r. - w dn. 21 czerwca założono Apostolstwo Modliwty
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1870 r. - w dn. 29 lipca wystawiono brewe dot. odpustu św. barbary
 • 1885 r. - parafia liczyła 6346 dusz
 • 18?? r. - założono Sodalicję Mariańską
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1886 r. - przed tym rokiem założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży męskiej w Oksywiu i Obłuzu
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Natomiast wg Zarysu... str. 730/856 nastąpiło to w 1915 r.
Prawdopodobnie jest to data wystawienia dekretu - Sprawa do wyjaśnienia
Odszukać dekret
Tymczasem wg strony parafię ustanowiono w dn. 14.09.1915 r.
Prawdopodobnie jest to data wejścia dekretu w życie - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1925 r. - rozpoczęto gruntowny remont koscioła
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1926 r. - założono Ochronke dla dzieci
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - zakończono remont kościoła
 • 1928 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 1549
katolików Niemców - 2
ewangelików Niemców - 45
prawosławnych - 1
Ogółem 1597 dusz, w tym 1034 komunikujących.
 • 1939 r. - w czasie działań wojennych kosciół uległ dużym zniszczeniom
 • 1945 r. - w czasie działań wojennych kosciół uległ dużym zniszczeniom
Dekret z dn. 22.10.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 8-10/1989 r.
Dekret z dn. 25.11.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1989 r.
Kościół filialny

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Cmentarze Komunalne w Gdyni
Patrz też: Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis

Zasięg terytorialny

Oprócz całej Kępy Oksywskiej obejmowała miejscowości: Gdynię, Witomin i Radłowo.
 • 1253 r. - wg strony parafii obejmowała ona miejscowości:
Oksywie, Obłuże, Pogórze, Dębogórze, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty, Gdynię, Witomino i Redłowo oraz kilka wsi, które później zniknęły z krajobrazu Kępy Oksywskiej, jak Żbicewo, Niemicewo, Cerdowo, Sronino, Nasucino, Gogolino, Bachucino.
 • 1457 r. - zgodnie z przywilejem wystawionym w Gdańsku do parafii należały:
Obłuża, Pogoże, Niemietowo, Kassakowo, Dębogórze, Pierwoszyno, Piaski, Redłowo, Wittomino, Gdynia, Farsrtrna
Oksywie, Obluż, Nowy Obluż, Pogórze, Suchydwór, Dębogórze, Kosakowo, Amalienfeld, Pierwoszyno, Mechlinko, Mosty, Rewa, Gdynia wraz z wybud. Grabowo, Wytomin, Wysokie Radłowo, Steinbark oraz Muchlinko.
Do filii w Chylonii należały miejscowości:
Chylonia, Cisowo, Bernarda, Leszczyno, Dętowo, Maszewo.
Oksywie, Obluza, Pogorze, Pierwoszyno, Koszakowo, Dębogorze, Gdynia, Radłowo Wysokie, Muchlino, Rewa, Grabowko, folwark Mostowo, Bitomono.
Oksywie, Chylonia, Cysowa, Gdynia, Obłuże, Pogórze, Dembogórze, Kossakowo, Pierwoszyn, Mosty, Michelinka, Rewa, Wysokie Redłowo, Witomino, Chwarzno
 • 1886 r. - wg Słownika... parafia obejmowała miejscowości:
Oksywie, Obluż, Nowy Obluż, Pogórze, Suchydwór, Dębogórze, Kosakowo, Amalienfeld, Pierwoszyno, Mechlinko, Mosty, Rewa, Gdynia wraz z wybud. Grabowo, Wytomin, Wysokie Radłowo, Steinbark.
Oksywie, Nowe Obłuże (folwark), Obłuże, Pogórze
 • 1930 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
Miejscowości: Nowe Obłuże, Srare Obłuże
Gdynia-Oksywie - ulice: Andaluzyjska, Arabska, Arciszewskiego, Benisławskiego, Biała, Błekitna, Bosmańska, Czerwona, Czwartaków, Pułk. Dąbka, Dykmana, Godebskiego, Irańska, Marchlewskiego, Ks. Muchowskiego, Osada Rybacka, Pancerna, Podchorążych, Zielona, Żółkiewskiego, Żółta.
Osiedle Rybaki i teren Poczty
Dekret z dn. 22.10.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 8-10/1989 r.
ul. Płk. Dąbka po obydwu stronach do nr 77 włącznie, ul. Bosmańską do ul. Białej włącznie, całe ulice: Białą, Żółtą, Czerwoną, Modrą i Błękitną
Dekret z dn. 25.11.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1989 r.
Miejscowości: Osada Rybacka
Oksywie - ulice: Ks. Muchowskiego, Arciszewskich - Kępa Oksywska - Dickmana, Płk. Dąbka, Marchlewskiego (1 km), Czwartaków, Godebskiego, Podchorążych, Bosmańska (do nr 40).
Albańska, Algierska, Alzacka, Andaluzyjska, Apenińska, Arabska, Arciszewskich, Belwederska, Bosmańskado do 40, Czarnieckiego, Czwartaków, Dickmana, Godebskiego, Jana z Tarnowa, Kępa Oksywska, Ks. Muchowskiego, Marynarska, Petyhorska, Osada Rybacka, Pancerna, Płk. Dąbka 1-77 i 2-120, Podchorążych, Smidowicza, Zbrojna, Żeglarzy, Żółkiewskiego.
 • 2014 r. - aktualnie (wg strony parafia obejmuje ulice:
Afrykańska, Albańska, Algierska, Alzacka, Andaluzyjska, Apenińska, Arabska, Aragońska, Arciszewskich, Belwederska, Bosmańska 1-37a i 2-40c, Czarnieckiego, Czwartaków, Dickmana, Godebskiego, Grudzińskiego, Jana z Tarnowa, Kępa Oksywska, Ks. Makowskiego, Ks. Muchowskiego, Marynarska, Osada Rybacka, Pancerna, Petryhorska, Płk. Dąbka 1-77 (nieparz.) i 2-120 (parz), Podchorążych, Rycerska, Śmidowicza, Zbarska, Zbrojna, Żeglarzy, Żółkiewskiego.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- [[
- Bachucino
- Cerdowo
- Dębogórze
- Farsrtrna
- Gdynia
- Sronino
- Mosty
- Niemicewo
- Niemietowo
- Nasucino
- Gogolino
- Kassakowo Kosakowo
- Nowe Obłuże (folwark)
- Obłuże (Oblusino 1245; Obłuża)
Oxhöft (Oxhoeft) - Oksywie (Oxsiua, Oxive, Oxsyva, Okcciua, Occiva, Occivia, Oxiue, Oxiva, Oxyvia, Oxiwia i Oxiua XIII - XV w., Oxiwa, Oxiew, Oxiwija XVI w., Oxiwie XVII w., Gdynia-Oksywie, kaszub. Oksewie)
- Piaski
- Pierwoszyno
- Pogórze (Pogore 1245, Pogoże)
- Redłowo
- Wittomino Witomino
- Żbicewo
Do wykorzystania Oksywska Kępa

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1351 - Ks. Mencola Proboszcz, (premonstrator żukowski) [2] - Mikołaj
13?? - 1362 - Ks. Henryk Proboszcz, (premonstrator żukowski)
14?? - 1414 - Ks. Wacław Proboszcz, (premonstrator żukowski)
15?? - 1554 - Ks. Jan ze Sochaczewa a Sochaczow Proboszcz, (premonstrator żukowski)
1554 - 15?? - Ks. Omicielski Jan Proboszcz
15?? - 1600 - Ks. Brzezinski Tomasz Proboszcz, [3] - Brzeznicki
16?? - 1682 - Ks. Jedrowski Tomasz Proboszcz, [4] - Jędrowski (czy jendrowski?)
1695 - 1731 - Ks. Schlesinger Piotr Andrzej Proboszcz, zm. 1731
1731 - 17?? - Ks. Sikorski Andrzej Proboszcz
17?? - 1734 - Ks. Siemienski Dominik Proboszcz, [5] - Sieniński
17?? - 1762 - Ks. Krzykowski Tomasz Proboszcz
1848 - 1868 - Ks. Krupka Joachim Proboszcz
1869 - 1885 - Ks. Muehl Antoni Proboszcz, [6] - lata, wstąpił do Jezuitów
1886 - 1891 - Ks. Roszczynialski Piotr Proboszcz
1892 - 1915 - Ks. Muchowski Antoni Proboszcz
19?? - 19?? - Ks. Mengel Franciszek Marcin Wikary
1915 - 1924 - Ks. Łowicki Franciszek Proboszcz
29.04.1924 - 1946 - Ks. Przewoski Klemens Proboszcz
1926 - 1928 - Ks. Miegoń Władysław Kapelan marynarki wojennej, z diec. sandomierskiej, ur. 30.09.1892, św. 02.02.1915, w wojsku od 01.12.1919
1946 - 1946 - Ks. Kasprzycki Antoni Administrator ?
1946 - 1947 - Ks. Szyndler Kazimierz Administrator; (diec łucka) ur.3.3.1903, św. 1929;
1947 - 1952 - Ks. Nowicki Jan Administrator, ur. 29.11.1906, św. 1935;
1952 - 1963 - Ks. Makowski Edmund Administrator, prefekt, ur. 28.7.1912, św. 1939;
1957 - 19?? - Ks. Przeczewski Gracjan Wikariusz
1963 - 1991 - Ks. Makowski Edmund Proboszcz, mian. 1952; radca (1987-)
1963 - 1968 - Ks. Kurowski Zygmunt Wikariusz, ur. 29.10.1933, św. 1957; mian. 1961;
1979 - 1987 - Ks. Mroczyński Jerzy Wikariusz, 24.5.1947, 1973, 1980;
1980 - 1983 - Ks. Zadurski Kazimierz Wikariusz, 1.9.1947, 1973, 1980;
1987 - 19?? - Ks. Chistowski Wojciech Wikariusz, 5.1.1956, 1980, 1985;
1989 - 1991 - Ks. Wrzesiński Piotr Wikariusz, 12.3.1964, 1989, 1989;
1990 - 1996 - Ks. Decowski Sławomir Wikariusz, 24.3.1963, 2.2.1987, 1.7.1990;
1991 - 1993 - Ks. Makowski Edmund Rezydent, radca duchowny, ???? z diec. pelplińskiej - sp. 1993; 28.7.1912, 4.6.1939, 1.7.1991;
1991 - 2012 - Ks. Kosecki Tadeusz Proboszcz, 5.2.1937, 17.7.1960, 1.7.1991;
1991 - 1996 - Ks. Próchnik Marian Proboszcz Parafii Personalnej MW, komandor, dr, dziekan Marynarki Wojennej, 25.10.1938, 2.6.1963, 16.9.1991; dziekan Marynarki Wojennej;
1993 - 19?? - Ks. Szot Leon Kapelan Parafii Personalnej WP, kpt, 1963, 1988, 14,12.1993;
1993 - 19?? - Ks. Stępień Wacław Wikariusz Parafii Personalnej WP, kpt, 19.2.1962, 14.5.1988, 1.7.1993;
1995 - 1996 - Ks. Kotowski Zbigniew Wikariusz, 8.1.1964, 14.5.1989, 1.7.1995;
1996 - 19?? - Ks. Rakowski Wiesław Kapelan Parafii Personalnej WP]], kpt, 17.5.1961, 28.5.1988, 1.10.1996, funkcje: Schematyzm... str. 189
1996 - 19?? - Ks. Maliszewski Jan Kapelan Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 23.6.1957, 11.6.1983, 1.10.1996;
1996 - 19?? - Ks. Szot Leon Kapelan cd: Schematyzmu... str. 189
01.07.2008 - 2021 - Ks. Miloch Grzegorz Wikariusz, Kanonik
26.02.2012 - 2021 - Ks. Glama Kazimierz Proboszcz, Kanonik
26.02.2012 - 2021 - Ks. Kosecki Tadeusz Emeryt
01.07.2013 - nadal - Ks. Zaremba Piotr Wikariusz
31.08.2019 - 2021 - Ks. Pokoński Jacek Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

Księgi sporządzone do 1911 r. zawieraja akty kościoła filialnego w Chylonii.
- chrztów od 1799 r.
- ślubów od 1799 r.
- zgonów od 1826 r.
- chrztów od 1839 r.
- ślubów od 1839 r.
- zgonów od 1839 r.
- chrztów od 1839 r.
- ślubów od 1839 r.
- zgonów od 1839 r.

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1822-1839 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1753-1821 (AAD Gdańsk W1107)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1822-1839 (AAD Gdańsk W1108)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1823-1838
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1840-1872 (AAD Gdańsk W1109)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1856-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1873-1893 (AAD Gdańsk W1110)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1894-1918 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1919-1929 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1930-1938 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1939-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1939-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1799-1823 (AAD Gdańsk W1111) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1823-1838
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1824-1844 (AAD Gdańsk W1112)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1845-1899 (AAD Gdańsk W1113)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1856-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1899-1939
Brak danych
Księga ślubów 1939-1936 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- bład literowy w zakresie lat, sprawa do wyjaśnienia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1936-1939
Brak danych
Księga ślubów 1939-1971 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1799-1825 (AAD Gdańsk W1111) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1823-1838
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1826-1836 (AAD Gdańsk W1114)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1836-1863 (AAD Gdańsk W1115)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1856-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1863-1896 (AAD Gdańsk W1116)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1897-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1939-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1944-1971 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1838, 1856-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1838, 1856-1874
 • zgonów: 1823-1838, 1856-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu <span 1435/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Oksywie, pow. Wejherowo
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Barbary
- Apostolstwa Modliwty
- Sodalicji Mariańskirj
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży męskiej w Oksywiu i Obłuzu
- Ochronki dla dzieci
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość