Gdańsk – Archiwum Archidiecezji

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdańsk – Archiwum Archidiecezji. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdańsk – Archiwum Archidiecezji o dokumencie.

Gdańsk – Archiwum Archidiecezji

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 2; 80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51 (Kuria - poprosić o połączenie z Archiwum), fax (58) ??????
Mail: ???????
Strona oficjalna
Dyrektor - Ks. Kanonik dr Kwiecień Maciej
pracownik archiwum - s. Margarita Łaska ZSNM

Księgi metrykalne w archiwach niemieckich

  • 1935 r. - w dn. 5 marca Niemcy powołali Agencje poszukiwań genealogicznych tzw. "Reichssippnamt"
W latch 1936-1945 wykonała 16500 mikrofilmów ksiąg metrykalnych z terenów prowincji: Prus Wschodnich i Zachodnich, Poznania, Pomorza Zachodniego i Śląska.
  • 1940 r. - od jesieni księgi były gromadzone w miejscowych USC
Generalnie Niemcy zabierali z parafii księgi zawierające wpisy sprzed 1 października 1874 r. czyli momentu powołania USC. Niemniej spotyka się przypadki zabierania ksiąg późniejszych, np. Parafia Żołędowo
  • 1940 r. - z dat mikrofilmów wynika, iż w tym roku przynajmniej część ksiąg była już w Niemczech
Do 1945 r. księgi były przechowywane w Berlinie, a następnie w Monachium.
  • 1945 r. - Alianci przekazali księgi kościołowi katolickiemu i ewangelickiemu w Niemczech
Początkowo były przechowywane w Biskupstwie w Hildesheim, a następnie w Monachium.
Odrestaurowanie ksiąg (katolickich) powierzono Centralnemu Archiwum Biskupiemu mieszczącym się w Regensburgu, gdzie prawdopodobnie otrzymały sygnaturę "W" i numer oraz D i numer (D- Danzig, dla parafii gdańskich). Te sygnatury nadal występują w zbiorach archiwum diecezjalnego.
Księgi ewangelickie trafiły ostatecznie do Archiwum Państwowego w Lipsku. Do tego archiwum trafiły także pojedyncze egzemplarze ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego. Prawdopodobnie było to spowodowane stanem ich zniszczenia i koniecznością wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich.
  • 2001 r. - we wrześniu podpisano porozumienie o zwrocie ksiąg
Sygnaturiuszami porozumienia były Episkopat Polski i Episkopat Niemiec.
Porozumienie dotyczyło zwrotu ksiąg kościoła katolickiego, nie obejmowało ksiąg ewangelickich.
Nie zostały zwrócone księgi kościoła katolickiego przechowywane w AP Lipsk Czy jest wykaz tych ksiąg ?

Zasób archiwum ok. ?????? r.

Uzupełnić

Wykaz ksiąg metrykalnych przechowywanych w AAD Gdańsk

Najaktualniejszy wykaz ksiąg metrykalnych oraz pozostałych ksiąg parafialnych typu "Księgi Bractw", "Księgi przychodów i rozchodów", itp. został opracowany wg stanu na dzień ?????? r. Jest on dostępny w archiwum. Nie jest publikowany na stronie diecejalnej. Podaje zakresy czasowe ksiąg zdygitalizowanych i dostępnych w tej wersji do przeglądania. Występują przypadki „zachodzenia na siebie” zakresów czasowych poszczególnych ksiąg. Zostanie to wyjaśnione w trakcie prac nad charakterystyką ksiąg.
Na wstępie zamieszczony jest wykaz skrótów zastosowanych w zestawieniu.
ADP – Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku
ArPf – Archiwum Parafialne
AS – sygnatury używane w Staatsarchiv Leipzig
brud. – brudnopis księgi
dup. – duplikat
odt. – księgi chrztów odtworzone na podstawie zeznań świadków
R – rejestr alfabetyczny
St.L – Staatsarchiv Leipzig
Część z nich została wykorzystana na stronach parafii w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy".
Postępujące prace nad w/w projektem ujawniły fakt iż nie wszystkie księgi sporządzone przed 1874 r. zostały wywiezione do Niemiec. Jednym z przykładów jest Parafia Wielkie Walichnowy.
Szczegółowe informacje o poszczególnych księgach ujęte są na stronach parafii w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy". W trakcie wprowadzania
UWAGA
W niektórych schematyzmach Diecezji Gdańskiej przy zakresach czasowych ksiąg metrykalbtch dopisany jest skrót KBA. Oznaczał on, że księga(-i) była(-y) przechowywana(-e) w zasobach archiwum diecezjalnego.

Dygitalizacja zbiorów

  • Została przeprowadzona i zakończona na początku XXI w., siłami genealogów-amatorów, w formie wolontariatu.
  • Jej celem było przeniesienie danych na nośniki cyfrowe, a dla "najmłodszych" ksiąg stworzenie kopii bezpieczeństwa na wewnętrzne potrzeby kościoła.
  • Zakres dokonanej dygitalizacji pokazany jest na stosownych stronach Genepedii, w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy". W trakcie wprowadzania

Indeksacja zbiorów

  • Nie została przeprowadzona w odniesieniu do ksiąg przechowywanych w archiwum archidiecezjalnym i archiwach parafialnych

Inne zbiory

Uzupełnić

Zasady udostępniania zbiorów w Archiwum

- 90 lat dla chrztów, I komunii i ślubów,
- 85 lat dla bierzmowania,
- 50 lat dla zgonów.
W niektórych przypadkach okresy te są skrócone.
Akta "młodsze" nie są udostępniane pod żadnym pozorem. Ich przeglądanie możliwe jest tylko w parafiach (z wyjątkiem ksiąg, które znajdują się w Archiwum Diecezjalnym).
W projekcie "Parafia - kompendium wiedzy" podane są szczegółowe informacje o ograniczeniach zakresu przeglądania poszczególnych ksiąg.