Gdańsk-Wrzeszcz - Parafia rz.-kat. wojsk.-cyw. pw. Matki Odkupiciela

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdańsk-Wrzeszcz - Parafia rz.-kat. wojsk.-cyw. pw. Matki Odkupiciela. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdańsk-Wrzeszcz - Parafia rz.-kat. wojsk.-cyw. pw. Matki Odkupiciela o dokumencie.

Gdańsk-Wrzeszcz - Parafia rz.-kat. pw. Matki Odkupiciela

łac. parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
  • 1896 r. - wybudowano kościół
Przeznaczony był dla nowej parafii ewangelickiej pod wezwaniem Lutra (niem. Lutherkirche) dla mieszkańców Wrzeszcza, należących wcześniej do parafii Bożego Ciała oraz dla żołnierzy koszar huzarów wyznania luterańskiego. Pierwszym pastorem, od 31 V 1896 roku, był Johannes Eduard Karl Lutze (25 III 1867 Berlin – 15 VIII 1940 Lange Brücke, Niemcy, po studiach teologicznych w Berlinie, święcenia otrzymał 30 VIII 1895, na emeryturze od 1 XI 1912, wyjechał z Gdańska). Jego staraniem wybudowano nowy kościół (Lutherkirche), poświęcony 6 X 1899, w stylu neogotyckim, według projektu makleburskiego architekta Gotthilfa Ludwiga Möckela. Od strony południowej zbudował plebanię. Służył ewangelikom do 1945 r.
  • 1945 r. - kościół przekazano Wojsku Polskiemu
Utworzyć stronę
Odszukac dekret
  • 2009 r. - w dn. 1 lipca erygowano parafię
Odszukac dekret
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

  • 2014 r. - aktualnie (wg strony) parafia obejmuje ulice:
Akacjowa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bracka, Brożka, Do Studzienki, Falista, Fiszera, Grodzieńska, Kossaka, Matejki, Migowska 1-48, Na Wzgórzu, Olszewskiego, Pasteura, Pileckiego, Politechniczna, Puszkina, Sienkiewicza, Sobieskiego, Sobótki, Suwalska, Traugutta (parzyste od 66, nieparzyste od 91 do końca), Wassowskiego, Wileńska 1-40, Własna Strzecha, Wróblewskiego.
Pozostałe miejscowości:
Nie dotyczy.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Wrzeszcz

Księża

Pracujący w parafii

30.06.2009 - 11.04.2010 - Ks. Karpiński Krzysztof Proboszcz, ppłk.
01.07.2009 - nadal - Ks. Szpura Andrzej Wikariusz, ppor., św. 15.05.1999
20?? - 2013 - Ks. Pietrewicz Henryk Proboszcz ?, płk.
20?? - 20?? - Ks. Molendowski Andrzej Wikariusz ?
20?? - 20?? - Ks. Cybula Francisze Wikariusz ?
20?? - 20?? - Ks. Czach Edwin Wikariusz ?
20?? - 20?? - Ks. Kondraciuk Wiesław Wikariusz ?
20?? - 20?? - Ks. Piotrowski Jarosław E. Wikariusz ?
20?? - 20?? - Ks. Wołyniec Jan Wikariusz ?
01.07.2013 - nadal - Ks. Pałka Sławomir Proboszcz, ppłk., św. 21.06.1997
01.07.2013 - nadal - Ks. Czepczyński Jarosław Wikariusz, ur. ??.??.1970, św. 27.05.1995

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

  • 2014 r. - aktualnie (wg strony) archiwum parafialne obejmuje księgi metrykalne:
- chrztów od 1991 r.
- ślubów od 1991 r.
- zgonów od 1991 r.

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość