Gdańsk-Św. Wojciech - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdańsk-Św. Wojciech - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdańsk-Św. Wojciech - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha o dokumencie.

Gdańsk-Św. Wojciech - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha

łac. Parochiae St. Adalberti
inne nazwy: Danzig–St. Adalbert
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 997 r. - przybycie św. Wojciecha na Wzgórze
 • 999 r. - przewiezienie ze Wgórza do Gniezna ciała św. Wojciecha
 • 10?? r. - pierwotny kościół, drewniany, p.w. św. Wojciecha - początek XI w.
 • 11?? r. - przybycie Benedyktynów do Św. Wojciecha
 • 11?? r. - erygowano parafię
 • 1222 r. - rozbudowany murowany, wyposażony przez księcia pomorskiego Świętopełka II.
 • 13?? r. - na pocz. XIV w. powstał dzisiejszy kościół w jego pierwotnym kształcie
 • 14?? r. - wybudowano wieżę
 • 1537 r. - wielki pożar kościoła i klasztoru Benedyktynów
Benedyktyni opuszczają Św. Wojciech.
 • 1575 r. - wybudowano i poświęcono kościół
wg Schematyzmu... str. 71 odbudowany na murach XIV wieku przez biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego
Świątynia murowana z kwadratowych bloków kamiennych
Istniały kościoły filialne we wsiach:
- Wojanowo - świątynia częściowo murowana, częściowo drewniana, p.w. św. Mikołaja;
- Juszkowo - świątynia murowana z drewnianą wieżą - od wielu lat w posiadaniu innowierców
- Orunia - świątynia zbudowana z tzw. pruskiego muru - od dawna w posiadaniu innowierców
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 104 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Wieś należała do biskupa włocławskiego
Istniał murowany kościół p.w. Św. Wojciecha
Uposażenia proboszcza stanowiły cztery łany ziemi lokowane na roczny czynsz oraz dom, także wydzierżawiony
Proboszcz pobierał meszne z wsi parafialnych
Istniała murowana kaplica (w lasku, za Radunią, należącym do proboszcza) z ołarzem z obrazem św. Wojciecha.
Proboszczem był Ludwik Fantoni, kanonik warmiński- tu nie rezydujący, natomiast administrację posiadał Jan Janowicz, na miejscu zaś pracował Jan Preiss.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 172)
 • 17?? r. - wybudowano dwie kaplice boczne
Wieś bpa włocławskiego z kościołem pod wezwaniem św. Wojciecha, od którego wieś ta wzięła nazwę.
Parafia pozostawała pod zarządem księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Którzy tu mieli swoje kolegium
Spisywano metryki ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych (nie podano zakresu lat)
Rocznie było 120 chrztów, 23 śluby i 65 pogrzebów.
Były dwie kaplice: św Wincentego, gdzie zbierali się zakonnicy i kaplica św. Józefa, przeznaczona dla wiernych.
Istniał ogrodzony cmentarz z kostnicą, na którym chowano katolików i innowierców
Katolików zobowiązanych do spowiedzi wielkanocnej było 1435 - wynikało to z ilości udzielonych komunii ale do tego kościoła przychodzili wierni z sąsiednich parafii a nawet z Żuław
Dorosłych mężczyzn było 890, kobiet 900, chłopców 400, dziewcząt natomiast 450,
Istniał dom dla rektora i zakonników wystawiony przez bpa Szaniawskiego. Mieszkał tu także organista.
W parafii znajdowały się trzy kościoły filialne, a mianowicie w Wojanowie (bardzo zniszczony), w Juszkowie (opanowany przez luteran), we wsi Ochra (opanowany przez innowierców)
Na terenie parafii znajdowało się około 1000 luteran, kilku kalwinistów i mennonitów
Rektorem kościoła był Ignacy Kossendej, zakonnik. Wikariuszami byli także zakonnicy misjonarze, (nie podano imion)
Istniał dom dla ubogich, zbudowany przez zakonników trzy lata przed wizytacją (ok 1762r)
Dekret reformacyjny, wystawiony 16 XI 11765 r., s. 16-17 oryginału (Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 254)
Świątynia pod wezwaniem św. Wojciecha, murowana, której kolatorem był przełożony generalny Zgromadzenia Misjonarzy [św. Wincentego á Paulo], ówcześnie Antoni Jacquier.
Istniało Bractwo św. Józefa potwierdzone w 1732 r.
Była kaplica na górze w lesie, pod wezwaniem św. Wojciecha, bez własnego uposażenia i wyposażenia - nabożeństwa odprawiano w dni krzyżowe i na św. Wojciecha. Ponadto dwie kaplice prywatne w domach szlacheckich: we dworze Raszyn, należącym do Piwnickich gdzie kapelanem był karmelita Bogusław. Druga kaplica we wsi Straszyn w dobrach Michała Skórzewskiego
Ogółem w parafii było 1054 katolików, i mieszkało 698 akatolików
Prepozytem przy tym kościele był Józef Rogali ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ciągle tu rezydujący i zarządzający duszpasterstwem. Do pomocy miał czterech księży z tego zgromadzenia, byli to: ks. Jabłonkowski Wojciech, ks. Graw Szymon, ks. Kolberg Franciszek i ks. Bargell Andrzej
Parafia posiadała ponad 4 łany ziemi.
Akatolicy nie posiadali własnej kaplicy.
Dekret reformacyjny dla parafii św. Wojciech wystawiony dnia 6.VII.1782 r. i podpisany przez wizytatora i sekretarza, k. 322-322v oryginału
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 256
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1818 r. - kasata zakonów
Parafię obejmują księża diecezjalni.
Kaplica na wzgórzu św. Wojciecha, bud. XI. w., czynna w czasie odpustów parafialnych. (wyst. też w spisach z 1969 r. i 1975 r.)
Kaplica ppbl p.w. MB Ostrobramskiej w Domu Sióstr MB Miłosierdzia. (wyst. też w spisach 1969 r.i 1975 r.)
Kaplica ppbl p.w. św. Teresy w Domu Sióstr Karmelitanek
Kaplica publiczna w Rokitnicy p.w. Król. Korony Polskiej - erygowana 6 lipca 1957 r., poświęcona 7 lipca 1957 r. (wyst. też w spisach 1969 r. i 1975 r.)
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

wieś Święty Wojciech, Cieplewo (Cziplaw?), Rusocin, Swincz, Gadowo, Wojanowo, Będzieszyn, Bartlin, Borzęcin, Rekcin, Juszkowo, Prędzieszyn, Arciszewo, Chudomin, Straszyn, Jankowo, Borchweld, Gołabkowo, Maćkowy, Lepcz, Guttherberge.
Oruń, Hamburga, Pruszcz, Kiemlade, Lepcz, folwarki Cyplau, Rostau i Giszkau, Straszyn, Będzieszyn, Swincz, Bartlin, Wojanowo, Rusoczyn, Borchfeld, aram, Prędzieszyn, Chudomin, Mackowo, Borenczyn, Arciszewo, Golemkowo, Schönfeldt
Święty Wojciech, Arciszewo, Będzieszyn, Borgfeldt, Czartowka, Agatowo, Janichowo, Maćkowy, Prędzieszyn, Rekin, Russoczyn Wielki, Russoczyn Mały, Schonfeldt, Straszyn, Świncz, Bojanowo, Czerwona Karczma, Borowa Karczma, Brzozowka Karczma, Ziabionka Karczma, Hudomin Karczma, Bartlin Owczarnia, Gołąbkowo Owczarnia, Boręty Folwark, Maćkowskie Grunty, Świnegłowy, inaczej Herberta.
Święty Wojciech, Maćkowy, Maćkowskie grunta , Arciszewo, Borenty, Będzieszyn, Straszyn, Rekszyn, Swintz i Zabianka, Chudomin, Berkfeldt, Tienffensec, Gołąbkowo, Janachowo, Prędzieszyn, Bartlin, Wojanowo, Jagatowo, Russocin Wielki, Rusocin Mały, Brozowka , Herbert, Schynfeldt
konieczna weryfikacja nazw miejscowości
Św. Wojciech, Arciszewo, Będzieszyn, Boręcin, Borgfeld, Jaśki, Gołąbkowo, Gute Herberge, Handertmark, Jankowo, Jagatowo, Kowale, Komnaty, Maćkowy, Mueggenthal, Migowo, Nobel, Pruszcz, Prędzieszyn, Recino, Roszkowo, Rusocin, Rotmanki, Scharfenrot, Łostowice, Straszyn, Świńcz, Świniegłowy, Głębokie, Wojanowo, Cieplewo, Scharfenberg czyli Bystra, Mokry Dwór, Wiślina (Hochzeit), Landeuer-Bruch, Kępiec.
Borkowo, Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Niegowo, Głębokie, Krępiec, Maćkowy, Orunia nad Starą Radunią, Radunica, Rokitnica, Rotmanka.
Miejcsowości: Borkowo, Gdańsk Lipce, Gdańsk Niegowo, Głębokie, Krępiec, Maćkowy, Orunia nad Starą Radunią, Radunica, Rokitnica, Rotmanka.
Gdańsk - ulice: Batalionów Chłopskich, Inspektorska, Jedności Robotniczej od nr 291 do końca, Kątowa, Po Schodkach, Przy Stacji, Rzeczna, Stroma, Wąwóz.
Miejcsowości: Borkowo, Gdańsk Lipce, Gdańsk Niegowo, Głębokie, Maćkowy, Orunia nad Starą Radunią, Radunica, Rootmanka.
Gdańsk - ulice: Batalionów Chłopskich, Inspektorska, Jedności Robotniczej od nr 291, Kątowa, Po Schodkach, Przy Stacji, Rzeczna, Starogardzka, Stroma, Wąwóz.
Miejscowości: Radunica
Gdańsk-Święty Wojciech - ulice: Batalionów Chłopskich, Inspektorska, Jedności Robotniczej od nr 292, Kątowa, Lipce, Nad Starą Radunią, Niegowo, Niegowska, Po Schodkach, Przemian 23, 25, Przy Stacji, Rzeczna, Starogardzka, Stroma, Wąwóz, Zawiejska
Pruszcz Gdański - ulice: Podmiejska.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
St. Adalbert (Danzig – St. Adalbert) - Wojciech Św. Św. Wojciech (Gdańsk-Św. Wojciech)

Księża

Pracujący w parafii

1902 - 1903 - Ks. Masłowski Bolesław Anastazy Vicarius
1949 - 1958 - Ks. Lalewicz Jan Administrator, 22.12.1917, 7.5.1944, 24.8.1949;
1969 - 1975 - Ks. Lalewicz Jan Proboszcz, 22.12.1917, 7.5.1944, 20.8.1949;
1957 - 1969 - Ks. Wrzeciono Józef Emeryt, 28.2.1908, 24.6.1937; emeryt od 15.12.1957;
1958 - 19?? - Ks. Filipiak Kazimierz Rektor kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku
1968 - 1972 - Ks. Kłoniecki Roman Wikariusz
1974 - 1975 - Ks. Lewkowicz Zenon Wikariusz
1975 - 19?? - Ks. Rośniak Wiesław Obsługa kaplicy w Rokitnicy, duszpasterz w Wiślinie (parafia i dek. Pruszcz Gdański)
15.09.1976 - 19?? - Ks. Stankiewicz Stefan Wikariusz
15.07.1988 - 2021 - Ks. Ziobro Krzysztof Adam Proboszcz, Kanonik; 24.12.1954, 20.1.1980, 15.7.1988, członek Komisji ds Sanktuariów, kustosz Sanktuarium Archidiec. św. Wojciecha
01.07.1992 - 2021 - Ks. Czajkowski Marek Pomoc duszpasterska, Kanonik, dr; ur. 24.12.1954, 29,1,1980, Wikariusz od 1.7.1992, dyr. Centrum Animacji Misyjnej, archidiec. ref. Duszpasterstwa Misyjnego, z-ca dyr. Papieskich Dzieł Misyjnych (1993-96); dyrektor Archidiec. Domu Rekolekcyjnego(1993-96);
2009 - 2013 - Ks. Wnuk Karol Wikariusz, ukończył studia w zakresie pedagogiki leczniczej.

Od 22 grudnia 2011 Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości.

01.07.2013 - 20?? - Ks. Lemańczyk Paweł Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię


Powołania kapłańskie
Uzupełnić

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów: od 1870 r.
- ślubów:: od 1870 r.
- zgonów: od 1861 r.
- chrztów: od 1870 r.
- ślubów:: od 1870 r.
- zgonów: od 1861 r.
- chrztów: od 1870 r.
- ślubów:: od 1870 r.
- zgonów: od 1861 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1659-1708 (AAD Gdańsk D6) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1709-1749 (AAD Gdańsk D7)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1749-1755 (AAD Gdańsk D8)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1756-1769 (AAD Gdańsk D9)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1770-1793 (AAD Gdańsk D10)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1794-1820 (AAD Gdańsk D11)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1810-1810 (AAD Gdańsk D25) (wspólnie z księga ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1811-1811 (AAD Gdańsk D26) (wspólnie z księga ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1812-1812 (AAD Gdańsk D27) (wspólnie z księga ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1821-1826 (AAD Gdańsk D12)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1821-1832 (AAD Gdańsk D13)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1833-1849 (AAD Gdańsk D14)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1841-1855 (AAD Gdańsk D15)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1850-1869 (AAD Gdańsk D16)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1870-1891 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1892-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1898-1907 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1923-1941 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1945-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1695-1695 (AAD Gdańsk D20) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1695-1698
Brak danych
Księga ślubów 1698-1714 (AAD Gdańsk D6) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1714-1820 (AAD Gdańsk D18)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1810-1810 (AAD Gdańsk D25) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1811-1811 (AAD Gdańsk D26) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1812-1812 (AAD Gdańsk D27) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1821-1869 (AAD Gdańsk D19)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1870-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1698-1754 (AAD Gdańsk D20) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1755-1782 (AAD Gdańsk D21)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1783-1828 (AAD Gdańsk D22)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1810-1810 (AAD Gdańsk D25) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1811-1811 (AAD Gdańsk D26) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1812-1812 (AAD Gdańsk D27) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1821-1834 (AAD Gdańsk D23)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1835-1861 (AAD Gdańsk D24)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1861-1904 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1904-1949 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość