Góra - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Góra - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Góra - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła o dokumencie.

Góra - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Góra Pomorska
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 84-252 Góra, ul. Ks. Jana Felskiego 1
 • tel. 58-572 06 00

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - erygowano parafię
Należała do Kasztelanii Białogrodzkiej.
Erekcja parafii nie ustalona przez historyków, parafia uznawana za najstarszą w okolicy - wg Schematyzmu... str. 167
Wg strony www diecezji parafię erygowano w XIII wieku
 • 1571 r. - ufundowano dzwon
Parafianie nie chcieli przyjąć opieki proboszcza Redy, któremu oficjał to zlecił.
Nie można wykluczyć iż wcześniej istniał kościół filialny katolicki.
Patrz Zarys... str. 733/856
 • 1625 r. - w dokumentach występuje proboszcz
(wg Zarysu... str. 732/856)
Natomiast wg Zarysu... str. 746/856 akt wystawiono 6 czerwca.
Istniała drewniana świątynia p.w. św. Mateusza
Uposażenie stanowiły trzy łany ziemi.
Był kościół filialny w Kniewie - świątynia p.w. św. Jana . Jego uposażeniem był grunt zwany Drerota
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 109 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Kościół w Górze stał się kościołem filialnym.
Zaopatrywali go niemal wyłącznie reformaci
-Kościół drewniany p.w. św. Macieja Apostoła
-Uposażenie proboszcza w cztery łany ziemi oraz łąki i prawo połowu ryb w pobliskim jeziorze
-Parafią administrował proboszcz z Wejherowa
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 155
Kościół p.w. św. Mateusza Apostoła, znacznie zniszczony, był kościołem filialnym parafii w Wejherowie
Spisywano księgi metrykalne, znajdowały się u proboszcza.
W ostatnim roku było 26 chrztów, 2 śluby i 8 pogrzebów. Parafia liczyła 372 mężczyzn, 302 kobiety, 95 chłopców i 103 dziewczęta.
Żydzi mieszkali w Bolszewie (36 osób)
Luteran było 440 osób i 2 kalwinistów.
Spowiadających się w ostatnim roku było: z Góry 61, Bolszewa 42, Żelewa 58, Rybna 38, Warszkowa 29, Kniewa 8, Orla 11 oraz 116 osób z różnych miejscowości.
Dawne wizytacje wspominały, że w Bolszewie była dawniej świątynia, filialna parafii w Górze, teraz już nieistniejąca, a na jej miejscu stał zbór protestancki.
We wsi Kniewo dawniej znajdowała się kaplica pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, wzniesiona przez mieszkańców jako wotum za ocalenie przed powodzią
Na uposażenie były cztery łany ziemi. Było też prawo wyrębu drewna na opał oraz połowu ryb w jeziorze koło wsi Orle
Proboszcz ten sam co w Wejherowie.
Oryginalna księga zawiera opisy, wykazy itp dotyczące tego kościoła
Dekret reformacyjny dla parafii Wejherowo i Góra, wystawiony w Wejherowie 6 II 1766 r.
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 135)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia była filią parafii Wejherowo. Proboszczem był prepozyt z Wejherowa
Protokół podpisany w Wejherowie dnia 24 III 1781 r. przez wizytatora i sekretarza, k. 101 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 245
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Zarządzenie z dn. 20.04.1898 r. Odszukać w Orędownikach
Z analizy Elenchusów ustalić moment przekształcenia w Kurację
Powołano pierwszego Lokalnego wikarego
Potwierdza to Elenchus z 1898 r.
Wg dekretu z dn. 30.03.1936 r. ustanowiono Ks. Kuratusa, pisze się o Kuracji Sprawa do wyjaśnienia
 • 1899 r. - w dn. 27 czerwca założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 330 członków.
 • 1911 r. - rozpoczęto budowę kościoła
 • 1912 r. - zakończono budowę kościóła (murownany)
20 kwietnia poświęcono kościół - wg Schematyzmu... str. 167
 • 1914 r. - w dn. 29 czerwca założono Bractwo Najśw. Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 250 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Jednocześnie wymienia się kuratusa sprawującego opiekę
W Elenchusie z 1928 r. także występuje Kuratus Sprawa do wyjaśnienia
 • 1936 r. - w dn. 1 kwietnia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 30.03.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1936 r.
Istniał kościół poewangelicki w Bolszewie (Zakład OO. Pijarów)
Dekret z dn. 01.04.1950 r. Odszukać
Dekret z dn. 16.06.2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2004
Kościół filialny Orle (1??? - 29.06.2004)
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 167 i w schematyzmie z 1996 r. występuje jako kaplica publiczna (poświęcona 28.09.1986 r.)

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1583 r. - (wg Słownika...) parafia obejmowała miejscowości:
Góra, Paradyż, Żelewo, Grabowino, Zamostne, Kniewo, Rybno, Rybinko, Waszkowo, Prynkowo, Prysnowo, Orla (Orle), Bolszewo, Lesewo, Hamerek, Słuchowo, Jeleniewo, Chynowo, Dąbrówka
Śmiechowo, Petkowice, Nanice.
Góra, Kniewo, Rybno, Zelewo, Orla, Bulszewo, Petrikowice (Petkowice?), Śmiechowo, Nanicz (Naniec?).
Góra, Kniejo, Warzkowo, Młyn Waszkowo, Młyn Gostyczyński, Bolszewo, Młyn Góra, nowa karczma Janowskiego, Rybno, Repkapinko, Żelewo, Grabowino,
Góra, Żelewo Kniewo, Rybno, Grynkowo z młynem, gdzie mieszkali luteranie, Grabowino, Warszkowo, owczarnia zwana Prześniewicksa, należąca do właściciela z Bolszewa, Bolszewo, gdzie znajdowały się trzy dwory, dwa jednego właściciele Janowica i trzeci wdowy o nazwisku Massau, karczma o niepodanej nazwie, cegielnia wspomnianej właścicielki Massau oraz wieś Orle. potrzebna korekta
Zarządzenie z dn. 20.04.1898 r. Odszukać w Orędownikach
odcięła od parafii miejscowości Kniewo i Rybno oraz 5 wsi położonych w powiecie lęborskim
Ustalić szczegóły
 • 1927 r. - w dn. 1 września do Parafii Wejherowo - Trójcy Świętej przekazano miejscowość
Cementownia tj. grunta Bolszewo kata I Tom I, karta 9 tom II, karta 100 tom V, karta 160 Tom VI, karta 203 Tom VIII, i Orle karta 12 Tom VIII.
Dekret z dn. 18.08.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1927 r..
Góra z Paradyżem i Rudnią, Bolszewo, Gościcino (część), Orle, Pryśniewo i Pnie, Warzkowo, Zamostne, Zalewo z Grabowem.
 • 1936 r. - w dn. 1 kwietnia brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 30.03.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1936 r.
Gościcino wybudowanie, Góra Pomorska, Orle, Zamostne, Zelewo.
Gościcino-wybud., Góra Pomorska, Kniewo, Orle, Zamostne, Zelewo.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Bolschau - Bolszewo (Bulszewo)
Patrz też Chinow - Chynowo
- Dąbrówka
- Gościcino (część)
- Grabowin (Grabowino) Patrz też: Grabowin
Gohra Patrz też: Gohra - Góra (Góra Pomorska)
- Hamerek
- Jeleniewo (Gellnow ?)
Kniewenbruch (Kniewen, Knifen, Neuenwerder) - Kniewo (Kniewskie błoto)
- Lisewo
Nanitz (Nanetze) - Naniec Nanicz
- Orle (Orla)
Paradies - Paradyż
- Petrikowice (Petkowice?)
- Pnie
Prinkowo - Prynkowo (Prynka, Proenken)
- Pryśniewo (Prysnowo)
Riebienke - Rybinko
- Rybno
- Rudnia
- Słuchowo
Schmechau - Śmiechowo
Warschkau - Warzkowo (Neuwerder 1404, Waszkowo)
Ueberbrueck - Zamostne (Kniewo Zamostne)
- Zelewo (Żelewo)

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 16?? - luteranie Proboszcz
16?? - 1625 - Ks. ?????? ????? Proboszcz
16?? - 1653 - Ks. Bissert Grzegorz Proboszcz, z Heisberga
20.04.1898 - 19?? - Ks. ?????? ???? Curatus
01.07.1916 - 1928 - Ks. Gołębiewski Józef Curatus, ur. 16.03.1880 w Pieniążkowie pow. gniewski, św. 25.03.1906 poprz wikary w Świekatowie, Gniewie, Żarnówcu, Szynwaldzie
1946 - 1949 - O. Adrych Maksymilian Sch. P. Administrator, ur. 11.10.1888, św. 1914;
1949 - 19?? - O. Zając Wincenty Sch. P. Rektor, ur. 1911, św. 1939;
1953 - 19?? - Ks. Małek Bernard Sch. P. Administrator, ur. 16.7.1905, św. 1935;
1953 - 19?? - Ks. Olszówka Tomasz Sch. P. Wikariusz, ur. 19.12.1886, św. 1914;
1958 - 1968 - Ks. Bejger Ludwik Administrator, ur. 11.9.1923, św. 1950; mian. 1958;
1982 - 1987 - Ks. Głowacki Jerzy Kazimierz Rezydent, emeryt, 8,9,1910, 1933, 1980;
1980 - 1988 - Ks. Politowski Jerzy Proboszcz
01.12.1988 - 2021 - Ks. Osowicki Jerzy Proboszcz, Kanonik; 17.9.1948, 23.5.1974, 1.12.1986 r., archidiec. ref. duszpasterstwa straży pożarnei (1993-96), czł. Kom. ds Duszpasterstwa Ludzi Pracy (1993-); czł. Rady Kapłańskiej (1996-);
01.07.2014 - 20?? - Ks. Moszczyński Marcin Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1738 r.
- ślubów od 1738 r.
- zgonów od 1738 r.
- chrztów od 1900 r.
- ślubów od 1898 r.
- zgonów od 1914 r.
- chrztów od 1900 r.
- ślubów od 1898 r.
- zgonów od 1914 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1738-1825
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1824-1824
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1826-1852 (AAD Gdańsk W328)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1830-1831
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1840-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1853-1899 (AAD Gdańsk W329)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1868-1871 (w Parafii Wejherowo B74)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1900-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1940-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1805-1825
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1824-1824
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1830-1831
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1840-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1898-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1805-1825
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1824-1824
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1826-1843 (AAD Gdańsk W330)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1830-1831
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1840-1874
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1844-1859 (AAD Gdańsk W331)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1859-1913 (AAD Gdańsk W332)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1914-1940 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1940-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1738-1825
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1805-1825
 • zgonów: 1805-1825
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/6 Kościół katolicki filialny w Górze, pow. Wejherowo
oraz
 • urodzeń: 1824, 1830-1831, 1840-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1824, 1830-1831, 1840-1874
 • zgonów: 1824, 1830-1831, 1840-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1423/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Góra, pow. Wejherowo
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

- Apostolstwa Modlitwy
- Bractwa Najśw. Serca Jezusowego
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość