Dobrcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dobrcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Dobrcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca o dokumencie.

Dobrcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

łac.: Parohiae Dobrczensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-022 Dobrcz ul. Długa 40
 • tel. 52-381 89 79

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Inne hipotezy dotyczące utworzenia parafii zawarte są na stronie
wg Spisu... str. 363 parafię założył jeden z książąt kujawskich w XII w. W 1242 r. biskup krakowski Iwon darował wieś, odziedziczoną po rodzicach, cystersom w Sulejowie. W 1288 r. przejął Dobrcz biskup włocławski.
Uposażenie parafii stanowiły 3 łany
Czy się zachowała ?
Uposażenie parafii stanowiły 2 łany
Czy się zachowała ?
 • 15?? r. - pod koniec XVI w. wybudowano kościół drewniany
Wcześniejsze kościoły także były drewniane.
1 łan liczył 7 lub 8 zagonów
czy się zachowała ?
 • 16?? r. - wg strony kościół uległ spaleniu pod koniec XVII w. lub na pocz. XVIII w.
Czy się zachowała ?
 • 1720 r. - wybudowano nowy kościół drewniany (wg wizytacji z 1745 r.)
Inne źródła wskazują na 1729 r.
Proboszcz miał dwie posiadłości ziemskie. Każda liczyła 36 włók.
czy zachowały się akta ?
 • 18?? r. - wg strony kościół uległ spaleniu
 • 1850 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
wg Spisu... str. 363 budowę kościoła rozpoczęto w 1856 r.
 • 1856 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1859 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1859 r. - w dn. 19 października założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1859 r. - w dn. 8 grudnia dokonano benedykcji kościoła
 • 1894 r. - w dn. 10 października pożar zniszczył wnętrze kościoła oraz część murów
 • 1897 r. - rozpoczęto odbudowę kościoła
 • 1898 r. - zakończono odbudowę kościoła, postawiono nową wieżę
 • 1905 r. - dokument papieża Piusa X z dn. 18 lutego w spr. odpustu
 • 1916 r. - na cele wojenne zabrano dwa dzwony
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1925 r. - proboszcz posiadał w Dobrczu 295 mórg, oraz 287 mórg we Włókach
Wg strony było to w dn. 8 stycznia 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1718
- katolików Niemców 4
- ewangelików Niemców 839
- żydów 4
- prawosławny 1
Ogółem 2566 dusz, w tym 1271 komunikujących.
 • 1928 r. - zakupiono dzwon
Został zabrany przez Niemców w czasie II WŚ
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1958 r. str. 55) kaplica Księży Misjonarzy Ducha Św. p.w. Najśw. Serca Maryi w Chełmszczonce występuje jako kościół filialny.
W spisach z 1968 r., 1983 r. i z 1987 r. występuje jako kaplica publiczna.
Dekret z dn. 21.02.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1987 r.
[1]
Kościół filialny Wudzyn (1810 - 10.04.1853)
Patrz strona Parafii Wudzyn.
Kościół filialny Włóki - św. Marii Magdaleny (1825 - 06.12.1992)
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 57) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonowały kościoły filialne p.w. Marii Magdaleny i Matki Boskiej we Włókach
Patrz strona Parafii Włóki.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
W parafii istnieje cmentarz parafialny (przykościelny)
Patrz także.

Zasięg terytorialny

Ustalić
 • 1825 r. - w dn. 6 czerwca wraz z przyłączeniem Parafii Włóki przyłączono miejscowości:
Ustalić
 • 1848 r. - wg strony parafia obejmowała miejscowosci:
Borówno, Dobrcz, Franciszkowo, Gądecz, Hutnawieś, Karczemka, Kotomierz, Kusowo, Marcelewo, Pauliny, Sienno, Trzebień, Trzeciewiec, Wilhelmowo, Zalesie.
Do filii we Włókach należały:
Włóki, Karolewo, Trzęsacz, Zławieś, Chełmszczonka, Lasek i Granicznik.
Do filii w Wudzynie należały:
Wudzyn, Wudzynek, Stronno, Klaczykowo
Ustalić
Borówno, Dóbrcz, Franciszkowo, Gądec, Huttendorf, Kusowo, Magdalenowo, Marcelowo, Pauliny, Piścin, Sienno, Trzeciwięc, Wilhelmowo, Zalesie.
Borówno, Dóbrcz, Gądecz, Hutnawieś, Kotomierki (folwark), Kusowo, Magdalenka, Marcelewo (folwark), Pauliny, Pyszczyn, Senno, Trzeciewiec, Zalesie.
Dworzec kolejowy Kotomierz
Dekret z dn. 21.11.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 12/1928 r.
Karczemka
Zmiana ta zaokrągla Parafię Dobrcz gdyż Karczemka wrzyna się w gtanice jej pomiędzy folwarkiem Marcelowo a gminą Zalesie, należącemi do parafii dobrskiej. Granicę między parafiami Dóbrcz i Wudzyn odtąd tworzyć będzie idący tam kanał.
Dekret z dn. 14.01.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1929 r.
Część Trzebienia 923 osadników) i część Kotomierza (3 osadników).
- szkołę podstawową w Kotomierzu.
Przyłączono 9 mieszkańców gromady Kotomierz.
Borówno, Chełmszczonka, Dóbrcz, Gądecz, Karczemka, Kotomierz, Kusowo, Magdalenka, Marcelewo, Pauliny, Pyszczyn, Sienno, Trzebień, Trzeciewiec, Trzęsacz, Włóki, Zalesie, Zławieś.
Gądecz i część wsi Borówno przy szosie gdańskiej na odcinku od Nowej Karczmy do Kusowa
Dekret z dn. 18.09.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1986 r.
Kotomierz, Trzebień, Zalesie, cześć wsi Sienno do Jana Muchy i Zbigniewa Szeligi włącznie, praz miejscowości Magdalenka, Pyszczyn, i Marcelewo do Kazimierza Chrosta, Anny Kurzawskiej i Albina Leszczyńskiego włącznie
Część Kotomierza, Trzebień, Zalesie, cześć wsi Sienno do Jana Muchy i Zbigniewa Szeligi włącznie, część wsi Magdalenka do posesji Kazimierza Chrosta, Anny Kurzyńskiej i Albina Leszczyńskiego włącznie oraz wsie Pyszczyn i Marcelewo
Borówno, Chełmszczonka, Dobrcz, Kusowo, Pauliny, Trzeciewiec, Sienno, Trzęsacz, Włóki, Zła Wieś.
- Włóki, Trzęsacz, Chełmszczonka, Zła Wieś, Kusowo - wschodnia strona wsi
Dekret z dn. 03.12.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/1992
Borówno, Dobrcz, Kusowo, Pauliny, Trzeciewiec, Sienno.
- Kusowo
Prawdopodobnie chodzi o pozostałą część miejscowości, sprawa do wyjaśnienia
Dekret z dn. 19.01.1993 r. opublikowany w Miesięczniku nr 1/1993
Borówno, Dobrcz, Pauliny, Sienno, Trzeciewiec.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 147) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 183) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 192) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 195) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 198) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2012 r. - wg strony aktualnie parafia obejmuje miejscowości:
Borówno, Dobrcz, Pauliny, Sienno krakowskie, 1/2 Trzeciewca.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Borówno lub Borówno
Dobrsch (od 1912 r.; wcześniej Dubrszcz, Dobrz) Patrz też Dobrcz - Dobrcz (Dobrech 1286, Dobrxe 1292, Dobrz 15??, Dubrcz 17??, Dóbrcz, Dubrcz, Dobriczen, Dobrzcz, Dobrszcz, Dobriz, Dóbrcz)
Franzenhof - Franciszkowo (folwark)
- Gądecz (Gąszcz, Gondecz, Gądec) lub Gądecz
Nieder-Gondetsch - Gądecz Dolny
Ober Gondetsch - Gądecz Górny
Huttendorf - Hutnawieś lub Hutna Wieś
- Karczemka lub Karczemka
Franzenhof - Kotomierki (folwark)
Klarheim Patrz też Klahrheim - Kotomierz lub Kotomierz
- Kusowo
- Magdalenowo lub Magdalenka
Fichtenau - Marcelewo (folwark k. Piszczyna (Pyszczyna); Marcelowo, Marcellewo) lub Marcelewo
Paulinen - Pauliny (Ukerwiese, Paulinek) lub Pauliny
Ludwigsfelde - Pyszczyn (Peztin 1315, Pesczyn i Piscino 1358Piścin, Piszczyn) lub Pyszczyn
Sienno - Sienno (Senno) lub Sienno
Hohenhausen Patrz też Hohenhausen - Trzebin albo Trzebień lub Trzebień (Trzebin, Trzebeyn)
Goldfeld (od 1870 r. Goldmark) - Trzeciewiec (Cethrevsz 1306, Cethrevecz, Cetzersevicz, Cesczrevitz i Gestzrewitz 1314, Cycersewcz 1315, Czeczrzew i Czeczorzew 1349, Czietrzewiecz 1583, Trzeciwięc, Cietrzewiec) lub Trzeciewiec
- Wilhelmowo
Walde - Zalesie (2.) lub Zalesie

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1576 - 1577 - Ks. Szymon z Domaniewic Prob. (z wizytacji)
1720 - 1729 - Ks. Byszewski Józef Proboszcz
18?? - 1829 - Ks. Treuchel Michał Proboszcz
1856 - 1859 - Ks. Dobbek Józef Proboszcz
1897 - 1898 - Ks. Wasilewski Tomasz Proboszcz (zm. 25.08.1923 O. 5/1923
1920 - 1925 - Ks. Zygmanowski Marian Administrator
1927 - 1928 - Ks. Januszewski Franciszek Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Bartel Józef Administrator, wizytator szkół specjalnych, ur. 23.10.1898, św. 1923;(spis 1947)
1947 - 1953 - Ks. Bartel Józef Proboszcz, radca duchowny (do sp.1953), wizytator szkół specjalnych (spis 1949)
1953 - 19?? - O. Zaremba Leon CSSp Rektor kośc., rektor domu,
1958 - 1964 - O. Falencik Alfons CSSp Rektor kośc., rektor domu (1958),
1956 - 1979 - Ks. Wojnowski Franciszek Administrator, proboszcz, ur. 28.7.1912, św. 1939; mian. 1956;
1958 - 19?? - Ks. Kostera Jan Wikariusz, ur. 4.1.1926, św. 1954;
1963 - 19?? - Ks. Weltrowski Jan Wikariusz, ur. 24.8.1937, św. 1961;
1968 - 19?? - Ks. Kaczyński Gerard Wikariusz, ur. 2.1.1942, św. 1956, mian. 1967;
1968 - 19?? - O. Nowak Kazimierz CSSp Rektor kośc., ur. 3.3.1920, św. 1953;
1970 - 1983 - Ks. Grodkowski Alojzy Proboszcz, 28.7.1919, 1951, 1970;
1972 - 1974 - Ks. Zdrojewski Grzegorz Wikariusz
1974 - 1975 - Ks. Zdrojewski Grzegorz Wikariusz
1980 - 1983 - Ks. Smolarek Stefan CSSp Rektor, 30.8.1923, 1983, 1980;
1982 - 1983 - Ks. Kalinowski Karol Wikariusz, 15.2.1948, 1972, 1982;
1985 - 1987 - Ks. Kosielski Grzegorz CSSp Prokurator, 4.1.1956, 1982, 1985 !!
1987 - 19?? - Ks. Zieliński Ryszard Wikariusz
1987 - 19?? - Ks. Lewandowski Hieronim CSSp Rektor4.2.1923, 195?, 198?;
1988 - 2003 - Ks. Osicki Stefan Proboszcz, ur. 24.02.1949, p.poch. Radzyń Chełmiński, św. 1973;
1988 - 1991 - Ks. Flisikowski Grzegorz Wikariusz, 24.4.1963, 1988, 1988;
2011 - 2021 - Ks. Bielecki Grzegorz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1775 r.
- ślubów od 1775 r.
- zgonów od 1775 r.
chrztów - 1715 r.
ślubów - 1930 r.
zgonów - 1909 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 240 - W 245,
tj. 6 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1715-1774 (w parafii) (niedostępna w AD Pelplin) Sprawa do wyjaśnienia
Brak danych
Księga chrztów 1775-1776, 1784-1817 (AD Pelplin W 240)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić lukę w zakresie lat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Die Einträge in Bd. W 240 sind teilweise lückenhaft
Wpisy w tomie W 240 są częściowo niekompletne
Księga chrztów 1818-1819
Brak danych
Księga chrztów 1820-1856, 1858-1859 (AD Pelplin W 241)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić lukę w zakresie lat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1934 (AD Pelplin W 242)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1935-19?? (w parafii)
Brak danych
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1775-1852 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1853-1929 (AD Pelplin W 243)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1930-19?? (w parafii)
Brak danych
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1784-1791, 1841-1852 (AD Pelplin W 244)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić lukę w zakresie lat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Die Einträge in Bd. W 244 sind teilweise lückenhaft
Wpisy w tomie W 244 są częściowo niekompletne
Księga zgonów 1853-1904 (AD Pelplin W 245)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1905-1951(44?) (w parafii) (wpisy po 1951 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1818-1874, 1897-1919
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1818-1874, 1897-1919
 • zgonów: 1818-1874, 1897-1919
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 257/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dobrczu.
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1818-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1818-1874
 • zgonów: 1818-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- Liber Processuum pastoralium Literorum necnon decretorum, visitationum generalium z r. 1785 i nn.
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Dobrcz:
 • urodzeń: 1874-1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1670/0 Urząd Stanu Cywilnego Dobrcz
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Dobrcz:
 • urodzeń: 1874-1882
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1882
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1882
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość