Diec. Pelplińska - Miesięcznik

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Diec. Pelplińska - Miesięcznik. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Diec. Pelplińska - Miesięcznik o dokumencie.

Diec. Pelplińska - Miesięcznik

Pełen tytuł: Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej
Urzędowe pismo Diecezji Pelplińskiej ustanowione w dn. 01.04.1992 r. dekretem Bpa Jana Szlagi z dn. 01.04.1992 r. opublikowanym w Miesięczniku nr 1. Kontynuuje tradycje Orędownika Diecezji Chełmińskiej. W niektórych przypadkach zeszyty zostały wydane jako dwumiesięczniki lub kwartalniki.
  • Dla potrzeb genealogicznych miesięczniki zawierają:
- dekrety o ustanowieniu lub zniesieniu parafii i dekanatów,
- dekrety określające zasięg terytorialny parafii i dekanatów,
- informacje o wszelkiego rodzaju zmianach personalnych dokonywanych na obszarze diecezji,
- życiorysy księży, najczęściej jako wspomnienia pośmiertne,
- różnego rodzaju artykuły, w tym także i te wzbogacające ogólną wiedzę przydatną w poszukiwaniach genealogicznych.
  • Z treścią zeszytów można zapoznać się w AD Pelplin, a brakujące numery dostępne są w bibliotece diecezjalnej. Docelowo wiedza zawarta w tych zeszytach zostanie przeniesiona do odpowiednich stron Genepedii.
  • W poniższej numeracji
- kolor czarny oznacza zakończenie przenoszenia informacji do Genepedii
- kolor czerwony oznacza iż informacje z danego zeszytu nie zostały jeszcze w komplecie przeniesione do Genepedii
- litera "D" oznacza iż do Genepedii należy przenieść dane wynikające z dekretów i zmian personalnych
- litera "B" oznacza iż dany zeszyt nie został jeszcze przeglądnięty w poszukiwaniu interesujących danych.
- litera "Z" oznacza iż do przeniesienia pozostały tylko zmiany personalne
  • Ukazały się zeszyty o numerach:
1992 r. - 1, 2D, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z
1993 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
1994 r. - 1Z, 2, 3Z, 4Z, 5, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
1995 r. - 1, 2, 3Z, 4Z, 5-6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
1996 r. - 1, 2, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
1997 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4-5Z, 6-7Z, 8Z, 9-10Z, 11Z, 12Z
1998 r. - 1, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
1999 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6B, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2000 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4-5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2001 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2002 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2003 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5-6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2004 r. - 1Z, 2D, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2005 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2006 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2007 r. - 1, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2008 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12
2009 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2010 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z
2011 r. - 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7-8Z, 9Z, 10B, 11Z, 12Z, Nr specjalny
2012 r. - 1B, 2B, 3B, 4B, 5Z, 6B, 7-8Z, 9-10Z, 11-12Z Nr specjalny
2013 r. - 1-2Z, 3-4Z, 5-6Z, 7-9Z, 10-12Z
2014 r. - 1-3Z, 4-6B, 7-9B, 10-12B
2015 r. - 1-3B, 4-6B, 7-9B, 10-12B
2016 r. - 1, 2B, 3B, 4-5, 6-7B
  • Ciekawe artykuły
Temat Miesięcznik
Kościół
Bp Maksymilian Kalller a "sprawa wschodnia" w latach 1945-1947 - 6/1996
Dominikanki polskie w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1923-1939 - 11/1996
Wyjaśnienie Ministra SWiA w sprawie ksiąg metrykalnych - 12/1999
Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z kościoła - 9/2008
Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce - 9/2009
Normy dotyczące przyznawania odznaczeń papieskich duchownym diecezjalnym - 4/2010
Diecezja Chełmińska i Pelplińska
Ważniejsze dokumenty dotyczące powstania i przekształceń Diecezji Chełmińskiej - 10/1993
Diecezja Pelplińska AD 1992 r. a tradycje Diecezji Chełmińskiej - 10/1993
Diecezja Chełmińska wśród diecezji polskich - 11/1993
Pelplińska wiosna 1945 - 11/1995
Duchowieństwo polskie Diecezji Chełmińskiej wobec języka polskiego w dobie strajków szkolnych w Prusach Zachodnich w latach 1906-1907 - 7-8/1996
Postawy rodziców wobec strajków szkolnych w Prusach Zachodnich w latach 1906-1907 - 9/1996
Wieża zegarowa - 2/1999
Ratujmy kościelne wieże - 11/2005
Pelplińscy męczennicy - 11/2009
Chrzest
Ważność chrztu udzielanego w kościele katolickim Mariawitów - 10/2009