Diec. Gdańska - Schematyzm 1941 r. (oraz Diec. Chełmińska)

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Diec. Gdańska - Schematyzm 1941 r. (oraz Diec. Chełmińska). Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Diec. Gdańska - Schematyzm 1941 r. (oraz Diec. Chełmińska) o dokumencie.

Diec. Gdańska – Schematyzm 1941 r. oraz ( Diec. Chełmińska)

Pełen tytuł: Personal-Schematismus der Diozesen Danzig und Kulm
Podaje stan na dzień - 01.04.1941 r.
  • Dla potrzeb genealogicznych "Schematyzm..." zawiera:
- podział na dekanaty i parafie,
- informacje o obsadzie personalnej na obszarze diecezji,
  • Z treścią "Schematyzmu..." można zapoznać się w AD Pelplin lub bibliotece diecezjalnej. Zawarte w nim informacje zostaną przeniesione do odpowiednich stron Genepedii.
Uwagi do tabeli
  • Nazwy miejscowości wpisane wg oryginalnej pisowni. Pod żadnym pozorem nie wolno ich korygować. Korekta do obecnej formy pisowni zostanie przeprowadzona na etapie przenoszenia informacji na strony poszczególnych dekanatów i parafii.
  • Podlinkowanie dekanatów i parafii następuje po przeniesieniu stosownych informacji.
Skorygować tytuły rozdziałów
Spis treści Strona
Spis treści -
Hierarchowie kościelni - Rozpisać
Poczet Biskupów Chełmińskich - Rozpisać
Diecezja Chełmińska - zestawienie ogólne -
Hierarchia Kościoła w Polsce - Rozpisać
Ważniejsze instytucje Kościoła w Polsce -
Instytucje diecezjalne -
Kuria Biskupia Chełmińska - Rozpisać
Biskupi Sąd Duchowny - Rozpisać
Wyższe Seminarium Duchowne - Rozpisać
Muzeum Diecezji Chełmińskiej - Rozpisać
Wydawnictwo Diecezjalne - Rozpisać
Dom Księży Emerytów - Rozpisać
Rady Diecezjalne -
Rada Kapłańska - Rozpisać
Rada Duszpasterska - Rozpisać
Rada Ekonomiczna - Rozpisać
Godności kościelne i kapituły -
Prałaci papiescy - Rozpisać
Kapituła Katedralna Chełmińska - Rozpisać
Kapituła Kolegiacka Chełmżyńska - Rozpisać
Kapituła Kolegiacka Kamieńska - Rozpisać
Komisje diecezjalne -
Komisja duszpasterstwa liturgicznego - Rozpisać
Komisja muzyki kościelnej - Rozpisać
Komisja sztuki kościelnej - Rozpisać
Delegatury Biskupie - Rozpisać
Dziekani i wicedziekani -
Parafia Katedralna w Pelplinie -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Dekanat -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
- Parafia -
Biskupi diecezjalni pochodzący z diec. chełmińskiej - Rozpisać
Kapłani inkardynowani przebywający poza diecezją - Rozpisać
Kapłani emeryci i renciści inkardynowani - Rozpisać
Kapłani rezydenci z innych diecezji - Rozpisać
Kapłani ekskardynowani (1987-1991) - Rozpisać
Kapłani nieinkardynowani - czynni w duszpasterstwie - Rozpisać
Kapelani kościołów garnizonowych - Rozpisać
Kapłani zmarli 1987-1991 - Rozpisać
Kapłani inkardynowani wg lat święceń - Rozpisać
Zakony i zgromadzenia działające na terenie diecezji chełmińskiej - Rozpisać
Indeks parafii -
Indeks duchowieństwa - Rozpisać
Połączenia telefoniczne -