Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne zgonów

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne zgonów

Celem tej strony jest sumaryczne zebranie informacji o rodzajach i sposobach prowadzenia ksiąg metrykalnych (i aktów metrykalnych) występujących w Diec. Chełmińskiej i Diec. Pelplińskiej. Przyjęto umowny podział ksiąg na: narracyjne, tabelaryczne odręczne i tabelaryczne drukowane.
Na stronach parafii (w ramach projektu Parafia - Kompendium wiedzy) zawarto szczegółowe informacje o przyjętych zasadach prowadzenia danej księgi.
Kompletną informację o księgach występujących w Diec. Chełmińskiej i Diec. Pelplińskiej można uzyskać poprzez kolejne strony:
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne chrztów
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne przyjęć do I komunii
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne bierzmowań
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne ślubów
Drugim celem tej strony jest opracowanie i podłączenie szablonów do tłumaczenia aktów metrykalnych.
Uwaga
Numeracja wzorów ksiąg ma charakter roboczy do czasu zakończenia opracowywania wszystkich ksiąg.

Księgi narracyjne (wz 1-29)

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach:

Księgi tabelaryczne odręczne (wz 30-59)

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach:

Księgi tabelaryczne drukowane (wz 60-100)

Uwagi ogólne
  1. Generalnie informacja o roku sporządzania aktów zapisywana była w nagłówku strony. Niemniej występują przypadki w których kolejny rocznik rozpoczyna się w połowie strony. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do ksiąg uszkodzonych, zabrudzonych lub gęsto zapisanych.
  2. W kolumnie "adnotationes" wpisywano:
- informację o miejscowościach i numerach aktów USC

Wzór nr 81

Zgony - wz. 81.JPG
Kolumnami od lewej:
- Miejsce zamieszkania
- Nr aktu:"męski" lub "żeński"
- Zmarły: imię łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie, nazwisko i status/zawód w języku łacińskim lub niemieckim
- Data zgonu; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- ?
- Data pochowania; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Miejsce (miejscowość) pochowania
- Imię i nazwisko współmałżonka (rodzica) i lista dzieci
- Przyczyna śmierci w języku łacińskim lub niemieckim
- Wiek w latach, miesiącach i dniach lub wpisana data urodzenia
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Uwagi: np. nr aktu USC
Występuje w parafiach: Dąbrówka (1870-1950)

Wzór nr 85

Zgony - wz. 85.JPG
Kolumnami od lewej:
- Nr aktu
- Zmarły: nazwisko i imię: łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie
- Miejsce zamieszkania
- Status/zawód w języku łacińskim lub niemieckim
- Wiek w latach, miesiącach i dniach lub wpisana data urodzenia
- Przyczyna śmierci w języku łacińskim lub niemieckim
- Dzień
- zgonu; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- pochowania; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Miejsce (miejscowość) pochowania
- Imiona i nazwisko rodziców osoby zmarłej
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Adnotationes tzn. uwagi: np. nr aktu USC
Występuje w parafiach: Legbąd (1913-1949), Rytel (1899-1950), Silno (1907-1983),

Wzór nr 99

Zgony - wz. 99.JPG
Występuje w parafiach: Legbąd (1950-1990),

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach: