Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne chrztów

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne chrztów

Celem tej strony jest sumaryczne zebranie informacji o rodzajach i sposobach prowadzenia ksiąg metrykalnych (i aktów metrykalnych) występujących w Diec. Chełmińskiej i Diec. Pelplińskiej. Przyjęto umowny podział ksiąg na: narracyjne, tabelaryczne odręczne i tabelaryczne drukowane.
Na stronach parafii (w ramach projektu Parafia - Kompendium wiedzy) zawarto szczegółowe informacje o przyjętych zasadach prowadzenia danej księgi.
Kompletną informację o księgach występujących w Diec. Chełmińskiej i Diec. Pelplińskiej można uzyskać poprzez kolejne strony:
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne przyjęć do I komunii
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne bierzmowań
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne ślubów
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne zgonów
Drugim celem tej strony jest opracowanie i podłączenie szablonów do tłumaczenia aktów metrykalnych.
Uwaga
Numeracja wzorów ksiąg ma charakter roboczy do czasu zakończenia opracowywania wszystkich ksiąg.

Księgi narracyjne (wz 1-29)

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach:

Księgi tabelaryczne odręczne (wz 30-59)

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach:

Księgi tabelaryczne drukowane (wz 60-100)

Uwagi ogólne
  1. Generalnie informacja o roku sporządzania aktów zapisywana była w nagłówku strony. Niemniej występują przypadki w których kolejny rocznik rozpoczyna się w połowie strony. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do ksiąg uszkodzonyzh, zabrudzonych lub gęsto zapisanych.
  2. Dla dzieci z nieprawego łoża, w kolumnie "Ojciec(Patris)", stosowano oznaczenia:
- pozostawienie pustej komórki
- wstawienie znaku krzyża
- wstawienie grubej poziomej kreski
- wstawienie kreski ukośnej
- wstawienie linii falistej
- zapis "Illeg."
3. W kolumnie "adnotationes" (uwagi) wpisywano:
- informację o bierzmowaniu
- informację o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego oraz imieniu i nazwisku współmałżonka
- informację o powołaniu kapłańskim
- informację o adopcji dziecka z nieprawego łoża

Wzór nr 80

Chrzest - wz. 80.JPG
Kolumnami od lewej:
- Miejsce urodzenia dziecka
- Nr aktu z podziałem na chłopcow i dziewczynki
- Ojciec
- imię męskie łacińskie lub niemieckie oraz nazwisko
- status/zawód ojca w języku łacińskim lub niemieckim
- religia: kath., cath. - katolicka
- Matka
- imię żeńskie łacińskie lub niemieckie oraz (geb. lub rodz. - z domu) nazwisko
- religia: kath., cath. - katolicka
- Data urodzenia; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Data ochrzczenia; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Imię dziecka łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie
- Rodzice chrzestni: imiona łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwiska, status/zawód w języku łacińskim lub niemieckim i miejsce zamieszkania
- Statystyka chłopców i dziewcząt z prawego i nieprawego łoża
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Uwagi: conf. (confirm.,) -bierzmowanie, cop. (copulata, copulatus) - ślub,
Występuje w parafiach: Dąbrówka (1870-1908)

Wzór nr 85

Chrzest - wz 85.JPG
Kolumnami od lewej:
- Nr aktu
- Dziecko
- miejsce urodzenia
- imię łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie
- Ojciec
- imię męskie łacińskie lub niemieckie oraz nazwisko
- religia: kath., cath. - katolicka
- Matka
- imię żeńskie łacińskie lub niemieckie oraz (geb. lub rodz. - z domu) nazwisko
- religia: kath., cath. - katolicka
- Status/zawód ojca w języku łacińskim lub niemieckim
- Dzień
- urodzenia; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- ochrzczenia; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Rodzice chrzestni: imiona łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwiska
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Adnotationes tzn. uwagi: conf.. (confirm.,) -bierzmowanie, cop. (copulata, copulatus) - ślub,
Występuje w parafiach: Dąbrówka (1909-1959), Legbąd (1913-1937), Rytel (1899-1921 i 1922-1961), Silno (1907-1946),

Wzór nr 92

Chrzest - wz. 92.JPG
Występuje w parafiach: Legbąd (1937-1948),

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach: