Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne ślubów

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne ślubów

Celem tej strony jest sumaryczne zebranie informacji o rodzajach i sposobach prowadzenia ksiąg metrykalnych (i aktów metrykalnych) występujących w Diec. Chełmińskiej i Diec. Pelplińskiej. Przyjęto umowny podział ksiąg na: narracyjne, tabelaryczne odręczne i tabelaryczne drukowane.
Na stronach parafii (w ramach projektu Parafia - Kompendium wiedzy) zawarto szczegółowe informacje o przyjętych zasadach prowadzenia danej księgi.
Kompletną informację o księgach występujących w Diec. Chełmińskiej i Diec. Pelplińskiej można uzyskać poprzez kolejne strony:
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne chrztów
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne przyjęć do I komunii
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne bierzmowań
- Diec. Chełmińska - Księgi metrykalne zgonów
Drugim celem tej strony jest opracowanie i podłączenie szablonów do tłumaczenia aktów metrykalnych.
Uwaga
Numeracja wzorów ksiąg ma charakter roboczy do czasu zakończenia opracowywania wszystkich ksiąg.

Księgi narracyjne (wz 1-29)

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach:

Księgi tabelaryczne odręczne (wz 30-59)

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach:

Księgi tabelaryczne drukowane (wz 60-100)

Uwagi ogólne
  1. Generalnie informacja o roku sporządzania aktów zapisywana była w nagłówku strony. Niemniej występują przypadki w których kolejny rocznik rozpoczyna się w połowie strony. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do ksiąg uszkodzonyzh, zabrudzonych lub gęsto zapisanych.
  2. W kolumnie "adnotationes" wpisywano:
- informację o udzielonych dyspensach

Wzór nr 80

Slub - wz. 80.JPG
Kolumnami od lewej:
- Nr aktu
- Miejsce zamieszkania panny młodej
- Pan młody
- imię łacińskie męskie lub niemieckie męskie oraz nazwisko; status/zawód w języku łacińskim lub niemieckim
- religia
- wiek; w formie lat lub daty urodzenia
- Panna młoda
- imię łacińskie żeńskie lub niemieckie żeńskie oraz nazwisko; status/zawód w języku łacińskim lub niemieckim
- religia
- wiek; w formie lat lub daty urodzenia
- Data udzielonego ślubu; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Świadkowie: imiona łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwiska; status/zawód w języku łacińskim lub niemieckim i miejsce zamieszkannia
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Adnotationes tzn. uwagi: np. o udzielonej dyspensie
Występuje w parafiach: Dąbrówka (1871-1950)

Wzór nr 83

Slub - wz 83.JPG
Kolumnami od lewej:
- Nr aktu
- Pan i panna młoda
- imię łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwisko
- miejsce urodzenia
- status/zawód pana młodego w języku łacińskim lub niemieckim
- wiek; w formie daty urodzenia
- Daty ogłoszonych zapowiedzi
- Data udzielonego ślubu; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Świadkowie: imiona łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwiska
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Adnotationes tzn. uwagi: np. o udzielonej dyspensie
Występuje w parafiach: Legbąd (1913-1944), Rytel (1899-1965)

Wzór nr 85

Slub - wz 85.JPG
Kolumnami od lewej:
- Nr aktu
- Pan i panna młoda
- imię łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwisko
- religia: kath., cath. - katolicka
- miejsce urodzenia
- status/zawód pana młodego w języku łacińskim lub niemieckim
- wiek; w formie daty urodzenia
- Daty ogłoszonych zapowiedzi
- Data udzielonego ślubu; miesiąc w języku łacińskim lub niemieckim
- Świadkowie: imiona łacińskie męskie i żeńskie lub niemieckie męskie i żeńskie oraz nazwiska
- Nazwisko księdza udzielającego sakramentu
- Adnotationes tzn. uwagi: np. o udzielonej dyspensie
Występuje w parafiach: Silno (1907-1942),

Wzór nr

Plik
Transkrypcja
Tłumaczenie
Występuje w parafiach: