Dąbrowy Wielkie pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. MB Królowej Polski

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dąbrowy Wielkie pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. MB Królowej Polski. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Dąbrowy Wielkie pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. MB Królowej Polski o dokumencie.

Dąbrowy Wielkie - Parafia rz.-kat. pw. MB Królowej Polski

inne: DĄBROWA WIELKA par. pw. MB Królowej Polski
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (ludowa nazwa – Nazwa), niem. Elsendorf (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I str. 928)

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-060 Nowa Wieś Wielka
 • tel. 52-381 23 10

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1876 r. - w tym roku kościół został zbudowany jako kościół ewangelicki
 • 1900 r. - wg strony www diecezji w tym roku zbudowano kościół dla wspólnoty protestanckiej.
 • 1945 r. - Po zakończeniu II wojny światowej kościół przekazany został katolikom i wyremontowany
 • 1968 r. - parafia erygowana została przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej była filią parafii w Nowej Wsi Wielkiej (wg. str. www diecezji)
Kościół filialny
Nie istnieje

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz wspólnie z parafią Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz (wg strony 105)

Zasięg terytorialny

 • 2005 r. - wg strony 105 - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) parafia obejmowała miejscowości:
Bronimierz, Chrośna, Dąbrowy Wielkie, Dąbrowy Małe, Leszyce ;
 • 2010r. - do parafii należą Bronimierz, Dąbrowy Małe, Dąbrowy Wielkie, Leszyce, Chrośna
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Nie istnieją

Księża

1993 - 2021 - ks. Michał Stolarski Proboszcz
19?? - 19?? -ks. Piotr Dulak Wikariusz
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

 • 2005 r. - wg strony 105 - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) istniały księgi metrykalne:
- chrztów od 1968 r.
- ślubów od 1967 r.
- zgonów od 1964 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Nie występują

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie występują

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

 • Poszukując krewnych osób z parafii Dąbrowy Wielkie pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. MB Królowej Polski nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Nowa Wieś Wielka pow. Bydgoszcz, Solec Kujawski

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Nie występują

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie występują

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Nowa Wieś Wielka, Lisewo, Pęchowo

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Dąbrowy Wielkie