Cielęta - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja Biskupa

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Cielęta - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja Biskupa. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Cielęta - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja Biskupa o dokumencie.

Cielęta - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja Biskupa

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia p.w. św. Mikołaja
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Cielęta, 87-300 Brodnica
 • tel. 56 495 50 86

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1303 r. - Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w tym roku. Należała do komturostwa brodnickiego. Erygowanie parafii nastąpiło najprawdopodobniej łącznie z powstaniem wsi i jest dziełem Krzyżaków (wg Spisu... str 260)
Czy zachowały się akta ?
Wezwanie kościoła prawdopodobnie św. Jana Chrzciciela
Czy zachowały się akta ?
 • 1783 r.- wykonano hełm wieży
Na ścianach znaki konsekracji kościoła choć sama data nie jest znana
 • 1824 r. - do tego roku parafia miała należeć do Diecezji Płockiej (wg dekretu z dn. 15.07.1937 r.)
Nie była parafią tylko filią par. Szczuka, która wg Elenchusów od 1922 r. należała do Diecezji Chełmińskiej. Sprawa do wyjaśnienia
Parafia od początku swojego istnienia do 1824 r. należała do Diecezji Płockiej, a kościół przez jakiś czas, jako filialny był podporządkowany Szczuce (wg Spisu... str 260)
 • 1925 r. - w dn. 4 marca reerygowano parafię jako Kurację
Informacja z dn. 04.03.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 2/1925 r.
 • 1926 r. - założono Bractwo Żywego Różańca
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1926 r. - założono Stowarzyszenie św.Rodziny
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie młodzieży męskiej i żeńskiej
W 1928 r. liczyło 53 członków.
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1046
- ewangelików Niemców 34
Ogółem 1080 dusz w tym 754 komunikujących.
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 15.07.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 8/1937 r.
Jest to niezmiernie rzadki przykład dekretu anty-datowanago lub w jego przedruku istnieje błąd "literowy" odnośnie daty wejścia w życie. Sprawa do wyjaśnienia
Kościół filialny Nowe Świerczynki (1949 - ????)
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 30) i wg spisu z 1949 r. istniał kościół filialny (poewangelicki) w Nowych Świerczynach.
 • 1999 r. - w dn. 10 września (wg Spisu...z 1999 r. str. 83) istniał kościół filialny p.w. Chrystusa Króla w Świerczynach Nowych.
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 260) istniał kościół filialny p.w. Chrystusa Króla w Świerczynach Nowych.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
W okresie II WŚ mieszkańców chowano na cmentarzu Parafii Szczuka.

Zasięg terytorialny

Ustalić
 • 1925 r. - w dn. 4 marca brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji
Informacja z dn. 04.03.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 2/1925 r.
Cielęta (wieś i domena), Igliczyzna, Koziary, Nowy Dwór, Świerczyny.
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 15.07.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 8/1937 r.
Cielęta, Igliczyzna, Koziary, Nowy Dwór, Świerczyny.
Belfort, Cielęta, Cielęta Wybudowanie, Igliczyzna, Świerczyny Stare, Koziary, Świerczyny Nowe, Świerczyny Nowe Wybudowanie,
Cielęta, Cielęta Wybudowanie, Świerczyny Stare, Belford, Koziary, Świerczyny Nowe, Igliczna.
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała miejscowości:
Cielęta, Belfort, Cielęta-Wybudowanie, Igliczyzna, Koziary, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Belfort
Cielenta - Cielęta (Zelet 1303, Celenta 1325, Czelant 1446)
- Cielęta-Wybudowanie
Igliczysna - Igliczyzna
Koziary - Koziary
- Nowe Świerczyny
Neuhof - Nowy Dwór
- Nowe Świerczynki
- Stare Świerczyny
- Świerczyny
Brak - Świerczyny Nowe (Nowe Świerczyny)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

04.03.1925 - 1928 - Ks. Rutkowski Franciszek Curatus
1940 - 1945 - Ks. Górecki Wincenty Opieka/Administrator
1946 - 19?? - Ks. Wierzchowski Józef Administrator (p. Jastrzębie)
1949 - 19?? - Ks. Grabański Franciszek Administrator (p. Jastrzębie)
1953 - 19?? - Ks. Wendt Jan Administrator (p. Jastrzębie)
1957 - 1968 - Ks. Szczeblewski Franciszek Administrator
1975 - 1983 - Ks. Słomowicz Ryszard Proboszcz
1983 - 1987 - Ks. Górski Jan Proboszcz
1991 - 1993 - Ks. Kaczyński Tadeusz Proboszcz
1993 - 2002 - Ks. Żymant Jan Proboszcz, 25.06.1946, 18.05.1975, 24.08.1993;
2017 - 2018 - Ks. Szarmach Wojciech Henryk Proboszcz, kanonik

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 260) brak informacji o księgach metrykalnych.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi dotyczące:
- Bractwa Żywego Różańca
- Stowarzyszenia św. Rodziny
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Stowarzyszenia młodzieży męskiej i żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość