Chmielno - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Chmielno - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Chmielno - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła o dokumencie.

Chmielno - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

łac.: Parohiae Chmielnensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 41
 • tel. 58 684 22 24, 795 269 194

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - w XII w. erygowano parafię
Wynika to z faktu iż w tym wieku wydzielono Parafię Strzepcz
 • 1223 r. - przed tym rokiem powstała parafia
Wybudowano kościół drewniany.
Wg Spisu... str. 344: Parafia grodowa należy do 25 najstarszych na Pomorzu i sięga czasów zaprowadzenia chrześcijaństwa. Założyli ją książęta pomorscy. Kościół miała tu fundować Damroka, córka Świętopełka, która zmarła w 1223 r. jako norbertanka w Żukowie. Kościół był drewniany o trzech nawach.
Wg strony www Parafii powstanie Kościoła w Chmielnie datuje się na połowę XIII wieku. Był on wtedy jednym z 65 kościołów istniejących w rozległym archidiakonacie pomorskim należącym do diecezji włocławskiej. Pod koniec życia Damroka ofiarowała kościół klasztorowi norbertanek w Żukowie. Pierwsza pisemna wzmianka o chmieleńskim kościele pochodzi z roku 1280, kiedy to biskup włocławski Albierz zezwolił norbertankom na przyjęcie kościoła św. Piotra w Chmielnie wraz z uposażeniem, czyli dobrami przeznaczonymi na jego utrzymanie. W ten sposób żukowski klasztor został kolatorem(patronem) chmieleńskiego kościoła i pełnił tą rolę aż do początku XIX wieku, kiedy zaborca zlikwidował wszystkie zgromadzenia zakonne, a dobra kościelne przejęło państwo pruskie.
 • 1280 r.- od tego roku proboszczem parafii był regularnie norbertanin
Nadal istniał kościół z 1223 r.
Czy zachowały się akta ?
Wizytator i przeor kartuski Jerzy Schwengel chwalą piękność kościoła
Czy zachowały się akta ?
Wieś należąca do klasztoru w Żukowie
Świątynia drewniana, stara, p.w. św. Piotra i Pawła
Wspomniano o dokumencie dotyczącym odpustu, wystawionym przez bpa Aleksandra (Myszyńskiego?}, sufragana włocławskiego oraz o dekrecie, Stanisława Wilczyńskiego, kanonika włocławskiego i archidiakona pomorskiego, dotyczącym ugody proboszcza z Chmielna z witrykami tej parafii
Uposażeniestanowił dom parafialny i cztery łany ziemi, zwanej ,,Żrzębie".
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 108 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia drewniana
Uposażenie parafii stanowiły cztery łany ziemi.
Było około 700 katolików.
Obowiązki proboszcza spełniał karmelita Stanisław od św. Wojciecha Sowiński
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 169 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1709 r. - założono szpital dla 4 ubogich parafian
Statut z dn. 29.01.1852 r.
Wieś z kościołem należała do zakonnic z Żukowa
Kościół parafialny (drewniany) p.w. św. Piotra i Pawła
Uposażenie proboszcza składała się z czterech łanów ziemi, łąki i domu
Zabudowania parafialne wymagające naprawy
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 153
-Repertorium nie podaje szczegółów - odsyła zainteresowanych do oryginału
-Proboszczem był od lat 10?? Mikołaj Kręcki
Dekret reformacyjny dla kościoła w Chmielnie, s. 16-17 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 40
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. II str 199 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1740 r. - w tym lub przed tym rokiem założono Bractwo Szkaplerza
Istniało przynajmniej do 1824 r.
Brak o nim informacji w "Zarysie..."
Świątynia drewniana, pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Prawo patronatu należało do zakonnic z Żukowa.
Na światło przed Najświętszym sakramentem był zapis 500 florenów, poczyniony przez dawnego proboszcza z Chmielna, ks. Kręckiego Macieja
Katolików, zobowiązanych do spowiedzi, w parafii było około 900 osób,
W ostatnim roku były 53 chrzty, 3 śluby i 20 pogrzebów.
Mężczyzn parafia liczyła 447, kobiet 453, chłopców 208 i dziewcząt 150.
Akatolików około 90 osób.
Nie było zborów innowierczych
Proboszczem był ks. Kuchtowski Mateusz, lat 56, w parafii od 1756 r.
Istniał stary przytułek, zbudowany przez proboszcza Kręckiego, w którym było pięciu podopiecznych. Mieli oni czynsz (zapisany przez fundatora - Kręckiego) z 500 florenów, zapisanych na klasztorze w Żukowie
Oryginał zawiera szczegółowe opisy, spisy itp dotyczące wizytowanej parafii
Dekret reformacyjny dla parafi i w Chmielnie, wystawiony tamże przez wizy-tatora, dnia 15 II 1766 r., s, 161 oryginału
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 151)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Proboszczem był ks. Witk Niepoczołowski Michał, notariusz apostolski. Wikariuszem był ks. Lewiński Antoni.
Akatolicy posiadali swój cmentarz we wsi Łączyn.
Dekret reformacyjny napisany i podpisany przez wizytatora J. Gręca, z dnia 28 IX 1780 r., k. 21442 oryginału.
Akta w AD Pelplin sygn. G 69.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 186)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zachowały się akta ?
Czy zachowały się akta ?
 • 1821 r. - Wg strony www parafii W tym roku, staraniem władz pruskich, parafia chmieleńska wraz z całym archidiakonatem pomorskim włączona została do diecezji chełmińskiej
Czy zachowały się akta ?
 • 1845 r. - rozebrano kościół z 1223 r.
Rozpoczęto budowę kościoła murowanego.
 • 1846 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1846 r. - w listopadzie dokonano benedykcji kościoła
 • 1855 r. - w dn. 22 marca założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 4615 członków zapisanych od 1892 r.
 • 1861 r. - dobudowano murowaną wieżę kościelną
 • 1861 r. - w dn. 22 listopada założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 6484 członków zapisanych.
 • 1863 r. - breve papieskie z dn. 16 kwietnia
Uroczystości odpustowe odprawiane są w dzień św. Piotra i Pawła i w niedzielę po św. Mikołaju.
 • 1887 r. - wieżę połączono z rozszerzonym kościołem
 • 1897 r. - w dn. 20 lipca założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 3154 zapisanych członków.
Tymczasem wg Elenchusów w latach 1906-1914 istniał lokalny wikariat Parafii Chmielno, a w latach 1914-1920/22 jako parafia ? obsługiwana przez lokalnego wikarego. Sprawa do wyjaśnienia.
 • 1906 r. - wybudowano nowy dom szpitalny.
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1919 r. - w dn. 14 czerwca założono Kongregację Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyła 556 członków.
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1922 r. - w dn. 3 maja założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej
W 1928 r. liczyło 52 członków.
 • 1926 r. - w dn. 3 października założono III Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 58 członków.
 • 1926 r. - w dn. 28 listopada założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 60 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 4342
- katolików Niemców 5
- niekatolików Niemców 73
- Żydów 3
Ogółem 4423 dusze, w tym 2844 komunikujących.
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936 r.
Dekret z dn. 26.11.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Strona
Indeksy grobów: na stronie wyżej wymienionej wyszukiwarki.
Ponadto: Zdjęcia grobów
Opis

Zasięg terytorialny

Czy ten akt się zachował ?
 • 1350 r. - wg strony www parafii: W początkach swego istnienia parafia Chmielno była bardzo rozległa. Jeszcze w połowie XIV wieku należały do niej wsie:
Chmielno, Brodnica, Grzebieniec, Ręboszewo,Zawory, Łączyno, Borzestowo, Miechucino, Cieszenie, Bącz, Staniszewo, Sianowo, Kożyczkowo, Garcz, Prokowo, Łapalice, Mirachowo, Reskowo i Sierakowice.
Chmielno, Zawory, Ręboszewo, Reskowo, Brodnica, Łączyn, Borostowo, Miechucino, Cieszyn, Kożyczkowo, Garcz, Łapalice, Krokowo, Grzebieniec.
Chmielno, Dwór Chmieliński, Zawory, Rębowaewo, Borzestowo, Miechucino, Łączyno, Borzestowska Huta, Łączyńska Huta, Reskowo, Kożyczkowo, Cieszenie, Garcz,Łapalice, Prokowo, Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Grzebieniec, Smętowo, Wilczymłyn, Lipowiec.
Chmielno, Zawory, Remboszewo, Brodnica, Łądczyno, osada młyńska Łądczynek, Porostowo, Miechucino, Cieszewo, Rydyskowo, Pożyczkowo, Garcze, Prokowo, Kosz czyli Burakowo, Smętowo, Lipowiec, osada młyńska Chmielnik, Łapalice, Lampa, Brodnica Dolna, Huta Borostowska, Huta Łączyńska, Huta Miechucińska
wioski płacące dziesięciny: Chmielno, folwark Chmielno, Lampowa Huta, posiadłość zwana Karczemy, osada młyńska Chmielno, Zawory, Remboszewo, Brodnica, Łątczyno, osada młyńska Łątczyno, Cieszenie, Borzestowo, Miechucino, Reskowo, Kożyczkowo, Garcz, Grokowo, Kossy, folwark Smętowo, Lipowiec, Łapawice, Borzestowska Huta.  :::::wioski nic nie płacące: Brodnica Dolna, folwar Chmielno, Huta Borzestowska, Huta Matczyńska, Kalka i Grzebieniec
Do parafii należała także wieś Kozieczkowo
Folwark Chmielno, osada młyńska, Chmielno, Zawory, Remboszewo, Brodnica Górna, Łączyn, osada młyńska Łączyńska, Borzestowo, Miechucino, Czeszenie, Reckow2o, Pożyczkowo, Prokowo, Garcz, Kossy, Łapalzie, Smętowo i Lipowiec.
Borzystowo, Borzystowska huta, Bukowy las, Długi kierz, Brodnica dolna, Brodnica górna, Chmielno, Cieszenie, Garcz, Grzebieniec, Kosy, Koziczkowo, Lapalice, Łączyn, Miechucin, Miechucińskie zarośla, Prokowo, Staniszewo, Wygoda, Zajezierze, Zawory.
Borzestowo, Borzestowska huta, Długikierz, Łączyn, Łączyńska huta, Łączyński młyn, Starydwór, Wygoda, Zajezierze.
 • 1924 r. - w dn. 4 lutego do Parafii Kartuzy - Wniebowzięcia NMP przekazano miejscowości:
Prokowo z Chrostami i Sitnagóra
Dokument z dn. 09.04.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1924. W tym przypadku nie jest to błąd literowy gdyż dokument kościelny uzyskał zatwierdzenie Wojewody Pomorskiego dopiero w dn. 18.01.1924 r.
Sprawdzić księgi metrykalne
Bór, Chmielno, Cieszenie, Garcz, Kosy, Kożyczkowo, Łapalice, Miechucino, Reskowo, Zawory.
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936 r.
Bór, Chmielno, Cieszenie, Garcz, Kosy, Kożyczkowo, Łapalice, Miechucino, Reskowo, Zawory.
Miechucino z wybudowaniami, Glinne, Rekowo, Cieszenie z Wybudowaniami
Dziewicza Góra
Chmielno, Garcz, Kosy, Kożyczkowo, Łapalice, Zawory.
Cieszynie, Chmielno, Garcz, Kosy, Kożyczkowo, Łapalice, Zawory.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 141) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Chmielno, Chmielonko, Garcz, Kożyczkowo, Lampa, Lipowiec, Łapalice, Zawory.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 181) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 183) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 186) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 192) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 196) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 196) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 196) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2021 r. - wg strony www parafii do parafii chmieleńskiej należały:
Chmielno, Kożyczkowo, Garcz, Łapalice, Chmielonko, Lampa i Zawory.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bącz
Boer - Bór (Borowie)
- Borzystowo lub Borzestowo (1880 p. Chmielno)
Borschestowerhütte Patrz też Mapa - Borzystowska huta lub Borzestowska Huta folwark (1880 p. Chmielno)
- Bukowy las (1880 p. Chmielno)
Langbusch - Długi kierz (1880 p. Chmielno)
- Brodnica dolna (wg. Sł.1880r w par. Chmielno)
- Brodnica górna (wg. Sł.1880r w par. Chmielno)
Chmelno (Schmellen) Patrz też Mapa - Chmielno (Cmelna 1280, Chmelna 1304, Chmellen, Chmiełno)
Zeschin (od 1867) - Cieszenie lub Cieszenie (mylnie Cieszyn; Cieczewie, Czeczewie)
Garz - Garcz lub Garcz
- Grzebieniec (wg Sł. 1881 r. w par. Chmielno)
Kossi - Kosy
Kositzkau - Koziczkowo (Kożyczkowo)
Lappalitz - Lapalice (Łapalice)
Lonschin (Lonczyn) - Łączyn] (Łączyno, Łaczyno, Łączno)
Miechutzyn - Miechucin lub Miechucino (Mechoczyn, Miechoczyn, Michutschin, Miechuczyn, Michotzin, Mechiczin) (wg. Sł. 1885 r par. Chmielno)
- Miechucińskie zarośla (wg sł.1885r w par. Chmielno)
Mirchau - Mirachowo (Mirochowo, Mieschaw, Myrgow) (wg Sł. 1885 r w par. Sianowo)
Prockau - Prokowo (wg Sł. 1888r. w par. Chmielno)
Reskauer-See - Reskowo (Reskowskie)
- Ręboszewo (wg Sł. 1888r w par. Chmielno)
Roeskau - Ryskowo lub Reskowo (Reskowo, Reszkowo, Reskau, Röskau)
- Sianowo
- Sierakowice
Smentau (Schmentau) Patrz też Smentau - Smętowo (Smentaw) (Wg Słownika 1889 - par. Chmielno lub Smętowo Chmieleńskie
Stanischewo (Stabesschow) - Staniszewo (wg. Sł.1890r w par. Sianowo)
Wigodda Patrz też Wigodda - Wygoda (Wigoda) lub Wygoda Łączyńska
Zajezora - Zajezierze lub Zajezierze (Borzestowo)
Saworri - Zawory lub Zawory (Szawen)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1700 - 1732 - Ks. Kręcki Maciej Proboszcz (wg wizytacji z 1710 r. - Mikołaj Kręcki]]
1732 - 1756 - Ks. Mielewski Adam Proboszcz
1756 - 1767 - Ks. Kuchtowski Mateusz Proboszcz
1767 - 1783 - Ks. Niepoczołowski Michał Proboszcz
1783 - 1816 - Ks. Lewiński Antoni Proboszcz
1816 - 1859 - Ks. Tempski Tadeusz Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Bóbr imię ? Proboszcz
18?? - 1902 - Ks. Szotowski Józef Proboszcz
1899 - 1902 - Ks. Sadowski Anastazy Wikary
1922 - 1946 - Ks. Dylewski Antoni Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Bystroń Józef Administrator
1948 - 1953 - Ks. Gronowski Stanisław Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Helka Alojzy Wikariusz
1958 - 1959 - Ks. Porzyński Alojzy Administrator
1958 - 19?? - Ks. Gackowski Stanisław Wikariusz
1957 - 1968 - Ks. Porzyński Alojzy Karol Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Krause Ryszard Wikariusz
1965 - 1967 - Ks. Pepliński Zygmunt Wikariusz
1974 - 1983 - Ks. Koska Franciszek Administrator
1981 - 1982 - Ks. Lichosyt Jan Wikariusz
1981 - 2002 - Ks. Dudek Alfons Rezydent
1986 - 1994 - Ks. Kulwicki Gerard Proboszcz
1994 - 2014 - Ks. Miszewski Andrzej Józef Proboszcz
2001 - 2003 - Ks. Laniecki Marcin Wikariusz
2004 - 2007 - Ks. Głogowski Wojciech Wikariusz
2007 - 2008 - Ks. Szczodrowski Maciej Wikariusz
2008 - 2011 - Ks. Idzik Lesław Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Klajst Damian Wikariusz
2014 - 2021 - Ks. Rakowski Tomasz Proboszcz
2014 - 2020 - Ks. Miszewski Andrzej Józef Rezydent
2018 - 2021 - Ks. Buchholz Tomasz Wikariusz, św. 2015 Pelplin;
Uwaga
- Ks. Kręcki czy Kręski Sprawa do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Szwaba Jan Konrad
1??? - ks. Szwaba Stefan
1??? - ks. Szwaba Kazimierz
1??? - ks. Kwidziński Zygmunt
1??? - ks. Pryczkowski Wacław
1??? - ks. Kąkol Kazimierz
1??? - ks. Markowski Gerard
1??? - ks. Deja Jerzy
1??? - ks. Piask Roman
1??? - ks. Kitowski Hubert
1??? - ks. Fąferko Grzegorz
1??? - ks. Okroj Arkadiusz
1??? - ks. Węsierski Marek
1??? - ks. Misiurski Karol
1??? - ks. Gizela Maciej
1??? - ks. Dułak Paweł
 • Źródła:
diecezji:

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.2002 - Ks. Dudek Alfons
??.??.1947 - Ks. Dylewski Antoni
??.??.1956 - Ks. Gronowski Stanisław
??.??.2020 - Ks. Miszewski Józef Andrzej (ks. Prałat)
??.??.1923 - Ks. Młyński Antoni
??.??.1976 - Ks. Porzyński Alojzy ks. Karol
??.??.1911 - Ks. Szotowski Józef
 • Źródła:
Strona

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1726 r.
- ślubów 1661-1691 i od 1726 r.
- zgonów 1661-1691 i od 1737 r.
- chrztów 1885-1890, 1890-1914, 1915-1935, 1935-1957, 1958-1963, 1964-1977 i od 1978 r.
- ślubów 1910-1911, 194-1958, 1959-1983, 1984-1989 i od 1989 r.
- zgonów od 1897 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 182 - W 199,
tj. 17 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1661-1691 (AD Pelplin W 182/183) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 182/183 enthält Einnahmeregister 1697-1710
Vol 182/183 W rejestrze zawiera dochodów 1697/10
Księga chrztów 1692-1742
Brak danych
Księga chrztów 1743-1775 (AD Pelplin W 184)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1776-1799 (AD Pelplin W 185)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1800-1814 (AD Pelplin W 186)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 186 anthält Mitglieder der Skapulierbruderschaft vom Berge Karmel des Jahres 1740
Bd W 186 członków anthalt z Skapulierbruderschaft z Góry Karmel z 1740
Księga chrztów 1814-1824 (AD Pelplin W 187)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1825-1860
Przechowywana w zasobach AP Gdańsk - patrz pkt "3.2. - Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP
Księga chrztów 1860-1868 (AD Pelplin W 188)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1868-1885 (AD Pelplin W 189)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1885-1890 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1890-1914 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1915-1935 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1738-1772 (AD Pelplin W 194) (wspólnie z księga zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie występują

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1661-1676, 1681-1691 (AD Pelplin W 182/183) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić braki w zakresie czasowym
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bd. W 182/183 enthält Einnahmeregister 1697-1710
Vol 182/183 W rejestrze zawiera dochodów 1697/10
Księga ślubów 1692-1755
Brak danych
Księga ślubów 1756-1824 (AD Pelplin W 190)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1825-1859 (AD Pelplin W 191)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Prawdopodobnie jest to częściowy duplikat następnej księgi?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1825-1874 (AD Pelplin W 192)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1875-1925 (AD Pelplin W 193) (wpisy po 1925 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1936-45
Brak danych
Księga ślubów 1945-1958 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera wpisy z lat 1910-1911 Sprawa do wyjaśnienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1666-1670, 1687-1691 (AD Pelplin W 182/183) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić braki w zakresie lat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bd. W 182/183 enthält Einnahmeregister 1697-1710
Vol 182/183 W rejestrze zawiera dochodów 1697/10
Księga zgonów 1692-1737
Brak danych
Księga zgonów 1738-1744, 1750-1799 (AD Pelplin W 194)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić braki w zakresie lat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zusätzliche Metrikeln
Dodatkowe Metrikeln
Konversionen 1740-1772
Konversionen 1740-1772
Komentarz
Bd. W 194 enthalt Mitglieder der Skapulierbruderschaft 1806-1809, 1824
Bd W 194 zawiera członkowie Skapulierbruderschaft 1806/09, 1824
Księga zgonów 1800-1816 (AD Pelplin W 195)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1817-1859 (AD Pelplin W 196)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1825-1860 (AD Pelplin W 197)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Prawdopodobnie jest to duplikat poprzedniej księgi ??
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1861-1871 (AD Pelplin W 198)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1872-1897 (AD Pelplin W 199)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1897-1996 (w parafii) (wpisy po 1965 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/2 Kościół katolicki w Chmielnie, pow. Kartuzy
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz
 • Księga chrztów 1825-1860 prawdopodobnie jest unikatem jakiego brakuje w zasobach AD Pelplin.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

 • Księgi udostępnione przez Archiwum Państwowe w Gdańsku:
Chmielno kat_1254
 • Ponadto:
Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne nie zostały zmikrofilmowane. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Szkaplerza 1740-1740 (AD Pelplin W 186) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga Bractwa Szkaplerza 1806-1809 i 1824 (AD Pelplin W 194) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Liber perceptorum et expensarum 1758-1816, 1830-1857
- Protokoły wizytacyjne z lat 1766, 1780, 1783, 1796, 1837-1840
- Zbiór rozporządzeń władzy duchownej i świeckiej 1819-1844, 1844-1873
- Liber messalium 1756-1878
- List papieża Klemensa III do króla francuskiego Ludwika XV w sprawie jezuitów z dn. 25 czerwca 1762 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Bractwa Różańcowego
- Apostolstwa Modlitwy
- Kongregacji Matek Chrześcijańskich
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej
- III-go Zakonu św. Franciszka
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Żeńskiej
- Szpitala parafialnego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Chmielno:
 • urodzeń: 1874-1877, 1879-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1886, 1888-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1881, 1883, 1885-1889, 1891-1894, 1896-1907]]
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1986/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chmielnie
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

 • Księgi udostępnione przez Archiwum Państwowe w Gdańsku:
Chmielno, sygnatura 10/1986

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Chmielno
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1881, 1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie:
PomTG
oraz Genealodzy.pl ?

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość