Bzowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bzowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bzowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego o dokumencie.

Bzowo - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego

łac.: Parohiae Brak danych

Inne nazwy: Bzowo - Parafia p.w. św. Małgorzaty

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1295 r. - przed tym rokiem nastąpiło utworzenie parafii poprzez wydzielenie jej z Parafii Nowe
 • 15?? r. - parafia wraz z kościołem dostała się w posiadanie luteranów
 • 1597 r. - spalił się kościół
 • 1648 r. - spalił się kościół
 • 1703 r. - wybudowano nowy kościół
 • 1768 r. - wzniesiono kościół murowany z cegieł, istnieje nadal.
 • 1853 r. - założono szpital dla 2 ubogich
 • 1857 r. - w dn. 31 stycznia założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczył 150 członków.
 • 1915 r. - w dn. 14 maja założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 300 członków.
 • 1918 r. - w dn. 14 stycznia założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 83 członków.
 • 1918 r. - w dn. 1 października założono Stowarzyszenie św. Wojciecha i Bonifacego
W 1928 r. liczyło 85 członków.
 • 1922 r. - przeprowadzono remont kościoła
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1927 r. - w dn. 1 stycznia założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 20 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2229
- katolików Niemców 1
- ewangelików 470
- menonitów 41
- prawosławnych 1
- hodurowców 2
Ogółem 2744 osób, w tym komunikujących 1331.
 • 1930 r. - spaliła się wieża kościelna
Wierni tracą swoją dotychczasową przynależność parafialną z dn. 15.01.1934 r.
Dekret z dn. 18.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936.
 • 1938 r. - w dn. 20 lipca dokonano konsekracji kościoła
 • 2000 r. - rozpoczęto renowację kościoła
 • 2005 r. - zakończono renowację kościoła
Kościół filialny Wielki Lubień (16?? - ??.??.1926)
Patrz Parafia Wielki Lubień.
Kościół filialny Fletnowo (1998 - nadal)

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1292 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Nowe
Ustalić
Wielki i Mały Komorsk, Warlubie
Ustalić
Ustalić
 • 15?? r. - w XVI w. parafia obejmowała tylko wieś kościelną Bzowo.
Miejscowości przynależne (w 1928 r.) które obecnie leżą na południe (aż po Grupę) powstały w XVII i XVIII w. na obszarze szlacheckim Bzowa.
Ustalić
Mątawy i Zajączkowo.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Bzowo, Bzówko, Fletnowo, Grupa Dolna, Grupa Górna, Grupa - plac ćwiczeń, Kompanja, Krusze i Osiek.
Górna Grupa, Dolna Grupa, Grupa-Plac Ćwiczeń
Dekret z dn. 18.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936.
Bzowo, Fletnowo, Krusze.
Bzowo, Fletnowo, Krusze, Osiek.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 180) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 245) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 248) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 254) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 262) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 269) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Gross-Sibsau (Hollendorf) - Bzowo (składa się z dwóch części. Pierwsza to wieś z kościołem i sołectwem zwana Glowno 1277, Globen 1301, Glouana 1398, Glovo 1415, więc Główno czyli Głowa. Druga to folwark Bzeuo 1295, Zubessow 1301 później Bzowo. Ta ostatnia nazwa przyjęła się dla określenia całości w XVI w. Prusacy pisywali Sibsau; Bzowo pomorskie)
- Bzówko
Flötenau - Fletnowo
Ober-Gruppe - Dolna Grupa (Grupa Dolna)
Nieder-Gruppe - Górna Grupa (Grupa Górna)
- Grupa - plac ćwiczeń
Kompanie - Kompania (Kompanja)
Krusch - Krusze (są znane od 1777 r.)
Kommerau - Osiek

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1927 - 1928 - Ks. Lipiński Stanisław Proboszcz
1945 - 1969 - Ks. Hinz Jan Administrator
1971 - 1983 - Ks. Łobocki Zygfryd Administrator
1983 - 1987 - Ks. Łobocki Zygfryd Proboszcz
1987 - 1992 - Ks. Ostrowski Aleksander Proboszcz
1992 - 2011 - Ks. Dober Sylwester Henryk Proboszcz
2012 - 2016 - Ks. Gąsecki Krzysztof Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

1928 r. - wg "Zarysu..." str. 463/856 istniały księgi:
- chrztów od 1756 r.
- ślubów od 1773 r.
- zgonów od 1774 r.
Wyjaśnić różnicę w odniesieniu do ksiąg ślubów
- chrztów od 1920 r.
- ślubów od 1920 r.
- zgonów od 1945 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 499 - W 505,
W 499 a, tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1756-1806 R (AD Pelplin W 499) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 21.11.1756 r., ostatni wpis 04.09.1806 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis 1756-1806 oraz Register
- na pierwszej stronie opis Taufen 1756-1806 oraz Traunngen 1770-1779, 1797, 1801-1806
- na drugiej stronie opis "Liber Baptizatorum Parohiae Filialis Bzowensis (Sibsau)"
- str. 1 do 131 (zdj. 003 do 069) zawierają akty chrztu
- str. 132 do 188 (zdj. 070 do 128) zawierają alfabetyczny rejest chrztów
- akty spisane w j. łacińskim, w układzie narracyjnym
- czy pojęcie "Filialis" oznacza iż obejmowała miejscowości par. Wielki Lubień ?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1786-1807, 1811 (AD Pelplin W 499a)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić braki w zakresie lat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 499 a a nur fragmentarisch (v.a. 1786-1792) erhalten)
W 499 fragmentaryczne aa (szczególnie 1786/92) otrzymał)
Księga chrztów 1808-1832 (AD Pelplin W 500) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1833-1852 R (AD Pelplin W 501) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Co oznacza "R" przy zakresie lat?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1853-1919 R (AD Pelplin W 502)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
Co oznacza "R" przy zakresie lat?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1920-1954 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1954-1971 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1972-1999 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1773-1787 (AD Pelplin W 503) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1770-1779, 1797, 1801-1806 (AD Pelplin W 499) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis 1756-1806 oraz Register
- na pierwszej stronie opis Taufen 1756-1806 oraz Traunngen 1770-1779, 1797, 1801-1806
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1773-1839 (AD Pelplin W 503)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
Komentarz
W 503 Kommunikanten 1773-1787
W 503 Kommunikanten 1773-1787
Księga ślubów 1840-1919 (AD Pelplin W 504)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1920-2008 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księgi zgonów 1774-1807
Wg "Zarysu..." istniały jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1808-1832 (AD Pelplin W 500) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1833-1852 (AD Pelplin W 501) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1853-1944 (AD Pelplin W 505)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1944-2008 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- odpisy 10 wizytacji generalnych z lat 1583-1819
- zbiór zarządzeń władz duchownych i świeckich 1796-1852
Czy zachowały się?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- szpitala dla 2 ubogich
- Bractwa Trzeźwości
- Żywego Różańca
- Apostolstwa Modlitwy
- Stowarzyszenia św. Wojciecha i Bonifacego
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

1874-1906 Wielki Lubień Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość.
Strony internetowe:
- Bzowo
- Bzowo - katalog zabytków osadnictwa holenderskiego
- Historia Warlubia i okolic