Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja o dokumencie.

Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja - Katedra Bydgoska

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (nazwa od dawnego imienia Bydgost),łacińskie Bidgostia, niemieckie Bromberg, (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I,str. 491)

Kontakt

Strona www parafii
Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pw. św.Idziego (wg strony - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.)
 • 1402r. - Pierwsza wzmianka o parafii bydgoskiej w osobie ówczesnego rektora bydgoskiego kościoła parafialnego imieniem Krystyn.
 • 1408r. - Wzmianka o miejskim kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, usytuowanym na południowym brzegu Brdy, naprzeciw Wyspy Młyńskiej(wg Kodeks Dyplomatyczny Polski, t.2 wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski.)
 • 1466 - 1502 r. - budowa bydgoskiej Fary I ćw. XVI w. Stanisław Kościelecki funduje Obraz Matki Bożej z Różą zwanej Matką Bożą Bydgoską.
 • 1515r. - przybudowanie do Fary kaplicy pw. Św. Anny ufundowanej przez ród Orłowitów.
 • 1596 r. - Wizytacja Macieja Dąbrowskiego, kantora kruszwickiego i proboszcza ze Służewa, na podstawie zlecenia przez bp. Hieronima Rozrażewskiego
Akta w AA w Gnieźnie
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-pomorskiej przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (część 1) str 187 Opracowanie ks. Witolda Kujawskiego
Uzupełnić
 • 1605r. - Stefan Bogurski wystawia kaplicę pw. Św. Szczepana.
 • 1612r. - budowa kaplicy pw. Jana Ewangelisty sfinansownej przez ród Rychłowskich.
 • 1617r. - budowa kaplicy pw. Św. Fabiana i Sebastiana ufundowanej przez zamożnych mieszczan Łochowskich.
 • 1806 - 1813r. - wojska francuskie i rosyjskie używały kościoła jako magazynu.
 • 1831r. - wznowienie Służby Bożej w kościele farnym. W połowie XIX w. był on jedynym czynnym kościołem katolickim w mieście.
 • 1922 - 1925r. - ks. proboszcz Tadeusz Malczewski przeprowadza remont świątyni.
 • 1945 - 1949r. - odbudowa kościoła z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hanelta i konserwacja Obrazu przez artystę malarza prof. Leonarda Torwita z Torunia.
 • 1966 r. - 26.05.1966r. - koronacja wizerunku Matki Boskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły.
 • 1982r. - decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Prymasa Józefa Glempa bydgoska Fara jest kościołem, przy którym rezyduje Wikariusz Biskupi dla Miasta Bydgoszczy bp Jan Nowak.
 • 1983 r. - 8.09.1983r. - abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński ustanawia przy farze Kapitułę Kolegiacką w Bydgoszczy, której prepozytem zostaje ks. Bogdan Jaskólski.
 • 1999 r. - 30.05.1999r. - abp Henryk Muszyński w czasie Mszy św. o godz. 13.00 w obecności Kapituły, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz wiernych odczytał dekret papieski podnoszący bydgoską farę - kolegiatę do godności konkatedry archidiecezji gnieźnieńskiej.
 • 1999 r. - 7.06.1999r. - - Ojciec Święty Jan Paweł II przyozdobił koronami papieskimi Obraz Matki Boskiej Bydgoskiej.
 • 2004 r. - 25.03.2004r. - powstanie diecezji bydgoskiej.
 • 2004 r. - 28.03.2004r. - ingres bpa Jana Tyrawy.
 • 2006 r. - 14.06.2006r. - instalacja Kapituły Katedralnej Bydgoskiej.
 • 2011 r. - w dniu (brak daty) (wg Schematyzmu...str 50) występuje Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości
Kościół filialny
Nie istnieje

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych; patrz też Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
 • 2005 r. - wg strony - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) istniał : Cmentarz parafialny - Nowofarny przy ulicy Artyleryjskiej 8 - 10
- założony w 1906 r.
[1]

Zasięg terytorialny

 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1930r. - miasto Bydgoszcz i wieś Łęgnowo.(wg Elenchus/Archidiecezja Gniezno Poznań-1930 ( Elenchus str. 57)
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1937 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1943 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 2010r. - ulice należące do parafii: Batorego, Długa, Druckiego - Lubeckiego, Farna, Focha (2-28), Grodzka (1-16), Jagiellońska (2-12), Jezuicka, Jana Kazimierza, Karmelicka, Kręta, Ku młynom, Magdzińskiego, ks. Malczewskiego, Mennica, Mostowa, Niedźwiedzia, Nowy Rynek, Plac Teatralny, Pod Blankami, Pocztowa, Podgórna (1-20a), Przyrzecze, Podwale, Stary Port, Stary Rynek, Terasy 2, Trybunalska, Wąska, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek, Wierzbickiego, Zaułek
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bromberg Patrz też Bromberg - Bydgoszcz
Langenau - Łęgnowo

Księża

Pracujący w parafii

???? - ???? - Ks. Sanftleben Stanisław Proboszcz
???? - ???? - Ks. Lizak Jan Proboszcz
???? - ???? - Ks. Chrzanowski Józef Proboszcz
1898 - 1906 - Ks. Markwart Ryszard Proboszcz
1921 - 1929 - Ks. Malczewski Tadeusz Proboszcz
1921 - ???? - Ks. Łapka Mieczysław Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Filipiak Bolesław Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Wojciechowski Eustachy Wikariusz
???? - ???? - Ks. Schulz Walenty Proboszcz
1945 - 1971 - Ks. Hanelt Franciszek Proboszcz
1971 - 1982 - Ks. Warda Kazimierz Proboszcz
1982 - 1996 - Ks. Nowak Jan Proboszcz, Biskup [2]
1996 - 2006 - Ks. Maruszewski Zbigniew Proboszcz
2010 - 2017 - Ks. Kotowski Stanisław Proboszcz od25.06.2010, kanonik grem Kap.Kat, dyr muzeum diec, kap. J.Św., wojewódzki kapelan policji (2017 str diec)
2004 - ???? - Ks. Sierzchuła Adam Wikariusz, dr
2011 - ???? - Ks. Damazyn Michał Wikariusz, dr
2011 - ???? - Ks. Bilicki Lech Kanclerz Kurii Bydg., dr;
2011 - 2017 - Ks. Książek Przemysław Ekonom Diec. Bydg.
2011 - 2017 - Ks. Niemczyk Zanon Oficjał Sądu Biskupiego, dr;
2011 - 2017 - Ks. Łukaszczyk Tadeusz ????, ks. płk w stan. spocz.
2013 - 2017 - Ks. Musiał Maciej Wikariusz od 1 lipca 2013r;
2017 - ???? - Ks. Ziemlewski Mateusz Kapelan Sióstr Klarysek

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2005 r. - wg strony - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) istniały księgi metrykalne:
- ochrzczonych od 1874.
- ślubów od 1880 r.
- zmarłych od 1881 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Temat nie przebadany


Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany


Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany


Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany


Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Bydgoszcz