Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (nazwa od dawnego imienia Bydgost),łacińskie Bidgostia, niemieckie Bromberg, (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I,str. 491)

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1550-1576 - budowa pierwotnego,murowanego kościółka na przedmieściu Chwytowo przez mieszczan bydgoskich;
 • 1579 - konsekracja późnogotyckiej świątyni pw. Świętej Trójcy przez bpa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego;
 • 1772-1828 - okres stopniowego niszczenia budynku kościoła. W latach zaboru pruskiego świątynię zamieniono na magazyn zbożowy i prochownię
 • 1829 - rozbiórka ruin kościoła;
 • 1898-1909 - starania parafian i duchownych bydgoskich o budowę nowego, polskiego kościoła, zakończone ugodą abp. Floriana Stablewskiego z władzami pruskimi i uzyskaniem pozwolenia rozpoczęcia budowy świątyni w miejscu dawnych ruin. Budowa miała być realizowana wyłącznie z ofiar i składek;
 • 1910 - rozpoczęcie budowy neorenesansowego kościoła, wg projektu architekta Rogera Sławskiego. Poświęcenie kamienia węgielnego;
 • 1911 - zakupienie i poświęcenie trzech dzwonów: Wojciech, Józef i Stanisław ;
 • 1912 - zamontowanie dzwonów i tarcz zegarowych na wieży kościoła;
 • 29 IX 1912 - poświęcenie kościoła przez dziekana z Mąkowarska, ks. Antoniego Tyrakowskiego;
 • 1912-1921 - upiększanie i wyposażanie wnętrza świątyni. Rzeźby w ołtarzach wykonał artysta Karol Marcinkowski. Stylowe konfesjonały, balaski, ławki i ambonę zaprojektował R. Sławski, a wykonała firma Nowakowskiego. Oryginalne witraże i okna ornamentowe zaprojektował Wiktor Gosieniecki z Gniezna. Organy o niespotykanym dźwięku, posiadające 42 rejestry i 2 manuały zbudował w 1912 r. P. Voelkner z Bydgoszczy. Instalację elektryczną wykonała firma Świetlik z Bydgoszczy.
 • 1913 - 18 maja Konsekracja kościoła pw. Świętej Trójcy przez sufragana gnieźnieńskiego bpa Wilhelma Kloskę;
 • 1 IV 1914 - powołanie pierwszego prebendarza kościoła ks. Jana Filipiaka;
 • 1920 - 11 lutego utworzenie dekretem kardynała Edmunda Dalbora Tymczasowego Okręgu Parafialnego z administratorem ks. Leonem Płotką;
 • 1921 - konsekracja ołtarza MB Częstochowskiej przez sufragana poznańskiego ks. St. Łukomskiego. Wykonanie Kaplicy MB Częstochowskiej zlecono szkole Przem. Artystycznego; profesorowie i uczniowie tej szkoły wykonali rzeźbiony w drewnie ołtarz, wg projektu dyrektora szkoły, inż. K. Ulatowskiego. Wewnątrz ołtarza umieszczono Grób Pański z figurą Chrystusa autorstwa T. Giecewicza. Jest to pierwsze w Bydgoszczy Sanktuarium MB Częstochowskiej;
 • 1924 - 1 kwietnia erygowano Dekretem kardynała Edmunda Dalbora Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy;
 • 1927-1928 - wykonanie polichromii w kościele wg projektu braci Władysława i Leona Drapiewskich;
 • 1939-1945 - okres okupacji hitlerowskiej, ograniczenie pracy duszpasterskiej w parafii, konfiskata dzwonów, dewastacja obiektów kościelnych;
 • 1950 - przeprowadzenie pierwszej renowacji polichromii kościoła, którą wykonał artysta malarz J. Drapiewski z Poznania. Wykonanie oryginalnej polichromii ścian Kaplicy MB Częstochowskiej przez P. Słomskiego z Bydgoszczy;
 • 1955 - poszerzenie prezbiterium poprzez przesunięcie balasek, odnowienie tarcz zegarowych;
 • 1968 - odnowienie wnętrza kościoła poprzez oczyszczenie polichromii przez firmę Dobosiewicza z Gniezna pod nadzorem konserwatora B. Dzierwy;
 • 1978 - przebudowa prezbiterium kościoła jako votum na uroczystość nawiedzenia parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej;
 • 1978-1981 - zmiana kolorystyki polichromii kościoła, pokrycie kopuł kościelnych blachą miedzianą;
 • 1990 - rozpoczęcie remontu elewacji zewnętrznej kościoła i konstrukcji nośnej dachu;
 • 1998-1999 - malowanie kościoła i renowacja polichromii, konserwacja ołtarza głównego;
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych; Patrz też: Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Cmentarz parafialny:
Bydgoszcz, ul. Lotników, cmentarz założony w roku 1933
Historia i opis cmentarza: patrz strona
Patrz też: Cmentarze w Bydgoszczy

Zasięg terytorialny

 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1930r. - miasto Bydgoszcz, Białe Błota, Czersko Kraińskie, Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo, Opławiec, Osowa Góra, Prądy, Smukała-lecznica.(wg Elenchus/Archidiecezja Gniezno Poznań-1930 ( Elenchus str. 59)
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1937 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1943 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 2010 r. - Ulice należące do parafii: Czartoryskiego, Chwytowo, Chłopickiego, Czarnieckiego, Długosza, Dolina, Marszałka Focha, Garbary, Grottgera, Grudziądzka 1-43, 2-20, Grunwaldzka 1-11, 2-26, Jackowskiego 1-37, 6-36, Król. Jadwigi 1-21, 2-14, Kącik 4, Kordeckiego, Krótka 2, Kruszwicka, Lubelska, Łokietka 1-33, 2-52, Miedza, Na Wzgórzu 5-51, 2-52, Nakielska 1-51, 2-48, Naruszewicza, Plac Poznański, Poznańska, Winc. Pola, Różana, Siemiradzkiego, Seminaryjna, Szubińska 9-19, 2, Śląska 1-23, 2-24, Św. Trójcy, Ułańska, Wieżowa 2, Wrocławska 3-5
 • 2021 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała:
Bydgoszcz - ulice: Czartoryskiego, Chwytowo, Chłopickiego, Czarnieckiego, Długosza, Dolina, Focha Marszałka 25 i 50, Garbary, Grottgera, Grudziądzka 1-43, Grunwaldzka 1-11, 2-26, Jackowskiego, Królowej Jadwigi 1-21, 2-12, Kącik, Kordeckiego, Krótka, Kruszwicka, Lubelska, Łokietka 1-33, 2-52, Miedza, Na Wzgórzu, Nakielska 1-51, 2-48, Naruszewicza, Plac Poznański, Poznańska, Wincentego Pola, Różana, Siemiradzkiego, Seminaryjna, Szubińska 9-19, 2, Śląska 1-23, 2-24, Świętej Trójcy, Ułańska, Wrocławska 3-5
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bromberg Patrz też Bromberg - Bydgoszcz
Fuchsschwanz - Lisiogon lub Lisi Ogon
Lochau (Lochowo) - Łochowo

Księża

Pracujący w parafii

1925 - ???? - Ks. Skonieczny Mieczysław Proboszcz
1923 - ???? - Ks. Fiedler Zygmunt Wikariusz
1926 - ???? - Ks. Dąbrowski Stanisław Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Staszak Józef Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Bober Kazimierz Wikariusz
1968 - ???? - Ks. Sojka Kazimierz Administrator
1972 - ???? - Ks. Gołębiewski Jerzy Proboszcz
1996 - 2021 - Ks. Kaczmarek Bronisław Proboszcz, dr; kanonik;
2004 - ???? - Ks. Kruszelnicki Piotr Wikariusz
2007 - 2011 - Ks. Buda Krzysztof Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Musiał Maciej Wikariusz
2011 - 2017 - Ks. Pawlikowski Damian Wikariusz
2011 - 2021 - Ks. Ruta Andrzej Rezydent
2013 - 2017 - Ks. Szczepański Robert Wikariusz
2014 - 2017 - Ks. Wojtaszek Bartosz Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Borowski Michał Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Książkiewicz Piotr Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Muzolf Arkadiusz Wikariusz– diecezjalny duszpasterz rodzin
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2005 r. - wg strony - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) istniały księgi metrykalne od 1920 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Nie istnieją

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie istnieją

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Nie istnieją

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie istnieją

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Bydgoszcz