Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. M.B. Królowej Męczenników

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. M.B. Królowej Męczenników. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. M.B. Królowej Męczenników o dokumencie.

Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. M.B. Królowej Męczenników

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
  • 1983 r. - w dn. 15 września ustanowiono parafię
Dekret z dn. 26.08.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1983 r.
  • 2011 r. - w dniu (brak daty) (wg Schematyzmu...str 68) występuje Sanktuariun Królowej - Męczenników Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

obszar osiedla o znaczeniu sektorów A1, A2 i N
Teren parafii określają granice:
- od zachodu: granica biegnie wzdłuż granicy pomiędzy Diecezją Chełmińską a Archidiecezją Gnieźnieńska, do ul. Traktorzystów włącznie, oraz wzdłuż granicy pomiędzy Parafii Bydgoszcz-Fordon - św. Mikołaja i Parafią Osielsko
- od północy: szczytem skarpy myślęcińskiej
- od wschodu: środkiem ul. Bolesława Bieruta następnie wzdłuż ulic po ich obu stronach: Kleberga, Taldykina i Rokossowskiego włącznie
- od południa: środkiem ul. Fordońskiej
Dekret z dn. 26.08.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1983 r.
Bydgoszcz-Fordon - ulice: Albrychta, Alpejska (nr 3-7), Bartłomieja, Berlinga, Bielawskiego, Bieszczadzka (nr 42-54), Bydgoskich Olimpijczyków, Fiedlera, Gierczak, Igrzyskowa, Jasieniecka, (nr 24-40), Jóźwiaka, Kalinowskiego, Kalińskiego, Kolberga, Kleina, Krysiewiczowej, Lahmana, Licznerskiego, Łaendzińskiego, Łochowskiego, Mielczarskiego, Nieduszyckiego, Pazińskiegp, Piastowa (nr 44-48), Wł. Piórka, Popławskiego, Rokossowskiego, Sielska (nr 84-180), Sosnowskiego, Sucha, Sucharskiego, Świętokrzyska (nr 10-67), Teski, Tychoniewicza, Wańkowicza, Wiszniewskiego, Zubrzyckiego.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bromberg - Bydgoszcz (nazwa od dawnego imienia Bydgost; łac. Bidgostia)
- Bydgoszcz-Fordon

Księża

1983 - 1991 Ks. Trybowski Zygmunt Proboszcz, 1.1.1937, 1963, 1983: [1]
1984 - 1987 Ks. Erdmański Władysław Wikariusz, 13.6.1959, 1984, 1984;
1985 - 1987 Ks. Lewandowski Krzysztof Wikariusz, 11.4.1960, 1985, 1985;
1984 - 1987 Ks. Bronikowski Marek Wikariusz, 7.1.1961, 1987, 1987;
1987 - 1991 Ks. Mieczkowski Jan Rezydent, 20.7.1919, 1950, 1987;
1988 - 1991 Ks. Cyl Tomasz Wikariusz, 21.2.1964, 1988, 1988;
1989 - 1991 Ks. Gierszyński Andrzej Wikariusz, 20.5.1959, 1984, 1989;
1989 - 1991 Ks. Bużan Mirosław Wikariusz, 12.1.1963, 1989, 1989;
1990 - 1991 Ks. Bilecki Grzegorz Wikariusz, 29.7.1965, 1990, 1990;
1991 - 19?? Ks. Witkowski Janusz Wikariusz, 22.9.1965, 1991, 1991;
2011 - 2017 Ks. Andrzejczak Jan Proboszcz, dziekan V dek.,Prałat hon. J. Św, kan. Kap. Św. Jerzego w Gnieźnie, wyś.10.06.1972 ;
2011 - 2017 Ks. Buchholz Krzysztof Wikariusz św 2.06.1990
2011 - 20?? Ks. Januchowski Marek Wikariusz
2011 - 20?? Ks. Muzolf Rafał Wikariusz
2011 - 2017 Ks. Retman Wojciech Wikariusz; kapelan Centrum Onkologii w Bydg.(str diec 2017)
2011 - 20?? Ks. Kukliński Mariusz ????, dr, prac. Uniw.Techn.-Przyr. w Bydgoszcz
2017 - 20?? Ks. Budnik Tomasz Wikariusz
2017 - 20?? Ks. Kozłowski Krzysztof Wikariusz św 2004r.
2017 - 20?? Ks. Perlik Dawid Wikariusz
2017 - 20?? Ks. Wachowski Piotr Wikariusz św 28.05.2011r.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Bydgoszcz