Brodnica Górna pow. kartuski - Parafia rz.-kat. pw. NSPJ

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Brodnica Górna pow. kartuski - Parafia rz.-kat. pw. NSPJ. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Brodnica Górna pow. kartuski - Parafia rz.-kat. pw. NSPJ o dokumencie.

Brodnica Górna pow. kartuski - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia p.w. N. Serca Jezusowego
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 83-324 Brodnica Górna ul. Ostrzycka 6
 • tel. 58 684 52 25

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1905 r. - ustanowiono parafię jako Kurację (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
Tymczasem wg Elenchusów w latach 1906-1914 istniał lokalny wikariat Parafii Chmielno, a w latach 1914-1920/22 jako parafia ? obsługiwana przez lokalnego wikarego. Pierwszy Lokalny wikary został ustanowiony najwcześniej w 1906 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1905 r. - wybudowano kaplicę
 • 1915 r. - założono Straż Honorową N. Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyła 220 członków.
W 1928 r. liczył ok. 45 członków.
 • 1918 r. - odnowiono kaplicę
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1926 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
W 1928 r. liczyło ok. 80 członków.
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1777
- Niemców 3
Ogółem 1780 dusz, w tym 1335 komunikujących.
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936 r.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Zdjęcia grobów

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1905 r. - brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Grzebińcz, Maks, Nowe Czaple, Ramleje, Remboszewo, Smętowo, Sznurki.
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936 r.
Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Czaple Nowe, Czaple Młyn, Czaple Stare, Grzebieniec, Kalka, Kamionka, Maks, Ostrowo, Przewóz, Ręboczewo, Sarnówko, Smętowo, Sznurki.
Brodnica Dolna, Brodnica Dolna Wyb., Brodnica Górna, Czaple N., Czaple St., Grzebieniec, Kalka, Kamionka, Maks, Ramaje, Ręboszewo, Smętowo, Sznurki, Srutowo.
Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Czapielski Młyn, Grzebieniec, Haska, Kalka, Kamionka, Maks, Nowe Czaple, Ostowo, Ramaje, Ręboszewo, Smętowo, Stare Czaple, Sznurki, Śrutowo.
Brodnica Dolna, Brodnica Dolna Wyb., Brodnica Górna, Czapielski Młyn, Grzebieniec, Kalka, Kamionka, Maks, Nowe Czaple, Ramaje, Ręboszewo, Smętowo, Stare Czaple, Sznurki, Śrutowo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 217) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Grzebieniec, Haska, Kalka, Kamionka, Maks, Nowe Czaple, Przewóz, Remleje, Ręboszewo, Smentowa, Srutowo, Stare Czaple, Sznurki.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 304) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 309) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 316) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 327) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 333) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 333) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 335) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Brodnica Dolna
Brodnitz (Brodnitz-Ober, Ober-Brodnitz) - Brodnica Górna (Brodnicza 1583, Brodnica, Brodnica koło Kartuz, Górna Brodnica)
Grzebienitz - Grzebieniec (wybud. do Brodnicy; Grzebińcz)
- Maks
Neu-Czapel - Nowe Czaple
- Ramleje
- Ręboszewo (Rambeschowo, Rambessow, Rambessovo, Ramboscovo, Rambosovo, Remboszewo 1710 i 1780, )
Smentau (Schmentau) - Smętowo (Smentaw 1258)
- Sznurki

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1906 - 1917 - Ks. Piechowski Marceli Vicarius localis
1917 - 1920 - Ks. Sadowski Bernard Vicarius localis
1920 - 1923 - Ks. Sadowski Bernard Curatus eocon.
1923 - 1932 - Ks. Sadowski Bernard Curatus
1932 - 1939 - Ks. Szuta Bernard Curatus
1940 - 1944 - Ks. Priss Antoni Administrator
1946 - 1950 - Ks. Kalinowski Witold Administrator
1951 - 1968 - Ks. Kalinowski Witold Proboszcz
1967 - 19?? - Ks. Heese Zygmunt Wikariusz
1970 - 1995 - Ks. Tkaczyk Jan Proboszcz, kan. hon. Kap. Kol. Kartuskiej, ur. 10.05.1921, św. 1952; p.pl.: Kleszczewo, Czersk, Konarzyny, Stara Kiszewa; 10.5.1921, 1952, 1970;
1982 - 1983 - Ks. Koperski Ryszard Wikariusz, 21.11.1939, 1966, 1982;
1983 - 1987 - Ks. Synak Kazimierz Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Bartnicki Dariusz Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Smolerski Jacek Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Baś Eugeniusz Wikariusz
1996 - 2014 - Ks. Benkowski Kazimierz Adam Proboszcz
Uwaga
Listę księży z lat 1906 - 1949 zweryfikowano i ustalono na podstawie Elenchusów.
Doprecyzowanie należy wykonać w oparciu o analizę ksiąg metrykalnych lub inne źródła.

Powołania kapłańskie i zakonne

1968 - Ks. Mejer Stefan Franciszek

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1905 r.
- ślubów od 1906 r.
- zgonów od 1908 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1905-1949 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 31.12.1905 r., ostatni wpis 26.12.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis 22 XII 1905 - XX.XX.XXXX (jest to data urodzin dla pierwszego wpisu)
- str. 207 (zdj. 207) zawiera odtworzone w 1969 r. akty z 1940 i 1943 r.
- str. 208 (zdj. 208) zawiera odtworzony akt chrztu z 1945 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1950-1955 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1950 r., ostatni wpis 26.12.1955 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1906-1949 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 15.01.1906 r., ostatni wpis 27.12.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1949-1982 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisć księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1908-1949 (w parafii)
Pierwszy wpis 30.11.1908 r., ostatni wpis 31.12.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1950-1995 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.03.1950 r., ostatni wpis 02.11.1995 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Straży Honorowej N. Serca Jezusowego
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Brodnica. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Brodnica. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość