Borzyszkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina z Tours Biskupa i Wyznawcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Borzyszkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina z Tours Biskupa i Wyznawcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Borzyszkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina z Tours Biskupa i Wyznawcy o dokumencie.

Borzyszkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina z Tours Biskupa i Wyznawcy

łac.: Parohiae Borzyskovensis
Inne nazwy: Parafia p.w. św. Marcina
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1352 r. - przed tym rokiem nastąpiło utworzenie parafii
Krzyżacy nadali Janowi Szada collationem parochiae, mimo że nabyli Borzyszkowy od prywatnych właścicieli - Nikodema i jego braci. wyjaśnić pojęcie collationem parochiae
 • 1366 r. - wzmianka o parafii w dokumencie erekcyjnym sąsiedniej wsi Ostrowite
- istniał drewniany kościół,
- istniała szkoła parafialna,
- nauczyciel Grzegorz Rakowicz był jednocześnie organistą
- kościół w Brzeźnie Szlacheckim miał już status kościoła filialnego
 • 1721 r. - w dn. 17 maja spłonął kościół i wszystkie zabudowania na probostwie
Pożar ogarnął prawie całą wieś z wyjątkiem 4 domów.
 • 1721 r. - do następnego roku trwała budowa nowego kościoła drewnianego, pokrytego gontami
 • 1722 r. - z tego roku pochodzą dwa dzwony
 • 1723 r. - nastąpiło poświęcenie kościoła
 • 1726 r. - zakończenie prac wykończeniowych w kościele
 • 1726 r. - z Kamienia Krajeńskiego został sprowadzony ołtarz główny
 • 1751 r. - w dn. 10 września powstało Arcybractwo Różańca św., w 1928 r. liczyło 2600 członków
 • 1751 r. - w dn. 24 sierpnia kościół został znacznie uszkodzony od uderzenia pioruna
 • 1859 r. - w dn. 6 maja powstało Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 1200 członków
 • 1763 r. - ufundowano trzeci dzwon
 • 1922 r. - od września do sierpnia 1923 r. parafia była objęta interdyktem miejscowym.
Nie wolno było odprawiać Mszy świętych w kościele ani sprawować Sakramentów świętych
 • 1926 r. - w dn. 26 czerwca założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 84 członków
 • 1926 r. w dn. 29 czerwca założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 272 członków
 • 1926 r. - w dn. 11 lipca założono Sodalicję Mariańską dla dziewcząt pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Agnieszki
W 1928 r. liczyła 90 członków
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1??? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej pw. św. Stanisława Kostki
W 1928 r. liczyło 70 członków.
Dekret z dn. 05.09.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1930
Tytuł dekretu jest dezinformujący gdyż dotyczy tylko granic parafii nie ustalonych w dekrecie z maja 1927 r.
 • 1938 r. - wykonano kamienny fundament pod kościół
 • 1943 r. - Niemcy zabrali dwa dzwony
 • 1948 r. - parafia otrzymała nowy dzwon
 • 1950 r. - do 1952 r. trwała wymiana gontów na dachu
 • 1971 r. - przeprowadzono konserwację ścian kościoła, wymieniono podłogi i ławki w prezbiterium oraz nawie
 • 1982 r. - oszalowano od wewnątrz ściany chóru, wykonano nowe ławki
 • 1993 r. - kościelną wieżę pokryto blachą
 • 1995 r. - nakryto dachy kościoła nowymi gontami świerkowymi
 • 1996 r. - wymieniono oszalowanie kościoła, odgrzybiono ściany
 • 1997 r. - wstawiono okna i wymieniono nagłośnienie
 • 1998 r. - zainstalowano alarm p/poż. i antywłamaniowy
 • 1999 r. - wymieniono ogrodzenie cmentarza
 • 2000 r. - wyłożono kamieniem łupkowym place przed kościołem, przeprowadzono remont plebanii
 • 2001 r. - kontynuowano prace przy ogrodzeniu, przeprowadzono remont organistówki
 • 2002 r. - przeprowadzono remont wieży kościoła, kontynuowano remontu plebanii
 • 2003 r. - wykonano konserwację ołtarza głównego, uporządkowano cmentarz
 • 2004 r. - kontynuowano konserwację ołtarza, wykonano nową podłogę w prezbiterium
Kościół filialny w Brzeźnie 1653 - 1901
Patrz Parafia Brzeźno Szlacheckie
Kościół filialny w Łąkie 1995 - nadal
 • 1995 r. - w dn. 31 maja (wg Spisu... str. 170) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Łąkie.
 • 2002 r. - założono napęd elektryczny dzwonów, wyłożono polbrukiem teren wokół kościoła
 • 2003 r. - dokończono układanie polbruku

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Wg Spisu...z 1995r str 170 istniały dwa cmentarze katolickie, stary przy kościele i nowy od 1930r.

Zasięg terytorialny

 • 18?? r. - w XIX w. parafia obejmowała (wg strony www parafii):
- Borowy Młyn z przyległością: Wierzchocina
- Brzeźno Szlacheckie
- Gliśno Wielkie
- Mielno z przyległościami: Karpno, Modziel, Śluza
- Mielonko
- Zapceń z przyległościami: Kępina, Kępinka, Kłonecznica
- Sątoczno (było to wybudowanie Zapcenia)
- Kiedrowice
- Kobyle Góry
- Lipienice z przyległością: Smołdziny
- Lubonie z przyległościami: Modrzejewskie, Rudnik, Stołtmany
- Łąkie
- Osusznica z przyległością: Osowo
- Ostrowite
- Owsne Ostrowy
- Prądzona
- Upiłka
Przyległość to słowo, które oznaczało kiedyś bardzo małą osadę lub wręcz jeden, dwa domy.
Wybudowanie było o wiele większe od przyległości
 • 1927 r. - w maju brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji Zapceń ? (wg dekretu z dn. 05.09.1930 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Borzyszkowy, Glisno, Hamermłyn, Kiedrowice, Lipnice, Łąkie, Osowo, Ostrowite, Osusznica, Owsne Ostrowy, Prądzona, Smołdziny, Wojsk
Gmina Luboń, leśniczówka Luboń, Gmina Zapceń, leśniczówka Modrzejewo, gmina Mielno w jej dotychczasowej przynależności do "Parafii Borzyszkowy", wybudowania Kiedrowice nr 131, 43, 44, 39a, 39b, 39c, leśniczówkę Kiedrowice.
Dekret z dn. 05.09.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1930
Borzyszkowy, Gliśno, Kiedrowice, Lipnica, Łąkie, Ostrowite, Oeusznica, Prądzona, Smołdziny, Wojsk.
Borzyszkowy, Gliśno, Lipnica, Łąkie, Nowa Osusznica, Osowo, Ostrowite, Osusznica, Owsne Ostrowy, Prądzona, Smołdziny, Wojsk.
1. Lipnica - z wyjątkiem zabudowań Jana Rudnika przy ul. Słomińskiego 53
2. Osowo
3. Owsne Ostrowy
4. Osusznica
5. Nowa Osusznica
6. Smołdziny z wyjątkiem zabudowań:
a) Rymona Lipińskiego Michała przy ul. Słomińskiego 55
b) Wittki Jeżewskiego Michała przy ul. Słomińskiego 55
7. mieszkańcy miejscowości Prądzona
- Zmuda Trzebiatowski Władysław - nr 37
- Ginter Edward - nr 37
- Lew Kiedrowski Jan - nr 35
- Pażątka Lipiński Stanisław - nr 36
- Cysewski Marian - nr 38
- Wnuk Lipiński Stefan - nr Osówek 30
- Świątek Brzeziński Bernard - nr Dampel 1
- Świątek Brzeziński Paweł - nr Dampel 1
- Świątek Brzeziński Alfons - nr Dampel 2
- Janta Lipiński Zdzisław - nr Dampel 2
Dekret z dn. 01.07.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/1992
Miejscowości: Borzyszkowy, Gliśno Wielkie, Lipnica, Łąkie, Nowa Osusznica, Osowo, Ostrowite, Osusznica, Owsne Ostrowy, Prądzona, Smołdziny, Wojsk.
Borzyszkowy, Gliśno Wielkie, Łąkie, Ostrowite, Prądzona, Smołdziny, Wojsk.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 83) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Borzyszkowy, Gliśno, Łąkie, Ostrowite, Prądzona, Wojsk.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 84) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 86) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2002 r. - w dn. 2 lutego (wg Spisu... str. 86) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 88) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 92) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2006 r. - w dn. 1 lutego (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2010 r. - w dn. 15 lutego (wg Spisu... str. 98) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2014 r. - w dn. 11 lutego (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Borziskowo (Borzyszkau, Adlig Borzyskowo) - Borzyszkowy (Borzyszkowo 1352, Borskow 1354, Borsichow 1400, Borzyszki, Borzyskowo, Borzyszkow, Borzyskow, Borżyskowo, Borzyszkowo)
Adelig Briesen (Adl. Briesen, Polnisch Briesen, Briesen) - Brzeźno Szlacheckie (Brzeźno, Brzezno, Brzeźno szl.)
Glisnow - Glisno Gliśno
Hammermühle (Hammermühl) - Hamer Młyn (Hamermłyn)
Karpno - Karpno
Kiedrau (Kedrau) - Kiedrowice
- Lipnice, Lipnica, Lipienica
Lonken - Łąkie
Lubon - Luboń (Lubönie)
Mellno Gr. (Gr. Mellen, Groß Mellno) - Mielno
Mellno Kl. (Kl. Mellen) - Mielonko
Modziel - Modziel
Modrzeiewski - Modrzejewo (Modrzejewskie, Modrzejewski)
Gross i Klein Ossowo - Osowo
Ostrowitt - Ostrowite
- Osusznica
Haberberg - Owsne Ostrowy
Prondzonna - Prądzona
- Sątoczno (Santoczno)
- Smołdziny
Wojsko - Wojsk

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1716 - 1751 - Ks. Klekner Wojciech Proboszcz
1751 - 1772 - Ks. Bork Jan Gotfryd Proboszcz
1772 - 1802 - Ks. Prądzyński Pluto ????
1802 - 1805 - Ks. Gielawski Tomasz ????
1805 - 1826 - Ks. Gierszewski Kazimierz Par.
1826 - 18?? - Ks. Jerszewski Kazimierz Par. Brak na liście
1826 - 18?? - Ks. Ostrowski Seweryn Vicar. applic. Ord. S. August. Brak na liście
1828 - 1845 - Ks. Riebschlaeger Marian Par.
1845 - 1854 - Ks. Hillar Paweł ????
1854 - 1855 - Ks. Sartowski Józef ????
1855 - 1862 - Ks. Dekowski Franciszek ????
1862 - 1907 - Ks. Sucharski Jan ????
1907 - 1912 - Ks. Kroplewski Albin ????
1912 - 1921 - Ks. Reimer Leon ????
1921 - 1922 - Ks. Sowiński Emil ????
1922 - 1923 - Vacat ? interdykt miejscowy
1924 - 1932 - Ks. Tychnowski Leon Proboszcz
1924 - 1926 - Ks. Hinz Jan Wikary
1932 - 1936 - Ks. Piesik Stefan ????
1936 - 1969 - Ks. Felchner Sylwester Proboszcz
1958 - 19?? - Ks. Sobiecki Konrad Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Szczepański Stanisław Wikariusz
1965 - 1968 - Ks. Bierut Witold Wikariusz
1969 - 1995 - Ks. Raepke Kazimierz Franciszek Proboszcz
1995 - 2009 - Ks. Flisikowski Jan Proboszcz
2009 - 2016 - Ks. Górny Ryszard Proboszcz
Lista księży 1751-2009 wg strony parafii
uzupełniona o dane z Elenchusów 1821-1932

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1721 r.
- ślubów od 1721 r.
- zgonów od 1739 r.
Powyższe zestawienie nie uwzględnia Księgi chrztów 1703-1723.
Skomentować problem roku 1721 po analizie księgi 1724-1754
Komentarz AD Pelplin
Die Nummer W 120 ist nicht vergeben
Numer W 120 nie przyznaje się
- chrztów: 1846-1853, 1887-1915, 1915-1946, 1947-1955, 1956-1977, od 1977 r.
- ślubów: 1932-1967, od 1968 r.
- zgnów: 1877-1921, 1937-1957, 1958-1988, od 1989 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 110 - W 121,
tj. 10 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1703-1723 (AD Pelplin - brak sygnatury) (odtworzone)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- daty skrajnych wpisów wymagają szczegółowej analizy
- księga ma charakter szczątkowy, jest pozbawiona okładki
- na pierwszej stronie zawiera dopisany opis 1721-1754
- pierwsze strony zawierają akty bez chronologii względem roku w przedziale 1705-1750 r.
- następnie w układzie chronologicznym są wpisy z lat 1721-1723 (prawdopodobnie na zasadzie odtworzenia)
- na końcu dołączona jest kartka z 1767 r.,
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1724-1754 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą ślubów 1721-1764 i zgonów 1739-1767)
Pierwszy wpis ??.01.1724 r., ostatni wpis 01.10.1754 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak początku księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1754-1756 (AD Pelplin W 110) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis 09.09.1754 r., ostatni wpis 04.03.1756 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.XX.1754 - XX.03.1756
- księga ma charakter szczątkowy
- oberwane krawędzie kartek skutkują brakiem czytelności części aktów
- porównać ostatni wpis z poprzednią księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 110 ist Fragment, Blätter teilweise unvollständig
Vol. 110 W fragment, pozostawia czasami niepełne
Księga chrztów 1756-1816 (AD Pelplin W 111) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 09.03.1756 r., ostatni wpis 26.12.1816 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.03.1756 - XX.XX.1816
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Raptularz chrztów 1806-1818 (AD Pelplin W 113) (wspólnie z Raptularzem ślubów)
Pierwszy wpis 14.09.1806 r., ostatni wpis 29.12.1818 r.
 • Charakterystyka księgi:
- data pierwszego wpisu niemożliwa do oczytania
- lata 1806-1816 porównać z poprzednią księgą
- lata 1816-1818 porównać z następną księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 113 Rapular, sehr unübersichtlich, wohl lückenhaft, in poln. Sprache
Bd W 113 Rapular, bardzo mylące, prawdopodobnie niepełny, w języku polskim
Księga chrztów 1816-1844 (AD Pelplin W 114) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis 01.09.1844 r.
 • Charakterystyka księgi:
- data pierwszego wpisu wymaga szczegółowej analizy księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Raptularz chrztów 1826-1837, 1839-1845 (AD Pelplin W 112/115) (Register; wspólnie z Raptularzem ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- daty skrajnych wpisów będą możliwe do ustalenia po szczególowej analizie całego Raptularza
- lata 1826-1844 porównać z poprzednią księgą
- lata 1844-1845 porównać z następną księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 112/115 ist eine Kassette mit 19 Heften, Taufen und Trauungen pro Jahrgang vereint (Rapulare)
Bd W 112/115 jest taśma z 19 książek, chrztów i ślubów w ciągu roku łącznie (Rapulare)
Księga chrztów 1844-1865 (AD Pelplin W 116)
Pierwszy wpis 04.01.1844 r., ostatni wpis 31.12.1865 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1853 (AD Pelplin - brak sygnatury) (duplikat)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1866-1887 (AD Pelplin W 117)
Pierwszy wpis 01.01.1866 r., ostatni wpis 23.02.1887 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis XX.XX.1866 - XX.02.1887
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1887-1915 (w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1887 r., ostatni wpis 28.11.1915 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1915-1947 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 26.12.1915 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 26.12.1915
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1896-1925 (w parafii?) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1721-1764 (w parafii?) (wspólnie z księgą chrztów 1724-1754 i zgonów 1739-1767)
Pierwszy wpis 28.09.1721 r., ostatni wpis 13.05.1764 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1764-1809 (AD Pelplin W 111) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 18.11.1764 r., ostatni wpis 28.11.1809 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.03.1764 - XX.11.1809
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Raptularz ślubów 1806-1818 (AD Pelplin W 113) (wspólnie z Raptularzem chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- daty skrajnych wpisów będą możliwe do ustalenia po szczególowej analizie całego Raptularza
- lata 1806-1809 porównać z poprzednią księgą
- lata 1816-1818 porównać z następną księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 113 Rapular, sehr unübersichtlich, wohl lückenhaft, in poln. Sprache
Bd W 113 Rapular, bardzo mylące, prawdopodobnie niepełny, w języku polskim
Księga ślubów 1809-1815
Brak danych
Księga ślubów 1816-1844 (AD Pelplin W 114) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 14.01.1816 r., ostatni wpis 27.05.1844 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Raptularz ślubów 1826-1837, 1839-1845 (AD Pelplin W 112/115) (Register; wspólnie z Raptularzem chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- daty skrajnych wpisów będą możliwe do ustalenia po szczególowej analizie całego Raptularza
- lata 1826-1844 porównać z poprzednią księgą
- lata 1844-1845 porównać z następną księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 112/115 ist eine Kassette mit 19 Heften, Taufen und Trauungen pro Jahrgang vereint (Rapulare)
Bd W 112/115 jest taśma z 19 książek, chrztów i ślubów w ciągu roku łącznie (Rapulare)
Księga ślubów 1844-1932 (AD Pelplin W 118)
Pierwszy wpis 20.01.1844 r., ostatni wpis 08.06.1932 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.01.1844 - XX.XX.1932
- wyjaśnić 1844 r. względem poprzedniej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1932-1967 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 28.06.1932 r., ostatni wpis 30.12.1967 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na ok
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1739-1767 (w parafii?) (wspólnie z księgą chrztów 1724-1754 i ślubów 1721-1764)
Pierwszy wpis 18.05.1739 r., ostatni wpis 10.01.1867 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1767-1769, 1772-1775 (AD Pelplin W 110) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.10.1867 r., ostatni wpis 07.08.1785 r.
 • Charakterystyka księgi:
- księga ma charakter szczątkowy, brakuje początku
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bd. W 110 ist Fragment, Blätter teilweise unvollständig
Vol. 110 W fragment, pozostawia czasami niepełne
Księga zgonów 1775-1834 (AD Pelplin W 119)
Pierwszy wpis 16.03.1775 r., ostatni wpis 22.12.1834 r.
 • Charakterystyka księgi:
- wyjaśnić datę pierwszego wpisu względem poprzedniej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1835-1876 (AD Pelplin W 121)
Pierwszy wpis 01.01.1835 r., ostatni wpis 30.06.1876 r.
 • Charakterystyka księgi:
- sprawdzić w AD czy fizycznie brakuje zakończenia księgi. Jeżeli nie to jest luka w ciągłości zapisów
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1877-1921 (w parafii)
Pierwszy wpis 29.01.1877 r., ostatni wpis 04.03.1921 r.
 • Charakterystyka księgi:
- data pierwszego wpisu jest konsekwencją braku drugiej kartki
- data ostatniego wpisu jest konsekwencją braku końca księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1922-1936
Brak danych
Księga zgonów 1937-1957 (w parafii) (wpisy po 1957 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1937 r., ostatni wpis 06.12.1957 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

W zasobach ZBC Pomerania opublikowano duplikaty ksiąg metrykalnych:
- 1838-1849
- 1850-1874

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP nie ma mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Różańcowego 1751-1969 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Wg "Zarysu..." Księga Arcybractwa Różanca św. od 1774 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga mesznego 1727-1896 (w parafii?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
Wg Spisu...z 1995 w parafii istniał księgozbiór 160 starodruków, (XVI - XVIIIw).
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące: ?
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Apostolstwa Modlitwy
- Sodalicji Mariańskiej dla dziewcząt
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Lata Siedziba USC Uwagi
1874-1907 Borowy Młyn Miejscowości (patrz Parafia Borowy Młyn)
1874-1907 Brzeźno Szlacheckie Miejscowości (patrz Parafia Brzeźno Szlacheckie)

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku znajdują się księgi USC Borzyszkowy:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: Nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 272/0 Urząd Stanu Cywilnego Borzyszkowy
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Koszalin Oddział w Słupsku zmikrofilmowane księgi USC Borzyszkowy:
 • urodzeń: 1874-1884
 • alegaty: Nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1884
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1884
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Borzyszkowy
Literatura:
- Borzyszkowy woj. Pomorskie – Historia parafii
Zasoby BC:
- Parafia borzyszkowska w powiecie człuchowskim w Prusach Zachodnich wedle zapisów ks. proboszcza Jana Gotfryda Borka : przyczynki do etnografii Kaszub